Phốt PDDP5000

Phốt PDDP5000

Mã SP : VTH68556
Model : PDDP5000
Kích thước (D x R x C) mm: 500X487.8X9.5 500*487.8*9.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt PDDP4800

Phốt PDDP4800

Mã SP : VTH68553
Model : PDDP4800
Kích thước (D x R x C) mm: 480X467.8X9.5 480*467.8*9.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt PDDP4500

Phốt PDDP4500

Mã SP : VTH68550
Model : PDDP4500
Kích thước (D x R x C) mm: 450X437.8X9.5 450*437.8*9.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt PDDP4200

Phốt PDDP4200

Mã SP : VTH68547
Model : PDDP4200
Kích thước (D x R x C) mm: 420X407.8X9.5 420*407.8*9.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt PDDP4000

Phốt PDDP4000

Mã SP : VTH68542
Model : PDDP4000
Kích thước (D x R x C) mm: 400X387.8X9.5 400*387.8*9.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt PDDP3500

Phốt PDDP3500

Mã SP : VTH68540
Model : PDDP3500
Kích thước (D x R x C) mm: 350X337.8X9.5 350*337.8*9.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt PDDP3200

Phốt PDDP3200

Mã SP : VTH68537
Model : PDDP3200
Kích thước (D x R x C) mm: 320X307.8X9.5 320*307.8*9.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt PDDP3000

Phốt PDDP3000

Mã SP : VTH68535
Model : PDDP3000
Kích thước (D x R x C) mm: 300X287.8X9.5 300*287.8*9.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt PDDP2800

Phốt PDDP2800

Mã SP : VTH68531
Model : PDDP2800
Kích thước (D x R x C) mm: 280X267.8X9.5 280*267.8*9.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt PDDP2500

Phốt PDDP2500

Mã SP : VTH68529
Model : PDDP2500
Kích thước (D x R x C) mm: 250X237.8X9.5 250*237.8*9.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt PDDP2400

Phốt PDDP2400

Mã SP : VTH68527
Model : PDDP2400
Kích thước (D x R x C) mm: 240X227.8X9.5 240*227.8*9.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt PDDP2300

Phốt PDDP2300

Mã SP : VTH68525
Model : PDDP2300
Kích thước (D x R x C) mm: 230X217.8X9.5 230*217.8*9.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt PDDP2200

Phốt PDDP2200

Mã SP : VTH68523
Model : PDDP2200
Kích thước (D x R x C) mm: 220X207.8X9.5 220*207.8*9.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt PDDP2100

Phốt PDDP2100

Mã SP : VTH68520
Model : PDDP2100
Kích thước (D x R x C) mm: 210X197.8X9.5 210*197.8*9.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt PDDP2000

Phốt PDDP2000

Mã SP : VTH68519
Model : PDDP2000
Kích thước (D x R x C) mm: 200X187.8X9.5 200*187.8*9.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt PDDP1900

Phốt PDDP1900

Mã SP : VTH68518
Model : PDDP1900
Kích thước (D x R x C) mm: 190X177.8X9.5 190*177.8*9.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt PDDP0750

Phốt PDDP0750

Mã SP : VTH68517
Model : PDDP0750
Kích thước (D x R x C) mm: 75X65.6X7.1 75*65.6*7.1
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt PDDP0700

Phốt PDDP0700

Mã SP : VTH68516
Model : PDDP0700
Kích thước (D x R x C) mm: 70X60.6X7.1 70*60.6*7.1
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt PDDP0650

Phốt PDDP0650

Mã SP : VTH68515
Model : PDDP0650
Kích thước (D x R x C) mm: 65X55.6X7.1 65*55.6*7.1
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt PDDP0630

Phốt PDDP0630

Mã SP : VTH68514
Model : PDDP0630
Kích thước (D x R x C) mm: 63X53.6X7.1 63*53.6*7.1
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt PDDP0600

Phốt PDDP0600

Mã SP : VTH68513
Model : PDDP0600
Kích thước (D x R x C) mm: 60X50.6X7.1 60*50.6*7.1
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt PDDP0560

Phốt PDDP0560

Mã SP : VTH68512
Model : PDDP0560
Kích thước (D x R x C) mm: 56X46.6X7.1 56*46.6*7.1
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt PDDP0550

Phốt PDDP0550

Mã SP : VTH68511
Model : PDDP0550
Kích thước (D x R x C) mm: 55X45.6X7.1 55 45*6*7.1
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt PDDP0520

Phốt PDDP0520

Mã SP : VTH68510
Model : PDDP0520
Kích thước (D x R x C) mm: 52*42.6*7.1 52X42.6X7.1
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt PDDP0500

Phốt PDDP0500

Mã SP : VTH68509
Model : PDDP0500
Kích thước (D x R x C) mm: 50X40.6X7.1 50*40.6*7.1
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt PDDP0480

Phốt PDDP0480

Mã SP : VTH68508
Model : PDDP0480
Kích thước (D x R x C) mm: 48X38.6X7.1 48*38.6*7.1
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt PDDP0450

Phốt PDDP0450

Mã SP : VTH68507
Model : PDDP0450
Kích thước (D x R x C) mm: 45X38.8X4.8 45*38.8*4.8
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt PDDP0420

Phốt PDDP0420

Mã SP : VTH68506
Model : PDDP0420
Kích thước (D x R x C) mm: 42X35.8X4.8 42*35.8*4.8
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt PDDP0400

Phốt PDDP0400

Mã SP : VTH68505
Model : PDDP0400
Kích thước (D x R x C) mm: 40X33.8X4.8 40*33.8*4.8
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt PDDP0350

Phốt PDDP0350

Mã SP : VTH68504
Model : PDDP0350
Kích thước (D x R x C) mm: 35X28.8X4.8 35*28.8*4.8
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt PDDP0320

Phốt PDDP0320

Mã SP : VTH68503
Model : PDDP0320
Kích thước (D x R x C) mm: 32X25.8X4.8 32*25.8*4.8
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt PDDP0300

Phốt PDDP0300

Mã SP : VTH68502
Model : PDDP0300
Kích thước (D x R x C) mm: 30X23.8X4.8 30*23.8*4.8
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt PDDP1350

Phốt PDDP1350

Mã SP : VTH68488
Model : PDDP1350
Kích thước (D x R x C) mm: 135X122.8X9.5 135*122.8*9.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt PDDP1300

Phốt PDDP1300

Mã SP : VTH68486
Model : PDDP1300
Kích thước (D x R x C) mm: 130X117.8X9.5 130*117*8 9.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt PDDP1250

Phốt PDDP1250

Mã SP : VTH68484
Model : PDDP1250
Kích thước (D x R x C) mm: 125X112.8X9.5 125*112.8*9.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt PDDP1200

Phốt PDDP1200

Mã SP : VTH68483
Model : PDDP1200
Kích thước (D x R x C) mm: 120X110.6X7.1 120*110.6*7.1
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt PDDP1150

Phốt PDDP1150

Mã SP : VTH68480
Model : PDDP1150
Kích thước (D x R x C) mm: 115X105.6X7.1 115*105*6 7.1
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt PDDP1100

Phốt PDDP1100

Mã SP : VTH68478
Model : PDDP1100
Kích thước (D x R x C) mm: 110X100.6X7.1 110*100.6*7.1
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt PDDP1000

Phốt PDDP1000

Mã SP : VTH68476
Model : PDDP1000
Kích thước (D x R x C) mm: 100X90.6X7.1 100*90.6*7.1
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt PDDP0950

Phốt PDDP0950

Mã SP : VTH68471
Model : PDDP0950
Kích thước (D x R x C) mm: 95X85.6X7.1 95*85.6*7.1
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt PDDP0900

Phốt PDDP0900

Mã SP : VTH68467
Model : PDDP0900
Kích thước (D x R x C) mm: 90X80.6X7.1 90*80.6*7.1
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt PDDP0850

Phốt PDDP0850

Mã SP : VTH68462
Model : PDDP0850
Kích thước (D x R x C) mm: 85X75.6X7.1 85*75.6*7.1
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt PDDP0800

Phốt PDDP0800

Mã SP : VTH68459
Model : PDDP0800
Kích thước (D x R x C) mm: 80X70.6X7.1 80*70.6*7.1
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt PDDP0060

Phốt PDDP0060

Mã SP : VTH68444
Model : PDDP0060
Kích thước (D x R x C) mm: 6X3.1X2.4 6*3.1*2.4
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt PDDP0250

Phốt PDDP0250

Mã SP : VTH68441
Model : PDDP0250
Kích thước (D x R x C) mm: 25X18.8X4.8 25*18.8*4.8
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt PDDP0240

Phốt PDDP0240

Mã SP : VTH68438
Model : PDDP0240
Kích thước (D x R x C) mm: 24X19.5X3.6 24*19.5*3.6
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt PDDP0220

Phốt PDDP0220

Mã SP : VTH68435
Model : PDDP0220
Kích thước (D x R x C) mm: 22X17.5X3.6 22*17.5*3.6
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt PDDP0200

Phốt PDDP0200

Mã SP : VTH68431
Model : PDDP0200
Kích thước (D x R x C) mm: 20X15.5X3.6 20*15.5*3.6
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt PDDP0180

Phốt PDDP0180

Mã SP : VTH68428
Model : PDDP0180
Kích thước (D x R x C) mm: 18X13.5X3.6 18*13.5*3.6
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt PDDP0160

Phốt PDDP0160

Mã SP : VTH68423
Model : PDDP0160
Kích thước (D x R x C) mm: 16X11.5X3.6 16*11.5*3.6
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt PDDP0150

Phốt PDDP0150

Mã SP : VTH68419
Model : PDDP0150
Kích thước (D x R x C) mm: 15X10.5X3.6 15*10.5*3.6
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt PDDP0140

Phốt PDDP0140

Mã SP : VTH68415
Model : PDDP0140
Kích thước (D x R x C) mm: 14X9.5X3.6 14*9.5*3.6
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt PDDP0120

Phốt PDDP0120

Mã SP : VTH68409
Model : PDDP0120
Kích thước (D x R x C) mm: 12X9.1X2.4 12*9.1*2.4
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt PDDP0110

Phốt PDDP0110

Mã SP : VTH68404
Model : PDDP0110
Kích thước (D x R x C) mm: 11X8.1X2.4 11*8.1*2.4
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt PDDP0100

Phốt PDDP0100

Mã SP : VTH68400
Model : PDDP0100
Kích thước (D x R x C) mm: 10X7.1X2.4 10*7.1*2.4
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt PDDP0090

Phốt PDDP0090

Mã SP : VTH68395
Model : PDDP0090
Kích thước (D x R x C) mm: 9X6.1X2.4 9*6.1*2.4
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt PDDP0080

Phốt PDDP0080

Mã SP : VTH68388
Model : PDDP0080
Kích thước (D x R x C) mm: 8X5.1X2.4 8*5.1*2.4
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt PDDP0060

Phốt PDDP0060

Mã SP : VTH68378
Model : PDDP0060
Kích thước (D x R x C) mm: 6X3.1X2.4 6*3.1*2.4
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá