Phốt YXd 500x524x24 500*524*24

Phốt YXd 500x524x24 500*524*24

Mã SP : VTH67251
Model : YXd 500x524x24
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 500x524x24 500*524*24
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: TPU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt YXd 480x504x24 480*504*24

Phốt YXd 480x504x24 480*504*24

Mã SP : VTH67248
Model : YXd 480x504x24
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 480x504x24 480*504*24
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: TPU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt YXd 470x494x24 470*494x24

Phốt YXd 470x494x24 470*494x24

Mã SP : VTH67245
Model : YXd 470x494x24
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 470x494x24 470*494x24
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: TPU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt YXd 450x474x24 450*474*24

Phốt YXd 450x474x24 450*474*24

Mã SP : VTH67242
Model : YXd 450x474x24
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 450x474x24 450*474*24
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: TPU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt YXd 425x474x24 425*474*24

Phốt YXd 425x474x24 425*474*24

Mã SP : VTH67239
Model : YXd 425x474x24
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 425x474x24 425*474*24
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: TPU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt YXd 420x444x24 420*444*24

Phốt YXd 420x444x24 420*444*24

Mã SP : VTH67237
Model : YXd 420x444x24
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 420x444x24 420*444*24
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: TPU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt YXd 400x424x24 400*424*24

Phốt YXd 400x424x24 400*424*24

Mã SP : VTH67235
Model : YXd 400x424x24
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 400x424x24 400*424*24
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: TPU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt YXd 390x414x24 390*414*24

Phốt YXd 390x414x24 390*414*24

Mã SP : VTH67233
Model : YXd 390x414x24
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 390x414x24 390*414*24
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: TPU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt YXd 380x404x24 380*404*24

Phốt YXd 380x404x24 380*404*24

Mã SP : VTH67230
Model : YXd 380x404x24
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 380x404x24 380*404*24
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: TPU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt YXd 370x394x24 370*394*24

Phốt YXd 370x394x24 370*394*24

Mã SP : VTH67228
Model : YXd 370x394x24
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 370x394x24 370*394*24
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: TPU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt YXd 360x374x24 360*374*24

Phốt YXd 360x374x24 360*374*24

Mã SP : VTH67225
Model : YXd 360x374x24
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 360x374x24 360*374*24
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: TPU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt YXd 350x374x24 350*374*24

Phốt YXd 350x374x24 350*374*24

Mã SP : VTH67221
Model : YXd 350x374x24
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 350x374x24 350*374*24
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: TPU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt YXd 340x364x24 340*364*24

Phốt YXd 340x364x24 340*364*24

Mã SP : VTH67204
Model : YXd 340x364x24
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 340x364x24 340*364*24
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: TPU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt YXd 325x349x24 325*349*24

Phốt YXd 325x349x24 325*349*24

Mã SP : VTH67198
Model : YXd 325x349x24
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 325x349x24 325*349*24
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: TPU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt YXd 320x344x24 320*344*24

Phốt YXd 320x344x24 320*344*24

Mã SP : VTH67195
Model : YXd 320x344x24
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 320x344x24 320*344*24
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: TPU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt YXd 310x334x24 310*334*24

Phốt YXd 310x334x24 310*334*24

Mã SP : VTH67192
Model : YXd 310x334x24
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 310x334x24 310*334*24
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: TPU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt YXd 300x316x18 300*316*18

Phốt YXd 300x316x18 300*316*18

Mã SP : VTH67184
Model : YXd 300x316x18
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 300x316x18 300*316*18
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: TPU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt YXd 290x306x18 290*306*18

Phốt YXd 290x306x18 290*306*18

Mã SP : VTH67182
Model : YXd 290x306x18
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 290x306x18 290*306*18
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: TPU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt YXd 280x296x18 280*296*18

Phốt YXd 280x296x18 280*296*18

Mã SP : VTH67178
Model : YXd 280x296x18
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 280x296x18 280*296*18
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: TPU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt YXd 270x286x18 270*286*18

Phốt YXd 270x286x18 270*286*18

Mã SP : VTH67176
Model : YXd 270x286x18
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 270x286x18 270*286*18
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: TPU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt YXd 265x281x18 265*281*18

Phốt YXd 265x281x18 265*281*18

Mã SP : VTH67173
Model : YXd 265x281x18
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 265x281x18 265*281*18
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: TPU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt YXd 260x276x18 260*276*18

Phốt YXd 260x276x18 260*276*18

Mã SP : VTH67170
Model : YXd 260x276x18
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 260x276x18 260*276*18
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: TPU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt YXd 250x266x18 250*266*18

Phốt YXd 250x266x18 250*266*18

Mã SP : VTH67169
Model : YXd 250x266x18
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 250x266x18 250*266*18
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: TPU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt YXd 240x156x18 240*156*18

Phốt YXd 240x156x18 240*156*18

Mã SP : VTH67165
Model : YXd 240x156x18
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 240x156x18 240*156*18
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: TPU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt YXd 235x251x18 235*251*18

Phốt YXd 235x251x18 235*251*18

Mã SP : VTH67162
Model : YXd 235x251x18
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 235x251x18 235*251*18
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: TPU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt YXd 230x246x18 230*246*18

Phốt YXd 230x246x18 230*246*18

Mã SP : VTH67161
Model : YXd 230x246x18
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 230x246x18 230*246*18
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: TPU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt YXd 225x241x18 225*241*18

Phốt YXd 225x241x18 225*241*18

Mã SP : VTH67155
Model : YXd 225x241x18
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 225x241x18 225*241*18
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: TPU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt YXd 220x236x18 220*236*18

Phốt YXd 220x236x18 220*236*18

Mã SP : VTH67152
Model : YXd 220x236x18
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 220x236x18 220*236*18
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: TPU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt YXd 215x231x18 215*231*18

Phốt YXd 215x231x18 215*231*18

Mã SP : VTH67149
Model : YXd 215x231x18
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 215x231x18 215*231*18
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: TPU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt YXd 210x226x18 210*226*18

Phốt YXd 210x226x18 210*226*18

Mã SP : VTH67144
Model : YXd 210x226x18
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 210x226x18 210*226*18
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: TPU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt YXd 205x221x18 205*221*18

Phốt YXd 205x221x18 205*221*18

Mã SP : VTH67143
Model : YXd 205x221x18
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 205x221x18 205*221*18
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: TPU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt YXd 200x216x18 200*216*18

Phốt YXd 200x216x18 200*216*18

Mã SP : VTH67142
Model : YXd 200x216x18
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 200x216x18 200*216*18
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: TPU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt YXd 195x211x18 195*211*18

Phốt YXd 195x211x18 195*211*18

Mã SP : VTH67140
Model : YXd 195x211x18
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 195x211x18 195*211*18
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: TPU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt YXd 190x206x18 190*206*18

Phốt YXd 190x206x18 190*206*18

Mã SP : VTH67137
Model : YXd 190x206x18
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 190x206x18 190*206*18
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: TPU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt YXd 185x201x18 185*201*18

Phốt YXd 185x201x18 185*201*18

Mã SP : VTH67133
Model : YXd 185x201x18
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 185x201x18 185*201*18
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: TPU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt YXd 180x196x18 180*196*18

Phốt YXd 180x196x18 180*196*18

Mã SP : VTH67130
Model : YXd 180x196x18
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 180x196x18 180*196*18
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: TPU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt YXd 175x191x18 175*191*18

Phốt YXd 175x191x18 175*191*18

Mã SP : VTH67127
Model : YXd 175x191x18
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 175x191x18 175*191*18
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: TPU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt YXd 170x186x18 170*186*18

Phốt YXd 170x186x18 170*186*18

Mã SP : VTH67124
Model : YXd 170x186x18
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 170x186x18 170*186*18
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: TPU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt YXd 165x181x18 165*181*18

Phốt YXd 165x181x18 165*181*18

Mã SP : VTH67122
Model : YXd 165x181x18
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 165x181x18 165*181*18
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: TPU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt YXd 160x176x18 160*176*18

Phốt YXd 160x176x18 160*176*18

Mã SP : VTH67118
Model : YXd 160x176x18
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 160x176x18 160*176*18
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: TPU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt YXd 155x171x18 155*171*18

Phốt YXd 155x171x18 155*171*18

Mã SP : VTH67116
Model : YXd 155x171x18
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 155x171x18 155*171*18
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: TPU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt YXd 150x166x18 150*166*18

Phốt YXd 150x166x18 150*166*18

Mã SP : VTH67114
Model : YXd 150x166x18
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 150x166x18 150*166*18
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: TPU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt YXd 145x161x18 145*161*18

Phốt YXd 145x161x18 145*161*18

Mã SP : VTH67111
Model : YXd 145x161x18
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 145x161x18 145*161*18
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: TPU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt YXd 140x156x18 140*156*18

Phốt YXd 140x156x18 140*156*18

Mã SP : VTH67107
Model : YXd 140x156x18
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 140x156x18 140*156*18
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: TPU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt YXd 135x151x18 135*151*18

Phốt YXd 135x151x18 135*151*18

Mã SP : VTH67104
Model : YXd 135x151x18
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 135x151x18 135*151*18
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: TPU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt YXd 130x146x18 130*146*18

Phốt YXd 130x146x18 130*146*18

Mã SP : VTH67101
Model : YXd 130x146x18
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 130x146x18 130*146*18
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: TPU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt YXd 125x141x18 125*141*18

Phốt YXd 125x141x18 125*141*18

Mã SP : VTH67099
Model : YXd 125x141x18
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 125x141x18 125*141*18
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: TPU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt YXd 120x136x18 120*136*18

Phốt YXd 120x136x18 120*136*18

Mã SP : VTH67095
Model : YXd 120x136x18
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 120x136x18 120*136*18
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: TPU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt YXd 115x131x18 115*131*18

Phốt YXd 115x131x18 115*131*18

Mã SP : VTH67094
Model : YXd 115x131x18
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 115x131x18 115*131*18
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: TPU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt YXd 110x126x18 110*126*18

Phốt YXd 110x126x18 110*126*18

Mã SP : VTH67089
Model : YXd 110x126x18
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 110x126x18 110*126*18
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: TPU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt YXd 105x121x18 105*121*18

Phốt YXd 105x121x18 105*121*18

Mã SP : VTH67087
Model : YXd 105x121x18
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 105x121x18 105*121*18
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: TPU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt YXd 100x112x14 100*112*14

Phốt YXd 100x112x14 100*112*14

Mã SP : VTH67084
Model : YXd 100x112x14
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 100x112x14 100*112*14
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: TPU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt YXd 97x109x14 97*109*14

Phốt YXd 97x109x14 97*109*14

Mã SP : VTH67081
Model : YXd 97x109x14
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 97x109x14 97*109*14
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: TPU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt YXd 95x107x14 95*107*14

Phốt YXd 95x107x14 95*107*14

Mã SP : VTH67078
Model : YXd 95x107x14
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 95x107x14 95*107*14
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: TPU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt 5K1078

Phốt 5K1078

Mã SP : VTH67076
Model : 5K1078
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 5x11x8 5*11*8
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: TPU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt YXd 90x102x14 90*102*14

Phốt YXd 90x102x14 90*102*14

Mã SP : VTH67075
Model : YXd 90x102x14
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 90x102x14 90*102*14
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: TPU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt YXd 85x97x14 85*97*14

Phốt YXd 85x97x14 85*97*14

Mã SP : VTH67070
Model : YXd 85x97x14
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 85x97x14 85*97*14
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: TPU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt YXd 80x92x14 80*92*14

Phốt YXd 80x92x14 80*92*14

Mã SP : VTH67065
Model : YXd 80x92x14
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 80x92x14 80*92*14
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: TPU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt YXd 75x87x14 75*87x14

Phốt YXd 75x87x14 75*87x14

Mã SP : VTH67062
Model : YXd 75x87x14
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 75x87x14 75*87x14
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: TPU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt YXd 70x82x14 70*82*14

Phốt YXd 70x82x14 70*82*14

Mã SP : VTH67059
Model : YXd 70x82x14
Brand ( Hiệu ) : SAIXUAN
Kích thước (D x R x C) mm: 70x82x14 70*82*14
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: TPU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá
« 1 2 »