Kích móc thủy lực 6 tấn Masada MHC-6SL-2

17.638.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích móc thủy lực 10 tấn Masada MHC-10T

15.993.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích móc thủy lực 5 tấn Masada MHC-5T

9.657.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích móc thủy lực 3 tấn Masada MHC-3T

9.078.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích móc thủy lực 2 tấn Masada MHC-2T

8.297.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích móc thủy lực 3 tấn Masada MHC-3SL-2

11.300.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá