Lưới thép hàn mạ kẽm dạng cuộn , đường kính sợi lưới 5 mm , dạng sợi trơn, ô lưới 50x50

Lưới thép hàn mạ kẽm dạng cuộn , đường kính sợi lưới 5 mm , dạng sợi trơn, ô lưới 50x50

Mã SP : VTH81669
Thông số kỹ thuật : cao 1.5 m x dài 30 m
Kích thước (D x R x C) mm: 50mmX50mm ĐK 5 mm
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lưới thép hàn mạ kẽm dạng cuộn , đường kính sợi lưới 3 mm , dạng sợi trơn, ô lưới 50x50

Lưới thép hàn mạ kẽm dạng cuộn , đường kính sợi lưới 3 mm , dạng sợi trơn, ô lưới 50x50

Mã SP : VTH81668
Thông số kỹ thuật : cao 1 m x dài 20 m
Kích thước (D x R x C) mm: 50mmX50mm ĐK 3 mm
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lưới thép hàn mạ kẽm dạng cuộn , đường kính sợi lưới 2.5 mm , dạng sợi trơn, ô lưới 50x50

Lưới thép hàn mạ kẽm dạng cuộn , đường kính sợi lưới 2.5 mm , dạng sợi trơn, ô lưới 50x50

Mã SP : VTH81667
Thông số kỹ thuật : cao 1 m x dài 30 m
Kích thước (D x R x C) mm: 50mmX50mm ĐK 2.5 mm
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lưới thép hàn mạ kẽm dạng cuộn , đường kính sợi lưới 2 mm , dạng sợi trơn, ô lưới 50x50

Lưới thép hàn mạ kẽm dạng cuộn , đường kính sợi lưới 2 mm , dạng sợi trơn, ô lưới 50x50

Mã SP : VTH81666
Thông số kỹ thuật : cao 1 m x dài 30 m
Kích thước (D x R x C) mm: 50mmX50mm ĐK 2 mm
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lưới thép hàn mạ kẽm dạng cuộn , đường kính sợi lưới 0.9 mm , dạng sợi trơn, ô lưới 20x20

Lưới thép hàn mạ kẽm dạng cuộn , đường kính sợi lưới 0.9 mm , dạng sợi trơn, ô lưới 20x20

Mã SP : VTH81665
Thông số kỹ thuật : cao 1 m x dài 24m
Kích thước (D x R x C) mm: 20mmX20mm ĐK 0.9 mm
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lưới thép hàn mạ kẽm dạng cuộn , đường kính sợi lưới 0.7 mm , dạng sợi trơn, ô lưới 10x10

Lưới thép hàn mạ kẽm dạng cuộn , đường kính sợi lưới 0.7 mm , dạng sợi trơn, ô lưới 10x10

Mã SP : VTH81664
Thông số kỹ thuật : cao 1 m x dài 17m
Kích thước (D x R x C) mm: 10mmX10mm ĐK 0.7mm
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lưới thép hàn mạ kẽm dạng cuộn , đường kính sợi lưới 0.55 mm , dạng sợi trơn, ô lưới 5x5

Lưới thép hàn mạ kẽm dạng cuộn , đường kính sợi lưới 0.55 mm , dạng sợi trơn, ô lưới 5x5

Mã SP : VTH81663
Thông số kỹ thuật : cao 1 m x dài 14m
Kích thước (D x R x C) mm: 5mmX5mm ĐK 0.55mm
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lưới thép hàn mạ kẽm dạng cuộn , đường kính sợi lưới 4 mm , dạng sợi trơn, ô lưới 50x50

Lưới thép hàn mạ kẽm dạng cuộn , đường kính sợi lưới 4 mm , dạng sợi trơn, ô lưới 50x50

Mã SP : AZI2
Thông số kỹ thuật : cao 1 m x dài 20 m
Kích thước (D x R x C) mm: 50mmX50mm ĐK 4mm
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá