Chụp khí A141

Chụp khí A141

Mã SP : VTH39444
Part Number , S/N : A141
Model : A141
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bép cắt oxy gas Koike

Bép cắt oxy gas Koike

Mã SP : VTH39443
Brand ( Hiệu ) : Koike
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy cắt Jasic plasma CUT 100 (J84)

Máy cắt Jasic plasma CUT 100 (J84)

Mã SP : VTH39441
Part Number , S/N : CUT 100 J84
Thông số kỹ thuật : 530 x 270 x 430 mm
Model : CUT 100 J84
Brand ( Hiệu ) : Bruco
Trọng lượng , (Kg) : 25
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Công suất: 16 KVA
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Tay cắt oxy gas Tanaka 300

Tay cắt oxy gas Tanaka 300

Mã SP : VTH39440
Brand ( Hiệu ) : Tanaka
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Tay cắt oxy gas Yamoto Nhật

Tay cắt oxy gas Yamoto Nhật

Mã SP : VTH39439
Model : GO1-30
Brand ( Hiệu ) : Yamoto
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Tay cắt oxy gas GO1-100

Tay cắt oxy gas GO1-100

Mã SP : VTH39437
Part Number , S/N : GO1-100
Model : GO1-100
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Tay cắt oxy gas GO1-30

Tay cắt oxy gas GO1-30

Mã SP : VTH39436
Part Number , S/N : GO1-30
Model : GO1-30
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy cắt Jasic Plasma Cut 60J

Máy cắt Jasic Plasma Cut 60J

Mã SP : VTH39435
Part Number , S/N : Cut 60J
Thông số kỹ thuật : 480 x 205 x 357 mm
Model : Cut 60J
Brand ( Hiệu ) : Jasic
Trọng lượng , (Kg) : 19
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Công suất: 9 KVA
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy cắt kim loại Plasma Weldcom VCUTPLUS 40

Máy cắt kim loại Plasma Weldcom VCUTPLUS 40

Mã SP : VTH39433
Part Number , S/N : VCUTPLUS 40
Thông số kỹ thuật : 890x430x900 mm
Model : VCUTPLUS 40
Brand ( Hiệu ) : Weldcom
Trọng lượng , (Kg) : 8
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Công suất: 6.8KVA
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Đệm chia khí SG51

Đệm chia khí SG51

Mã SP : VTH39431
Part Number , S/N : SG51
Model : SG51
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Đồng hồ gas TOP

Đồng hồ gas TOP

Mã SP : VTH39425
Brand ( Hiệu ) : TOP
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy Cắt Kim Loại Công nghệ Plasma VCUT 60 PLUS Weldcom

Máy Cắt Kim Loại Công nghệ Plasma VCUT 60 PLUS Weldcom

Mã SP : VTH39424
Part Number , S/N : VCUTPLUS 60
Thông số kỹ thuật : 610x290x430 mm
Model : VCUTPLUS 60
Brand ( Hiệu ) : Weldcom
Trọng lượng , (Kg) : 25
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Công suất: 9.3KVA
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy cắt xe nâng plasma bán tự động Bruco BGK-300 IGBT

Máy cắt xe nâng plasma bán tự động Bruco BGK-300 IGBT

Mã SP : VTH39421
Part Number , S/N : BGK-300 IGBT
Thông số kỹ thuật : 890x430x900 mm
Model : BGK-300 IGBT
Brand ( Hiệu ) : Bruco
Trọng lượng , (Kg) : 140
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Công suất: 70.1 KVA
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy cắt plasma Bruco BGK-100 MA

Máy cắt plasma Bruco BGK-100 MA

Mã SP : VTH39418
Part Number , S/N : BGK-100 MA
Thông số kỹ thuật : 530x280x485mm
Model : BGK-100 MA
Brand ( Hiệu ) : Bruco
Trọng lượng , (Kg) : 30
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Công suất: 15.8 KVA
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy Cắt Plasma Jasic Cut 60 L204

Máy Cắt Plasma Jasic Cut 60 L204

Mã SP : VTH39416
Part Number , S/N : Cut 60 L204
Thông số kỹ thuật : 540 x 250 x 380 mm
Model : Cut 60 L204
Trọng lượng , (Kg) : 8
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Công suất: 14.5 KVA
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bép cắt plasma JG40

Bép cắt plasma JG40

Mã SP : VTH39413
Part Number , S/N : JG40
Model : JG40
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy Cắt Plasma Jasic Cut 80 L205

Máy Cắt Plasma Jasic Cut 80 L205

Mã SP : VTH39412
Part Number , S/N : CUT 80 L205
Thông số kỹ thuật : 540 x 250 x 380 mm
Model : CUT 80 L205
Brand ( Hiệu ) : Jasic
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Công suất: 15KVA
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
12.390.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy cắt xe nâng plasma Bruco BGK IGBT series

Máy cắt xe nâng plasma Bruco BGK IGBT series

Mã SP : VTH39410
Part Number , S/N : KC-275M
Model : KC-275M
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Công suất: 2- 2.4
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Dây hơi đôi

Dây hơi đôi

Mã SP : VTH39409
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy cắt ống bán tự động Kruman KC-275P

Máy cắt ống bán tự động Kruman KC-275P

Mã SP : VTH39408
Part Number , S/N : KC-275P
Model : KC-275P
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Công suất: 2-2.4Kw
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bép cắt oxy gas GO1-30

Bép cắt oxy gas GO1-30

Mã SP : VTH39405
Part Number , S/N : GO1-30
Model : GO1-30
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy cắt ống bán tự động Kruman KC-315P

Máy cắt ống bán tự động Kruman KC-315P

Mã SP : VTH39404
Part Number , S/N : KC-315P
Model : KC-315P
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Công suất: 2.4-3Kw
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bép cắt oxy gas GO1-100

Bép cắt oxy gas GO1-100

Mã SP : VTH39402
Part Number , S/N : GO1-100
Model : GO1-100
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Đồng hồ điều áp oxy Tanaka

Đồng hồ điều áp oxy Tanaka

Mã SP : VTH39401
Brand ( Hiệu ) : Tanaka
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Các loại bép cắt rùa cắt

Các loại bép cắt rùa cắt

Mã SP : VTH39398
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy cắt ống bán tự động Kruman KC-350HS

Máy cắt ống bán tự động Kruman KC-350HS

Mã SP : VTH39396
Part Number , S/N : KC-350HS
Model : KC-350HS
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Công suất: 4Kw
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy cắt ống tự động Kruman KC-325PA

Máy cắt ống tự động Kruman KC-325PA

Mã SP : VTH39395
Part Number , S/N : KC-325PA
Model : KC-325PA
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Công suất: 2.4-3KW
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Tay cắt oxy gas CHIAH CHYUN

Tay cắt oxy gas CHIAH CHYUN

Mã SP : VTH39394
Brand ( Hiệu ) : CHIAH CHYUN
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy cắt ống tự động Kruman KC-350HA

Máy cắt ống tự động Kruman KC-350HA

Mã SP : VTH39392
Part Number , S/N : KC-350HA
Model : KC-350HA
Brand ( Hiệu ) : Kruman
Trọng lượng , (Kg) : 26
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Công suất: 4KW
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy cắt xe nâng plasma Bruco BGK- 300IGBT

Máy cắt xe nâng plasma Bruco BGK- 300IGBT

Mã SP : VTH39389
Part Number , S/N : BGK- 300IGBT
Thông số kỹ thuật : 890x430x900 mm
Model : BGK- 300IGBT
Brand ( Hiệu ) : Bruco
Trọng lượng , (Kg) : 140
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Công suất: 70.1 KVA
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy cắt xe nâng plasma Bruco BGK- 200IGBT

Máy cắt xe nâng plasma Bruco BGK- 200IGBT

Mã SP : VTH39387
Part Number , S/N : BGK- 200IGBT
Thông số kỹ thuật : 800x380x810 mm
Model : BGK- 200IGBT
Brand ( Hiệu ) : Bruco
Trọng lượng , (Kg) : 82
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Công suất: 38.8 KVA
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy cắt LASER FIBER HLE 2060

Máy cắt LASER FIBER HLE 2060

Mã SP : VTH39385
Part Number , S/N : HLE 2060
Thông số kỹ thuật : 15.500 x 5.000 x 2.000 mm
Model : HLE 2060
Brand ( Hiệu ) : YAWEI
Trọng lượng , (Kg) : 15000
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Công suất: 1KW ~ 4KW
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy cắt xe nâng plasma Bruco BGK- 120IGBT

Máy cắt xe nâng plasma Bruco BGK- 120IGBT

Mã SP : VTH39384
Part Number , S/N : BGK- 120IGBT
Thông số kỹ thuật : 582x280x485 mm
Model : BGK- 120IGBT
Brand ( Hiệu ) : Bruco
Trọng lượng , (Kg) : 52
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Công suất: 22.4 KVA
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy cắt LASER FIBER HLE 2040

Máy cắt LASER FIBER HLE 2040

Mã SP : VTH39383
Part Number , S/N : HLE 2040
Thông số kỹ thuật : 11.000 x 5.000 x 2.000 mm
Model : HLE 2040
Brand ( Hiệu ) : YAWEI
Trọng lượng , (Kg) : 11000
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Công suất: 1KW ~ 4KW
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy cắt LASER FIBER HLE 2040

Máy cắt LASER FIBER HLE 2040

Mã SP : VTH39381
Thông số kỹ thuật : 11.000 x 5.000 x 2.000 mm
Model : E-3015D
Brand ( Hiệu ) : YAWEI
Trọng lượng , (Kg) : 11000
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Công suất: 1KW ~ 4KW
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy cắt xe nâng plasma Bruco BGK- 100IGBT

Máy cắt xe nâng plasma Bruco BGK- 100IGBT

Mã SP : VTH39380
Part Number , S/N : BGK- 100IGBT
Thông số kỹ thuật : 695x320x580
Model : BGK- 100IGBT
Brand ( Hiệu ) : Bruco
Trọng lượng , (Kg) : 51
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Công suất: 17.8 KVA
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy cắt LASER FIBER HLE 1530

Máy cắt LASER FIBER HLE 1530

Mã SP : VTH39379
Part Number , S/N : HLE 1530
Thông số kỹ thuật : 9.000 x 4.600 x 2.000 mm
Model : HLE 1530
Brand ( Hiệu ) : YAWEI
Trọng lượng , (Kg) : 9000
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Công suất: 1KW ~ 4KW
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy cắt LASER FIBER HLF 2560

Máy cắt LASER FIBER HLF 2560

Mã SP : VTH39376
Part Number , S/N : HLE 2560
Thông số kỹ thuật : 16.000 x 5.500 x 2.000 mm
Model : HLE 2560
Brand ( Hiệu ) : YAWEI
Trọng lượng , (Kg) : 22000
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy cắt LASER FIBER HLF 2060

Máy cắt LASER FIBER HLF 2060

Mã SP : VTH39375
Part Number , S/N : HLE 2060
Thông số kỹ thuật : 15.500 x 5.000 x 2.000 mm
Model : HLE 2060
Brand ( Hiệu ) : YAWEI
Trọng lượng , (Kg) : 20000
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy cắt xe nâng plasma Bruco BGK IGBT series BGK IGBT

Máy cắt xe nâng plasma Bruco BGK IGBT series BGK IGBT

Mã SP : VTH39374
Part Number , S/N : BGK IGBT
Thông số kỹ thuật : 582x280x485 mm
Model : BGK- 63IGBT
Trọng lượng , (Kg) : 26
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Công suất: 9.5 KVA
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy cắt LASER FIBER HLF 2040

Máy cắt LASER FIBER HLF 2040

Mã SP : VTH39372
Part Number , S/N : HLE 2040
Thông số kỹ thuật : 11.500 x 5.000 x 2.100 mm
Model : HLE 2040
Brand ( Hiệu ) : YAWEI
Trọng lượng , (Kg) : 14500
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Công suất: 0.7KW ~ 6.0KW
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy cắt plasma Bruco BLG series

Máy cắt plasma Bruco BLG series

Mã SP : VTH39370
Part Number , S/N : BLG-200HA
Thông số kỹ thuật : 850x410x880 mm
Model : BLG-200HA
Brand ( Hiệu ) : Bruco
Trọng lượng , (Kg) : 106
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Công suất: 55.3 KVA
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy cắt LASER FIBER HLF 1530

Máy cắt LASER FIBER HLF 1530

Mã SP : VTH39369
Part Number , S/N : HLE 1530
Thông số kỹ thuật : 9.000 x 4.600 x 2.000 mm
Model : HLE 1530
Brand ( Hiệu ) : YAWEI
Trọng lượng , (Kg) : 9000
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy cắt LASER FIBER YAWEI E-3015B

Máy cắt LASER FIBER YAWEI E-3015B

Mã SP : VTH39368
Part Number , S/N : E-3015B
Thông số kỹ thuật : 5.100 x 2.500 x 2.250 mm
Model : E-3015B
Brand ( Hiệu ) : YAWEI
Trọng lượng , (Kg) : 4000
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Công suất: 0.5KW ~ 1.5KW
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy cắt Plasma Thermal Dynamics CUTMASTER A120

Máy cắt Plasma Thermal Dynamics CUTMASTER A120

Mã SP : VTH39367
Part Number , S/N : A120
Thông số kỹ thuật : 343*248*660 mm
Model : A120
Brand ( Hiệu ) : Thermal Dynamics
Trọng lượng , (Kg) : 28.6
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Công suất: 15.4Kw
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy cắt LASER FIBER YAWEI E-3015D

Máy cắt LASER FIBER YAWEI E-3015D

Mã SP : VTH39365
Part Number , S/N : E-3015D
Thông số kỹ thuật : 8.840 x 2.888 x 2.240 mm
Model : E-3015D
Brand ( Hiệu ) : YAWEI
Trọng lượng , (Kg) : 5500
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Công suất: 0.7KW ~ 6.0KW
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy cắt Plasma VCUT 40A PLUS

Máy cắt Plasma VCUT 40A PLUS

Mã SP : VTH39364
Part Number , S/N : VCUT 40A PLUS
Thông số kỹ thuật : 415 x 155 x 315 mm
Model : VCUT 40A PLUS
Brand ( Hiệu ) : Weldcom
Trọng lượng , (Kg) : 10.3
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Công suất: 6.4 KVA
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy cắt Plasma VCUT 60J PLUS

Máy cắt Plasma VCUT 60J PLUS

Mã SP : VTH39362
Part Number , S/N : VCUT 60J PLUS
Thông số kỹ thuật : 540 x 250 x 380 mm
Model : VCUT 60J PLUS
Brand ( Hiệu ) : Weldcom
Trọng lượng , (Kg) : 17
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Công suất: 10 KVA
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy Cắt Plasma Legi CUT-40M

Máy Cắt Plasma Legi CUT-40M

Mã SP : VTH39326
Part Number , S/N : CUT-40M
Thông số kỹ thuật : 375 X 153 X 295 mm
Model : CUT-40M
Brand ( Hiệu ) : Legi
Trọng lượng , (Kg) : 7
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Công suất: 5KVA
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
6.980.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy Cắt Plasma Tân Thành 100

Máy Cắt Plasma Tân Thành 100

Mã SP : VTH39324
Part Number , S/N : CAT100
Thông số kỹ thuật : 50 x 34 x 48 cm
Model : CAT100
Brand ( Hiệu ) : Tân Thành
Trọng lượng , (Kg) : 30
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Công suất: 16KVA
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
25.000.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy Cắt Plasma Tân Thành 63F

Máy Cắt Plasma Tân Thành 63F

Mã SP : VTH39323
Part Number , S/N : CAT63F
Thông số kỹ thuật : 50 x 21 x 37 cm
Model : CAT63F
Brand ( Hiệu ) : Tân Thành
Trọng lượng , (Kg) : 15
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Công suất: 8KVA
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
10.500.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy Cắt Plasma Tân Thành 61F

Máy Cắt Plasma Tân Thành 61F

Mã SP : VTH39319
Part Number , S/N : 61F
Thông số kỹ thuật : 50 x 21 x 37 cm
Model : 61F
Brand ( Hiệu ) : Tân Thành
Trọng lượng , (Kg) : 15
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Công suất: 8KVA
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
10.500.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy Cắt Plasma Tân Thành 40A

Máy Cắt Plasma Tân Thành 40A

Mã SP : VTH39317
Part Number , S/N : CAT40
Thông số kỹ thuật : 450x 270x 324 mm
Model : CAT40
Brand ( Hiệu ) : Tân Thành
Trọng lượng , (Kg) : 9
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Công suất: 5KW
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
6.500.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy Cắt Plasma Legi CUT-80G-D

Máy Cắt Plasma Legi CUT-80G-D

Mã SP : VTH39309
Part Number , S/N : CUT-80G-D
Thông số kỹ thuật : 462 X 204 X 375 mm
Model : CUT-80G-D
Brand ( Hiệu ) : Legi
Trọng lượng , (Kg) : 12.5
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Công suất: 11.2 KVA
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
14.480.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy Cắt Plasma Legi CUT-100G-D

Máy Cắt Plasma Legi CUT-100G-D

Mã SP : VTH39306
Part Number , S/N : CUT-100G-D
Thông số kỹ thuật : 516 X 265 X 455 mm
Model : CUT-100G-D
Brand ( Hiệu ) : Legi
Trọng lượng , (Kg) : 22.6
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Công suất: 15.2 KVA
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
19.690.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy Cắt Plasma Hồng Ký 40 HK-CUT40

Máy Cắt Plasma Hồng Ký 40 HK-CUT40

Mã SP : VTH39304
Part Number , S/N : HK-CUT40
Thông số kỹ thuật : 450x270x324mm
Model : HK-CUT40
Brand ( Hiệu ) : Hồng ký
Trọng lượng , (Kg) : 9
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Công suất: 7 KVA
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
5.690.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy Cắt Plasma Hồng Ký HK 416 - 220V

Máy Cắt Plasma Hồng Ký HK 416 - 220V

Mã SP : VTH39302
Part Number , S/N : HK 416
Thông số kỹ thuật : 560x320x400
Model : HK 416
Brand ( Hiệu ) : Hồng Kỳ
Trọng lượng , (Kg) : 14
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Công suất: 6 KVA
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
7.690.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy Cắt Plasma Hồng Ký HK 70 - 220V (Cắt 17mm)

Máy Cắt Plasma Hồng Ký HK 70 - 220V (Cắt 17mm)

Mã SP : VTH39301
Part Number , S/N : HK70
Thông số kỹ thuật : 480x205x310
Model : HK70
Brand ( Hiệu ) : Hồng Ký
Trọng lượng , (Kg) : 19
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Công suất: 9.5 KVA
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
14.490.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy Cắt Plasma Protech Cut 40

Máy Cắt Plasma Protech Cut 40

Mã SP : VTH39300
Thông số kỹ thuật : 580x320x410 mm
Model : PCUT 40
Brand ( Hiệu ) : Plasma
Trọng lượng , (Kg) : 35
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Công suất: 14 KVA
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
4.500.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy Cắt Plasma Protech Cut 80

Máy Cắt Plasma Protech Cut 80

Mã SP : VTH39298
Part Number , S/N : CUT 80
Thông số kỹ thuật : 480x215x375
Model : CUT 80
Brand ( Hiệu ) : Plasma
Trọng lượng , (Kg) : 16
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Công suất: 9.5 KVA
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
11.790.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá
« 1 2 »