Vỏ xe TOKAI 6.00-9 , 600-9 Hơi

Vỏ xe TOKAI 6.00-9 , 600-9 Hơi

Mã SP : VTH43817
Thông số kỹ thuật : 600-9,6.00-9
Model : 6.00-9 , 600-9
Brand ( Hiệu ) : TOKAI
Trọng lượng , (Kg) : 25.1
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vỏ xe 6.00-9 , 600-9 TOKAI - Đặc

Vỏ xe 6.00-9 , 600-9 TOKAI - Đặc

Mã SP : VTH01327
Part Number , S/N : 600-9,6.00-9
Thông số kỹ thuật : 533x140
Model : 6.00-9 , 600-9
Brand ( Hiệu ) : TOKAI
Trọng lượng , (Kg) : 25.1
Kích thước (D x R x C) mm: 600-9
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng TOKAI 28X9-15 28*8-15 Hơi

Lốp xe nâng TOKAI 28X9-15 28*8-15 Hơi

Mã SP : VTH43814
Thông số kỹ thuật : 28X9-15 28*8-15
Model : 28X9-15 28*8-15
Brand ( Hiệu ) : TOKAI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng TOKAI 28X9-15 28*8-15 Đặc

Lốp xe nâng TOKAI 28X9-15 28*8-15 Đặc

Mã SP : VX500-8-3
Thông số kỹ thuật : 28X9-15 28*8-15
Model : 28X9-15 28*8-15
Brand ( Hiệu ) : TOKAI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

LỐP XE NÂNG TOKAI 650-10,6.50-10 Hơi

LỐP XE NÂNG TOKAI 650-10,6.50-10 Hơi

Mã SP : VTH43824
Thông số kỹ thuật : 6.50-10 , 650-10
Model : 650-10,6.50-10
Brand ( Hiệu ) : TOKAI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Thái lan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

LỐP XE NÂNG TOKAI 8.25-15 , 825-15 Hơi

LỐP XE NÂNG TOKAI 8.25-15 , 825-15 Hơi

Mã SP : VTH43823
Thông số kỹ thuật : 8.25-15 , 825-15
Model : 8.25-15 , 825-15
Brand ( Hiệu ) : TOKAI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Thái lan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 8.25-15 , 825-15 TOKAI - Đặc

Lốp xe nâng 8.25-15 , 825-15 TOKAI - Đặc

Mã SP : VTH43822
Thông số kỹ thuật : 829x202
Model : 8.25-15 , 825-15
Brand ( Hiệu ) : TOKAI
Trọng lượng , (Kg) : 90
Kích thước (D x R x C) mm: 825-15
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Thái lan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

LỐP XE NÂNG TOKAI 8.15-15 , 815-15 Đặc

LỐP XE NÂNG TOKAI 8.15-15 , 815-15 Đặc

Mã SP : VTH43821
Thông số kỹ thuật : 8.15-15 , 815-15
Model : 8.15-15 , 815-15
Brand ( Hiệu ) : TOKAI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Thái lan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

LỐP XE NÂNG TOKAI 8.15-15 , 815-15 Hơi

LỐP XE NÂNG TOKAI 8.15-15 , 815-15 Hơi

Mã SP : VTH43820
Thông số kỹ thuật : 8.15-15 , 815-15
Model : 8.15-15 , 815-15
Brand ( Hiệu ) : TOKAI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Thái lan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

LỐP XE NÂNG TOKAI 700-12 7.00-12 Hơi

LỐP XE NÂNG TOKAI 700-12 7.00-12 Hơi

Mã SP : VTH43819
Thông số kỹ thuật : 7.00-12 , 700-12
Model : 7.00-12 , 700-12
Brand ( Hiệu ) : TOKAI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Thái lan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 700-12 7.00-12 TOKAI - Đặc

Lốp xe nâng 700-12 7.00-12 TOKAI - Đặc

Mã SP : VTH43818
Thông số kỹ thuật : 663x163
Model : 7.00-12 , 700-12
Brand ( Hiệu ) : TOKAI
Trọng lượng , (Kg) : 47.6
Kích thước (D x R x C) mm: 700-12
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Thái lan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

LỐP XE NÂNG TOKAI 700-15 7.00-15 Hơi

LỐP XE NÂNG TOKAI 700-15 7.00-15 Hơi

Mã SP : VTH43815
Thông số kỹ thuật : 7.50-15,750-15
Model : 700-15,7.00-15
Brand ( Hiệu ) : TOKAI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Thái lan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 700-15 7.00-15 TOKAI - Đặc

Lốp xe nâng 700-15 7.00-15 TOKAI - Đặc

Mã SP : VTH01357
Part Number , S/N : 815-15/28*9-15
Thông số kỹ thuật : 768x188
Model : 700-15,7.00-15
Brand ( Hiệu ) : TOKAI
Trọng lượng , (Kg) : 75
Kích thước (D x R x C) mm: 750-15
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Thái lan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá