Vỏ xe tải Hifly HH102 (11R22.5 - 12R22.5)

Vỏ xe tải Hifly HH102 (11R22.5 - 12R22.5)

Mã SP : VTH29119
Thông số kỹ thuật : 11R22.5 - 12R22.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Trung Quốc
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vỏ xe tải Hifly HH111 (11R22.5 - HH111X)

Vỏ xe tải Hifly HH111 (11R22.5 - HH111X)

Mã SP : VTH29115
Thông số kỹ thuật : 11R22.5 - HH111X
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Trung Quốc
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vỏ xe tải Hifly HH301 (7.50R16LT - HH301X)

Vỏ xe tải Hifly HH301 (7.50R16LT - HH301X)

Mã SP : VTH29114
Thông số kỹ thuật : 7.50R16LT - HH301X
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Trung Quốc
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vỏ xe tải Hifly HH302 (12.00R20 - HH302N)

Vỏ xe tải Hifly HH302 (12.00R20 - HH302N)

Mã SP : VTH29109
Thông số kỹ thuật : 12.00R20 - HH302N
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Trung Quốc
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá