Bạc đạn - vòng bi NTN BA180-4BWSA

Bạc đạn - vòng bi NTN BA180-4BWSA

Mã SP : VTH61487
Model : BA180-4BWSA
Brand ( Hiệu ) : NTN
Kích thước (D x R x C) mm: 180x250x33
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: vít me bi
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - vòng bì SFU1204

Bạc đạn - vòng bì SFU1204

Mã SP : VTH60711
Model : SFU01204
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: vít me bi
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - vòng bì SFU1206-4

Bạc đạn - vòng bì SFU1206-4

Mã SP : VTH60708
Model : SFU1206-4
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: vít me bi
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - vòng bì SFU1204

Bạc đạn - vòng bì SFU1204

Mã SP : X22N
Model : SFU1204
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: vít me bi
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi SFE5050-6

Bạc đạn - Vòng bi SFE5050-6

Mã SP : VTH56279
Model : SFE5050-6
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Trục vít
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi SFE5050-3

Bạc đạn - Vòng bi SFE5050-3

Mã SP : VTH56277
Model : SFE5050-3
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Trục vít
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi SFE4040-6

Bạc đạn - Vòng bi SFE4040-6

Mã SP : VTH56275
Model : SFE4040-6
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Trục vít
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi SFE4040-3

Bạc đạn - Vòng bi SFE4040-3

Mã SP : VTH56274
Model : SFE4040-3
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Trục vít
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi SFE3264-6

Bạc đạn - Vòng bi SFE3264-6

Mã SP : VTH56273
Model : SFE3264-6
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Trục vít
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi SFE3264-3

Bạc đạn - Vòng bi SFE3264-3

Mã SP : VTH56272
Model : SFE3264-3
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Trục vít
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi SFE3232-6

Bạc đạn - Vòng bi SFE3232-6

Mã SP : VTH56271
Model : SFE3232-6
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Trục vít
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi SFE3232-3

Bạc đạn - Vòng bi SFE3232-3

Mã SP : VTH56270
Model : SFE3232-3
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Trục vít
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi SFE2550-6

Bạc đạn - Vòng bi SFE2550-6

Mã SP : VTH56268
Model : SFE2550-6
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Trục vít
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi SFE2550-3

Bạc đạn - Vòng bi SFE2550-3

Mã SP : VTH56266
Model : SFE2550-3
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Trục vít
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi SFE2525-6

Bạc đạn - Vòng bi SFE2525-6

Mã SP : VTH56265
Model : SFE2525-6
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Trục vít
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi SFE2040-6

Bạc đạn - Vòng bi SFE2040-6

Mã SP : VTH56264
Model : SFE2040-6
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Trục vít
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi SFE2525-3

Bạc đạn - Vòng bi SFE2525-3

Mã SP : VTH56263
Model : SFE2525-3
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Trục vít
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi SFE2040-3

Bạc đạn - Vòng bi SFE2040-3

Mã SP : VTH56262
Model : SFE2040-3
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Trục vít
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi SFE2020-6

Bạc đạn - Vòng bi SFE2020-6

Mã SP : VTH56261
Model : SFE2020-6
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Trục vít
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi SFE2020-3

Bạc đạn - Vòng bi SFE2020-3

Mã SP : VTH56260
Model : SFE2020-3
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Trục vít
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi SFE1632-6

Bạc đạn - Vòng bi SFE1632-6

Mã SP : VTH56259
Model : SFE1632-6
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Trục vít
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi SFE1632-3

Bạc đạn - Vòng bi SFE1632-3

Mã SP : VTH56257
Model : SFE1632-3
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Trục vít
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi SFE1616-6

Bạc đạn - Vòng bi SFE1616-6

Mã SP : VTH56256
Model : SFE1616-6
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Trục vít
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi SFE1616-3

Bạc đạn - Vòng bi SFE1616-3

Mã SP : VTH56255
Model : SFE1616-3
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Trục vít
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi DFU8010-4

Bạc đạn - Vòng bi DFU8010-4

Mã SP : VTH56254
Model : DFU8010-4
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Trục vít
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi DFU6310-4

Bạc đạn - Vòng bi DFU6310-4

Mã SP : VTH56253
Model : DFU6310-4
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Trục vít
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi DFU5010-4

Bạc đạn - Vòng bi DFU5010-4

Mã SP : VTH56252
Model : DFU5010-4
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Trục vít
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi DFU4010-4

Bạc đạn - Vòng bi DFU4010-4

Mã SP : VTH56249
Model : DFU4010-4
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Trục vít
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi DFU4005-4

Bạc đạn - Vòng bi DFU4005-4

Mã SP : VTH56247
Model : DFU4005-4
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Trục vít
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi DFU3210-3

Bạc đạn - Vòng bi DFU3210-3

Mã SP : VTH56244
Model : DFU3210-3
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Trục vít
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi DFU3205-3

Bạc đạn - Vòng bi DFU3205-3

Mã SP : VTH56241
Model : DFU3205-3
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Trục vít
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi DFU2505-3

Bạc đạn - Vòng bi DFU2505-3

Mã SP : VTH56239
Model : DFU3205-3
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Trục vít
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi DFU2005-3

Bạc đạn - Vòng bi DFU2005-3

Mã SP : VTH56236
Model : DFU2005-3
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Trục vít
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng biDFU1605-3

Bạc đạn - Vòng biDFU1605-3

Mã SP : VTH56234
Model : DFU1605-3
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Trục vít
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi DFU1604-3

Bạc đạn - Vòng bi DFU1604-3

Mã SP : VTH56232
Model : DFU1604-3
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Trục vít
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi SFU8010-4

Bạc đạn - Vòng bi SFU8010-4

Mã SP : VTH56228
Model : SFU8010-4
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Trục vít
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi SFU2510-4

Bạc đạn - Vòng bi SFU2510-4

Mã SP : VTH56227
Model : SFU2510-4
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Trục vít
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi SFU2504-3

Bạc đạn - Vòng bi SFU2504-3

Mã SP : VTH56225
Model : SFU2504-3
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Trục vít
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi SFU2010-3

Bạc đạn - Vòng bi SFU2010-3

Mã SP : VTH56224
Model : SFU2010-3
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Trục vít
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi SFU2010-2

Bạc đạn - Vòng bi SFU2010-2

Mã SP : VTH56222
Model : SFU2010-2
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Trục vít
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi SFU1610-2

Bạc đạn - Vòng bi SFU1610-2

Mã SP : VTH56219
Model : SFU1610-2
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Trục vít
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi SFE5050

Bạc đạn - Vòng bi SFE5050

Mã SP : VTH56202
Model : SFE5050
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Trục vít
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi SFE4040

Bạc đạn - Vòng bi SFE4040

Mã SP : VTH56201
Model : SFE4040
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Trục vít
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi SFE3264

Bạc đạn - Vòng bi SFE3264

Mã SP : VTH56200
Model : SFE3264
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Trục vít
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi SFE3232

Bạc đạn - Vòng bi SFE3232

Mã SP : VTH56199
Model : FE3232
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Trục vít
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi SFE2550

Bạc đạn - Vòng bi SFE2550

Mã SP : VTH56198
Model : SFE2550
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Trục vít
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi SFE2525

Bạc đạn - Vòng bi SFE2525

Mã SP : VTH56197
Model : SFE2525
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Trục vít
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi SFE2040

Bạc đạn - Vòng bi SFE2040

Mã SP : VTH56196
Model : SFE2040
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Trục vít
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi SFE2020

Bạc đạn - Vòng bi SFE2020

Mã SP : VTH56195
Model : SFE2020
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Trục vít
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi SFE1632

Bạc đạn - Vòng bi SFE1632

Mã SP : VTH56194
Model : SFE1632
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Trục vít
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi SFE1616

Bạc đạn - Vòng bi SFE1616

Mã SP : VTH56193
Model : SFE1616
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Trục vít
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi DFU8010

Bạc đạn - Vòng bi DFU8010

Mã SP : VTH56192
Model : DFU8010
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Trục vít
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi DFU6310

Bạc đạn - Vòng bi DFU6310

Mã SP : VTH56191
Model : DFU6310
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Trục vít
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi DFU5010

Bạc đạn - Vòng bi DFU5010

Mã SP : VTH56190
Model : DFU5010
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Trục vít
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi DFU4010

Bạc đạn - Vòng bi DFU4010

Mã SP : VTH56189
Model : DFU4010
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Trục vít
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi DFU4005

Bạc đạn - Vòng bi DFU4005

Mã SP : VTH56188
Model : DFU4005
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Trục vít
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi DFU3210

Bạc đạn - Vòng bi DFU3210

Mã SP : VTH56187
Model : DFU3210
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Trục vít
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi DFU3205

Bạc đạn - Vòng bi DFU3205

Mã SP : VTH56186
Model : DFU3205
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Trục vít
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi DFU2505

Bạc đạn - Vòng bi DFU2505

Mã SP : VTH56185
Model : DFU2505
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Trục vít
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi DFU2005

Bạc đạn - Vòng bi DFU2005

Mã SP : VTH56184
Model : DFU2005
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Trục vít
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá
« 1 2 3 »