Máy uốn ống thủy lực 20 tấn, Ø 2-1/2 - 4mm RIDGID HB3814E

Máy uốn ống thủy lực 20 tấn, Ø 2-1/2 - 4mm RIDGID HB3814E

Mã SP : VTH84535
Model : HB3814E
Brand ( Hiệu ) : Ridgid
Nâng thấp nhất:
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : USA
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy uốn ống thủy lực 20 tấn, Ø 2-1/2 - 4mm RIDGID 3814

Máy uốn ống thủy lực 20 tấn, Ø 2-1/2 - 4mm RIDGID 3814

Mã SP : VTH84534
Model : 3814
Brand ( Hiệu ) : Ridgid
Trọng lượng , (Kg) : 420
Nâng thấp nhất:
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : USA
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy uốn ống thủy lực 20 tấn, Ø 3/8 - 4mm RIDGID 3814

Máy uốn ống thủy lực 20 tấn, Ø 3/8 - 4mm RIDGID 3814

Mã SP : VTH84533
Model : 3814
Brand ( Hiệu ) : Ridgid
Trọng lượng , (Kg) : 410
Nâng thấp nhất:
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : USA
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy uốn ống thủy lực 20 tấn, Ø1/2 - 3mm MEGA DR3

Máy uốn ống thủy lực 20 tấn, Ø1/2 - 3mm MEGA DR3

Mã SP : VTH84532
Model : DR3
Brand ( Hiệu ) : MEGA
Trọng lượng , (Kg) : 156
Nâng thấp nhất:
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy uốn ống thủy lực 14.6 tấn, Ø3/8 - 3mm RIDGID HB383E

Máy uốn ống thủy lực 14.6 tấn, Ø3/8 - 3mm RIDGID HB383E

Mã SP : VTH84530
Model : HB383E
Brand ( Hiệu ) : Ridgid
Trọng lượng , (Kg) : 96
Nâng thấp nhất:
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : USA
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy uốn ống thủy lực 15 tấn, Ø40 - 63 mm ROTHENBERGER 057900

Máy uốn ống thủy lực 15 tấn, Ø40 - 63 mm ROTHENBERGER 057900

Mã SP : VTH84528
Model : 057900
Brand ( Hiệu ) : Rothenberger
Trọng lượng , (Kg) :
Nâng thấp nhất:
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Germany
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy uốn ống thủy lực 15 tấn, Ø40 - 63mm ROTHENBERGER 057915

Máy uốn ống thủy lực 15 tấn, Ø40 - 63mm ROTHENBERGER 057915

Mã SP : VTH84526
Model : 057915
Brand ( Hiệu ) : Rothenberger
Nâng thấp nhất:
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Germany
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy uốn ống thủy lực 15 tấn, Ø1/2 - 2mm MEGA DR2

Máy uốn ống thủy lực 15 tấn, Ø1/2 - 2mm MEGA DR2

Mã SP : VTH84524
Model : DR2
Brand ( Hiệu ) : MEGA
Trọng lượng , (Kg) :
Nâng thấp nhất:
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy uốn ống thủy lực 15 tấn, Ø 3/8 - 2mm ROTHENBERGER 057972X

Máy uốn ống thủy lực 15 tấn, Ø 3/8 - 2mm ROTHENBERGER 057972X

Mã SP : VTH84522
Model : 057972X
Brand ( Hiệu ) : Rothenberger
Nâng thấp nhất:
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Germany
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy uốn ống thủy lực 15 tấn, Ø 3/8 - 2mm ROTHENBERGER 057961X

Máy uốn ống thủy lực 15 tấn, Ø 3/8 - 2mm ROTHENBERGER 057961X

Mã SP : VTH84519
Model : 057961X
Brand ( Hiệu ) : Rothenberger
Nâng thấp nhất:
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Germany
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy uốn ống thủy lực 14.6 tấn, Ø 3/8 - 3mm RIDGID HB383

Máy uốn ống thủy lực 14.6 tấn, Ø 3/8 - 3mm RIDGID HB383

Mã SP : VTH84518
Model : HB383
Brand ( Hiệu ) : Ridgid
Trọng lượng , (Kg) : 156
Nâng thấp nhất:
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : USA
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy uốn ống thủy lực 9 tấn, Ø 3/8 - 2mm RIDGID HBO382E

Máy uốn ống thủy lực 9 tấn, Ø 3/8 - 2mm RIDGID HBO382E

Mã SP : VTH84516
Model : HBO382E
Brand ( Hiệu ) : Ridgid
Trọng lượng , (Kg) : 111
Nâng thấp nhất:
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : USA
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy uốn ống thủy lực 9 tấn, Ø 3/8 - 2mm RIDGID HB382E

Máy uốn ống thủy lực 9 tấn, Ø 3/8 - 2mm RIDGID HB382E

Mã SP : VTH84515
Model : HB382E
Brand ( Hiệu ) : Ridgid
Trọng lượng , (Kg) : 96
Nâng thấp nhất:
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : USA
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy uốn ống thủy lực 9 tấn, Ø 3/8 - 2mm RIDGID HBO382

Máy uốn ống thủy lực 9 tấn, Ø 3/8 - 2mm RIDGID HBO382

Mã SP : VTH84513
Model : HBO382
Brand ( Hiệu ) : Ridgid
Trọng lượng , (Kg) : 88
Nâng thấp nhất:
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : USA
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy uốn ống thủy lực 5 tấn, Ø 3/8 - 2mm RIDGID HB382

Máy uốn ống thủy lực 5 tấn, Ø 3/8 - 2mm RIDGID HB382

Mã SP : VTH84512
Model : HB382
Brand ( Hiệu ) : Ridgid
Trọng lượng , (Kg) : 72
Nâng thấp nhất:
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : USA
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy uốn ống thủy lực 9 tấn, Ø 3/8 - 1-1/4mm RIDGID HB382

Máy uốn ống thủy lực 9 tấn, Ø 3/8 - 1-1/4mm RIDGID HB382

Mã SP : VTH84511
Model : HB382
Brand ( Hiệu ) : Ridgid
Nâng thấp nhất:
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : USA
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy uốn ống thủy lực 5 tấn, Ø 3/8 - 1-1/4mm RIDGID 3801E

Máy uốn ống thủy lực 5 tấn, Ø 3/8 - 1-1/4mm RIDGID 3801E

Mã SP : VTH84509
Model : 3801E
Brand ( Hiệu ) : Ridgid
Nâng thấp nhất:
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : USA
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy uốn ống thủy lực 5 tấn, Ø 3/8 - 1-1/4mm RIDGID 3801

Máy uốn ống thủy lực 5 tấn, Ø 3/8 - 1-1/4mm RIDGID 3801

Mã SP : VTH84495
Model : 3801
Brand ( Hiệu ) : Ridgid
Nâng thấp nhất:
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : USA
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá