Nissan K1B1L15

Giá: Liên hệ
Mã SP : JTEQ
Model : K1B1L15
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Loại động cơ , bình điện : 48V-400AH
Trọng lượng , (Kg) : 2955
Nâng cao (m) : 3.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 2011-05
Giờ sử dụng (h) : 2535
Xuất xứ: Nhật

Xe nâng vân thiên hùng

xe nâng

Xe nâng Vân Thiên Hùng

Xe nâng Vân Thiên Hùng

Xe nâng Vân Thiên Hùng

Sản phẩm cùng loại

Xe nâng điện Nissan J1B1L15

Nissan K1B1L15

Giá: Liên hệ
Mã SP : JTEQ
Model : K1B1L15
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Loại động cơ , bình điện : 48V-400AH
Trọng lượng , (Kg) : 2955
Nâng cao (m) : 3.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 2011-05
Giờ sử dụng (h) : 2535
Xuất xứ: Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nissan J1B1R15

Nissan K1B1L15

Giá: Liên hệ
Mã SP : JTEQ
Model : K1B1L15
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Loại động cơ , bình điện : 48V-400AH
Trọng lượng , (Kg) : 2955
Nâng cao (m) : 3.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 2011-05
Giờ sử dụng (h) : 2535
Xuất xứ: Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nissan K1B1L15

Nissan K1B1L15

Giá: Liên hệ
Mã SP : JTEQ
Model : K1B1L15
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Loại động cơ , bình điện : 48V-400AH
Trọng lượng , (Kg) : 2955
Nâng cao (m) : 3.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 2011-05
Giờ sử dụng (h) : 2535
Xuất xứ: Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng điện ngồi lái Nissan K1B1L15

Nissan K1B1L15

Giá: Liên hệ
Mã SP : JTEQ
Model : K1B1L15
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Loại động cơ , bình điện : 48V-400AH
Trọng lượng , (Kg) : 2955
Nâng cao (m) : 3.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 2011-05
Giờ sử dụng (h) : 2535
Xuất xứ: Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nissan NK1B1L15

Nissan K1B1L15

Giá: Liên hệ
Mã SP : JTEQ
Model : K1B1L15
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Loại động cơ , bình điện : 48V-400AH
Trọng lượng , (Kg) : 2955
Nâng cao (m) : 3.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 2011-05
Giờ sử dụng (h) : 2535
Xuất xứ: Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nissan NK1B1L15

Nissan K1B1L15

Giá: Liên hệ
Mã SP : JTEQ
Model : K1B1L15
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Loại động cơ , bình điện : 48V-400AH
Trọng lượng , (Kg) : 2955
Nâng cao (m) : 3.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 2011-05
Giờ sử dụng (h) : 2535
Xuất xứ: Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nissan NK1B1L18

Nissan K1B1L15

Giá: Liên hệ
Mã SP : JTEQ
Model : K1B1L15
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Loại động cơ , bình điện : 48V-400AH
Trọng lượng , (Kg) : 2955
Nâng cao (m) : 3.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 2011-05
Giờ sử dụng (h) : 2535
Xuất xứ: Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nissan NK1B1L18

Nissan K1B1L15

Giá: Liên hệ
Mã SP : JTEQ
Model : K1B1L15
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Loại động cơ , bình điện : 48V-400AH
Trọng lượng , (Kg) : 2955
Nâng cao (m) : 3.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 2011-05
Giờ sử dụng (h) : 2535
Xuất xứ: Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nissan P1B2R20

Nissan K1B1L15

Giá: Liên hệ
Mã SP : JTEQ
Model : K1B1L15
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Loại động cơ , bình điện : 48V-400AH
Trọng lượng , (Kg) : 2955
Nâng cao (m) : 3.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 2011-05
Giờ sử dụng (h) : 2535
Xuất xứ: Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nissan TG1B2L20

Nissan K1B1L15

Giá: Liên hệ
Mã SP : JTEQ
Model : K1B1L15
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Loại động cơ , bình điện : 48V-400AH
Trọng lượng , (Kg) : 2955
Nâng cao (m) : 3.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 2011-05
Giờ sử dụng (h) : 2535
Xuất xứ: Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

xe nâng dầu NISSAN 2W300

Nissan K1B1L15

Giá: Liên hệ
Mã SP : JTEQ
Model : K1B1L15
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Loại động cơ , bình điện : 48V-400AH
Trọng lượng , (Kg) : 2955
Nâng cao (m) : 3.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 2011-05
Giờ sử dụng (h) : 2535
Xuất xứ: Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá