Phốt DAS 40x30x20.5 40*30*20.5

Phốt DAS 40x30x20.5 40*30*20.5

Mã SP : VTH67188
Model : DAS 40x30x20.5
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 40x30x20.5 40*30*20.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt DAS 40x30x29.1 40*30*29.1

Phốt DAS 40x30x29.1 40*30*29.1

Mã SP : VTH67185
Model : DAS 40x30x29.1
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 40x30x29.1 40*30*29.1
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt DAS 40x26x20.7 40*26*20.7

Phốt DAS 40x26x20.7 40*26*20.7

Mã SP : VTH67180
Model : DAS 40x26x20.7
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 40x26x20.7 40*26*20.7
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt DAS 35x25x29.1 35*25*20.1

Phốt DAS 35x25x29.1 35*25*20.1

Mã SP : VTH67177
Model : DAS 35x25x20.1
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 35x25x29.1 35*25*20.1
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt DAS 40x32x21.9 40*32*21.9

Phốt DAS 40x32x21.9 40*32*21.9

Mã SP : VTH67174
Model : DAS 40x32x21.9
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 40x32x21.9 40*32*21.9
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt DAS 32x24x29.1 32*24*29.1

Phốt DAS 32x24x29.1 32*24*29.1

Mã SP : VTH67171
Model : DAS 32x24x29.1
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 32x24x29.1 32*24*29.1
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt DAS 32x20x20.7 32*20*20.7

Phốt DAS 32x20x20.7 32*20*20.7

Mã SP : VTH67167
Model : DAS 32x20x20.7
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 32x20x20.7 32*20*20.7
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt DAS 32x22x29.1 32*22*29.1

Phốt DAS 32x22x29.1 32*22*29.1

Mã SP : VTH67164
Model : DAS 32x22x29.1
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 2x13x17.7 22*13*17.7
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt DAS 30x21x17.7 30*21*17.7

Phốt DAS 30x21x17.7 30*21*17.7

Mã SP : VTH67157
Model : DAS 30x21x17.7
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 30x21x17.7 30*21*17.7
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt DAS 32x20x29.1 32*20*29.1

Phốt DAS 32x20x29.1 32*20*29.1

Mã SP : VTH67156
Model : DAS 30x21x17.7
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 32x20x29.1 32*20*29.1
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt DAS 30x17x28.1 30*17*28.1

Phốt DAS 30x17x28.1 30*17*28.1

Mã SP : VTH67151
Model : DAS 30x17x28.1
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 30x17x28.1 30*17*28.1
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt DAS 28x19x17.7 28*19*17.7

Phốt DAS 28x19x17.7 28*19*17.7

Mã SP : VTH67147
Model : DAS 28x19x17.7
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 28x19x17.7 28*19*17.7
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt DAS 25x16x17.7 25*16*17.7

Phốt DAS 25x16x17.7 25*16*17.7

Mã SP : VTH67141
Model : DAS 25x16x17.7
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 25x16x17.7 25*16*17.7
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt DAS 25x15x29.1 25*15*29.1

Phốt DAS 25x15x29.1 25*15*29.1

Mã SP : VTH67139
Model : DAS 25x15x29.1
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 25x15x29.1 25*15*29.1
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt DAS 25x15x20 25*15*20

Phốt DAS 25x15x20 25*15*20

Mã SP : VTH67135
Model : DAS 25x15x20
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 25x15x20 25*15*20
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt DAS 25x15x29 25*15*29

Phốt DAS 25x15x29 25*15*29

Mã SP : VTH67131
Model : DAS 25x15x29
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 25x15x29 25*15*29
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt DAS 22x13x17.7 22*13*17.7

Phốt DAS 22x13x17.7 22*13*17.7

Mã SP : VTH67121
Model : DAS 22x13x17.7
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 2x13x17.7 22*13*17.7
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt DAS 20x11x17.7 20*11*17.7

Phốt DAS 20x11x17.7 20*11*17.7

Mã SP : VTH66985
Model : DAS 20x11x17.7
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 20x11x17.7 20*11*17.7
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá