Phốt bơm thủy lực KBB591A-20007 31.7x19x8

Phốt bơm thủy lực KBB591A-20007 31.7x19x8

Mã SP : VTH1142
Part Number , S/N : KBB591A-20007
Thông số kỹ thuật : 19*31.7*8
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
750.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt bơm thủy lực 3EB-60-15310K ¢24x¢40x8 24x40x8

Phốt bơm thủy lực 3EB-60-15310K ¢24x¢40x8 24x40x8

Mã SP : VTH1141
Part Number , S/N : 3EB-60-15310K
Thông số kỹ thuật : ¢24*¢40*8
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
750.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Sin xe nâng HELI Z6053-04752

Sin xe nâng HELI Z6053-04752

Mã SP : VTH01366
Part Number , S/N : Z6053-04752
Brand ( Hiệu ) : HELI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

sin bơm 154.5x3.1/GB1235-76

sin bơm 154.5x3.1/GB1235-76

Mã SP : TK08-003
Part Number , S/N : 30B-13-11150
Thông số kỹ thuật : 154.5*3.1/GB1235-76
Model : FD20-30, -16
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 0.02
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt bơm thủy lực xe nâng KOMATSU Z6451-00161 16x30x7

Phốt bơm thủy lực xe nâng KOMATSU Z6451-00161 16x30x7

Mã SP : TA01-003
Part Number , S/N : Z6451-00161
Thông số kỹ thuật : 16x30x7
Model : heli,komatsu
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 0.01
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
320.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt bơm thủy lực xe nâng TCM ¢17x¢30x7 17x30x7

Phốt bơm thủy lực xe nâng TCM ¢17x¢30x7 17x30x7

Mã SP : TA01-002
Part Number , S/N : 127M3-82011
Thông số kỹ thuật : ¢17*¢30*7
Model : FD20-30Z5 V
Brand ( Hiệu ) : TCM
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
320.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt bơm thủy lực xe nâng TCM 14x30x10

Phốt bơm thủy lực xe nâng TCM 14x30x10

Mã SP : TA01-001
Part Number , S/N : 15943-82661,HG4-692-97
Thông số kỹ thuật : 14x30x10
Model : FD20-30T6 T3C T3C-A
Brand ( Hiệu ) : TCM
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
320.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt bơm thủy lực

Phốt bơm thủy lực

Mã SP : VTH02192
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
750.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Sin xe nâng 70x60x5

Sin xe nâng 70x60x5

Mã SP : P00-092
Thông số kỹ thuật : 70x60x5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt bơm thủy lực xe nâng MITSUBISHI 91371-00110

Phốt bơm thủy lực xe nâng MITSUBISHI 91371-00110

Mã SP : HP01-035
Part Number , S/N : 91371-00110
Model : FD30MC
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Trọng lượng , (Kg) : 0.02
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
750.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt bơm thủy lực xe nâng KOMATSU FD30-16

Phốt bơm thủy lực xe nâng KOMATSU FD30-16

Mã SP : HP01-032
Part Number , S/N : 30B-60-05030,30B-60-05010
Model : FD30-16
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
700.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt bơm thủy lực xe nâng TCM,HELI R-403-23834

Phốt bơm thủy lực xe nâng TCM,HELI R-403-23834

Mã SP : HP01-029
Part Number , S/N : R-403-23834
Model : TCM FD50-100Z8
Brand ( Hiệu ) : TCM,HELI
Trọng lượng , (Kg) : 0.03
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
950.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt bơm thủy lực xe nâng TOYOTA 04671-31290-71,04671-31110-71

Phốt bơm thủy lực xe nâng TOYOTA 04671-31290-71,04671-31110-71

Mã SP : HP01-027
Part Number , S/N : 04671-31290-71,04671-31110-71
Model : 7FD35-A50
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 0.03
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
950.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt bơm thủy lực xe nâng MITSUBISHI 91371-10110

Phốt bơm thủy lực xe nâng MITSUBISHI 91371-10110

Mã SP : HP01-025
Part Number , S/N : 91371-10110
Model : FG20-30
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Trọng lượng , (Kg) : 0.02
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
950.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt bơm thủy lực xe nâng TOYOTA 8FD10-30/8FDN10-30

Phốt bơm thủy lực xe nâng TOYOTA 8FD10-30/8FDN10-30

Mã SP : HP01-015
Part Number , S/N : 04671-10910-71
Model : 8FD10-30/8FDN10-30
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 0.02
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
720.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt bơm thủy lực xe nâng KOMATSU 30B-60-05010

Phốt bơm thủy lực xe nâng KOMATSU 30B-60-05010

Mã SP : HP01-013
Part Number , S/N : 30B-60-05010
Model : FD20-30/-16
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 0.03
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
750.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt bơm thủy lực xe nâng MITSUBISHI 91771-10610,91871-12110

Phốt bơm thủy lực xe nâng MITSUBISHI 91771-10610,91871-12110

Mã SP : HP01-007
Part Number , S/N : 91771-10610,91871-12110
Model : FD20-30MC,TA(F18B,F14E)/S4S
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Trọng lượng , (Kg) : 0.02
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
700.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt bơm thủy lực xe nâng TOYOTA 04671-20830-71

Phốt bơm thủy lực xe nâng TOYOTA 04671-20830-71

Mã SP : HP01-003
Part Number , S/N : 04671-20830-71
Model : 7FDN25/1DZ
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 0.05
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
700.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt bơm thủy lực xe nâng TCM 110F7-12001,R-403-21988,04671-10890-71,04671-20820-71

Phốt bơm thủy lực xe nâng TCM 110F7-12001,R-403-21988,04671-10890-71,04671-20820-71

Mã SP : HP01-001
Part Number , S/N : 110F7-12001,R-403-21988,04671-10890-71,04671-20820-71
Model : FG20-30T6,T3/H20、FD20-30T7,T3/TD27、FD20-30T6/C240
Brand ( Hiệu ) : TCM
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
185.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Sin xe nâng HELI 24450-82281

Sin xe nâng HELI 24450-82281

Mã SP : GS08-035
Part Number , S/N : 24450-82281
Brand ( Hiệu ) : HELI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Sin xe nâng HELI D30C0-82481

Sin xe nâng HELI D30C0-82481

Mã SP : GS08-024
Part Number , S/N : D30C0-82481
Model : HL CPCD40-W1
Brand ( Hiệu ) : HELI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Sin xe nâng HELI D01D8-42051

Sin xe nâng HELI D01D8-42051

Mã SP : GS08-023
Part Number , S/N : D01D8-42051
Model : HL CPCD40-W1
Brand ( Hiệu ) : HELI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Sin xe nâng HELI 23678-54021

Sin xe nâng HELI 23678-54021

Mã SP : GS08-021
Part Number , S/N : 23678-54021
Model : HL CPCD20-30
Brand ( Hiệu ) : HELI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Sin xe nâng 70x61x2.5 N30M300-600006

Sin xe nâng 70x61x2.5 N30M300-600006

Mã SP : GS08-008
Part Number , S/N : N30M300-600006
Thông số kỹ thuật : 70x61x2.5
Model : N30M300-600006
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Sin xe nâng HELI 24328-52211/D28A8-43181

Sin xe nâng HELI 24328-52211/D28A8-43181

Mã SP : GS08-001
Part Number , S/N : 24328-52211/D28A8-43181
Model : HL αseries 2-3T
Brand ( Hiệu ) : HELI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Sin xe nâng LINDE 2000628021

Sin xe nâng LINDE 2000628021

Mã SP : GS01-121
Part Number , S/N : 2000628021
Model : CBD15
Brand ( Hiệu ) : LINDE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Sin xe nâng LINDE 2000628010

Sin xe nâng LINDE 2000628010

Mã SP : GS01-119
Part Number , S/N : 2000628010
Model : CBD15
Brand ( Hiệu ) : LINDE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Sin xe nâng LINDE 20006628009

Sin xe nâng LINDE 20006628009

Mã SP : GS01-118
Part Number , S/N : 20006628009
Model : CBD15
Brand ( Hiệu ) : LINDE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Sin xe nâng 2000628005

Sin xe nâng 2000628005

Mã SP : GS01-117
Part Number , S/N : 2000628005
Model : CBD15
Brand ( Hiệu ) : LINDE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Sin xe nâng LINDE 2000628003

Sin xe nâng LINDE 2000628003

Mã SP : GS01-114
Part Number , S/N : 2000628003
Model : CBD15
Brand ( Hiệu ) : LINDE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Sin xe nâng LINDE 2000628001

Sin xe nâng LINDE 2000628001

Mã SP : GS01-113
Part Number , S/N : 2000628001
Model : CBD15
Brand ( Hiệu ) : LINDE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Sin xe nâng HELI Z6053-04752

Sin xe nâng HELI Z6053-04752

Mã SP : GS01-096
Part Number , S/N : Z6053-04752
Model : Z6053-04752
Brand ( Hiệu ) : HELI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Sin xe nâng HELI GB3452.1-82 (180x2.65)

Sin xe nâng HELI GB3452.1-82 (180x2.65)

Mã SP : GS01-093
Part Number , S/N : GB3452.1-82 (180x2.65)
Thông số kỹ thuật : 180x2.65
Model : CPCD80-10-RG16/W28/G17/W14/G25/G36
Brand ( Hiệu ) : HELI
Trọng lượng , (Kg) : 0.01
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Sin xe nâng Z6004-11005 110x5.7

Sin xe nâng Z6004-11005 110x5.7

Mã SP : GS01-068
Part Number , S/N : Z6004-11005
Thông số kỹ thuật : 110x5.7
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Sin xe nâng Hangcha JISB2401-P11-G00 20x2.4

Sin xe nâng Hangcha JISB2401-P11-G00 20x2.4

Mã SP : GS01-067
Part Number , S/N : JISB2401-P11-G00
Thông số kỹ thuật : 20x2.4
Model : HC R series CPCD10-35
Brand ( Hiệu ) : Hangcha
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Sin xe nâng G001235-002402P4-00 20x2.4

Sin xe nâng G001235-002402P4-00 20x2.4

Mã SP : GS01-066
Part Number , S/N : G001235-002402P4-00
Thông số kỹ thuật : 20x2.4(GB1235-76)
Model : G001235-002402P4-00
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Sin xe nâng HELI Z6051-10303

Sin xe nâng HELI Z6051-10303

Mã SP : GS01-042
Part Number , S/N : Z6051-10303
Model : HL CPCD40-W1
Brand ( Hiệu ) : HELI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Sin xe nâng HELI Z6051-07753

Sin xe nâng HELI Z6051-07753

Mã SP : GS01-041
Part Number , S/N : Z6051-07753
Model : HL CPCD40-50
Brand ( Hiệu ) : HELI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Sin xe nâng 03320-01200

Sin xe nâng 03320-01200

Mã SP : GS01-040
Part Number , S/N : 03320-01200
Model : FD150-3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Sin xe nâng 03310-01300

Sin xe nâng 03310-01300

Mã SP : GS01-039
Part Number , S/N : 03310-01300
Model : FD150-3
Trọng lượng , (Kg) : 0.01
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Sin xe nâng 16x2.4(GB1235-76)

Sin xe nâng 16x2.4(GB1235-76)

Mã SP : GS01-023
Thông số kỹ thuật : 16x2.4(GB1235-76)
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Sin xe nâng 80x5.7(GB1235-76)

Sin xe nâng 80x5.7(GB1235-76)

Mã SP : GS01-022
Thông số kỹ thuật : 80x5.7(GB1235-76)
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Sin xe nâng 40x3.5

Sin xe nâng 40x3.5

Mã SP : GS01-016
Thông số kỹ thuật : 40x3.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Sin xe nâng HELI Z6003-07003 70x3.1

Sin xe nâng HELI Z6003-07003 70x3.1

Mã SP : GS01-012
Part Number , S/N : Z6003-07003
Thông số kỹ thuật : 70x3.1
Model : HL CPCD20(70*3.1)
Brand ( Hiệu ) : HELI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Sin xe nâng 80x.3.1 Z6003-08003

Sin xe nâng 80x.3.1 Z6003-08003

Mã SP : GS01-009
Part Number , S/N : Z6003-08003
Thông số kỹ thuật : 80x.3.1(GB1235-76)
Model : Z6003-08003
Trọng lượng , (Kg) : 0.01
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Sin xe nâng XINCHAI 490B-34008

Sin xe nâng XINCHAI 490B-34008

Mã SP : E091-032
Part Number , S/N : 490B-34008
Model : 498BPG
Brand ( Hiệu ) : XINCHAI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Sin xe nâng HELI 053016,25783-02161,G51B3-02161

Sin xe nâng HELI 053016,25783-02161,G51B3-02161

Mã SP : DB03-001
Part Number , S/N : 053016,25783-02161,G51B3-02161
Model : Heli,CPCD50-70,FD50-70Z7,Z8,-9
Brand ( Hiệu ) : HELI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Sin xe nâng XINCHAI 0009609029

Sin xe nâng XINCHAI 0009609029

Mã SP : 0009609029
Part Number , S/N : 0009609029
Brand ( Hiệu ) : LINDE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá