Kìm bấm cos thủy lực 100KN TATYP-24

2.900.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kìm bấm cos 10-120 mm2 TAC CK-06

2.330.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kìm bấm cos thủy lực 100KN TAT YP-24A

2.060.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kìm bấm cos 10-150 mm2 TAC CYO-150

2.150.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kìm bấm cos 6-70 mm2 TAC CK-05

2.101.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kìm bấm cos 10-120 mm2 TAC CYO-80A

1.680.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kìm bấm cos 25-120 mm2 TAC CT-100

1.760.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kìm bấm cos 16-50 mm2 TAT MH-38H

1.600.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kìm bấm cos 16-120 mm2 TAC CT-80

1.720.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kìm bấm cos 10-50 mm2 TAC CT-38

1.370.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kìm bấm cos cơ 16-32 mm TLP HHF-32S

2.860.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kìm bấm cos cơ 10-120 mm2 TLP HHYJ-150

2.640.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kìm bấm cos cơ 16-240 mm2 TLP HHYJ-240

2.600.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá