Phốt TCN 125x155x14 125*155*14

Phốt TCN 125x155x14 125*155*14

Mã SP : VTH67681
Model : TCN 125x155x14
Kích thước (D x R x C) mm: 125x155x14 125*155*14
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt TCN 120x150x14 120*150*14

Phốt TCN 120x150x14 120*150*14

Mã SP : VTH67680
Model : TCN 120x150x14
Kích thước (D x R x C) mm: 120x150x14 120*150*14
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt TCN 115x145x14 115*145*14

Phốt TCN 115x145x14 115*145*14

Mã SP : VTH67677
Model : TCN 115x145x14
Kích thước (D x R x C) mm: 115x145x14 115*145*14
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt TCN 110x140x14 110*140*14

Phốt TCN 110x140x14 110*140*14

Mã SP : VTH67674
Model : TCN 110x140x14
Kích thước (D x R x C) mm: 110x140x14 110*140*14
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt TCN 100x125x13 100*125*13

Phốt TCN 100x125x13 100*125*13

Mã SP : VTH67673
Model : TCN 100x125x13
Kích thước (D x R x C) mm: 100x125x13 100*125*13
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt TCN 80x105x13 80*105*13

Phốt TCN 80x105x13 80*105*13

Mã SP : VTH67672
Model : TCN 80x105x13
Kích thước (D x R x C) mm: 80x105x13 80*105*13
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt TCN 75x100x13 75*100*13

Phốt TCN 75x100x13 75*100*13

Mã SP : VTH67670
Model : TCN 75x100x13
Kích thước (D x R x C) mm: 75x100x13 75*100*13
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt TCN 75x95x11 75*95*11

Phốt TCN 75x95x11 75*95*11

Mã SP : VTH67669
Model : TCN 75x95x11
Kích thước (D x R x C) mm: 75x95x11 75*95*11
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt TCN 70x95x13 70*95*13

Phốt TCN 70x95x13 70*95*13

Mã SP : VTH67667
Model : TCN 70x95x13
Kích thước (D x R x C) mm: 70x95x13 70*95*13
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt TCN 65x90x13 65*90*13

Phốt TCN 65x90x13 65*90*13

Mã SP : VTH67665
Model : TCN 65x90x13
Kích thước (D x R x C) mm: 65x90x13 65*90*13
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt TCN 62x85x12 62*85*12

Phốt TCN 62x85x12 62*85*12

Mã SP : VTH67663
Model : TCN 62x85x12
Kích thước (D x R x C) mm: 62x85x12 62*85*12
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt TCN 60x82x12 60*82*12

Phốt TCN 60x82x12 60*82*12

Mã SP : VTH67662
Model : TCN 60x82x12
Kích thước (D x R x C) mm: 60x82x12 60*82*12
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt TCN 55x78x12 55*78*12

Phốt TCN 55x78x12 55*78*12

Mã SP : VTH67660
Model : TCN 55x78x12
Kích thước (D x R x C) mm: 55x78x12 55*78*12
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt TCN 52x75x12 52*75*12

Phốt TCN 52x75x12 52*75*12

Mã SP : VTH67659
Model : TCN 52x75x12
Kích thước (D x R x C) mm: 52x75x12 52*75*12
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt TCN 50x72x12 50*72*12

Phốt TCN 50x72x12 50*72*12

Mã SP : VTH67657
Model : TCN 50x72x12
Kích thước (D x R x C) mm: 50x72x12 50*72*12
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt TCN 48x70x12 48*70*12

Phốt TCN 48x70x12 48*70*12

Mã SP : VTH67656
Model : TCN 48x70x12
Kích thước (D x R x C) mm: 48x70x12 48*70*12
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt TCN 45x68x12 45*68*12

Phốt TCN 45x68x12 45*68*12

Mã SP : VTH67654
Model : TCN 45x68x12
Kích thước (D x R x C) mm: 45x68x12 45*68*12
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt TCN 42x65x12 42*65*12

Phốt TCN 42x65x12 42*65*12

Mã SP : VTH67653
Model : TCN 42x65x12
Kích thước (D x R x C) mm: 42x65x12 42*65*12
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt TCN 40x62x12 40*62*12

Phốt TCN 40x62x12 40*62*12

Mã SP : VTH67651
Model : TCN 40x62x12
Kích thước (D x R x C) mm: 40x62x12 40*62*12
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt TCN 40x62x11 40*62*11

Phốt TCN 40x62x11 40*62*11

Mã SP : VTH67649
Model : TCN 40x62x11
Kích thước (D x R x C) mm: 40x62x11 40*62*11
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt TCN 38x58x11 38*58*11

Phốt TCN 38x58x11 38*58*11

Mã SP : VTH67648
Model : TCN 38x58x11
Kích thước (D x R x C) mm: 38x58x11 38*58*11
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt TCN 35x60x15 35*60*15

Phốt TCN 35x60x15 35*60*15

Mã SP : VTH67646
Model : TCN 35x60x15
Kích thước (D x R x C) mm: 35x60x15 35*60*15
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt TCN 35x55x12 35*55*12

Phốt TCN 35x55x12 35*55*12

Mã SP : VTH67644
Model : TCN 35x55x12
Kích thước (D x R x C) mm: 35x55x12 35*55*12
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt TCN 35x55x11 35*55*11

Phốt TCN 35x55x11 35*55*11

Mã SP : VTH67643
Model : TCN 35x55x11
Kích thước (D x R x C) mm: 35x55x11 35*55*11
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt TCN 32x52x11 32*52*11

Phốt TCN 32x52x11 32*52*11

Mã SP : VTH67641
Model : TCN 32x52x11
Kích thước (D x R x C) mm: 32x52x11 32*52*11
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt TCN 30x50x11 30*50*11

Phốt TCN 30x50x11 30*50*11

Mã SP : VTH67640
Model : TCN 30x50x11
Kích thước (D x R x C) mm: 30x50x11 30*50*11
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt TCN 28x48x11 28*48*11

Phốt TCN 28x48x11 28*48*11

Mã SP : VTH67638
Model : TCN 28x48x11
Kích thước (D x R x C) mm: 28x48x11 28*48*11
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt TCN 28x48x10 28*48*10

Phốt TCN 28x48x10 28*48*10

Mã SP : VTH67637
Model : TCN 28x48x10
Kích thước (D x R x C) mm: 28x48x10 28*48*10
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt TCN 25x45x11 25*45*11

Phốt TCN 25x45x11 25*45*11

Mã SP : VTH67635
Model : TCN 25x45x11
Kích thước (D x R x C) mm: 25x45x11 25*45*11
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt TCN 25x45x10 25*45*10

Phốt TCN 25x45x10 25*45*10

Mã SP : VTH67634
Model : TCN 25x45x10
Kích thước (D x R x C) mm: 25x45x10 25*45*10
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt TCN 22x42x11 22*42*11

Phốt TCN 22x42x11 22*42*11

Mã SP : VTH67632
Model : TCN 22x42x11
Kích thước (D x R x C) mm: 22x42x11 22*42*11
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt TCN 22x42x10 22*42*10

Phốt TCN 22x42x10 22*42*10

Mã SP : VTH67629
Model : TCN 22x42x10
Kích thước (D x R x C) mm: 22x42x10 22*42*10
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá