Phốt IDI 220x250x20 220*250*20

Phốt IDI 220x250x20 220*250*20

Mã SP : VTH67138
Model : IDI 220x250x20
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 220x250x20 220*250*20
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: TPU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt IDI 280x310x19 280*310*19

Phốt IDI 280x310x19 280*310*19

Mã SP : VTH67134
Model : IDI 280x310x19
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 280x310x19 280*310*19
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: TPU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt IDI 260x285x19 260*285*19

Phốt IDI 260x285x19 260*285*19

Mã SP : VTH67132
Model : IDI 260x285x19
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 260x285x19 260*285*19
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: TPU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt IDI 250x275x19 250*275*19

Phốt IDI 250x275x19 250*275*19

Mã SP : VTH67128
Model : IDI 250x275x19
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 250x275x19 250*275*19
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: TPU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt IDI 200x225x16 200*225*16

Phốt IDI 200x225x16 200*225*16

Mã SP : VTH67126
Model : IDI 200x225x16
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 200x225x16 200*225*16
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: TPU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt IDI 180x205x16 180*205*16

Phốt IDI 180x205x16 180*205*16

Mã SP : VTH67123
Model : IDI 180x205x16
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 180x205x16 180*205*16
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: TPU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt IDI 140x160x16 140*160*16

Phốt IDI 140x160x16 140*160*16

Mã SP : VTH67120
Model : IDI 140x160x16
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 140x160x16 140*160*16
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: TPU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt IDI 130x150x156 130*150*156

Phốt IDI 130x150x156 130*150*156

Mã SP : VTH67117
Model : IDI 130x150x156
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 130x150x156 130*150*156
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: TPU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt IDI 112x132x16 112*132*16

Phốt IDI 112x132x16 112*132*16

Mã SP : VTH67112
Model : IDI 112x132x16
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 112x132x16 112*132*16
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: TPU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt IDI 110x130x15 110*130*15

Phốt IDI 110x130x15 110*130*15

Mã SP : VTH67108
Model : IDI 110x130x15
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 110x130x15 110*130*15
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: TPU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt IDI 100x120x15 100*120*15

Phốt IDI 100x120x15 100*120*15

Mã SP : VTH67106
Model : IDI 100x120x15
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 100x120x15 100*120*15
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: TPU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt IDI 63x78x12.5 63*78*12.5

Phốt IDI 63x78x12.5 63*78*12.5

Mã SP : VTH67102
Model : IDI 63x78x12.5
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 63x78x12.5 63*78*12.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: TPU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt IDI 140x160x12 140*160*12

Phốt IDI 140x160x12 140*160*12

Mã SP : VTH67098
Model : IDI 140x160x12
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 140x160x12 140*160*12
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: TPU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt IDI 125x145x12 125*145*12

Phốt IDI 125x145x12 125*145*12

Mã SP : VTH67096
Model : IDI 125x145x12
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 125x145x12 125*145*12
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: TPU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt IDI 100x120x12 100*120*12

Phốt IDI 100x120x12 100*120*12

Mã SP : VTH67092
Model : IDI 100x120x12
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 100x120x12 100*120*12
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: TPU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt IDI 95x115x12 95*115*12

Phốt IDI 95x115x12 95*115*12

Mã SP : VTH67090
Model : IDI 95x115x12
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 95x115x12 95*115*12
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: TPU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt IDI 95x110x12 95x*110*12

Phốt IDI 95x110x12 95x*110*12

Mã SP : VTH67086
Model : IDI 95x110x12
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 95x110x12 95x*110*12
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: TPU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt IDI 95x110x12 95*110*12

Phốt IDI 95x110x12 95*110*12

Mã SP : VTH67083
Model : IDI 95x110x12
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 95x110x12 95*110*12
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: TPU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt IDI 90x110x12 90*110*12

Phốt IDI 90x110x12 90*110*12

Mã SP : VTH67080
Model : IDI 90x110x12
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 90x110x12 90*110*12
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: TPU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt IDI 80x100x12 80*100*12

Phốt IDI 80x100x12 80*100*12

Mã SP : VTH67077
Model : IDI 80x100x12
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 80x100x12 80*100*12
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: TPU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt IDI 75x95x12 75*95*12

Phốt IDI 75x95x12 75*95*12

Mã SP : VTH67072
Model : IDI 75x95x12
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 75x95x12 75*95*12
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: TPU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt IDI 65x80x12 65*80*12

Phốt IDI 65x80x12 65*80*12

Mã SP : VTH67069
Model : IDI 65x80x12
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 65x80x12 65*80*12
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: TPU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt IDI 55x75x12 55*75*12

Phốt IDI 55x75x12 55*75*12

Mã SP : VTH67066
Model : IDI 55x75x12
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 55x75x12 55*75*12
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: TPU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt IDI 60.9x88.9x11 60.9*88.9*11

Phốt IDI 60.9x88.9x11 60.9*88.9*11

Mã SP : VTH67063
Model : IDI 60.9x88.9x11
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 60.9x88.9x11 60.9*88.9*11
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: TPU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt IDI 160x175x10 160*175*10

Phốt IDI 160x175x10 160*175*10

Mã SP : VTH67060
Model : IDI 160x175x10
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 160x175x10 160*175*10
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: TPU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt IDI 120x135x10 120*135*10

Phốt IDI 120x135x10 120*135*10

Mã SP : VTH67057
Model : IDI 120x135x10
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 120x135x10 120*135*10
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: TPU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt IDI 110x125x10 110*125*10

Phốt IDI 110x125x10 110*125*10

Mã SP : VTH67055
Model : IDI 110x125x10
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 110x125x10 110*125*10
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: TPU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt IDI 105x120x10 105*120*10

Phốt IDI 105x120x10 105*120*10

Mã SP : VTH67051
Model : IDI 105x120x10
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 105x120x10 105*120*10
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: TPU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt IDI 100x115x10 100*115*10

Phốt IDI 100x115x10 100*115*10

Mã SP : VTH67048
Model : IDI 100x115x10
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 100x115x10 100*115*10
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: TPU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt IDI 90x105x10 90*105*10

Phốt IDI 90x105x10 90*105*10

Mã SP : VTH67045
Model : IDI 90x105x10
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 90x105x10 90*105*10
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: TPU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt IDI 85x105x10 85*105*10

Phốt IDI 85x105x10 85*105*10

Mã SP : VTH67041
Model : IDI 85x105x10
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 85x105x10 85*105*10
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: TPU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt IDI 85x100x10 85*100*10

Phốt IDI 85x100x10 85*100*10

Mã SP : VTH67040
Model : IDI 85x100x10
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 85x100x10 85*100*10
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: TPU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt IDI 80x93x10 80*93*10

Phốt IDI 80x93x10 80*93*10

Mã SP : VTH67036
Model : IDI 80x93x10
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 80x93x10 80*93*10
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: TPU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt IDI 75x90x10 75*90*10

Phốt IDI 75x90x10 75*90*10

Mã SP : VTH67035
Model : IDI 75x90x10
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 75x90x10 75*90*10
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: TPU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt IDI 75x88x10 75*88*10

Phốt IDI 75x88x10 75*88*10

Mã SP : VTH67032
Model : IDI 75x88x10
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 75x88x10 75*88*10
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: TPU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt IDI 70x85x10 70*85*10

Phốt IDI 70x85x10 70*85*10

Mã SP : VTH67029
Model : IDI 70x85x10
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 70x85x10 70*85*10
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: TPU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt IDI 70x84x10 70*84*10

Phốt IDI 70x84x10 70*84*10

Mã SP : VTH67027
Model : IDI 70x84x10
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 70x84x10 70*84*10
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: TPU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt IDI 70x83x10 70*83*10

Phốt IDI 70x83x10 70*83*10

Mã SP : VTH67024
Model : IDI 70x83x10
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 70x83x10 70*83*10
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: TPU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt IDI 70x80x10 70*80*10

Phốt IDI 70x80x10 70*80*10

Mã SP : VTH67022
Model : IDI 70x80x10
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 70x80x10 70*80*10
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: TPU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt IDI 65x73x10 65*73*10

Phốt IDI 65x73x10 65*73*10

Mã SP : VTH67020
Model : IDI 65x73x10
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 65x73x10 65*73*10
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: TPU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt IDI 62x78x10 62*78*10

Phốt IDI 62x78x10 62*78*10

Mã SP : VTH67018
Model : IDI 62x78x10
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 62x78x10 62*78*10
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: TPU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt IDI 40x55x10 40*55*10

Phốt IDI 40x55x10 40*55*10

Mã SP : VTH67016
Model : IDI 40x55x10
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 40x55x10 40*55*10
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: TPU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt IDI 30x43x10 30*43*10

Phốt IDI 30x43x10 30*43*10

Mã SP : VTH67014
Model : IDI 30x43x10
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 30x43x10 30*43*10
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: TPU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt IDI 100x115x9 100*115*9

Phốt IDI 100x115x9 100*115*9

Mã SP : VTH67013
Model : IDI 100x115x9
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 100x115x9 100*115*9
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: TPU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt IDI 80x95x9 80*95*9

Phốt IDI 80x95x9 80*95*9

Mã SP : VTH67010
Model : IDI 80x95x9
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 80x95x9 80*95*9
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: TPU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt IDI 70x85x9 70*85*9

Phốt IDI 70x85x9 70*85*9

Mã SP : VTH67007
Model : IDI 70x85x9
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 70x85x9 70*85*9
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: TPU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt IDI 65x80x9 65*80*9

Phốt IDI 65x80x9 65*80*9

Mã SP : VTH67005
Model : IDI 65x80x9
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 65x80x9 65*80*9
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: TPU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt IDI 57.15x73.03x9 57.15*73.03*9

Phốt IDI 57.15x73.03x9 57.15*73.03*9

Mã SP : VTH67003
Model : IDI 57.15x73.03x9
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 57.15x73.03x9 57.15*73.03*9
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: TPU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt IDI 50.8x66.7x9 50.8*66.7*9

Phốt IDI 50.8x66.7x9 50.8*66.7*9

Mã SP : VTH67001
Model : IDI 50.8x66.7x9
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 50.8x66.7x9 50.8*66.7*9
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: TPU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt IDI 80x90x8 80*90*8

Phốt IDI 80x90x8 80*90*8

Mã SP : VTH66999
Model : IDI 80x90x8
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 80x90x8 80*90*8
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: TPU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt IDI 55x65x8 55*65*8

Phốt IDI 55x65x8 55*65*8

Mã SP : VTH66997
Model : IDI 55x65x8
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 55x65x8 55*65*8
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: TPU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt IDI 50x60x8 50*60*8

Phốt IDI 50x60x8 50*60*8

Mã SP : VTH66995
Model : IDI 50x60x8
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 50x60x8 50*60*8
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: TPU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt IDI 35x45x8 35*45*8

Phốt IDI 35x45x8 35*45*8

Mã SP : VTH66992
Model : IDI 35x45x8
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 35x45x8 35*45*8
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: TPU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt IDI 25x35x8 25*35*8

Phốt IDI 25x35x8 25*35*8

Mã SP : VTH66958
Model : IDI 25x35x8
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 25x35x8 25*35*8
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: TPU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá