Kích thủy lực 150 tấn, 554 mm Cattini M150/90

Kích thủy lực 150 tấn, 554 mm Cattini M150/90

Mã SP : VTH86120
Model : M150/90
Brand ( Hiệu ) : Cattini
Trọng lượng , (Kg) : 389.0
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực khí nén
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Italy
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực 100 tấn, 445 mm Cattini M100/72

Kích thủy lực 100 tấn, 445 mm Cattini M100/72

Mã SP : VTH86114
Model : M100/72
Brand ( Hiệu ) : Cattini
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực khí nén
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Italy
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực 80/50/25/15 tấn, 300 mm Cattini YAK 418/N

Kích thủy lực 80/50/25/15 tấn, 300 mm Cattini YAK 418/N

Mã SP : VTH86107
Model : YAK 418/N
Brand ( Hiệu ) : Cattini
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực khí nén
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Italy
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực 80/50/25 tấn, 518 mm Cattini M80/31

Kích thủy lực 80/50/25 tấn, 518 mm Cattini M80/31

Mã SP : VTH86099
Model : M80/31
Brand ( Hiệu ) : Cattini
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực khí nén
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Italy
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực 80/50 tấn, 418 mm Cattini M80/42

Kích thủy lực 80/50 tấn, 418 mm Cattini M80/42

Mã SP : VTH86095
Model : M80/42
Brand ( Hiệu ) : Cattini
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực khí nén
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Italy
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực 70/43/23/13 tấn, 250 mm Cattini YAK 415/N

Kích thủy lực 70/43/23/13 tấn, 250 mm Cattini YAK 415/N

Mã SP : VTH86087
Model : YAK 415/N
Brand ( Hiệu ) : Cattini
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực khí nén
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Italy
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực 60/30/18 tấn, 238 mm Cattini YAK 318/N

Kích thủy lực 60/30/18 tấn, 238 mm Cattini YAK 318/N

Mã SP : VTH86079
Model : YAK 318/N
Brand ( Hiệu ) : Cattini
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực khí nén
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Italy
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực 60/30/18 tấn, 185 mm Cattini YAK 315/L

Kích thủy lực 60/30/18 tấn, 185 mm Cattini YAK 315/L

Mã SP : VTH86069
Model : YAK 315/L
Brand ( Hiệu ) : Cattini
Trọng lượng , (Kg) : 46.0
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực khí nén
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Italy
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực 60/30/15 tấn, 135 mm Cattini YAK 312

Kích thủy lực 60/30/15 tấn, 135 mm Cattini YAK 312

Mã SP : VTH86065
Model : YAK 312
Brand ( Hiệu ) : Cattini
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực khí nén
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Italy
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực 60/30 tấn, 337 mm Cattini M60/22

Kích thủy lực 60/30 tấn, 337 mm Cattini M60/22

Mã SP : VTH86060
Model : M60/22
Brand ( Hiệu ) : Cattini
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực khí nén
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Italy
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực 60/30 tấn, 230 mm Cattini YAK 222/N

Kích thủy lực 60/30 tấn, 230 mm Cattini YAK 222/N

Mã SP : VTH86055
Model : YAK 222/N
Brand ( Hiệu ) : Cattini
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực khí nén
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Italy
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực 60/30 tấn, 160 mm Cattini YAK 218/N

Kích thủy lực 60/30 tấn, 160 mm Cattini YAK 218/N

Mã SP : VTH86051
Model : YAK 218/N
Brand ( Hiệu ) : Cattini
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực khí nén
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Italy
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực 58/32/16 tấn, 135 mm Compac A5816-C

Kích thủy lực 58/32/16 tấn, 135 mm Compac A5816-C

Mã SP : VTH86039
Model : A5816-C
Brand ( Hiệu ) : Compac
Trọng lượng , (Kg) : 52.0
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực khí nén
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Đan Mạch
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực 58/30 tấn, 230 mm Compac A5830-C

Kích thủy lực 58/30 tấn, 230 mm Compac A5830-C

Mã SP : VTH86024
Model : A5830-C
Brand ( Hiệu ) : Compac
Trọng lượng , (Kg) : 80.0
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực khí nén
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Đan Mạch
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực 44/32/22/14/8 tấn, 160 mm Cattini YAK 510

Kích thủy lực 44/32/22/14/8 tấn, 160 mm Cattini YAK 510

Mã SP : VTH86016
Model : YAK 510
Brand ( Hiệu ) : Cattini
Trọng lượng , (Kg) : 63.0
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực khí nén
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Italy
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực 40/20 tấn, 250 mm Cattini YAK 221/N

Kích thủy lực 40/20 tấn, 250 mm Cattini YAK 221/N

Mã SP : VTH86011
Model : YAK 221/N
Brand ( Hiệu ) : Cattini
Trọng lượng , (Kg) : 46.0
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực khí nén
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Italy
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực 40/20 tấn, 171 mm Cattini YAK 217/N

Kích thủy lực 40/20 tấn, 171 mm Cattini YAK 217/N

Mã SP : VTH86002
Model : YAK 217/N
Brand ( Hiệu ) : Cattini
Trọng lượng , (Kg) : 41.0
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực khí nén
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Italy
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực 40/20 tấn, 150 mm Compac A4020-C

Kích thủy lực 40/20 tấn, 150 mm Compac A4020-C

Mã SP : VTH85995
Model : A4020-C
Brand ( Hiệu ) : Compac
Trọng lượng , (Kg) : 44.0
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực khí nén
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Đan Mạch
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực 40/20 tấn, 150 mm Cattini YAK 215/N

Kích thủy lực 40/20 tấn, 150 mm Cattini YAK 215/N

Mã SP : VTH85989
Model : YAK 215/N
Brand ( Hiệu ) : Cattini
Trọng lượng , (Kg) : 39.0
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực khí nén
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Italy
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực 40/20 tấn, 150 mm Cattini YAK 215/L

Kích thủy lực 40/20 tấn, 150 mm Cattini YAK 215/L

Mã SP : VTH85983
Model : YAK 215/L
Brand ( Hiệu ) : Cattini
Trọng lượng , (Kg) : 39.0
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực khí nén
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Italy
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực 32/16 tấn, 150 mm Compac A3216-C

Kích thủy lực 32/16 tấn, 150 mm Compac A3216-C

Mã SP : VTH85969
Model : A3216-C
Brand ( Hiệu ) : Compac
Trọng lượng , (Kg) : 43.0
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực khí nén
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Đan Mạch
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực 28 tấn , 230 mm Compac A28-HC

Kích thủy lực 28 tấn , 230 mm Compac A28-HC

Mã SP : VTH85940
Model : A28-HC
Brand ( Hiệu ) : Compac
Trọng lượng , (Kg) : 58.0
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực khí nén
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Đan Mạch
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá