Lọc gió 201*90*500

Lọc gió 201*90*500

Mã SP : VTH44720
Thông số kỹ thuật : 201*90*500
Brand ( Hiệu ) : Donaldson
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc gió 209mm*145mm*45mm

Lọc gió 209mm*145mm*45mm

Mã SP : VTH31530
Part Number , S/N : P785965
Thông số kỹ thuật : 209mm*145mm*45mm
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc gió 115*58*602

Lọc gió 115*58*602

Mã SP : VTH29701
Part Number , S/N : P500149
Thông số kỹ thuật : 115*58*602
Brand ( Hiệu ) : Donaldson
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc gió P780018

Lọc gió P780018

Mã SP : VTH29699
Part Number , S/N : P780018
Brand ( Hiệu ) : Donaldson
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc gió P778906

Lọc gió P778906

Mã SP : VTH29696
Part Number , S/N : P778906
Brand ( Hiệu ) : Donaldson
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc gió 237*131*461

Lọc gió 237*131*461

Mã SP : VTH29694
Part Number , S/N : P778905
Thông số kỹ thuật : 237*131*461
Brand ( Hiệu ) : Donaldson
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc khí thô 275.7 x 165.1 x 381.1

Lọc khí thô 275.7 x 165.1 x 381.1

Mã SP : VTH29691
Part Number , S/N : P182059
Thông số kỹ thuật : 275.7 x 165.1 x 381.1
Brand ( Hiệu ) : Donaldson
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc gió P134354

Lọc gió P134354

Mã SP : VTH29686
Part Number , S/N : P134354
Brand ( Hiệu ) : Donaldson
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc gió P778979

Lọc gió P778979

Mã SP : VTH29685
Part Number , S/N : P778979
Brand ( Hiệu ) : Donaldson
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bộ lọc gió X770691

Bộ lọc gió X770691

Mã SP : VTH29684
Part Number , S/N : X770691
Brand ( Hiệu ) : Donaldson
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc gió 94*26*130

Lọc gió 94*26*130

Mã SP : VTH27687
Part Number , S/N : P502422
Thông số kỹ thuật : 94*26*130
Brand ( Hiệu ) : Donaldson
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc gió X770806

Lọc gió X770806

Mã SP : VTH27681
Part Number , S/N : X770806
Brand ( Hiệu ) : Donaldson
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc khí tinh P777869

Lọc khí tinh P777869

Mã SP : VTH27680
Part Number , S/N : X770691
Brand ( Hiệu ) : Donaldson
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc gió X770689

Lọc gió X770689

Mã SP : VTH27679
Part Number , S/N : X770689
Thông số kỹ thuật : 8,8 x 8,8 x 8,8 inch
Brand ( Hiệu ) : Donaldson
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc gió X006254

Lọc gió X006254

Mã SP : VTH27678
Part Number , S/N : X006254
Brand ( Hiệu ) : Donaldson
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc gió X006244

Lọc gió X006244

Mã SP : VTH27676
Part Number , S/N : X006244
Brand ( Hiệu ) : Donaldson
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc gió R804759

Lọc gió R804759

Mã SP : VTH27675
Part Number , S/N : R804759
Brand ( Hiệu ) : Donaldson
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc gió 381*394*121*187

Lọc gió 381*394*121*187

Mã SP : VTH27674
Part Number , S/N : R800103
Thông số kỹ thuật : 381*394*121*187
Brand ( Hiệu ) : Donaldson
Trọng lượng , (Kg) : 2
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc gió P953564

Lọc gió P953564

Mã SP : VTH27673
Part Number , S/N : P953564
Brand ( Hiệu ) : Donaldson
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc gió P836913

Lọc gió P836913

Mã SP : VTH27670
Part Number , S/N : P836913
Brand ( Hiệu ) : Donaldson
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc gió P828889

Lọc gió P828889

Mã SP : VTH27669
Part Number , S/N : P828889
Brand ( Hiệu ) : Donaldson
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc gió P827653

Lọc gió P827653

Mã SP : VTH27668
Part Number , S/N : P827653
Brand ( Hiệu ) : Donaldson
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc gió 62*45*260

Lọc gió 62*45*260

Mã SP : VTH27666
Part Number , S/N : P822858
Thông số kỹ thuật : 62*45*260
Brand ( Hiệu ) : Donaldson
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc gió 84*65*298

Lọc gió 84*65*298

Mã SP : VTH27665
Part Number , S/N : P822769
Thông số kỹ thuật : 84*65*298
Brand ( Hiệu ) : Donaldson
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc gió P822768

Lọc gió P822768

Mã SP : VTH27664
Part Number , S/N : P822768
Thông số kỹ thuật : 304*81*129
Brand ( Hiệu ) : Donaldson
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc gió P821963

Lọc gió P821963

Mã SP : VTH27661
Part Number , S/N : P821963
Brand ( Hiệu ) : Donaldson
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc gió P821938

Lọc gió P821938

Mã SP : VTH27660
Part Number , S/N : P821938
Brand ( Hiệu ) : Donaldson
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc gió P821908

Lọc gió P821908

Mã SP : VTH27659
Part Number , S/N : P821908
Brand ( Hiệu ) : Donaldson
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc gió 207.6*122.4*357.1

Lọc gió 207.6*122.4*357.1

Mã SP : VTH27658
Part Number , S/N : P821883
Thông số kỹ thuật : 207.6*122.4*357.1
Brand ( Hiệu ) : Donaldson
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc gió P821575

Lọc gió P821575

Mã SP : VTH27656
Part Number , S/N : P821575
Brand ( Hiệu ) : Donaldson
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc gió P812924

Lọc gió P812924

Mã SP : VTH27655
Part Number , S/N : P812924
Brand ( Hiệu ) : Donaldson
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc gió P812923

Lọc gió P812923

Mã SP : VTH27654
Part Number , S/N : P812923
Brand ( Hiệu ) : Donaldson
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc gió P812559

Lọc gió P812559

Mã SP : VTH27653
Part Number , S/N : P812559
Brand ( Hiệu ) : Donaldson
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc gió P781039

Lọc gió P781039

Mã SP : VTH27651
Part Number , S/N : P781039
Brand ( Hiệu ) : Donaldson
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc gió P780523

Lọc gió P780523

Mã SP : VTH27650
Part Number , S/N : P780523
Brand ( Hiệu ) : Donaldson
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc gió P780522

Lọc gió P780522

Mã SP : VTH27649
Part Number , S/N : P780522
Brand ( Hiệu ) : Donaldson
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc gió 107*90*385

Lọc gió 107*90*385

Mã SP : VTH27648
Part Number , S/N : P780036
Thông số kỹ thuật : 107*90*385
Brand ( Hiệu ) : Donaldson
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc gió 107.09*386.84*188.98

Lọc gió 107.09*386.84*188.98

Mã SP : VTH27646
Part Number , S/N : P778994
Thông số kỹ thuật : 107.09*386.84*188.98
Brand ( Hiệu ) : Donaldson
Trọng lượng , (Kg) : 1.04
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc gió P778984

Lọc gió P778984

Mã SP : VTH27645
Part Number , S/N : P778984
Brand ( Hiệu ) : Donaldson
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc gió P777868

Lọc gió P777868

Mã SP : VTH27643
Part Number , S/N : P777868
Brand ( Hiệu ) : Donaldson
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc gió P777639

Lọc gió P777639

Mã SP : VTH27641
Part Number , S/N : P777639
Brand ( Hiệu ) : Donaldson
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc gió P777638

Lọc gió P777638

Mã SP : VTH27640
Part Number , S/N : P777638
Brand ( Hiệu ) : Donaldson
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc gió 234.2*122.9*394.0 *405.9 *15.0mm

