Kích thủy lực vòng hãm 31 tấn, 150mm MEGA CSF-31D

Kích thủy lực vòng hãm 31 tấn, 150mm MEGA CSF-31D

Mã SP : VTH88647
Model : CSF-31D
Brand ( Hiệu ) : MEGA
Trọng lượng , (Kg) : 14.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực vòng hãm 1000 tấn,300mm BETEX JLLC 100012

Kích thủy lực vòng hãm 1000 tấn,300mm BETEX JLLC 100012

Mã SP : VTH88392
Model : JLLC 100012
Brand ( Hiệu ) : Betex
Trọng lượng , (Kg) : 1430
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : China
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực vòng hãm 1000 tấn, 300mm KIET CLLRS-100012

Kích thủy lực vòng hãm 1000 tấn, 300mm KIET CLLRS-100012

Mã SP : VTH88385
Model : CLLRS-100012
Brand ( Hiệu ) : Feiyao-Kiet/China
Trọng lượng , (Kg) : 1559
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : China
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực vòng hãm 1000 tấn,300mm KIET CLL-100012

Kích thủy lực vòng hãm 1000 tấn,300mm KIET CLL-100012

Mã SP : VTH88375
Model : CLL-100012
Brand ( Hiệu ) : Feiyao-Kiet/China
Trọng lượng , (Kg) : 1430
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : China
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực vòng hãm 1000 tấn,300mm OSAKA OCLL-100012

Kích thủy lực vòng hãm 1000 tấn,300mm OSAKA OCLL-100012

Mã SP : VTH88367
Model : OCLL-100012
Brand ( Hiệu ) : OSAKA
Trọng lượng , (Kg) : 1430
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : JAPAN
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực vòng hãm 1000 tấn,150mm BETEX JLLC 10006

Kích thủy lực vòng hãm 1000 tấn,150mm BETEX JLLC 10006

Mã SP : VTH88356
Model : JLLC 10006
Brand ( Hiệu ) : BETEX
Trọng lượng , (Kg) : 1141
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : HÀ LAN
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực vòng hãm 1000 tấn,150mm KIET CLLRS-10006

Kích thủy lực vòng hãm 1000 tấn,150mm KIET CLLRS-10006

Mã SP : VTH88349
Model : CLLRS-10006
Brand ( Hiệu ) : Feiyao-Kiet/China
Trọng lượng , (Kg) : 1219
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : China
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực vòng hãm 1000 tấn,150mm KIET CLL-10006

Kích thủy lực vòng hãm 1000 tấn,150mm KIET CLL-10006

Mã SP : VTH88321
Model : CLL-10006
Brand ( Hiệu ) : Feiyao-Kiet/China
Trọng lượng , (Kg) : 1141
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : China
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực vòng hãm 1000 tấn,150mm OSAKA OCLL-10006

Kích thủy lực vòng hãm 1000 tấn,150mm OSAKA OCLL-10006

Mã SP : VTH88288
Model : OCLL-10006
Brand ( Hiệu ) : Osaka
Trọng lượng , (Kg) : 1141
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : JAPAN
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực vòng hãm 1000 tấn,50mm BETEX JLLC 10002

Kích thủy lực vòng hãm 1000 tấn,50mm BETEX JLLC 10002

Mã SP : VTH88264
Model : JLLC 10002
Brand ( Hiệu ) : Betex
Trọng lượng , (Kg) : 949
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : HÀ LAN
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực vòng hãm 1000 tấn,50mm KIET CLLRS-10002

Kích thủy lực vòng hãm 1000 tấn,50mm KIET CLLRS-10002

Mã SP : VTH88247
Model : CLLRS-10002
Brand ( Hiệu ) : Feiyao-Kiet/China
Trọng lượng , (Kg) : 999
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : China
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực vòng hãm 1000 tấn,50mm KIET CLL-10002

Kích thủy lực vòng hãm 1000 tấn,50mm KIET CLL-10002

Mã SP : VTH88227
Model : KET-CLL-10002
Brand ( Hiệu ) : Feiyao-Kiet/China
Trọng lượng , (Kg) : 949
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : China
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực vòng hãm 1000 tấn,50mm OSAKA OCLL-10002

Kích thủy lực vòng hãm 1000 tấn,50mm OSAKA OCLL-10002

Mã SP : VTH88205
Model : OCLL-10002
Brand ( Hiệu ) : OSAKA
Trọng lượng , (Kg) : 949
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : JAPAN
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực vòng hãm 800 tấn,300mm BETEX JLLC 80012

Kích thủy lực vòng hãm 800 tấn,300mm BETEX JLLC 80012

Mã SP : VTH88171
Model : JLLC 80012
Brand ( Hiệu ) : Betex
Trọng lượng , (Kg) : 1110
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : HÀ LAN
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực vòng hãm 800 tấn,300mm KIET CLLRS-80012

Kích thủy lực vòng hãm 800 tấn,300mm KIET CLLRS-80012

Mã SP : VTH88144
Model : CLLRS-80012
Brand ( Hiệu ) : Feiyao-Kiet/China
Trọng lượng , (Kg) : 1181
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : China
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực vòng hãm 800 tấn,350mm KIET CLL-80012

Kích thủy lực vòng hãm 800 tấn,350mm KIET CLL-80012

Mã SP : VTH88111
Model : CLL-80012
Brand ( Hiệu ) : Feiyao-Kiet/China
Trọng lượng , (Kg) : 1110
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : China
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực vòng hãm 150 tấn, 250mm KIET RACL-15010

Kích thủy lực vòng hãm 150 tấn, 250mm KIET RACL-15010

Mã SP : VTH88109
Model : RACL-15010
Brand ( Hiệu ) : Feiyao-Kiet/China
Trọng lượng , (Kg) : 48.2
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Hợp kim nhôm
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : China
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực vòng hãm 150 tấn, 200mm KIET RACL-1508

Kích thủy lực vòng hãm 150 tấn, 200mm KIET RACL-1508

Mã SP : VTH88101
Model : RACL-1508
Brand ( Hiệu ) : Feiyao-Kiet/China
Trọng lượng , (Kg) : 44.2
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Hợp kim nhôm
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : China
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực vòng hãm 150 tấn, 150mm KIET RACL-1506

Kích thủy lực vòng hãm 150 tấn, 150mm KIET RACL-1506

Mã SP : VTH88089
Model : RACL-1506
Brand ( Hiệu ) : Feiyao-Kiet/China
Trọng lượng , (Kg) : 40.2
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Hợp kim nhôm
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : China
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực vòng hãm 800 tấn,300mm OSAKA OCLL-80012

Kích thủy lực vòng hãm 800 tấn,300mm OSAKA OCLL-80012

Mã SP : VTH88081
Model : OCLL-80012
Brand ( Hiệu ) : Osaka
Trọng lượng , (Kg) : 1110
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : JAPAN
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực vòng hãm 150 tấn, 100mm KIET RACL-1504

Kích thủy lực vòng hãm 150 tấn, 100mm KIET RACL-1504

Mã SP : VTH88071
Model : RACL-1504
Brand ( Hiệu ) : Feiyao-Kiet/China
Trọng lượng , (Kg) : 36.2
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Hợp kim nhôm
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : China
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực vòng hãm 150 tấn, 50mm KIET RACL-1502

Kích thủy lực vòng hãm 150 tấn, 50mm KIET RACL-1502

Mã SP : VTH88061
Model : RACL-1502
Brand ( Hiệu ) : Feiyao-Kiet/China
Trọng lượng , (Kg) : 32.2
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Hợp kim nhôm
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : China
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực vòng hãm 800 tấn,150mm BETEX JLLC 8006

Kích thủy lực vòng hãm 800 tấn,150mm BETEX JLLC 8006

Mã SP : VTH88053
Model : JLLC 8006
Brand ( Hiệu ) : Betex
Trọng lượng , (Kg) : 870
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : HÀ LAN
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực vòng hãm 140 tấn, 254mm SIMSON LNC A 150254

Kích thủy lực vòng hãm 140 tấn, 254mm SIMSON LNC A 150254

Mã SP : VTH88051
Model : LNC A 150254
Brand ( Hiệu ) : SIMSON
Trọng lượng , (Kg) : 55.8
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Hợp kim nhôm
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Thụy Điển
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực vòng hãm 800 tấn,150mm KIET CLLRS-8006

Kích thủy lực vòng hãm 800 tấn,150mm KIET CLLRS-8006

Mã SP : VTH88031
Model : CLLRS-8006
Brand ( Hiệu ) : Feiyao-Kiet/China
Trọng lượng , (Kg) : 905
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : China
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực vòng hãm 140 tấn, 203mm SIMSON LNC A 150203

Kích thủy lực vòng hãm 140 tấn, 203mm SIMSON LNC A 150203

Mã SP : VTH88020
Model : LNC A 150203
Brand ( Hiệu ) : SIMSON
Trọng lượng , (Kg) : 48.1
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Hợp kim nhôm
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Thụy Điển
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực vòng hãm 140 tấn, 152mm SIMSON LNC A 150152

Kích thủy lực vòng hãm 140 tấn, 152mm SIMSON LNC A 150152

Mã SP : VTH88010
Model : LNC A 150152
Brand ( Hiệu ) : SIMSON
Trọng lượng , (Kg) : 41.7
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Hợp kim nhôm
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Thụy Điển
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực vòng hãm 800 tấn,150mm KIET CLL-8006

Kích thủy lực vòng hãm 800 tấn,150mm KIET CLL-8006

Mã SP : VTH88009
Model : CLL-8006
Brand ( Hiệu ) : Feiyao-Kiet/China
Trọng lượng , (Kg) : 870
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : China
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực vòng hãm 140 tấn, 101mm SIMSON LNC A 150101

Kích thủy lực vòng hãm 140 tấn, 101mm SIMSON LNC A 150101

Mã SP : VTH87991
Model : LNC A 150101
Brand ( Hiệu ) : SIMSON
Trọng lượng , (Kg) : 35.8
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Hợp kim nhôm
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Thụy Điển
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực vòng hãm 800 tấn,150mm OSAKA OCLL-8006

Kích thủy lực vòng hãm 800 tấn,150mm OSAKA OCLL-8006

Mã SP : VTH87981
Model : OCLL-8006
Brand ( Hiệu ) : Osaka
Trọng lượng , (Kg) : 870
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : JAPAN
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực vòng hãm 140 tấn, 50mm SIMSON LNC A 15050

Kích thủy lực vòng hãm 140 tấn, 50mm SIMSON LNC A 15050

Mã SP : VTH87979
Model : LNC A 15050
Brand ( Hiệu ) : SIMSON
Trọng lượng , (Kg) : 29.9
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Hợp kim nhôm
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Thụy Điển
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực vòng hãm 100 tấn, 250mm KIET RACL-10010

Kích thủy lực vòng hãm 100 tấn, 250mm KIET RACL-10010

Mã SP : VTH87970
Model : RACL-10010
Brand ( Hiệu ) : Feiyao-Kiet/China
Trọng lượng , (Kg) : 31.1
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Hợp kim nhôm
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : China
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực vòng hãm 800 tấn,50mm BETEX JLLC 8002

Kích thủy lực vòng hãm 800 tấn,50mm BETEX JLLC 8002

Mã SP : VTH87961
Model : CLLRS-2506
Brand ( Hiệu ) : Betex
Trọng lượng , (Kg) : 709
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : HÀ LAN
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực vòng hãm 100 tấn, 250mm BETEX ALNC 10010

Kích thủy lực vòng hãm 100 tấn, 250mm BETEX ALNC 10010

Mã SP : VTH87957
Model : ALNC 10010
Brand ( Hiệu ) : BETEX
Trọng lượng , (Kg) : 35.4
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Hợp kim nhôm
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Hà Lan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực vòng hãm 100 tấn, 200mm KIET RACL-1008

Kích thủy lực vòng hãm 100 tấn, 200mm KIET RACL-1008

Mã SP : VTH87941
Model : RACL-1008
Brand ( Hiệu ) : Feiyao-Kiet/China
Trọng lượng , (Kg) : 28.8
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Hợp kim nhôm
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : China
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực vòng hãm 100 tấn, 200mm BETEX ALNC 1008

Kích thủy lực vòng hãm 100 tấn, 200mm BETEX ALNC 1008

Mã SP : VTH87923
Model : ALNC 1008
Brand ( Hiệu ) : BETEX
Trọng lượng , (Kg) : 33
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Hợp kim nhôm
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Hà Lan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực vòng hãm 800 tấn,40mm KIET CLLRS-8002

Kích thủy lực vòng hãm 800 tấn,40mm KIET CLLRS-8002

Mã SP : VTH87921
Model : CLLRS-8002
Brand ( Hiệu ) : Feiyao-Kiet/China
Trọng lượng , (Kg) : 727
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : China
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực vòng hãm 100 tấn, 150mm BETEX ALNC 1006

Kích thủy lực vòng hãm 100 tấn, 150mm BETEX ALNC 1006

Mã SP : VTH87914
Model : ALNC 1006
Brand ( Hiệu ) : BETEX
Trọng lượng , (Kg) : 29.2
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Hợp kim nhôm
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Hà Lan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực vòng hãm 100 tấn, 150mm KIET RACL-1006

Kích thủy lực vòng hãm 100 tấn, 150mm KIET RACL-1006

Mã SP : VTH87897
Model : RACL-1006
Brand ( Hiệu ) : Feiyao-Kiet/China
Trọng lượng , (Kg) : 26.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Hợp kim nhôm
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : China
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực vòng hãm 800 tấn,50mm KIET CLL-8002

Kích thủy lực vòng hãm 800 tấn,50mm KIET CLL-8002

Mã SP : VTH87890
Model : CLL-8002
Brand ( Hiệu ) : Feiyao-Kiet/China
Trọng lượng , (Kg) : 709
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : China
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực vòng hãm 100 tấn, 254mm SIMSON LNC A 100254

Kích thủy lực vòng hãm 100 tấn, 254mm SIMSON LNC A 100254

Mã SP : VTH87885
Model : LNC A 100254
Brand ( Hiệu ) : SIMSON
Trọng lượng , (Kg) : 34.9
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Hợp kim nhôm
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Thụy Điển
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực vòng hãm 800 tấn,50mm OSAKA OCLL-8002

Kích thủy lực vòng hãm 800 tấn,50mm OSAKA OCLL-8002

Mã SP : VTH87875
Model : OCLL-8002
Brand ( Hiệu ) : Feiyao-Kiet/China
Trọng lượng , (Kg) : 709
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : China
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực vòng hãm 100 tấn, 203mm SIMSON LNC A 100203

Kích thủy lực vòng hãm 100 tấn, 203mm SIMSON LNC A 100203

Mã SP : VTH87872
Model : LNC A 100203
Brand ( Hiệu ) : SIMSON
Trọng lượng , (Kg) : 31.8
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Hợp kim nhôm
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Thụy Điển
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực vòng hãm 100 tấn, 152mm SIMSON LNC A 100152

Kích thủy lực vòng hãm 100 tấn, 152mm SIMSON LNC A 100152

Mã SP : VTH87864
Model : LNC A 100152
Brand ( Hiệu ) : SIMSON
Trọng lượng , (Kg) : 27.2
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Hợp kim nhôm
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Thụy Điển
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực vòng hãm 100 tấn, 101mm SIMSON LNC A 100101

Kích thủy lực vòng hãm 100 tấn, 101mm SIMSON LNC A 100101

Mã SP : VTH87847
Model : LNC A 100101
Brand ( Hiệu ) : SIMSON
Trọng lượng , (Kg) : 23.1
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Hợp kim nhôm
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Thụy Điển
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực vòng hãm 600 tấn, 300mm BETEX JLLC 60012

Kích thủy lực vòng hãm 600 tấn, 300mm BETEX JLLC 60012

Mã SP : VTH87845
Model : JLLC 60012
Brand ( Hiệu ) : Betex
Trọng lượng , (Kg) : 737
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : HÀ LAN
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực vòng hãm 100 tấn, 100mm KIET RACL-1004

Kích thủy lực vòng hãm 100 tấn, 100mm KIET RACL-1004

Mã SP : VTH87832
Model : RACL-1004
Brand ( Hiệu ) : Feiyao-Kiet/China
Trọng lượng , (Kg) : 24.2
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Hợp kim nhôm
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : China
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực vòng hãm 100 tấn, 100mm BETEX ALNC 1004

Kích thủy lực vòng hãm 100 tấn, 100mm BETEX ALNC 1004

Mã SP : VTH87808
Model : ALNC 1004
Brand ( Hiệu ) : BETEX
Trọng lượng , (Kg) : 25.2
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Hợp kim nhôm
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Hà Lan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực vòng hãm 100 tấn, 50mm SIMSON LNC A 10050

Kích thủy lực vòng hãm 100 tấn, 50mm SIMSON LNC A 10050

Mã SP : VTH87798
Model : LNC A 10050
Brand ( Hiệu ) : SIMSON
Trọng lượng , (Kg) : 13.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Hợp kim nhôm
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Thụy Điển
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực vòng hãm 600 tấn,300mm KIET CLLRS-60012

Kích thủy lực vòng hãm 600 tấn,300mm KIET CLLRS-60012

Mã SP : VTH87792
Model : CLLRS-60012
Brand ( Hiệu ) : Feiyao-Kiet/China
Trọng lượng , (Kg) : 841
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : China
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực vòng hãm 100 tấn, 50mm BETEX ALNC 1002

Kích thủy lực vòng hãm 100 tấn, 50mm BETEX ALNC 1002

Mã SP : VTH87778
Model : ALNC 1002
Brand ( Hiệu ) : BETEX
Trọng lượng , (Kg) : 21.7
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Hợp kim nhôm
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : China
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực vòng hãm 600 tấn,300mm KIET CLL-60012

Kích thủy lực vòng hãm 600 tấn,300mm KIET CLL-60012

Mã SP : VTH87770
Model : CLL-60012
Brand ( Hiệu ) : Feiyao-Kiet/China
Trọng lượng , (Kg) : 737
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : China
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực vòng hãm 100 tấn, 50mm KIET RACL-1002

Kích thủy lực vòng hãm 100 tấn, 50mm KIET RACL-1002

Mã SP : VTH87766
Model : RACL-1002
Brand ( Hiệu ) : Feiyao-Kiet/China
Trọng lượng , (Kg) : 21.9
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Hợp kim nhôm
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : China
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực vòng hãm 50 tấn, 250mm KIET RACL-5010

Kích thủy lực vòng hãm 50 tấn, 250mm KIET RACL-5010

Mã SP : VTH87752
Model : RACL-5010
Brand ( Hiệu ) : Feiyao-Kiet/China
Trọng lượng , (Kg) : 14.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Hợp kim nhôm
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : China
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực vòng hãm 600 tấn,300mm OSAKA OCLL-60012

Kích thủy lực vòng hãm 600 tấn,300mm OSAKA OCLL-60012

Mã SP : VTH87745
Model : OCLL-60012
Brand ( Hiệu ) : Osaka
Trọng lượng , (Kg) : 737
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : JAPAN
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực vòng hãm 50 tấn, 250mm BETEX ALNC 5010

Kích thủy lực vòng hãm 50 tấn, 250mm BETEX ALNC 5010

Mã SP : VTH87741
Model : ALNC 5010
Brand ( Hiệu ) : BETEX
Trọng lượng , (Kg) : 16.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Hợp kim nhôm
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Hà Lan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực vòng hãm 50 tấn, 200mm KIET RACL-508

Kích thủy lực vòng hãm 50 tấn, 200mm KIET RACL-508

Mã SP : VTH87733
Model : RACL-508
Brand ( Hiệu ) : Feiyao-Kiet/China
Trọng lượng , (Kg) : 13.2
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Hợp kim nhôm
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : China
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực vòng hãm 600 tấn,150mm BETEX JLLC 6006

Kích thủy lực vòng hãm 600 tấn,150mm BETEX JLLC 6006

Mã SP : VTH87724
Model : JLLC 6006
Brand ( Hiệu ) : Betex
Trọng lượng , (Kg) : 562
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : HÀ LAN
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực vòng hãm 50 tấn, 200mm BETEX ALNC 508

Kích thủy lực vòng hãm 50 tấn, 200mm BETEX ALNC 508

Mã SP : VTH87718
Model : ALNC 508
Brand ( Hiệu ) : BETEX
Trọng lượng , (Kg) : 14.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Hợp kim nhôm
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Hà Lan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực vòng hãm 50 tấn, 254mm SIMSON LNC A 50254

Kích thủy lực vòng hãm 50 tấn, 254mm SIMSON LNC A 50254

Mã SP : VTH87702
Model : LNC A 50254
Brand ( Hiệu ) : SIMSON
Trọng lượng , (Kg) : 17.2
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Hợp kim nhôm
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Thụy Điển
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá
« 1 2 3 4 »