Bộ xạc bình điện xe nâng linde

Bộ xạc bình điện xe nâng linde

Mã SP : UGTU
Part Number , S/N : 32501709
Brand ( Hiệu ) : LINDE
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nắp quy lát 4LE

Nắp quy lát 4LE

Mã SP : VTH49675
Model : 4LE1
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nắp quy lát L2202 kubota

Nắp quy lát L2202 kubota

Mã SP : VTH49674
Model : L2202 KUBOTA
Brand ( Hiệu ) : KUBOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nắp quy lát L3202 KUBOTA

Nắp quy lát L3202 KUBOTA

Mã SP : ETPV
Model : L3202 KUBOTA
Brand ( Hiệu ) : KUBOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Piston MITSUBISHI Heavy

Piston MITSUBISHI Heavy

Mã SP : 8SQO
Part Number , S/N : 36617-35200
Model : S6B2F
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI Heavy
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm nước xe nâng 6202-61-1201 KOMATSU 4D95

Bơm nước xe nâng 6202-61-1201 KOMATSU 4D95

Mã SP : CP00-017
Part Number , S/N : 6202-61-1201
Model : 4D95
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 2.52
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nhông động cơ xe nâng

Nhông động cơ xe nâng

Mã SP : 2AMD
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nhông động cơ

Nhông động cơ

Mã SP : P7PX
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm nước xe nâng SDLG

Bơm nước xe nâng SDLG

Mã SP : VTH36703
Model : 4110001060035
Brand ( Hiệu ) : SDLG
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm nước động cơ xe nâng Xinchai

Bơm nước động cơ xe nâng Xinchai

Mã SP : VTH36544
Model : A498BPG 490B 495B-42000A
Brand ( Hiệu ) : Xinchai
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm nước động cơ xe nâng Xinchai

Bơm nước động cơ xe nâng Xinchai

Mã SP : VTH36529
Model : 490B-42000 A498BPG 490B 495B-42000A
Brand ( Hiệu ) : Xinchai
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Đề xe nâng TOYOTA

Đề xe nâng TOYOTA

Mã SP : JOZR
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Đề xe nâng TOYOTA

Đề xe nâng TOYOTA

Mã SP : GR90
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm nước xe nâng MITSUBISHI

Bơm nước xe nâng MITSUBISHI

Mã SP : CP00-038
Part Number , S/N : 34745-00022,34745-01010,34545-00013,34745-11010,34545-10010
Model : S4S,S6S/FD35-50
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Trọng lượng , (Kg) : 4
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
1.500.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm nước xe nâng PERKINS

Bơm nước xe nâng PERKINS

Mã SP : VTH28092
Model : 700/704.30
Brand ( Hiệu ) : PERKINS
Trọng lượng , (Kg) : 2.96
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm nước xe nâng YM129900-42050,YM129900-42055,YM129907-42051 KOMATSU

Bơm nước xe nâng YM129900-42050,YM129900-42055,YM129907-42051 KOMATSU

Mã SP : CP00-015
Part Number , S/N : YM129900-42050,YM129900-42055,YM129907-42051
Model : 4D94E,4D94E-C12 FD20/25/30,4D94LE,4TNV98E
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 2.96
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
2.200.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm nước xe nâng 6206-61-1102,6206-61-1100 KOMATSU 6D95

Bơm nước xe nâng 6206-61-1102,6206-61-1100 KOMATSU 6D95

Mã SP : CP00-019
Part Number , S/N : 6206-61-1102,6206-61-1100
Model : 6D95S
Brand ( Hiệu ) : komatsu
Trọng lượng , (Kg) : 8.98
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm nước xe nâng 6735-61-1101,6735-61-1500,3EC-04-31711 KOMATSU

Bơm nước xe nâng 6735-61-1101,6735-61-1500,3EC-04-31711 KOMATSU

Mã SP : VTH03151
Part Number , S/N : 6735-61-1101,6735-61-1500,3EC-04-31711
Model : FD35-50A/-7,-8 ;FD50-80/-7,-8/6D102E,
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
3.500.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm nước xe nâng 16110-78703-71,16110-78701-71,16110-78206-71 TOYOTA

Bơm nước xe nâng 16110-78703-71,16110-78701-71,16110-78206-71 TOYOTA

Mã SP : CP01-002
Part Number , S/N : 16110-78703-71,16110-78701-71,16110-78206-71
Model : 1DZ/7FD,2Z1DZ,2Z, 3Z/8FD
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 0.96
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
950.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm nước xe nâng 16120-10941-71,16120-10940-71,16120-78101-71 TOYOTA

Bơm nước xe nâng 16120-10941-71,16120-10940-71,16120-78101-71 TOYOTA

Mã SP : CP01-011
Part Number , S/N : 16120-10941-71,16120-10940-71,16120-78101-71
Model : 2J
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 1.36
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
2.700.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm nước xe nâng 16100-UD020,16100-78703-71,16100-78701-71 TOYOTA

Bơm nước xe nâng 16100-UD020,16100-78703-71,16100-78701-71 TOYOTA

Mã SP : CP00-044
Part Number , S/N : 16100-UD020,16100-78703-71,16100-78701-71
Model : 2Z,3Z/8FD10-30
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 3.26
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm nước xe nâng 16100-78300-71,16100-78360-71 TOYOTA

Bơm nước xe nâng 16100-78300-71,16100-78360-71 TOYOTA

Mã SP : CP00-014
Part Number , S/N : 16100-78300-71,16100-78360-71
Model : 1Z,2Z,13 Z
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 2.92
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm nước xe nâng TOYOTA 1DZ-II

Bơm nước xe nâng TOYOTA 1DZ-II

Mã SP : VTH46159
Part Number , S/N : 16100-78203-71 96601-71, 16100-77051-71, 6100-78202-71, 16120-78151-71, 16100-78122-71, 16100-78154-71, 16110-78701-71, 16100-78701-71, 16110-78203-71, 1610078202- 71,
Model : 1DZ-II
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 6.1
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
950.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm nước xe nâng 16100-78203-71 TOYOTA

Bơm nước xe nâng 16100-78203-71 TOYOTA

Mã SP : CP00-013
Part Number , S/N : 16100-78203-71
Model : 1DZ-II
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 6.1
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm nước xe nâng 16100-78202-71,16100-78203-71 TOYOTA

Bơm nước xe nâng 16100-78202-71,16100-78203-71 TOYOTA

Mã SP : CP00-012
Part Number , S/N : 16100-78202-71,16100-78203-71
Model : 1DZ/7FD, 6FD
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm nước xe nâng TCM 6BG1QC05

Bơm nước xe nâng TCM 6BG1QC05

Mã SP : VTH27939
Model : 6BG1QC05
Brand ( Hiệu ) : ISUZU
Trọng lượng , (Kg) : 9.4
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm nước xe nâng Z-1-13610-876-1,Z-1-13650-090-1 TCM

Bơm nước xe nâng Z-1-13610-876-1,Z-1-13650-090-1 TCM

Mã SP : CP00-003
Part Number , S/N : Z-1-13610-876-1,Z-1-13650-090-1
Model : 6bg1
Brand ( Hiệu ) : ISUZU
Trọng lượng , (Kg) : 9.4
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm nước xe nâng Z-8-97028-590-0 TAILIFT

Bơm nước xe nâng Z-8-97028-590-0 TAILIFT

Mã SP : CP00-002
Part Number , S/N : Z-8-97028-590-0
Model : 4jg2
Brand ( Hiệu ) : TAILIFT
Trọng lượng , (Kg) : 2.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
1.700.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm nước xe nâng Z-8-94376-863-0,20801-0W012,Z-8-97379-807-0 TCM

Bơm nước xe nâng Z-8-94376-863-0,20801-0W012,Z-8-97379-807-0 TCM

Mã SP : CP00-001
Part Number , S/N : Z-8-94376-863-0,20801-0W012,Z-8-97379-807-0
Model : C240PKJ,C240PKG
Brand ( Hiệu ) : TCM
Trọng lượng , (Kg) : 5.22
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
1.350.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm nhớt động cơ xe nâng

Bơm nhớt động cơ xe nâng

Mã SP : GZLQ
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bánh đà xe nâng

Bánh đà xe nâng

Mã SP : GZLQ
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy phát Cummins

Máy phát Cummins

Mã SP : VTH37334
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy phát Doosan S55

Máy phát Doosan S55

Mã SP : VTH36610
Part Number , S/N : 502-00005,65.26101-7148
Thông số kỹ thuật : 12v-50A
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy phát TOYOTA 12V 80A

Máy phát TOYOTA 12V 80A

Mã SP : VTH32884
Part Number , S/N : 100213-0510/ 100210-2520/ 121000-1270 27040-68020/ 27030-68110
Thông số kỹ thuật : 12V 80A
Model : HJ47 HJ60 HJ61 HJ70 HJ75 / 2H Diesel
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy phát SUZUKI

Máy phát SUZUKI

Mã SP : VTH32883
Part Number , S/N : A003TN2581/ A3TN2581 31400-84A00/ 31400-84A01
Model : 1.5 DDiS FJ
Brand ( Hiệu ) : SUZUKI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy phát TOYOTA 12V 100A

Máy phát TOYOTA 12V 100A

Mã SP : VTH32880
Part Number , S/N : 27060-0T031/ 27060-0T030/ 104210-5283
Thông số kỹ thuật : 12V 100A
Model : 1ZRFE 2RE120
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy phát BOSCH 12V 150A

Máy phát BOSCH 12V 150A

Mã SP : VTH32879
Part Number , S/N : 0124525059/ 0124525045/ 0124525561/ CA1774IR/ LRA02336 LESTER 23775
Thông số kỹ thuật : 12V 150A
Model : 116i 118i 120i 316i 318Ci 318i 320i 520i X1 X3 Z4
Brand ( Hiệu ) : BOSCH
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy phát MITSUBISHI 12V 110A

Máy phát MITSUBISHI 12V 110A

Mã SP : VTH32878
Part Number , S/N : F000BL0622/ MK667724
Thông số kỹ thuật : 12V 110A
Model : 3.0 Diesel
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy phát MITSUBISHI 24V 80A

Máy phát MITSUBISHI 24V 80A

Mã SP : VTH32877
Part Number , S/N : A4TU8093/ ME226229
Thông số kỹ thuật : 24V 80A
Model : 4.9 Di TD FE FG
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy phát KUBOTA 12V 40A

Máy phát KUBOTA 12V 40A

Mã SP : VTH32876
Part Number , S/N : 100211-4730/ 100211-4731/ 12202N/ 16678-64011/ 16678-64012 12V 40A 12202N
Thông số kỹ thuật : 12V 40A
Model : D902, D1105, V1505-B, V1505-T
Brand ( Hiệu ) : KUBOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy phát TOYOTA 12V 100A

Máy phát TOYOTA 12V 100A

Mã SP : VTH32875
Part Number , S/N : 104210-3410/ 104210-3411/ 104210-5440/ 27060-30130/ 27060-30060 / LESTER 24056
Thông số kỹ thuật : 12V 100A
Model : 3.0L DSL
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy phát BOSCH 12V 150A

Máy phát BOSCH 12V 150A

Mã SP : VTH32872
Part Number , S/N : 0124615031/ CA1819IR / 23321N
Thông số kỹ thuật : 12V 150A
Model : T5 2.5 TDI 7H
Brand ( Hiệu ) : BOSCH
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy phát KIA 12V 110A

Máy phát KIA 12V 110A

Mã SP : VTH32871
Part Number , S/N : 37300-4A001/ 37300-4A112/ JA1804IR / LESTER 23790 23791N
Thông số kỹ thuật : 12V 110A
Model : I 2.5 CRDi JC
Brand ( Hiệu ) : KIA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy phát KOMATSU 24V 60A

Máy phát KOMATSU 24V 60A

Mã SP : VTH32870
Part Number , S/N : 0-35000-4270/ 600-825-5210/ 600-825-6250
Thông số kỹ thuật : 24V 60A
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy phát BOSCH 12V 180A

Máy phát BOSCH 12V 180A

Mã SP : VTH32869
Part Number , S/N : 0121715011/ 0121715015 / 11307N
Thông số kỹ thuật : 12V 180A
Model : CLS320 CLS350 E280 E300 E320 3.0 CDI
Brand ( Hiệu ) : BOSCH
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy phát MAZDA

Máy phát MAZDA

Mã SP : VTH32866
Part Number , S/N : 8259N/ 1L8U-10300-CD/ 1L8U-10300-DD/ 1L8Z-10346-DA/ 5L8U-10300-AA/ 5L8U-10300-AB/ 5L8Z-10346-AB/ 6L8Z-10346-DA/ FORD 6G Series
Model : 3.0L
Brand ( Hiệu ) : MAZDA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy phát ISUZU 12V 80A

Máy phát ISUZU 12V 80A

Mã SP : VTH32865
Part Number , S/N : 104210-9031/ 8-97369-7161/ 104210-9031M
Thông số kỹ thuật : 12V 80A
Model : 2.5L
Brand ( Hiệu ) : ISUZU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy phát 120A

Máy phát 120A

Mã SP : VTH32859
Part Number , S/N : TG12C037/ TG12C087/ 7G9N-10300-CA/ 7G9N-10300-CC/ AE8T-10300-AA/ AV6N-10300-HA/ 1469714/ 1685794
Thông số kỹ thuật : 120A
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy phát MITSUBISHI 12V 95A

Máy phát MITSUBISHI 12V 95A

Mã SP : VTH32858
Part Number , S/N : A3TN1791/ 95VB-10K359-BB/ 95VB-10K359-BA/ CA1317IR/ 21381N
Thông số kỹ thuật : 12V 95A
Model : V 2.5 TD
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy phát 12V 170A

Máy phát 12V 170A

Mã SP : VTH32857
Part Number , S/N : TG17C015/ 12317521178/ 12317525376/ CA1953IR/ 11260N
Thông số kỹ thuật : 12V 170A
Model : 130 325 330 523 525 530 630 730
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy phát BOSCH 12V 155A

Máy phát BOSCH 12V 155A

Mã SP : VTH32856
Part Number , S/N : 0124525083/ 12314487081/ 12317542529/ 12317543083/ 11077
Thông số kỹ thuật : 12V 155A
Model : 130 325 330 525 530 630 Z4
Brand ( Hiệu ) : BOSCH
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy phát TOYOTA 12V 80A

Máy phát TOYOTA 12V 80A

Mã SP : VTH32849
Part Number , S/N : 101211-5260 / JA1534IR
Thông số kỹ thuật : 12V 80A
Model : 4.2 TD
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy phát BOSCH 12V 110A

Máy phát BOSCH 12V 110A

Mã SP : VTH32848
Part Number , S/N : F000BL0618/ 03C903024E/ F000BL0424
Thông số kỹ thuật : 12V 110A
Model : A3 1.6 FSi
Brand ( Hiệu ) : BÓSCH
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy phát HYUNDAI 12V 90A

Máy phát HYUNDAI 12V 90A

Mã SP : VTH32847
Part Number , S/N : JA1789IR/ 37300-22650/ 37300-23600/ TG9S018/ 11011N
Thông số kỹ thuật : 12V 90A
Model : 2.0L
Brand ( Hiệu ) : HYUNDAI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy phát MITSUBISHI 12V 80A

Máy phát MITSUBISHI 12V 80A

Mã SP : VTH32846
Part Number , S/N : A5TG0291/ 31400-65J10/ 31400-80J00/ 23955N/ CA2004IR
Thông số kỹ thuật : 12V 80A
Model : 1.6L 2.0L
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy phát MITSUBISHI 12V 150A

Máy phát MITSUBISHI 12V 150A

Mã SP : VTH32845
Part Number , S/N : A3TJ1291/ A3TJ1291ZC/ 8G1T-10300-AC/ 8G1Z-10346-A/ 11273N
Thông số kỹ thuật : 12V 150A
Model : 3.5L
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy phát 12V 120A

Máy phát 12V 120A

Mã SP : VTH32844
Part Number , S/N : CA1962IR/ 3M5T-10300-KB/ 3M5T-10300-KC/ 104210-4022/ 104210-5760/ 30667501/ 30795493
Thông số kỹ thuật : 12V 120A
Model : C30 S40 V50 1.6
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy phát 12V 210A

Máy phát 12V 210A

Mã SP : VTH32843
Part Number , S/N : 104210-6500/ 104210-6501/ DAN1135/ 12317616119/ 12317616121
Thông số kỹ thuật : 12V 210A
Model : 335 535 640 740 M135 & X3 X5 X6 3.0 xDrive
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy phát HINO 24V 50A

Máy phát HINO 24V 50A

Mã SP : VTH32842
Part Number , S/N : 27050-1321/ 27050-1410
Thông số kỹ thuật : 24V 50A
Model : H07CT, H07D
Brand ( Hiệu ) : HINO
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy phát 12V 45A

Máy phát 12V 45A

Mã SP : VTH32827
Part Number , S/N : LRA100
Thông số kỹ thuật : 12V 45A
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá
« 1 2 3 4 5 »