Phốt UHS 230x250x12 230*250*12

Phốt UHS 230x250x12 230*250*12

Mã SP : VTH67109
Model : UHS 230x250x12
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 6x12x5 6*12*5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: PU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt UHS 200x200x12 200*200*12

Phốt UHS 200x200x12 200*200*12

Mã SP : VTH67105
Model : UHS 200x200x12
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 200x200x12 200*200*12
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: PU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt UHS 180x200x12 180*200*12

Phốt UHS 180x200x12 180*200*12

Mã SP : VTH67100
Model : UHS 180x200x12
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 180x200x12 180*200*12
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: PU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt UHS 175x190x9 175*190*9

Phốt UHS 175x190x9 175*190*9

Mã SP : VTH67097
Model : UHS 175x190x9
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 175x190x9 175*190*9
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: PU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt UHS 170x190x9 170*190*9

Phốt UHS 170x190x9 170*190*9

Mã SP : VTH67093
Model : UHS 170x190x9
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 170x190x9 170*190*9
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: PU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt UHS 165x180x9 165*180*9

Phốt UHS 165x180x9 165*180*9

Mã SP : VTH67091
Model : UHS 165x180x9
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 6x12x5 6*12*5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: PU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt UHS 160x175x9 160*175*9

Phốt UHS 160x175x9 160*175*9

Mã SP : VTH67085
Model : UHS 160x175x9
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 160x175x9 160*175*9
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: PU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt UHS 150x165x9 150*165*9

Phốt UHS 150x165x9 150*165*9

Mã SP : VTH67082
Model : UHS 150x165x9
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 150x165x9 150*165*9
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: PU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt UHS 145x160x9 145*160*9

Phốt UHS 145x160x9 145*160*9

Mã SP : VTH67079
Model : UHS 145x160x9
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 145x160x9 145*160*9
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: PU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt UHS 140x115x9 140*115*9

Phốt UHS 140x115x9 140*115*9

Mã SP : VTH67074
Model : UHS 140x115x9
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 140x115x9 140*115*9
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: PU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt UHS 136x150x9 136*150*9

Phốt UHS 136x150x9 136*150*9

Mã SP : VTH67071
Model : UHS 136x150x9
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 136x150x9 136*150*9
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: PU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt UHS 130x145x9 130*145*9

Phốt UHS 130x145x9 130*145*9

Mã SP : VTH67067
Model : UHS 130x145x9
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 130x145x9 130*145*9
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: PU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt UHS 125x140x9 125*140*9

Phốt UHS 125x140x9 125*140*9

Mã SP : VTH67064
Model : UHS 125x140x9
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 125x140x9 125*140*9
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: PU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt UHS 110x140x15 110*140*15

Phốt UHS 110x140x15 110*140*15

Mã SP : VTH67061
Model : UHS 110x140x15
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 110x140x15 110*140*15
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: PU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt UHS 120x135x9 120*135*9

Phốt UHS 120x135x9 120*135*9

Mã SP : VTH67058
Model : UHS 120x135x9
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 120x135x9 120*135*9
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: PU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt UHS 115x130x9 115*130*9

Phốt UHS 115x130x9 115*130*9

Mã SP : VTH67054
Model : UHS 115x130x9
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 115x130x9 115*130*9
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: PU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt UHS 112x125x9 112*125*9

Phốt UHS 112x125x9 112*125*9

Mã SP : VTH67052
Model : UHS 112x125x9
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 112x125x9 112*125*9
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: PU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt UHS 110x125x9 110*125*9

Phốt UHS 110x125x9 110*125*9

Mã SP : VTH67049
Model : UHS 110x125x9
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 110x125x9 110*125*9
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: PU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt UHS 105x120x9 105*120*9

Phốt UHS 105x120x9 105*120*9

Mã SP : VTH67046
Model : UHS 105x120x9
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 6x12x5 6*12*5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: PU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt UHS 100x115x9 100*115*9

Phốt UHS 100x115x9 100*115*9

Mã SP : VTH67043
Model : UHS 100x115x9
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 100x115x9 100*115*9
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: PU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt UHS 98x112x9 98*112*9

Phốt UHS 98x112x9 98*112*9

Mã SP : VTH67039
Model : UHS 98x112x9
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 98x112x9 98*112*9
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: PU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt UHS 95x110x9 95*110*9

Phốt UHS 95x110x9 95*110*9

Mã SP : VTH67037
Model : UHS 95x110x9
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 95x110x9 95*110*9
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: PU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt UHS 90x105x9 90*105*9

Phốt UHS 90x105x9 90*105*9

Mã SP : VTH67034
Model : UHS 90x105x9
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 90x105x9 90*105*9
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: PU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt UHS 85x100x9 85*100*9

Phốt UHS 85x100x9 85*100*9

Mã SP : VTH67031
Model : UHS 85x100x9
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 85x100x9 85*100*9
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: PU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt UHS 70x80x6 70*80*6

Phốt UHS 70x80x6 70*80*6

Mã SP : VTH67028
Model : UHS 70x80x6
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 70x80x6 70*80*6
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: PU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt UHS 67x77x6 67*77*6

Phốt UHS 67x77x6 67*77*6

Mã SP : VTH67025
Model : UHS 67x77x6
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 67x77x6 67*77*6
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: PU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt UHS 65x75x6 65*75*6

Phốt UHS 65x75x6 65*75*6

Mã SP : VTH67023
Model : UHS 65x75x6
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 65x75x6 65*75*6
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: PU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt UHS 63x73x6 63*73*6

Phốt UHS 63x73x6 63*73*6

Mã SP : VTH67021
Model : UHS 63x73x6
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 63x73x6 63*73*6
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: PU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt UHS 60x71x7 60*71*7

Phốt UHS 60x71x7 60*71*7

Mã SP : VTH67019
Model : UHS 60x71x7
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 60x71x7 60*71*7
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: PU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt UHS 60x70x6 60*70*6

Phốt UHS 60x70x6 60*70*6

Mã SP : VTH67017
Model : UHS 60x70x6
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 60x70x6 60*70*6
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: PU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt UHS 58x68x6 58*68*6

Phốt UHS 58x68x6 58*68*6

Mã SP : VTH67015
Model : UHS 58x68x6
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 58x68x6 58*68*6
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: PU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt UHS 56x66x6 56*66*6

Phốt UHS 56x66x6 56*66*6

Mã SP : VTH67012
Model : UHS 56x66x6
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 56x66x6 56*66*6
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: PU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt UHS 55x65x6 55*65*6

Phốt UHS 55x65x6 55*65*6

Mã SP : VTH67011
Model : UHS 55x65x6
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 55x65x6 55*65*6
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: PU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt UHS 53x63x6 53*63*6

Phốt UHS 53x63x6 53*63*6

Mã SP : VTH67008
Model : UHS 53x63x6
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 53x63x6 53*63*6
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: PU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt UHS 53x63x7 53*63*7

Phốt UHS 53x63x7 53*63*7

Mã SP : VTH67006
Model : UHS 53x63x7
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 53x63x7 53*63*7
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: PU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt UHS 50x60x7 50*60*7

Phốt UHS 50x60x7 50*60*7

Mã SP : VTH67004
Model : UHS 50x60x7
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 50x60x7 50*60*7
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: PU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt UHS 50x60x6 50*60*6

Phốt UHS 50x60x6 50*60*6

Mã SP : VTH67002
Model : UHS 50x60x6
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 50x60x6 50*60*6
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: PU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt UHS 45x56x7 45*56*7

Phốt UHS 45x56x7 45*56*7

Mã SP : VTH67000
Model : UHS 45x56x7
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 45x56x7 45*56*7
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: PU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt UHS 45x55x6 45*55*6

Phốt UHS 45x55x6 45*55*6

Mã SP : VTH66998
Model : UHS 45x55x6
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 6x12x5 6*12*5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: PU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt UHS 40x50x6 40*50*6

Phốt UHS 40x50x6 40*50*6

Mã SP : VTH66996
Model : UHS 40x50x6
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 40x50x6 40*50*6
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: PU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
50.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt UHS 38x48x6 38*48*6

Phốt UHS 38x48x6 38*48*6

Mã SP : VTH66994
Model : UHS 38x48x6
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 38x48x6 38*48*6
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: PU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt UHS 35.5x45x6 35.5*45*6

Phốt UHS 35.5x45x6 35.5*45*6

Mã SP : VTH66993
Model : UHS 35.5x45x6
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 35.5x45x6 35.5*45*6
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: PU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt UHS 35x45x7 35*45*7

Phốt UHS 35x45x7 35*45*7

Mã SP : VTH66991
Model : UHS 35x45x7
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 35x45x7 35*45*7
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: PU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt UHS 35x45x6 35*45*6

Phốt UHS 35x45x6 35*45*6

Mã SP : VTH66988
Model : UHS 35x45x6
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 35x45x6 35*45*6
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: PU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt UHS 32x42x6 32*42*6

Phốt UHS 32x42x6 32*42*6

Mã SP : VTH66986
Model : UHS 32x42x6
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 32x42x6 32*42*6
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: PU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt UHS 31.5x41.5x6 31.5*41.5*6

Phốt UHS 31.5x41.5x6 31.5*41.5*6

Mã SP : VTH66984
Model : UHS 31.5x41.5x6
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 6x12x5 6*12*5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: PU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt UHS 30x40x6 30*40*6

Phốt UHS 30x40x6 30*40*6

Mã SP : VTH66982
Model : UHS 30x40x6
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 6x12x5 6*12*5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: PU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt UHS 28x35.5x5 28*35.5*5

Phốt UHS 28x35.5x5 28*35.5*5

Mã SP : VTH66978
Model : UHS 28x35.5x5
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 28x35.5x5 28*35.5*5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: PU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt UHS 25x33x5 25*33*5

Phốt UHS 25x33x5 25*33*5

Mã SP : VTH66973
Model : UHS 25x33x5
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 25x33x5 25*33*5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: PU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt UHS 23.5x31.5x5 23.5*31.5*5

Phốt UHS 23.5x31.5x5 23.5*31.5*5

Mã SP : VTH66969
Model : UHS 23.5x31.5x5
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 23.5x31.5x5 23.5*31.5*5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: PU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt UHS 22.4x30x5 22.4*30*5

Phốt UHS 22.4x30x5 22.4*30*5

Mã SP : VTH66965
Model : UHS 22.4x30x5
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 22.4x30x5 22.4*30*5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: PU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt UHS 20x26x5 20*26*5

Phốt UHS 20x26x5 20*26*5

Mã SP : VTH66961
Model : UHS 20x26x5
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 20x26x5 20*26*5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: PU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt UHS 18x26x5 18*26*5

Phốt UHS 18x26x5 18*26*5

Mã SP : VTH66956
Model : UHS 18x26x5
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 18x26x5 18*26*5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: PU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt UHS 16x24x5 16*24*5

Phốt UHS 16x24x5 16*24*5

Mã SP : VTH66955
Model : UHS 16x24x5
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 16x24x5 16*24*5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: PU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt UHS 14x22x5 14*22*5

Phốt UHS 14x22x5 14*22*5

Mã SP : VTH66952
Model : UHS 14x22x5
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 14x22x5 14*22*5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: PU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt UHS 12.5x20x5 12.5*20*5

Phốt UHS 12.5x20x5 12.5*20*5

Mã SP : VTH66949
Model : UHS 12.5x20x5
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 12.5x20x5 12.5*20*5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: PU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt UHS 12x20x5 12*20*5

Phốt UHS 12x20x5 12*20*5

Mã SP : VTH66948
Model : UHS 12x20x5
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 12x20x5 12*20*5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: PU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt UHS 11.5x19.2x5 11.5*19.2*5

Phốt UHS 11.5x19.2x5 11.5*19.2*5

Mã SP : VTH66943
Model : UHS 11.5x19.2x5
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 11.5x19.2x5 11.5*19.2*5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: PU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt UN 290x320x18 290*320*18

Phốt UN 290x320x18 290*320*18

Mã SP : VTH66913
Model : UN 290x320x18
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 290x320x18 290*320*18
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: PU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt UN 280x300x15 280*300*15

Phốt UN 280x300x15 280*300*15

Mã SP : VTH66910
Model : UN 280x300x15
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 280x300x15 280*300*15
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: PU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá
« 1 2 »