Lọc gió 234.2*122.9*394.0 *405.9 *15.0mm

Mã SP : VTH27639
Part Number , S/N : P772522
Thông số kỹ thuật : 234.2*122.9*394.0 *405.9 *15.0 mm
Brand ( Hiệu ) : Donaldson
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc gió P771522

Lọc gió P771522

Mã SP : VTH27638
Part Number , S/N : P771522
Brand ( Hiệu ) : Donaldson
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc gió P613334

Lọc gió P613334

Mã SP : VTH27637
Part Number , S/N : P613334
Brand ( Hiệu ) : Donaldson
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc gió P608885

Lọc gió P608885

Mã SP : VTH27636
Part Number , S/N : P608885
Brand ( Hiệu ) : Donaldson
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc gió 331.7*203*186.6

Lọc gió 331.7*203*186.6

Mã SP : VTH27635
Part Number , S/N : P608666
Thông số kỹ thuật : 331.7*203*186.6
Brand ( Hiệu ) : Donaldson
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc gió P606503

Lọc gió P606503

Mã SP : VTH27622
Part Number , S/N : P606503
Brand ( Hiệu ) : Donaldson
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc gió P601998

Lọc gió P601998

Mã SP : VTH27621
Part Number , S/N : P601998
Brand ( Hiệu ) : Donaldson
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc gió P601886

Lọc gió P601886

Mã SP : VTH27619
Part Number , S/N : P601886
Brand ( Hiệu ) : Donaldson
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc gió 316.5*189.5*40

Lọc gió 316.5*189.5*40

Mã SP : VTH27618
Part Number , S/N : P601560
Thông số kỹ thuật : 316.5*189.5*40
Brand ( Hiệu ) : Donaldson
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc gió 151*109*496

Lọc gió 151*109*496

Mã SP : VTH27616
Part Number , S/N : P537877
Thông số kỹ thuật : 151*109*496
Brand ( Hiệu ) : Donaldson
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc gió Donaldson X009724 ( P537876 , P537877 )

Lọc gió Donaldson X009724 ( P537876 , P537877 )

Mã SP : VTH27615
Part Number , S/N : X009724 ( P537876 , P537877 )
Thông số kỹ thuật : 281.6*147.9*510
Brand ( Hiệu ) : Donaldson
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc gió P536492

Lọc gió P536492

Mã SP : VTH27613
Part Number , S/N : P536492
Thông số kỹ thuật : 128*322*81*17
Brand ( Hiệu ) : Donaldson
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc gió 237*130.9*330.2

Lọc gió 237*130.9*330.2

Mã SP : VTH27612
Part Number , S/N : P536457
Thông số kỹ thuật : 237*130.9*330.2
Brand ( Hiệu ) : Donaldson
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc gió 187*121.4*381*393.7*16.76

Lọc gió 187*121.4*381*393.7*16.76

Mã SP : VTH27609
Part Number , S/N : P535365
Thông số kỹ thuật : 187*121.4*381*393.7*16.76
Brand ( Hiệu ) : Donaldson
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc gió 134.6*94*462.6

Lọc gió 134.6*94*462.6

Mã SP : VTH27608
Part Number , S/N : P533781
Thông số kỹ thuật : 134.6*94*462.6
Brand ( Hiệu ) : Donaldson
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc gió P532966

Lọc gió P532966

Mã SP : VTH27607
Part Number , S/N : P532966
Brand ( Hiệu ) : Donaldson
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc gió 150.9*109.6*391.4

Lọc gió 150.9*109.6*391.4

Mã SP : VTH27606
Part Number , S/N : P532504
Thông số kỹ thuật : 150.9*109.6*391.4
Brand ( Hiệu ) : Donaldson
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc gió 282*147*405

Lọc gió 282*147*405

Mã SP : VTH27605
Part Number , S/N : P532503
Thông số kỹ thuật : 282*147*405
Brand ( Hiệu ) : Donaldson
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá
« 1 2 »