Kích chân Masada MHC-10T (10 tấn)

11.640.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích rùa điều chỉnh 5 tấn Masada MSB-5S

13.500.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực mini Masada MMJ-5T-2

5.320.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích đội cá sấu 3 tấn Masada SJ-30H

15.800.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích cá xấu 10 tấn Masada SJ-100H

25.600.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích rùa kéo Masada 10 Tấn Masada MSW-10S

20.970.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích rùa kéo 2 tấn Masada MUW-2S

9.560.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích rùa kéo Masada 5 Tấn MSW-5S

15.860.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực 30 tấn Masada MHB-30Y

3.799.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích rùa trọng tải 3 tấn Masada MUB-3S

12.250.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích rùa trọng tải 3 tấn Masada MUW-3S

11.750.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá