Phốt VB 140x170x15 140*170*15

Phốt VB 140x170x15 140*170*15

Mã SP : VTH67477
Model : VB 140x170x15
Brand ( Hiệu ) : DMHUI
Kích thước (D x R x C) mm: 140x170x15 140*170*15
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt VB 130x160x10 130*160*10

Phốt VB 130x160x10 130*160*10

Mã SP : VTH67476
Model : VB 130x160x10
Brand ( Hiệu ) : DMHUI
Kích thước (D x R x C) mm: 130x160x10 130*160*10
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt VB 130x155x10 130*155*10

Phốt VB 130x155x10 130*155*10

Mã SP : VTH67474
Model : VB 130x155x10
Brand ( Hiệu ) : DMHUI
Kích thước (D x R x C) mm: 130x155x10 130*155*10
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt VB 120x155x10 120*155*10

Phốt VB 120x155x10 120*155*10

Mã SP : VTH67473
Model : VB 120x155x10
Brand ( Hiệu ) : DMHUI
Kích thước (D x R x C) mm: 120x155x10 120*155*10
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt VB 130x150x8 130*150*8

Phốt VB 130x150x8 130*150*8

Mã SP : VTH67471
Model : VB 130x150x8
Brand ( Hiệu ) : DMHUI
Kích thước (D x R x C) mm: 130x150x8 130*150*8
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt VB 130x150x5 130*150*5

Phốt VB 130x150x5 130*150*5

Mã SP : VTH67470
Model : VB 130x150x5
Brand ( Hiệu ) : DMHUI
Kích thước (D x R x C) mm: 130x150x5 130*150*5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt VB 120x150x8 120*150*8

Phốt VB 120x150x8 120*150*8

Mã SP : VTH67469
Model : VB 120x150x8
Brand ( Hiệu ) : DMHUI
Kích thước (D x R x C) mm: 120x150x8 120*150*8
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt VB 130x145x8 130*145*8

Phốt VB 130x145x8 130*145*8

Mã SP : VTH67467
Model : VB 130x145x8
Brand ( Hiệu ) : DMHUI
Kích thước (D x R x C) mm: 130x145x8 130*145*8
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt VB 125x140x8 125*140*8

Phốt VB 125x140x8 125*140*8

Mã SP : VTH67466
Model : VB 125x140x8
Brand ( Hiệu ) : DMHUI
Kích thước (D x R x C) mm: 125x140x8 125*140*8
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt VB 120x140x8 120*140*8

Phốt VB 120x140x8 120*140*8

Mã SP : VTH67464
Model : VB 120x140x8
Brand ( Hiệu ) : DMHUI
Kích thước (D x R x C) mm: 120x140x8 120*140*8
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt VB 120x135x8 120*135*8

Phốt VB 120x135x8 120*135*8

Mã SP : VTH67463
Model : VB 120x135x8
Brand ( Hiệu ) : DMHUI
Kích thước (D x R x C) mm: 120x135x8 120*135*8
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt VB 110x135x8 110*135*8

Phốt VB 110x135x8 110*135*8

Mã SP : VTH67462
Model : VB 110x135x8
Brand ( Hiệu ) : DMHUI
Kích thước (D x R x C) mm: 110x135x8 110*135*8
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt VB 110x130x8 110*130*8

Phốt VB 110x130x8 110*130*8

Mã SP : VTH67460
Model : VB 110x130x8
Brand ( Hiệu ) : DMHUI
Kích thước (D x R x C) mm: 110x130x8 110*130*8
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt VB 110x110x6 110*110*6

Phốt VB 110x110x6 110*110*6

Mã SP : VTH67459
Model : VB 110x110x6
Brand ( Hiệu ) : DMHUI
Kích thước (D x R x C) mm: 110x110x6 110*110*6
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt VB 110x130x4 110*130*4

Phốt VB 110x130x4 110*130*4

Mã SP : VTH67458
Model : VB 110x130x4
Brand ( Hiệu ) : DMHUI
Kích thước (D x R x C) mm: 110x130x4 110*130*4
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt VB 110x125x8 110*125*8

Phốt VB 110x125x8 110*125*8

Mã SP : VTH67457
Model : VB 110x125x8
Brand ( Hiệu ) : DMHUI
Kích thước (D x R x C) mm: 110x125x8 110*125*8
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt VB 110x125x6 110*125*6

Phốt VB 110x125x6 110*125*6

Mã SP : VTH67455
Model : VB 110x125x6
Brand ( Hiệu ) : DMHUI
Kích thước (D x R x C) mm: 110x125x6 110*125*6
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt VB 80X105X5 80*105*5

Phốt VB 80X105X5 80*105*5

Mã SP : VTH67454
Model : VB 80X105X5
Brand ( Hiệu ) : DMHUI
Kích thước (D x R x C) mm: 80X105X5 80*105*5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt VB 105x120x4 105*120*4

Phốt VB 105x120x4 105*120*4

Mã SP : VTH67453
Model : VB 105x120x4
Brand ( Hiệu ) : DMHUI
Kích thước (D x R x C) mm: 105x120x4 105*120*4
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt VB 80X100X6 80*100*6

Phốt VB 80X100X6 80*100*6

Mã SP : VTH67452
Model : VB 80X100X6
Brand ( Hiệu ) : DMHUI
Kích thước (D x R x C) mm: 80X100X6 80*100*6
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt VB 100x130x8 100*130*8

Phốt VB 100x130x8 100*130*8

Mã SP : VTH67451
Model : VB 100x130x8
Brand ( Hiệu ) : DMHUI
Kích thước (D x R x C) mm: 100x130x8 100*130*8
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt VB 80X100X4 80*100*4

Phốt VB 80X100X4 80*100*4

Mã SP : VTH67450
Model : VB 80X100X4
Brand ( Hiệu ) : DMHUI
Kích thước (D x R x C) mm: 80X100X4 80*100*4
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt VB 100x130x6 100*130*6

Phốt VB 100x130x6 100*130*6

Mã SP : VTH67449
Model : VB 100x130x6
Brand ( Hiệu ) : DMHUI
Kích thước (D x R x C) mm: 100x130x6 100*130*6
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt VB 80X96X6 80*96*6

Phốt VB 80X96X6 80*96*6

Mã SP : VTH67448
Model : VB 80X96X6
Brand ( Hiệu ) : DMHUI
Kích thước (D x R x C) mm: 80X96X6 80*96*6
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt VB 100x130x4 100*130*4

Phốt VB 100x130x4 100*130*4

Mã SP : VTH67447
Model : VB 100x130x4
Brand ( Hiệu ) : DMHUI
Kích thước (D x R x C) mm: 100x130x4 100*130*4
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt VB 80X95X8 80*95*8

Phốt VB 80X95X8 80*95*8

Mã SP : VTH67446
Model : VB 80X95X8
Brand ( Hiệu ) : DMHUI
Kích thước (D x R x C) mm: 80X95X8 80*95*8
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt VB 100x125x6 100*125*6

Phốt VB 100x125x6 100*125*6

Mã SP : VTH67445
Model : VB 100x125x6
Brand ( Hiệu ) : DMHUI
Kích thước (D x R x C) mm: 100x125x6 100*125*6
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt VB 80X95X6 80*95*6

Phốt VB 80X95X6 80*95*6

Mã SP : VTH67444
Model : VB 80X95X6
Brand ( Hiệu ) : DMHUI
Kích thước (D x R x C) mm: 80X95X6 80*95*6
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt VB 100x120x8 100*120*8

Phốt VB 100x120x8 100*120*8

Mã SP : VTH67443
Model : VB 100x120x8
Brand ( Hiệu ) : DMHUI
Kích thước (D x R x C) mm: 100x120x8 100*120*8
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt VB 80X95X4 80*95*4

Phốt VB 80X95X4 80*95*4

Mã SP : VTH67442
Model : VB 80X95X4
Brand ( Hiệu ) : DMHUI
Kích thước (D x R x C) mm: 80X95X4 80*95*4
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt VB 100x120x6 100*120*6

Phốt VB 100x120x6 100*120*6

Mã SP : VTH67441
Model : VB 100x120x6
Brand ( Hiệu ) : DMHUI
Kích thước (D x R x C) mm: 100x120x6 100*120*6
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt VB 80X90X6 80*90*6

Phốt VB 80X90X6 80*90*6

Mã SP : VTH67440
Model : VB 80X90X6
Brand ( Hiệu ) : DMHUI
Kích thước (D x R x C) mm: 80X90X6 80*90*6
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt VB 100x120x4 100*120*4

Phốt VB 100x120x4 100*120*4

Mã SP : VTH67439
Model : VB 100x120x4
Brand ( Hiệu ) : DMHUI
Kích thước (D x R x C) mm: 100x120x4 100*120*4
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt VB 80X90X4 80*90*4

Phốt VB 80X90X4 80*90*4

Mã SP : VTH67438
Model : VB 80X90X4
Brand ( Hiệu ) : DMHUI
Kích thước (D x R x C) mm: 80X90X4 80*90*4
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt VB 100x116x8 100*116*8

Phốt VB 100x116x8 100*116*8

Mã SP : VTH67437
Model : VB 100x116x8
Brand ( Hiệu ) : DMHUI
Kích thước (D x R x C) mm: 100x116x8 100*116*8
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt VB 75X90X8 75*90*8

Phốt VB 75X90X8 75*90*8

Mã SP : VTH67436
Model : VB 75X90X8
Brand ( Hiệu ) : DMHUI
Kích thước (D x R x C) mm: 75X90X8 75*90*8
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt VB 75X90X6 75*90*6

Phốt VB 75X90X6 75*90*6

Mã SP : VTH67435
Model : VB 75X90X6
Brand ( Hiệu ) : DMHUI
Kích thước (D x R x C) mm: 75X90X6 75*90*6
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt VB 100x116x6 100*116*6

Phốt VB 100x116x6 100*116*6

Mã SP : VTH67434
Model : VB 100x116x6
Brand ( Hiệu ) : DMHUI
Kích thước (D x R x C) mm: 100x116x6 100*116*6
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt VB 71X86X5 71*86*5

Phốt VB 71X86X5 71*86*5

Mã SP : VTH67433
Model : VB 71X86X5
Brand ( Hiệu ) : DMHUI
Kích thước (D x R x C) mm: 71X86X5 71*86*5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt VB 75X90X4.7 75*90*4.7

Phốt VB 75X90X4.7 75*90*4.7

Mã SP : VTH67432
Model : VB 75X90X4.7
Brand ( Hiệu ) : DMHUI
Kích thước (D x R x C) mm: 75X90X4.7 75*90*4.7
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt VB 110x115x8 110*115*8

Phốt VB 110x115x8 110*115*8

Mã SP : VTH67431
Model : VB 110x115x8
Brand ( Hiệu ) : DMHUI
Kích thước (D x R x C) mm: 110x115x8 110*115*8
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt VB 70X90X4 70*90*4

Phốt VB 70X90X4 70*90*4

Mã SP : VTH67430
Model : VB 70X90X4
Brand ( Hiệu ) : DMHUI
Kích thước (D x R x C) mm: 70X90X4 70*90*4
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt VB 110x115x6 110*115*6

Phốt VB 110x115x6 110*115*6

Mã SP : VTH67429
Model : VB 110x115x6
Brand ( Hiệu ) : DMHUI
Kích thước (D x R x C) mm: 110x115x6 110*115*6
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt VB 70X85X8 70*85*8

Phốt VB 70X85X8 70*85*8

Mã SP : VTH67428
Model : VB 70X85X8
Brand ( Hiệu ) : DMHUI
Kích thước (D x R x C) mm: 70X85X8 70*85*8
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt VB 100x115x4 100*115*4

Phốt VB 100x115x4 100*115*4

Mã SP : VTH67427
Model : VB 100x115x4
Brand ( Hiệu ) : DMHUI
Kích thước (D x R x C) mm: 100x115x4 100*115*4
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt VB 70X85X6 70*85*6

Phốt VB 70X85X6 70*85*6

Mã SP : VTH67426
Model : VB 70X85X6
Brand ( Hiệu ) : DMHUI
Kích thước (D x R x C) mm: 70X85X6 70*85*6
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt VB 100x110x8 100*110*8

Phốt VB 100x110x8 100*110*8

Mã SP : VTH67425
Model : VB 100x110x8
Brand ( Hiệu ) : DMHUI
Kích thước (D x R x C) mm: 100x110x8 100*110*8
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt VB 70X85X4 70*85*4

Phốt VB 70X85X4 70*85*4

Mã SP : VTH67424
Model : VB 70X85X4
Brand ( Hiệu ) : DMHUI
Kích thước (D x R x C) mm: 70X85X4 70*85*4
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt VB 100x110x6 100*110*6

Phốt VB 100x110x6 100*110*6

Mã SP : VTH67423
Model : VB 100x110x6
Brand ( Hiệu ) : DMHUI
Kích thước (D x R x C) mm: 100x110x6 100*110*6
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt VB 70X80X6/7 70*80*6/7

Phốt VB 70X80X6/7 70*80*6/7

Mã SP : VTH67422
Model : VB 70X80X6/7
Brand ( Hiệu ) : DMHUI
Kích thước (D x R x C) mm: 70X80X6/7 70*80*6/7
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt VB 100x110x4 100*110*4

Phốt VB 100x110x4 100*110*4

Mã SP : VTH67421
Model : VB 100x110x4
Brand ( Hiệu ) : DMHUI
Kích thước (D x R x C) mm: 100x110x4 100*110*4
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt VB 70X80X4 70*80*4

Phốt VB 70X80X4 70*80*4

Mã SP : VTH67420
Model : VB 70X80X4
Brand ( Hiệu ) : DMHUI
Kích thước (D x R x C) mm: 70X80X4 70*80*4
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt VB 95x110x8 95*110*8

Phốt VB 95x110x8 95*110*8

Mã SP : VTH67419
Model : VB 95x110x8
Brand ( Hiệu ) : DMHUI
Kích thước (D x R x C) mm: 95x110x8 95*110*8
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt VB 65X80X8 65*80*8

Phốt VB 65X80X8 65*80*8

Mã SP : VTH67418
Model : VB 65X80X8
Brand ( Hiệu ) : DMHUI
Kích thước (D x R x C) mm: 65X80X8 65*80*8
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt VB 95x110x6 95*110*6

Phốt VB 95x110x6 95*110*6

Mã SP : VTH67417
Model : VB 95x110x6
Brand ( Hiệu ) : DMHUI
Kích thước (D x R x C) mm: 95x110x6 95*110*6
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt VB 90x110x8 90*110*8

Phốt VB 90x110x8 90*110*8

Mã SP : VTH67416
Model : VB 90x110x8
Brand ( Hiệu ) : DMHUI
Kích thước (D x R x C) mm: 90x110x8 90*110*8
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt VB 65X80X4 65*80*4

Phốt VB 65X80X4 65*80*4

Mã SP : VTH67415
Model : VB 65X80X4
Brand ( Hiệu ) : DMHUI
Kích thước (D x R x C) mm: 65X80X4 65*80*4
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt VB 90x110x6 90*110*6

Phốt VB 90x110x6 90*110*6

Mã SP : VTH67414
Model : VB 90x110x6
Brand ( Hiệu ) : DMHUI
Kích thước (D x R x C) mm: 90x110x6 90*110*6
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt VB 65X75X4 65*75*4

Phốt VB 65X75X4 65*75*4

Mã SP : VTH67413
Model : VB 65X75X4
Brand ( Hiệu ) : DMHUI
Kích thước (D x R x C) mm: 65X75X4 65*75*4
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt VB 90x110x4 90*110*4

Phốt VB 90x110x4 90*110*4

Mã SP : VTH67412
Model : VB 90x110x4
Brand ( Hiệu ) : DMHUI
Kích thước (D x R x C) mm: 90x110x4 90*110*4
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá
« 1 2 »