Phốt AE8190E 170x186x7.5/10

Phốt AE8190E 170x186x7.5/10

Mã SP : VTH49729
Thông số kỹ thuật : 170x186x7.5/10
Model : AE8190E
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt 01027624B 46x65x25 46*65*25 65x46x25

Phốt 01027624B 46x65x25 46*65*25 65x46x25

Mã SP : VTH49710
Part Number , S/N : 01027624B
Thông số kỹ thuật : 46X65X25
Brand ( Hiệu ) : NBR
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt 01027624B 46x65x21

Phốt 01027624B 46x65x21

Mã SP : F79Y
Part Number , S/N : 01027624B
Thông số kỹ thuật : 46X65X21
Brand ( Hiệu ) : NBR
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

phốt RWDR-K7 178x208x16/18

phốt RWDR-K7 178x208x16/18

Mã SP : BSMD
Part Number , S/N : RWDR-K7
Thông số kỹ thuật : 178x208x16/18
Brand ( Hiệu ) : NBR
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt 56x114x10

Phốt 56x114x10

Mã SP : VTH49662
Part Number , S/N : MB308966/F4220
Thông số kỹ thuật : 56x114x10
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt 9828-85112 / SZ311-85003 (NOK) 85x146x9x24

Phốt 9828-85112 / SZ311-85003 (NOK) 85x146x9x24

Mã SP : HMSU
Part Number , S/N : SZ311-85003
Thông số kỹ thuật : 85x146x9x24
Brand ( Hiệu ) : HINO
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòi phun ngoài súng cắt plasma P160

Vòi phun ngoài súng cắt plasma P160

Mã SP : VTH39407
Part Number , S/N : P160
Model : P160
Brand ( Hiệu ) : plasma
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt BS-1516-1 2.90×1.78

Phốt BS-1516-1 2.90×1.78

Mã SP : VTH68490
Model : BS-1516-1
Kích thước (D x R x C) mm: 2.90×1.78
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt lò xo UNS 370x400x22 370*400*22

Phốt lò xo UNS 370x400x22 370*400*22

Mã SP : VTH68327
Model : UNS 370x400x22
Kích thước (D x R x C) mm: 370x400x22 370*400*22
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt lò xo UNS 355x385x22 355*385*22

Phốt lò xo UNS 355x385x22 355*385*22

Mã SP : VTH68320
Model : UNS 355x385x22
Kích thước (D x R x C) mm: 355x385x22 355*385*22
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt lò xo UNS 350x380x22 350*380*22

Phốt lò xo UNS 350x380x22 350*380*22

Mã SP : VTH68317
Model : UNS 350x380x22
Kích thước (D x R x C) mm: 350x380x22 350*380*22
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt lò xo UNS 320x370x15 320*370*15

Phốt lò xo UNS 320x370x15 320*370*15

Mã SP : VTH68313
Model : UNS 320x370x15
Kích thước (D x R x C) mm: 320x370x15 320*370*15
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt lò xo UNS 315x345x22 315*345*22

Phốt lò xo UNS 315x345x22 315*345*22

Mã SP : VTH68306
Model : UNS 315x345x22
Kích thước (D x R x C) mm: 315x345x22 315*345*22
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt lò xo UNS 300x320x19 300*320*19

Phốt lò xo UNS 300x320x19 300*320*19

Mã SP : VTH68297
Model : UNS 300x320x19
Kích thước (D x R x C) mm: 300x320x19 300*320*19
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt lò xo UNS 290x320x19 290*320*19

Phốt lò xo UNS 290x320x19 290*320*19

Mã SP : VTH68295
Model : UNS 290x320x19
Kích thước (D x R x C) mm: 290x320x19 290*320*19
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt lò xo UNS 280x310x19 280*310*19

Phốt lò xo UNS 280x310x19 280*310*19

Mã SP : VTH68291
Model : UNS 280x310x19
Kích thước (D x R x C) mm: 280x310x19 280*310*19
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt lò xo UNS 280x305x20 280*305*20

Phốt lò xo UNS 280x305x20 280*305*20

Mã SP : VTH68289
Model : UNS 280x305x20
Kích thước (D x R x C) mm: 280x305x20 280*305*20
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt lò xo UNS 115X130X9 115*130*9

Phốt lò xo UNS 115X130X9 115*130*9

Mã SP : VTH68279
Model : UNS 115X130X9
Kích thước (D x R x C) mm: 115X130X9 115*130*9
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt lò xo UNS 112X132X16 112*132*16

Phốt lò xo UNS 112X132X16 112*132*16

Mã SP : VTH68277
Model : UNS 112X132X16
Kích thước (D x R x C) mm: 112X132X16 112*132*16
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt lò xo UNS 112X125X9 112*125*9

Phốt lò xo UNS 112X125X9 112*125*9

Mã SP : VTH68275
Model : UNS 112X125X9
Kích thước (D x R x C) mm: 112X125X9 112*125*9
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt lò xo UNS 110X140X15 110*140*15

Phốt lò xo UNS 110X140X15 110*140*15

Mã SP : VTH68271
Model : UNS 110*140*15
Kích thước (D x R x C) mm: 110X140X15 110*140*15
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt lò xo UNS 110X130X16 110*130*16

Phốt lò xo UNS 110X130X16 110*130*16

Mã SP : VTH68267
Model : UNS 110X130X16
Kích thước (D x R x C) mm: 110X130X16 110*130*16
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt lò xo UNS 110X130X15 110*130*15

Phốt lò xo UNS 110X130X15 110*130*15

Mã SP : VTH68261
Model : UNS 110X130X15
Kích thước (D x R x C) mm: 110X130X15 110*130*15
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt lò xo UNS 110X130X13 110*130*13

Phốt lò xo UNS 110X130X13 110*130*13

Mã SP : VTH68257
Model : UNS 110X130X13
Kích thước (D x R x C) mm: 110X130X13 110*130*13
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt lò xo UNS 110X130X12 110*130*12

Phốt lò xo UNS 110X130X12 110*130*12

Mã SP : VTH68253
Model : UNS 110X130X12
Kích thước (D x R x C) mm: 110X130X12 110*130*12
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt lò xo UNS 110X125X18 110*125*18

Phốt lò xo UNS 110X125X18 110*125*18

Mã SP : VTH68248
Model : UNS 110X125X18
Kích thước (D x R x C) mm: 110X125X18 110*125*18
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt lò xo UNS 110X125X12 110*125*12

Phốt lò xo UNS 110X125X12 110*125*12

Mã SP : VTH68239
Model : UNS 110X125X12
Kích thước (D x R x C) mm: 110X125X12 110*125*12
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt lò xo UNS 110X125X9 110*125*9

Phốt lò xo UNS 110X125X9 110*125*9

Mã SP : VTH68234
Model : UNS 110X125X9
Kích thước (D x R x C) mm: 110X125X9 110*125*9
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt lò xo UNS 110X120X9 110*120*9

Phốt lò xo UNS 110X120X9 110*120*9

Mã SP : VTH68231
Model : UNS 110X120X9
Kích thước (D x R x C) mm: 110X120X9 110*120*9
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt lò xo UNS 106X126X16 106*126*16

Phốt lò xo UNS 106X126X16 106*126*16

Mã SP : VTH68228
Model : UNS 106X126X16
Kích thước (D x R x C) mm: 106X126X16 106*126*16
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt lò xo UNS 105X125X16 105*125*16

Phốt lò xo UNS 105X125X16 105*125*16

Mã SP : VTH68223
Model : UNS 105X125X16
Kích thước (D x R x C) mm: 105X125X16 105*125*16
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt lò xo UNS 105X125X15 105*125*15

Phốt lò xo UNS 105X125X15 105*125*15

Mã SP : VTH68219
Model : UNS 105X125X15
Kích thước (D x R x C) mm: 105X125X15 105*125*15
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt lò xo UNS 105X125X13 105*125*13

Phốt lò xo UNS 105X125X13 105*125*13

Mã SP : VTH68216
Model : UNS 105X125X13
Kích thước (D x R x C) mm: 105X125X13 105*125*13
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt lò xo UNS 105X125X12 105*125*12

Phốt lò xo UNS 105X125X12 105*125*12

Mã SP : VTH68212
Model : UNS 105X125X12
Kích thước (D x R x C) mm: 105X125X12 105*125*12
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt lò xo UNS 105X120X16 105*120*16

Phốt lò xo UNS 105X120X16 105*120*16

Mã SP : VTH68210
Model : UNS 105X120X16
Kích thước (D x R x C) mm: 105X120X16 105*120*16
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt lò xo UNS 105X120X9 105*120*9

Phốt lò xo UNS 105X120X9 105*120*9

Mã SP : VTH68207
Model : UNS 105X120X9
Kích thước (D x R x C) mm: 105X120X9 105*120*9
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt lò xo UNS 105X120X8 105*120*8

Phốt lò xo UNS 105X120X8 105*120*8

Mã SP : VTH68202
Model : UNS 105X120X8
Kích thước (D x R x C) mm: 105X120X8 105*120*8
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt lò xo UNS 105X115X15 105*115*15

Phốt lò xo UNS 105X115X15 105*115*15

Mã SP : VTH68198
Model : UNS 105X115X15
Kích thước (D x R x C) mm: 105X115X15 105*115*15
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt lò xo UNS 100X125X12 100*125*12

Phốt lò xo UNS 100X125X12 100*125*12

Mã SP : VTH68194
Model : UNS 100X125X12
Kích thước (D x R x C) mm: 100X125X12 100*125*12
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt lò xo UNS 100X120X13 100*120*13

Phốt lò xo UNS 100X120X13 100*120*13

Mã SP : VTH68191
Model : UNS 100X120X13
Kích thước (D x R x C) mm: 100X120X13 100*120*13
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt lò xo UNS 100X120X12 100*120*12

Phốt lò xo UNS 100X120X12 100*120*12

Mã SP : VTH68188
Model : UNS 100X120X12
Kích thước (D x R x C) mm: 100X120X12 100*120*12
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt lò xo UNS 100X115X12 100*115*12

Phốt lò xo UNS 100X115X12 100*115*12

Mã SP : VTH68186
Model : UNS 100X115X12
Kích thước (D x R x C) mm: 100X115X12 100*115*12
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt lò xo UNS 100X115X10 100*115*10

Phốt lò xo UNS 100X115X10 100*115*10

Mã SP : VTH68184
Model : UNS 100X115X10
Kích thước (D x R x C) mm: 100X115X10 100*115*10
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt lò xo UNS 100X115X9 100*115*9

Phốt lò xo UNS 100X115X9 100*115*9

Mã SP : VTH68180
Model : UNS 100X115X9
Kích thước (D x R x C) mm: 100X115X9 100*115*9
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt lò xo UNS 98X112X9 98*112*9

Phốt lò xo UNS 98X112X9 98*112*9

Mã SP : VTH68177
Model : UNS 98X112X9
Kích thước (D x R x C) mm: 98X112X9 98*112*9
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt lò xo UNS 98X110X10 98*110*10

Phốt lò xo UNS 98X110X10 98*110*10

Mã SP : VTH68174
Model : UNS 98X110X10
Kích thước (D x R x C) mm: 6.3X16.3X8 6.3*16.3*8
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt lò xo UNS 95X125X15 95*125*15

Phốt lò xo UNS 95X125X15 95*125*15

Mã SP : VTH68172
Model : UNS 95X125X15
Kích thước (D x R x C) mm: 95X125X15 95*125*15
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt lò xo UNS 95X115X12 95*115*12

Phốt lò xo UNS 95X115X12 95*115*12

Mã SP : VTH68170
Model : UNS 95X115X12
Kích thước (D x R x C) mm: 95X115X12 95*115*12
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt lò xo UNS 95X115X10 95*115*10

Phốt lò xo UNS 95X115X10 95*115*10

Mã SP : VTH68168
Model : UNS 95X115X10
Kích thước (D x R x C) mm: 95X115X10 95*115*10
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt lò xo UNS 95X110X12 95*110*12

Phốt lò xo UNS 95X110X12 95*110*12

Mã SP : VTH68165
Model : UNS 95X110X12
Kích thước (D x R x C) mm: 95X110X12 95*110*12
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt lò xo UNS 95X110X9 95*110*9

Phốt lò xo UNS 95X110X9 95*110*9

Mã SP : VTH68162
Model : UNS 95X105X12
Kích thước (D x R x C) mm: 95X110X9 95*110*9
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt lò xo UNS 95X105X12 95*105*12

Phốt lò xo UNS 95X105X12 95*105*12

Mã SP : VTH68160
Model : UNS 95X105X12
Kích thước (D x R x C) mm: 95X105X12 95*105*12
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt lò xo UNS 90X120X15 90*120*15

Phốt lò xo UNS 90X120X15 90*120*15

Mã SP : VTH68156
Model : UNS 90X120X15
Kích thước (D x R x C) mm: 90X120X15 90*120*15
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt lò xo UNS 90X120X13 90*120*13

Phốt lò xo UNS 90X120X13 90*120*13

Mã SP : VTH68151
Model : UNS 90X120X13
Kích thước (D x R x C) mm: 90X120X13 90*120*13
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt lò xo UNS 280X300X12.5 280*300*12.5

Phốt lò xo UNS 280X300X12.5 280*300*12.5

Mã SP : VTH68147
Model : UNS 280X300X12.5
Kích thước (D x R x C) mm: 280X300X12.5 280*300*12.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt lò xo UNS 260X280X15 260*280*15

Phốt lò xo UNS 260X280X15 260*280*15

Mã SP : VTH68144
Model : UNS 260X280X15
Kích thước (D x R x C) mm: 260X280X15 260*280*15
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt lò xo UNS 260X280X14 260*280*14

Phốt lò xo UNS 260X280X14 260*280*14

Mã SP : VTH68141
Model : UNS 260*280*14
Kích thước (D x R x C) mm: 260X280X14 260*280*14
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt lò xo UNS 250X275X19 250*275*19

Phốt lò xo UNS 250X275X19 250*275*19

Mã SP : VTH68138
Model : UNS 250X275X19
Kích thước (D x R x C) mm: 250X275X19 250*275*19
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt lò xo UNS 250X270X20 250*270*20

Phốt lò xo UNS 250X270X20 250*270*20

Mã SP : VTH68136
Model : UNS 250X270X20
Kích thước (D x R x C) mm: 250X270X20 250*270*20
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt lò xo UNS 250X270X15 250*270*15

Phốt lò xo UNS 250X270X15 250*270*15

Mã SP : VTH68133
Model : UNS 250X270X15
Kích thước (D x R x C) mm: 250X270X15 250*270*15
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá
« 1 2 3 4 5 »