Bơm thủy lực xe nâng người

Bơm thủy lực xe nâng người

Mã SP : VTH81660
Part Number , S/N : 96193
Model : CPD10-18JD1(AC)four-fulcrums
Brand ( Hiệu ) : Hangcha
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm nước ISUZU

Bơm nước ISUZU

Mã SP : VTH21560
Part Number , S/N : Z-1-13610-609-3
Model : 6SA1 TPA-S
Brand ( Hiệu ) : ISUZU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm thủy lực xe nâng TCM 16312-53361

Bơm thủy lực xe nâng TCM 16312-53361

Mã SP : HP00-300
Part Number , S/N : 16312-53361
Model : FD100Z4(波箱供油 pump)1-263
Brand ( Hiệu ) : TCM
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm thủy lực xe nâng Hangcha CBTDHE-F16-TL-G00

Bơm thủy lực xe nâng Hangcha CBTDHE-F16-TL-G00

Mã SP : HP00-276
Part Number , S/N : CBTDHE-F16-TL-G00
Model : CPD10-18JD1(AC)four-fulcrums
Brand ( Hiệu ) : Hangcha
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá