Nissan NK1B1L18

Giá: Liên hệ
Mã SP : G3IL
Model : NK1B1L18
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Loại động cơ , bình điện : 48V-400AH
Trọng lượng , (Kg) : 3325
Nâng cao (m) : 3.85
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 2008-03
Giờ sử dụng (h) : 10647
Xuất xứ: Nhật

Xe nâng vân thiên hùng

xe nâng

Xe nâng Vân Thiên Hùng

Xe nâng Vân Thiên Hùng

Xe nâng Vân Thiên Hùng

Sản phẩm cùng loại

Xe nâng điện Nissan J1B1L15

Nissan NK1B1L18

Giá: Liên hệ
Mã SP : G3IL
Model : NK1B1L18
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Loại động cơ , bình điện : 48V-400AH
Trọng lượng , (Kg) : 3325
Nâng cao (m) : 3.85
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 2008-03
Giờ sử dụng (h) : 10647
Xuất xứ: Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nissan J1B1R15

Nissan NK1B1L18

Giá: Liên hệ
Mã SP : G3IL
Model : NK1B1L18
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Loại động cơ , bình điện : 48V-400AH
Trọng lượng , (Kg) : 3325
Nâng cao (m) : 3.85
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 2008-03
Giờ sử dụng (h) : 10647
Xuất xứ: Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nissan K1B1L15

Nissan NK1B1L18

Giá: Liên hệ
Mã SP : G3IL
Model : NK1B1L18
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Loại động cơ , bình điện : 48V-400AH
Trọng lượng , (Kg) : 3325
Nâng cao (m) : 3.85
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 2008-03
Giờ sử dụng (h) : 10647
Xuất xứ: Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nissan K1B1L15

Nissan NK1B1L18

Giá: Liên hệ
Mã SP : G3IL
Model : NK1B1L18
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Loại động cơ , bình điện : 48V-400AH
Trọng lượng , (Kg) : 3325
Nâng cao (m) : 3.85
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 2008-03
Giờ sử dụng (h) : 10647
Xuất xứ: Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng điện ngồi lái Nissan K1B1L15

Nissan NK1B1L18

Giá: Liên hệ
Mã SP : G3IL
Model : NK1B1L18
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Loại động cơ , bình điện : 48V-400AH
Trọng lượng , (Kg) : 3325
Nâng cao (m) : 3.85
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 2008-03
Giờ sử dụng (h) : 10647
Xuất xứ: Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nissan NK1B1L15

Nissan NK1B1L18

Giá: Liên hệ
Mã SP : G3IL
Model : NK1B1L18
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Loại động cơ , bình điện : 48V-400AH
Trọng lượng , (Kg) : 3325
Nâng cao (m) : 3.85
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 2008-03
Giờ sử dụng (h) : 10647
Xuất xứ: Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nissan NK1B1L15

Nissan NK1B1L18

Giá: Liên hệ
Mã SP : G3IL
Model : NK1B1L18
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Loại động cơ , bình điện : 48V-400AH
Trọng lượng , (Kg) : 3325
Nâng cao (m) : 3.85
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 2008-03
Giờ sử dụng (h) : 10647
Xuất xứ: Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nissan NK1B1L18

Nissan NK1B1L18

Giá: Liên hệ
Mã SP : G3IL
Model : NK1B1L18
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Loại động cơ , bình điện : 48V-400AH
Trọng lượng , (Kg) : 3325
Nâng cao (m) : 3.85
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 2008-03
Giờ sử dụng (h) : 10647
Xuất xứ: Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nissan P1B2R20

Nissan NK1B1L18

Giá: Liên hệ
Mã SP : G3IL
Model : NK1B1L18
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Loại động cơ , bình điện : 48V-400AH
Trọng lượng , (Kg) : 3325
Nâng cao (m) : 3.85
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 2008-03
Giờ sử dụng (h) : 10647
Xuất xứ: Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nissan TG1B2L20

Nissan NK1B1L18

Giá: Liên hệ
Mã SP : G3IL
Model : NK1B1L18
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Loại động cơ , bình điện : 48V-400AH
Trọng lượng , (Kg) : 3325
Nâng cao (m) : 3.85
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 2008-03
Giờ sử dụng (h) : 10647
Xuất xứ: Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

xe nâng dầu NISSAN 2W300

Nissan NK1B1L18

Giá: Liên hệ
Mã SP : G3IL
Model : NK1B1L18
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Loại động cơ , bình điện : 48V-400AH
Trọng lượng , (Kg) : 3325
Nâng cao (m) : 3.85
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 2008-03
Giờ sử dụng (h) : 10647
Xuất xứ: Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá