Trái bí xe nâng 1 tấn - 25 tấn

Giá: 7.500.000 đ
Mã SP : VTH36020
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ: Chính hãng

Nhản hiệu xe nâng

Xe nâng vân thiên hùng

Xe nâng Vân Thiên Hùng

Hộp số xe nâng

Xe nâng Vân Thiên Hùng

Trái bí xe nâng

Trái bí xe nâng

Xe nâng Vân Thiên Hùng

Sản phẩm cùng loại

Trái bí Hyundai WC4105HT YJH3.15-22BB

Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Trái bí HANGCHA JH265H.0-HT

Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Trái bí 15793-82001-TS

Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Trái bí HELI 265.O2-TL

Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Trái bí HELI YJH265.0-WX

Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Trái bí HELI YJH265.0-HT

Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Trái bí HELI YJH3.15H-4A

Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Trái bí HELI 490-CA498 22502-52113G

Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Trái bí HELI CA6110WX YJH3.15-H-8-WX

Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Trái bí HELI H2000 265.0G-WC

Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Trái bí 265.B1-WX

Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Trái bí YJH3.15-E-10 5-10-WX

Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Trái bí ỴJH265.OG-WX

Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Trái bí YJH3.15-H-3-WX

Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Trái bí YJH3.15-H-8-WX

Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Trái bí YJH265.0-WX

Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá