Kích móc thủy lực 12 tấn, 305mm LARZEP AU03030

Kích móc thủy lực 12 tấn, 305mm LARZEP AU03030

Mã SP : VTH86023
Model : AU03030
Brand ( Hiệu ) : Larzep
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : TÂY BAN NHA
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích móc thủy lực 12 tấn, 152mm LARZEP AU03015

Kích móc thủy lực 12 tấn, 152mm LARZEP AU03015

Mã SP : VTH86019
Model : AU03015
Brand ( Hiệu ) : Larzep
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : TÂY BAN NHA
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích móc thủy lực 10 tấn, 240mm JUNG JHS 10

Kích móc thủy lực 10 tấn, 240mm JUNG JHS 10

Mã SP : VTH86014
Model : JHS 10
Brand ( Hiệu ) : Jung
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Germany
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích móc thủy lực 10 tấn, 200mm EAGLE K2-200S

Kích móc thủy lực 10 tấn, 200mm EAGLE K2-200S

Mã SP : VTH86005
Model : K2-200S
Brand ( Hiệu ) : EAGLE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : JAPAN
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích móc thủy lực 10 tấn, 160mm TONNERS DLJ-2010

Kích móc thủy lực 10 tấn, 160mm TONNERS DLJ-2010

Mã SP : VTH85996
Model : DLJ-2010
Brand ( Hiệu ) : Tonners
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Hàn quốc
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích móc thủy lực 10 tấn, 160mm OSAKA CE-1016

Kích móc thủy lực 10 tấn, 160mm OSAKA CE-1016

Mã SP : VTH85988
Model : CE-1016
Brand ( Hiệu ) : OSAKA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : JAPAN
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích móc thủy lực 10 tấn, 150mm JUNG JH 10 G plus EX

Kích móc thủy lực 10 tấn, 150mm JUNG JH 10 G plus EX

Mã SP : VTH85975
Model : JUNG JH 10 G plus EX
Brand ( Hiệu ) : Jung
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Germany
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích móc thủy lực 10 tấn, 150mm JUNG JH 10 G plus

Kích móc thủy lực 10 tấn, 150mm JUNG JH 10 G plus

Mã SP : VTH85959
Model : JH 10 G plus
Brand ( Hiệu ) : Jung
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : JAPAN
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích móc thủy lực 10 tấn, 140mm EAGLE G-200L

Kích móc thủy lực 10 tấn, 140mm EAGLE G-200L

Mã SP : VTH85950
Model : G-200L
Brand ( Hiệu ) : EAGLE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : JAPAN
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích móc thủy lực 10 tấn, 140mm EAGLE G-200

Kích móc thủy lực 10 tấn, 140mm EAGLE G-200

Mã SP : VTH85945
Model : G-200
Brand ( Hiệu ) : EAGLE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : JAPAN
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích móc thủy lực 10 tấn, 140mm BETEX TOE-200

Kích móc thủy lực 10 tấn, 140mm BETEX TOE-200

Mã SP : VTH85937
Model : TOE-200
Brand ( Hiệu ) : BETEX
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : HÀ LAN
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích móc thủy lực 125 tấn, 136mm EAGLE K2-125S

Kích móc thủy lực 125 tấn, 136mm EAGLE K2-125S

Mã SP : VTH85932
Model : K2-125S
Brand ( Hiệu ) : EAGLE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : JAPAN
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích móc thủy lực 10 tấn, 125mm OSAKA NJ-1013

Kích móc thủy lực 10 tấn, 125mm OSAKA NJ-1013

Mã SP : VTH85927
Model : NJ-1013
Brand ( Hiệu ) : OSAKA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : JAPAN
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích móc thủy lực 10 tấn, 52mm EAGLE G-200TL

Kích móc thủy lực 10 tấn, 52mm EAGLE G-200TL

Mã SP : VTH85918
Model : G-200TL
Brand ( Hiệu ) : EAGLE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : JAPAN
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích móc thủy lực 10 tấn, 52mm EAGLE G-200T

Kích móc thủy lực 10 tấn, 52mm EAGLE G-200T

Mã SP : VTH85913
Model : G-200T
Brand ( Hiệu ) : EAGLE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : JAPAN
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích móc thủy lực 8 tấn, 305mm LARZEP AU02015

Kích móc thủy lực 8 tấn, 305mm LARZEP AU02015

Mã SP : VTH85906
Model : AU02015
Brand ( Hiệu ) : LARZEP
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : TÂY BAN NHA
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích móc thủy lực 8 tấn, 152mm LARZEP AU02015

Kích móc thủy lực 8 tấn, 152mm LARZEP AU02015

Mã SP : VTH85896
Model : AU02015
Brand ( Hiệu ) : Larzep
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : TÂY BAN NHA
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích móc thủy lực 8 tấn, 136mm EAGLE G-160C

Kích móc thủy lực 8 tấn, 136mm EAGLE G-160C

Mã SP : VTH85893
Model : G-160C
Brand ( Hiệu ) : EAGLE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : JAPAN
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích móc thủy lực 8 tấn, 136mm EAGLE G-160TL

Kích móc thủy lực 8 tấn, 136mm EAGLE G-160TL

Mã SP : VTH85884
Model : G-160TL
Brand ( Hiệu ) : EAGLE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : JAPAN
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích móc thủy lực 8 tấn, 64mm EAGLE G-160T

Kích móc thủy lực 8 tấn, 64mm EAGLE G-160T

Mã SP : VTH85877
Model : G-160T
Brand ( Hiệu ) : EAGLE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : JAPAN
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích móc thủy lực 8 tấn, 130mm Betex TOE-160

Kích móc thủy lực 8 tấn, 130mm Betex TOE-160

Mã SP : VTH85875
Model : TOE-160
Brand ( Hiệu ) : Betex
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : JAPAN
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích móc thủy lực 7 tấn, 136mm EAGLE G-160LC

Kích móc thủy lực 7 tấn, 136mm EAGLE G-160LC

Mã SP : VTH85852
Model : G-160LC
Brand ( Hiệu ) : EAGLE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : JAPAN
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích móc thủy lực 7 tấn, 64mm EAGLE G-160TL

Kích móc thủy lực 7 tấn, 64mm EAGLE G-160TL

Mã SP : VTH85841
Model : G-160TL
Brand ( Hiệu ) : EAGLE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : JAPAN
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích móc thủy lực 6 tấn, 140mm JUNG JH 6 G plus

Kích móc thủy lực 6 tấn, 140mm JUNG JH 6 G plus

Mã SP : VTH85817
Model : JUNG JH 6 G plus
Brand ( Hiệu ) : JH 6 G plus
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : JAPAN
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích móc thủy lực 5 tấn, 235mm JUNG JHS 5

Kích móc thủy lực 5 tấn, 235mm JUNG JHS 5

Mã SP : VTH85809
Model : JHS 5
Brand ( Hiệu ) : Jung
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : JAPAN
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích móc thủy lực 6 tấn, 150mm OSAKA NJ-0615

Kích móc thủy lực 6 tấn, 150mm OSAKA NJ-0615

Mã SP : VTH85802
Model : NJ-0615
Brand ( Hiệu ) : OSAKA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : JAPAN
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích móc thủy lực 5 tấn, 200mm EAGLE K1-200S

Kích móc thủy lực 5 tấn, 200mm EAGLE K1-200S

Mã SP : VTH85800
Model : K1-200S
Brand ( Hiệu ) : EAGLE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : JAPAN
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích móc thủy lực 5 tấn, 150mm TONNERS DLJ-105

Kích móc thủy lực 5 tấn, 150mm TONNERS DLJ-105

Mã SP : VTH85788
Model : DLJ-105
Brand ( Hiệu ) : Tonners
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : JAPAN
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích móc thủy lực 5 tấn, 150mm EAGLE K1-150S

Kích móc thủy lực 5 tấn, 150mm EAGLE K1-150S

Mã SP : VTH85783
Model : K1-150S
Brand ( Hiệu ) : EAGLE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : JAPAN
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích móc thủy lực 5 tấn, 150mm OSAKA CE-0515

Kích móc thủy lực 5 tấn, 150mm OSAKA CE-0515

Mã SP : VTH85779
Model : CE-0515
Brand ( Hiệu ) : OSAKA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : JAPAN
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích móc thủy lực 3 tấn, 150mm EAGLE G-100LC

Kích móc thủy lực 3 tấn, 150mm EAGLE G-100LC

Mã SP : VTH85776
Model : G-100LC
Brand ( Hiệu ) : EAGLE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : JAPAN
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích móc thủy lực 5 tấn, 130mm EAGLE G-100C

Kích móc thủy lực 5 tấn, 130mm EAGLE G-100C

Mã SP : VTH85771
Model : G-100C
Brand ( Hiệu ) : EAGLE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : JAPAN
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích móc thủy lực 5 tấn, 130mm EAGLE G-100L

Kích móc thủy lực 5 tấn, 130mm EAGLE G-100L

Mã SP : VTH85767
Model : G-100L
Brand ( Hiệu ) : EAGLE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : JAPAN
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích móc thủy lực 5 tấn, 130mm EAGLE G-100

Kích móc thủy lực 5 tấn, 130mm EAGLE G-100

Mã SP : VTH85762
Model : EAGLE G-100
Brand ( Hiệu ) : EAGLE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : JAPAN
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích móc thủy lực 5 tấn, 130mm BETEX TOE-100

Kích móc thủy lực 5 tấn, 130mm BETEX TOE-100

Mã SP : VTH85757
Model : TOE-100
Brand ( Hiệu ) : Betex
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : HÀ LAN
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích móc thủy lực 5 tấn, 150mm EAGLE K1-120S

Kích móc thủy lực 5 tấn, 150mm EAGLE K1-120S

Mã SP : VTH85752
Model : K1-120S
Brand ( Hiệu ) : Konno
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : JAPAN
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích móc thủy lực 5 tấn, 63mm EAGLE G-100T

Kích móc thủy lực 5 tấn, 63mm EAGLE G-100T

Mã SP : VTH85747
Model : G-100T
Brand ( Hiệu ) : EAGLE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : JAPAN
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích móc thủy lực 3 tấn, 127mm OSAKA CE-0312

Kích móc thủy lực 3 tấn, 127mm OSAKA CE-0312

Mã SP : VTH85740
Model : CE-0312
Brand ( Hiệu ) : OSAKA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : JAPAN
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích móc thủy lực 3 tấn, 115mm EAGLE G-60LC

Kích móc thủy lực 3 tấn, 115mm EAGLE G-60LC

Mã SP : VTH85734
Model : G-60LC
Brand ( Hiệu ) : EAGLE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : JAPAN
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích móc thủy lực 1.2 tấn, 100mm EAGLE G-25C

Kích móc thủy lực 1.2 tấn, 100mm EAGLE G-25C

Mã SP : VTH85726
Model : G-25C
Brand ( Hiệu ) : EAGLE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : JAPAN
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích móc thủy lực 3 tấn, 115mm EAGLE G-60L

Kích móc thủy lực 3 tấn, 115mm EAGLE G-60L

Mã SP : VTH85718
Model : G-60L
Brand ( Hiệu ) : EAGLE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : JAPAN
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích móc thủy lực 3 tấn, 115mm EAGLE G-60

Kích móc thủy lực 3 tấn, 115mm EAGLE G-60

Mã SP : VTH85712
Model : G-60
Brand ( Hiệu ) : EAGLE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : JAPAN
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích móc thủy lực 3 tấn, 110mm EAGLE TOE-060

Kích móc thủy lực 3 tấn, 110mm EAGLE TOE-060

Mã SP : VTH85700
Model : TOE-060
Brand ( Hiệu ) : Betex
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : JAPAN
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích móc thủy lực 3 tấn, 62mm EAGLE G-60TL

Kích móc thủy lực 3 tấn, 62mm EAGLE G-60TL

Mã SP : VTH85694
Model : G-60TL
Brand ( Hiệu ) : EAGLE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : JAPAN
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích móc thủy lực 3 tấn, 62mm EAGLE G-60T

Kích móc thủy lực 3 tấn, 62mm EAGLE G-60T

Mã SP : VTH85689
Model : G-60T
Brand ( Hiệu ) : EAGLE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : JAPAN
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích móc thủy lực 2.5 tấn, 100mm EAGLE K05-125S

Kích móc thủy lực 2.5 tấn, 100mm EAGLE K05-125S

Mã SP : VTH85685
Model : K05-125S
Brand ( Hiệu ) : EAGLE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : JAPAN
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích móc thủy lực 2.5 tấn, 120mm TONNERS DLJ-52.5

Kích móc thủy lực 2.5 tấn, 120mm TONNERS DLJ-52.5

Mã SP : VTH85679
Model : DLJ-52.5
Brand ( Hiệu ) : Tonners
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : JAPAN
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích móc thủy lực 2 tấn, 110mm EAGLE G-40LC

Kích móc thủy lực 2 tấn, 110mm EAGLE G-40LC

Mã SP : VTH85676
Model : G-40LC
Brand ( Hiệu ) : EAGLE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : JAPAN
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích móc thủy lực 2 tấn, 110mm EAGLE G-40C

Kích móc thủy lực 2 tấn, 110mm EAGLE G-40C

Mã SP : VTH85670
Model : G-40C
Brand ( Hiệu ) : EAGLE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : JAPAN
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích móc thủy lực 1.2 tấn, 100mm EAGLE G-40L

Kích móc thủy lực 1.2 tấn, 100mm EAGLE G-40L

Mã SP : VTH85667
Model : G-40L
Brand ( Hiệu ) : EAGLE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : JAPAN
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích móc thủy lực 1.2 tấn, 100mm EAGLE G-40

Kích móc thủy lực 1.2 tấn, 100mm EAGLE G-40

Mã SP : VTH85662
Model : G-40
Brand ( Hiệu ) : EAGLE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : JAPAN
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích móc thủy lực 2 tấn, 110mm BETEX TOE-040

Kích móc thủy lực 2 tấn, 110mm BETEX TOE-040

Mã SP : VTH85648
Model : TOE-040
Brand ( Hiệu ) : Betex
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : HÀ LAN
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích móc thủy lực 1.2 tấn, 100mm EAGLE G-25LC

Kích móc thủy lực 1.2 tấn, 100mm EAGLE G-25LC

Mã SP : VTH85644
Model : G-25LC
Brand ( Hiệu ) : EAGLE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : JAPAN
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích móc thủy lực 1.2 tấn, 100mm EAGLE G-25C

Kích móc thủy lực 1.2 tấn, 100mm EAGLE G-25C

Mã SP : VTH85631
Model : G-25C
Brand ( Hiệu ) : EAGLE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : JAPAN
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích móc thủy lực 1.2 tấn, 100mm EAGLE G-25

Kích móc thủy lực 1.2 tấn, 100mm EAGLE G-25

Mã SP : VTH85624
Model : G-25
Brand ( Hiệu ) : EAGLE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : JAPAN
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích móc thủy lực 1 tấn, 100mm EAGLE G-25L

Kích móc thủy lực 1 tấn, 100mm EAGLE G-25L

Mã SP : VTH85595
Model : G-25L
Brand ( Hiệu ) : Konno
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : JAPAN
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá