Phốt DHS 200x214x7/9.5 200*214*7/9.5

Phốt DHS 200x214x7/9.5 200*214*7/9.5

Mã SP : VTH66937
Model : DHS 200x214x7/9.5
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 200x214x7/9.5 200*214*7/9.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: TPU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt DHS 180x193x7/9.5 180*193*7/9.5

Phốt DHS 180x193x7/9.5 180*193*7/9.5

Mã SP : VTH66934
Model : DHS 180x193x7/9.5
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 180x193x7/9.5 180*193*7/9.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: TPU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt DHS 165x178x7/9.5 165*178*7/9.5

Phốt DHS 165x178x7/9.5 165*178*7/9.5

Mã SP : VTH66930
Model : DHS 165x178x7/9.5
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 165x178x7/9.5 165*178*7/9.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: TPU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt DHS 160x173x7/9.5 160*173*7/9.5

Phốt DHS 160x173x7/9.5 160*173*7/9.5

Mã SP : VTH66928
Model : DHS 160x173x7/9.5
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 160x173x7/9.5 160*173*7/9.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: TPU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt DHS 150x163x7/9.5 150*163*7/9.5

Phốt DHS 150x163x7/9.5 150*163*7/9.5

Mã SP : VTH66926
Model : DHS 150x163x7/9.5
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 150x163x7/9.5 150*163*7/9.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: TPU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt DHS 145x158x7/9.5 145*158*7/9.5

Phốt DHS 145x158x7/9.5 145*158*7/9.5

Mã SP : VTH66924
Model : DHS 145x158x7/9.5
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 145x158x7/9.5 145*158*7/9.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: TPU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt DHS 140x153x7/9.5 140*153*7/9.5

Phốt DHS 140x153x7/9.5 140*153*7/9.5

Mã SP : VTH66921
Model : DHS 140x153x7/9.5
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 140x153x7/9.5 140*153*7/9.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: TPU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt DHS 136x149x7/9.5 136*149*7/9.5

Phốt DHS 136x149x7/9.5 136*149*7/9.5

Mã SP : VTH66918
Model : DHS 136x149x7/9.5
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 136x149x7/9.5 136*149*7/9.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: TPU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt DHS 130x143x7/9.5 130*143*7/9.5

Phốt DHS 130x143x7/9.5 130*143*7/9.5

Mã SP : VTH66917
Model : DHS 130x143x7/9.5
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 130x143x7/9.5 130*143*7/9.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: TPU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt DHS 125x138x7/9.5 125*138*7/9.5

Phốt DHS 125x138x7/9.5 125*138*7/9.5

Mã SP : VTH66914
Model : DHS 125x138x7/9.5
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 125x138x7/9.5 125*138*7/9.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: TPU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt DHS 120x135x7/9.5 120*135*7/9.5

Phốt DHS 120x135x7/9.5 120*135*7/9.5

Mã SP : VTH66911
Model : DHS 120x135x7/9.5
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 120x135x7/9.5 120*135*7/9.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: TPU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt DHS 115x135x6/8 115*135*6/8

Phốt DHS 115x135x6/8 115*135*6/8

Mã SP : VTH66906
Model : DHS 115x135x6/8
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 115x135x6/8 115*135*6/8
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: TPU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt DHS 112x122x6/8 112*122*6/8

Phốt DHS 112x122x6/8 112*122*6/8

Mã SP : VTH66901
Model : DHS 112x122x6/8
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 112x122x6/8 112*122*6/8
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: TPU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt DHS 110x120x6/8 110*120*6/8

Phốt DHS 110x120x6/8 110*120*6/8

Mã SP : VTH66897
Model : DHS 110x120x6/8
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 110x120x6/8 110*120*6/8
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: TPU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt DHS 105x115x6/8 105*115*6/8

Phốt DHS 105x115x6/8 105*115*6/8

Mã SP : VTH66894
Model : DHS 105x115x6/8
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 12.5x20.5x4.5/6 12.5*20.5*4.5/6
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: TPU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt DHS 100x110x6/8 100*110*6/8

Phốt DHS 100x110x6/8 100*110*6/8

Mã SP : VTH66890
Model : DHS 100x110x6/8
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 100x110x6/8 100*110*6/8
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: TPU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt DHS 98x108x6/8 98*108*6/8

Phốt DHS 98x108x6/8 98*108*6/8

Mã SP : VTH66887
Model : DHS 98x108x6/8
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 98x108x6/8 98*108*6/8
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: TPU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt DHS 95x105x6/8 95*105*6/8

Phốt DHS 95x105x6/8 95*105*6/8

Mã SP : VTH66883
Model : DHS 95x105x6/8
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 95x105x6/8 95*105*6/8
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: TPU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt DHS 95x100x6/8 95*100*6/8

Phốt DHS 95x100x6/8 95*100*6/8

Mã SP : VTH66880
Model : DHS 95x100x6/8
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 95x100x6/8 95*100*6/8
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: TPU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt DHS 85x95x6/8 85*95*6/8

Phốt DHS 85x95x6/8 85*95*6/8

Mã SP : VTH66877
Model : DHS 85x95x6/8
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 85x95x6/8 85*95*6/8
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: TPU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt DHS 80x90x6/8 80*90*6/8

Phốt DHS 80x90x6/8 80*90*6/8

Mã SP : VTH66874
Model : DHS 80x90x6/8
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 80x90x6/8 80*90*6/8
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: TPU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt DHS 75x85x6/8 75*85*6/8

Phốt DHS 75x85x6/8 75*85*6/8

Mã SP : VTH66872
Model : DHS 75x85x6/8
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 75x85x6/8 75*85*6/8
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: TPU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt DHS 71x81x6/8 71*81*6/8

Phốt DHS 71x81x6/8 71*81*6/8

Mã SP : VTH66867
Model : DHS 71x81x6/8
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 71x81x6/8 71*81*6/8
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: TPU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt DHS 70x80x6/8 70*80*6/8

Phốt DHS 70x80x6/8 70*80*6/8

Mã SP : VTH66863
Model : DHS 70x80x6/8
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 70x80x6/8 70*80*6/8
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: TPU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt DHS 65x73x5/6.5 65*73*5/6.5

Phốt DHS 65x73x5/6.5 65*73*5/6.5

Mã SP : VTH66859
Model : DHS 65x73x5/6.5
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 12.5x20.5x4.5/6 12.5*20.5*4.5/6
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: TPU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt DHS 63x71x5/6.5 63*71*5/6.5

Phốt DHS 63x71x5/6.5 63*71*5/6.5

Mã SP : VTH66855
Model : DHS 63x71x5/6.5
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 63x71x5/6.5 63*71*5/6.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: TPU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt DHS 60x68x5/6.5 60*68*5/6.5

Phốt DHS 60x68x5/6.5 60*68*5/6.5

Mã SP : VTH66850
Model : DHS 60x68x5/6.5
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 60x68x5/6.5 60*68*5/6.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: TPU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt DHS 65x64x5/6.5 65*64*5/6.5

Phốt DHS 65x64x5/6.5 65*64*5/6.5

Mã SP : VTH66846
Model : DHS 65x64x5/6.5
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 12.5x20.5x4.5/6 12.5*20.5*4.5/6
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: TPU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt DHS 55x63x5/6.5 55*63*5/6.5

Phốt DHS 55x63x5/6.5 55*63*5/6.5

Mã SP : VTH66842
Model : DHS 55x63x5/6.5
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 55x63x5/6.5 55*63*5/6.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: TPU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt DHS 53x61x5/6.5 53*61*5/6.5

Phốt DHS 53x61x5/6.5 53*61*5/6.5

Mã SP : VTH66838
Model : DHS 53x61x5/6.5
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 53x61x5/6.5 53*61*5/6.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: TPU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt DHS 50x58x5/6.5 50*58*5/6.5

Phốt DHS 50x58x5/6.5 50*58*5/6.5

Mã SP : VTH66835
Model : DHS 50x58x5/6.5
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 50x58x5/6.5 50*58*5/6.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: TPU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt DHS 45x53x5/6.5 45*53*5/6.5

Phốt DHS 45x53x5/6.5 45*53*5/6.5

Mã SP : VTH66831
Model : DHS 45x53x5/6.5
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 45x53x5/6.5 45*53*5/6.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: TPU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt DHS 40x48x5/6.5 40*48*5/6.5

Phốt DHS 40x48x5/6.5 40*48*5/6.5

Mã SP : VTH66826
Model : DHS 40x48x5/6.5
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 40x48x5/6.5 40*48*5/6.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: TPU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt DHS 38x46x5/6.5 38*46*5/6.5

Phốt DHS 38x46x5/6.5 38*46*5/6.5

Mã SP : VTH66820
Model : DHS 38x46x5/6.5
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 38x46x5/6.5 38*46*5/6.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: TPU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt DHS 35.5x43.5x5/6.5 35.5*43.5*5/6.5

Phốt DHS 35.5x43.5x5/6.5 35.5*43.5*5/6.5

Mã SP : VTH66817
Model : DHS 35.5x43.5x5/6.5
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 12.5x20.5x4.5/6 12.5*20.5*4.5/6
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: TPU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt DHS 35x43x5/6.5 35*43*5/6.5

Phốt DHS 35x43x5/6.5 35*43*5/6.5

Mã SP : VTH66812
Model : DHS 35x43x5/6.5
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 35x43x5/6.5 35*43*5/6.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: TPU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt DHS DHS 32x40x5/6.5 32*40*5/6.5

Phốt DHS DHS 32x40x5/6.5 32*40*5/6.5

Mã SP : VTH66808
Model : DHS 32x40x5/6.5
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 32x40x5/6.5 32*40*5/6.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: TPU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt DHS DHS 31.5x39.5x5/6.5 31.5*39.5*5/6.5

Phốt DHS DHS 31.5x39.5x5/6.5 31.5*39.5*5/6.5

Mã SP : VTH66802
Model : DHS 31.5x39.5x5/6.5
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 31.5x39.5x5/6.5 31.5*39.5*5/6.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: TPU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt DHS DHS 30x38x5/6.5 30*38*5/6.5

Phốt DHS DHS 30x38x5/6.5 30*38*5/6.5

Mã SP : VTH66799
Model : DHS 30x38x5/6.5
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 30x38x5/6.5 30*38*5/6.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: TPU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt DHS DHS 28x36x4.5/6.5 28*36*4.5/6.5

Phốt DHS DHS 28x36x4.5/6.5 28*36*4.5/6.5

Mã SP : VTH66794
Model : DHS 28x36x4.5/6.5
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 28x36x4.5/6.5 28*36*4.5/6.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: TPU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt DHS DHS 23.5x31.5x4.5/6 23.5*31.5*4.5/6

Phốt DHS DHS 23.5x31.5x4.5/6 23.5*31.5*4.5/6

Mã SP : VTH66789
Model : DHS 23.5x31.5x4.5/6
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 12.5x20.5x4.5/6 12.5*20.5*4.5/6
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: TPU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt DHS DHS 22.4x30.4x4.5/6 22.4*30.4*4.5/6

Phốt DHS DHS 22.4x30.4x4.5/6 22.4*30.4*4.5/6

Mã SP : VTH66786
Model : DHS 22.4x30.4x4.5/6
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 22.4x30.4x4.5/6 22.4*30.4*4.5/6
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: TPU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt DHS DHS 22x31x3.7/7 22*31*3.7/7

Phốt DHS DHS 22x31x3.7/7 22*31*3.7/7

Mã SP : VTH66783
Model : DHS 22x31x3.7/7
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 22x31x3.7/7 22*31*3.7/7
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: TPU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt DHS DHS 20x28x4.5/6 20*28*4.5/6

Phốt DHS DHS 20x28x4.5/6 20*28*4.5/6

Mã SP : VTH66781
Model : DHS 20x28x4.5/6
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 20x28x4.5/6 20*28*4.5/6
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: TPU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt DHS DHS 18x26x4.5/6 18*26*4.5/6

Phốt DHS DHS 18x26x4.5/6 18*26*4.5/6

Mã SP : VTH66778
Model : DHS 18x26x4.5/6
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 18x26x4.5/6 18*26*4.5/6
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: TPU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt DHS DHS 16x24x4.5/6 16*24*4.5/6

Phốt DHS DHS 16x24x4.5/6 16*24*4.5/6

Mã SP : VTH66775
Model : DHS 16x24x4.5/6
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 16x24x4.5/6 16*24*4.5/6
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: TPU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt DHS 14x22x4.5/6 14*22*4.5/6

Phốt DHS 14x22x4.5/6 14*22*4.5/6

Mã SP : VTH66770
Model : DHS 14x22x4.5/6
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 14x22x4.5/6 14*22*4.5/6
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: TPU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt DHS 12.5x20.5x4.5/6 12.5*20.5*4.5/6

Phốt DHS 12.5x20.5x4.5/6 12.5*20.5*4.5/6

Mã SP : VTH66766
Model : DHS 12.5x20.5x4.5/6
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 12.5x20.5x4.5/6 12.5*20.5*4.5/6
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: TPU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt DHS 12x20x4.5/6 12*20*4.5/6

Phốt DHS 12x20x4.5/6 12*20*4.5/6

Mã SP : VTH66626
Model : DHS 12x20x4.5/6
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 12x20x4.5/6 12*20*4.5/6
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: TPU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá