Túi khí nâng 101.6tấn, 516mm, 12bar VETTER V 102

Túi khí nâng 101.6tấn, 516mm, 12bar VETTER V 102

Mã SP : VTH85583
Model : V 102
Brand ( Hiệu ) : Vetter
Trọng lượng , (Kg) : 23.1
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Túi khí nâng hạ
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Germany
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Túi khí nâng 82.7tấn, 466mm, 12bar VETTER V 83

Túi khí nâng 82.7tấn, 466mm, 12bar VETTER V 83

Mã SP : VTH85577
Model : V 83
Brand ( Hiệu ) : Vetter
Trọng lượng , (Kg) : 19.1
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Túi khí nâng hạ
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Germany
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Túi khí nâng 80.9tấn, 508mm PARATECH KPI-74

Túi khí nâng 80.9tấn, 508mm PARATECH KPI-74

Mã SP : VTH85575
Model : Paratech KPI-74
Brand ( Hiệu ) : Paratech
Trọng lượng , (Kg) : 26.3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Túi khí nâng hạ
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Germany
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Túi khí nâng 70.4tấn, 520mm CATTINI MLB 70

Túi khí nâng 70.4tấn, 520mm CATTINI MLB 70

Mã SP : VTH85571
Model : MLB 70
Brand ( Hiệu ) : Cattini
Trọng lượng , (Kg) : 22.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Túi khí nâng hạ
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Germany
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Túi khí nâng 70.4tấn, 520mm, 8bar WEBER W 66

Túi khí nâng 70.4tấn, 520mm, 8bar WEBER W 66

Mã SP : VTH85569
Model : W 66
Brand ( Hiệu ) : WEBER
Trọng lượng , (Kg) : 22.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Túi khí nâng hạ
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Germany
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Túi khí nâng 67,7tấn, 520mm VETTER V 68

Túi khí nâng 67,7tấn, 520mm VETTER V 68

Mã SP : VTH85562
Model : V 68
Brand ( Hiệu ) : Vetter
Trọng lượng , (Kg) : 17.3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Túi khí nâng hạ
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Germany
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Túi khí nâng 63.3tấn, 432mm Paratech KPI-55

Túi khí nâng 63.3tấn, 432mm Paratech KPI-55

Mã SP : VTH85552
Model : Paratech KPI-55
Brand ( Hiệu ) : Paratech
Trọng lượng , (Kg) : 20.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Túi khí nâng hạ
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : USA
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Túi khí nâng 59.4tấn, 178mm, 393bar VETTER V 59

Túi khí nâng 59.4tấn, 178mm, 393bar VETTER V 59

Mã SP : VTH85546
Model : V 59
Brand ( Hiệu ) : Vetter
Trọng lượng , (Kg) : 13.9
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Túi khí nâng hạ
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Germany
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Túi khí nâng 50tấn, 470mm CATTINI MLB 55

Túi khí nâng 50tấn, 470mm CATTINI MLB 55

Mã SP : VTH85541
Model : MLB 55
Brand ( Hiệu ) : Cattini
Trọng lượng , (Kg) : 18.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Túi khí nâng hạ
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Germany
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Túi khí nâng 55tấn, 470mm, 8bar WEBER W 52

Túi khí nâng 55tấn, 470mm, 8bar WEBER W 52

Mã SP : VTH85536
Model : W 52
Brand ( Hiệu ) : Weber
Trọng lượng , (Kg) : 18
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Túi khí nâng hạ
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Germany
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Túi khí nâng 54.4tấn, 478mm, 12bar VETTER V 54

Túi khí nâng 54.4tấn, 478mm, 12bar VETTER V 54

Mã SP : VTH85527
Model : V 54
Brand ( Hiệu ) : Vetter
Trọng lượng , (Kg) : 17.3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Túi khí nâng hạ
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Germany
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Túi khí nâng 50.1tấn, 375mm VETTER V 50

Túi khí nâng 50.1tấn, 375mm VETTER V 50

Mã SP : VTH85514
Model : V 50
Brand ( Hiệu ) : Vetter
Trọng lượng , (Kg) : 11.9
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Túi khí nâng hạ
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Germany
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Túi khí nâng 47.8tấn, 388mm PARATECH KPI-44

Túi khí nâng 47.8tấn, 388mm PARATECH KPI-44

Mã SP : VTH85509
Model : Paratech KPI-44
Brand ( Hiệu ) : Paratech
Trọng lượng , (Kg) : 13.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Túi khí nâng hạ
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : USA
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Túi khí nâng 44.6tấn, 420mm CATTINI MLB 45

Túi khí nâng 44.6tấn, 420mm CATTINI MLB 45

Mã SP : VTH85501
Model : MLB 45
Brand ( Hiệu ) : Cattini
Trọng lượng , (Kg) : 14
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Túi khí nâng hạ
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Germany
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Túi khí nâng 44.6tấn, 420mm WEBER W 41

Túi khí nâng 44.6tấn, 420mm WEBER W 41

Mã SP : VTH85495
Model : W 41
Brand ( Hiệu ) : WEBER
Trọng lượng , (Kg) : 14
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Túi khí nâng hạ
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Germany
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Túi khí nâng 40.4tấn, 335mm VETTER V 40

Túi khí nâng 40.4tấn, 335mm VETTER V 40

Mã SP : VTH85488
Model : V 40
Brand ( Hiệu ) : Vetter
Trọng lượng , (Kg) : 9.3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Túi khí nâng hạ
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Germany
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Túi khí nâng 39.6tấn, 402mm VETTER V 40

Túi khí nâng 39.6tấn, 402mm VETTER V 40

Mã SP : VTH85482
Model : V 40
Brand ( Hiệu ) : Vetter
Trọng lượng , (Kg) : 12.2
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Túi khí nâng hạ
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Germany
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Túi khí nâng 35.8tấn, 310mm VETTER V 35L

Túi khí nâng 35.8tấn, 310mm VETTER V 35L

Mã SP : VTH85476
Model : V 35L
Brand ( Hiệu ) : Vetter
Trọng lượng , (Kg) : 10
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Túi khí nâng hạ
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Germany
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Túi khí nâng 35.8tấn, 241mm Paratech KPI-35L

Túi khí nâng 35.8tấn, 241mm Paratech KPI-35L

Mã SP : VTH85472
Model : Paratech KPI-35L
Brand ( Hiệu ) : Paratech
Trọng lượng , (Kg) : 11.1
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Túi khí nâng hạ
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Germany
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Túi khí nâng 34.7tấn, 299mm VETTER V 35

Túi khí nâng 34.7tấn, 299mm VETTER V 35

Mã SP : VTH85465
Model : V 35
Brand ( Hiệu ) : Vetter
Trọng lượng , (Kg) : 8.2
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Túi khí nâng hạ
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Germany
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Túi khí nâng 34.4tấn, 303mm Paratech KPI-32

Túi khí nâng 34.4tấn, 303mm Paratech KPI-32

Mã SP : VTH85458
Model : Paratech KPI-32
Brand ( Hiệu ) : Paratech
Trọng lượng , (Kg) : 10
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Túi khí nâng hạ
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : USA
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Túi khí nâng 33,3tấn, 193mm VETTER V 33L

Túi khí nâng 33,3tấn, 193mm VETTER V 33L

Mã SP : VTH85452
Model : V 33L
Brand ( Hiệu ) : Vetter
Trọng lượng , (Kg) : 8
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Túi khí nâng hạ
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Germany
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Túi khí nâng 33tấn, 280mm CATTINI MLB 33

Túi khí nâng 33tấn, 280mm CATTINI MLB 33

Mã SP : VTH85445
Model : MLB 33
Brand ( Hiệu ) : CATTINI
Trọng lượng , (Kg) : 11
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Túi khí nâng hạ
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : italy
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Túi khí nâng 33tấn, 380mm WEBER W 31

Túi khí nâng 33tấn, 380mm WEBER W 31

Mã SP : VTH85440
Model : V 31
Brand ( Hiệu ) : WEBER
Trọng lượng , (Kg) : 11
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Túi khí nâng hạ
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Germany
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Túi khí nâng 30.9tấn, 299mm Paratech KPI-28

Túi khí nâng 30.9tấn, 299mm Paratech KPI-28

Mã SP : VTH85436
Model : Paratech KPI-28
Brand ( Hiệu ) : PARATECH
Trọng lượng , (Kg) : 9.1
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Túi khí nâng hạ
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : USA
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Túi khí nâng 25,9tấn, 270mm VETTER V 26

Túi khí nâng 25,9tấn, 270mm VETTER V 26

Mã SP : VTH85426
Model : V 26
Brand ( Hiệu ) : VETTER
Trọng lượng , (Kg) : 6.2
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Túi khí nâng hạ
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Germany
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Túi khí nâng 25.2tấn, 340mm CATTINI MLB 25

Túi khí nâng 25.2tấn, 340mm CATTINI MLB 25

Mã SP : VTH85420
Model : MLB 25
Brand ( Hiệu ) : Cattini
Trọng lượng , (Kg) : 9
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Túi khí nâng hạ
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : italy
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Túi khí nâng 25.2tấn, 240mm WEBER W 25

Túi khí nâng 25.2tấn, 240mm WEBER W 25

Mã SP : VTH85415
Model : W 25
Brand ( Hiệu ) : Weber
Trọng lượng , (Kg) : 9
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Túi khí nâng hạ
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Germany
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Túi khí nâng 24tấn, 306mm VETTER V 24

Túi khí nâng 24tấn, 306mm VETTER V 24

Mã SP : VTH85407
Model : V 24
Brand ( Hiệu ) : Vetter
Trọng lượng , (Kg) : 7.2
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Túi khí nâng hạ
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Germany
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Túi khí nâng 24tấn, 200mm Weber W 24L

Túi khí nâng 24tấn, 200mm Weber W 24L

Mã SP : VTH85402
Model : W 24L
Brand ( Hiệu ) : Vetter
Trọng lượng , (Kg) : 7.8
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Túi khí nâng hạ
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Germany
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Túi khí nâng 23.2tấn, 274mm PARATECH KPI-22

Túi khí nâng 23.2tấn, 274mm PARATECH KPI-22

Mã SP : VTH85394
Model : Paratech KPI-22
Brand ( Hiệu ) : PARATECH
Trọng lượng , (Kg) : 7.2
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Túi khí nâng hạ
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : USA
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Túi khí nâng 21.1tấn, 300mm CATTINI MLB 21

Túi khí nâng 21.1tấn, 300mm CATTINI MLB 21

Mã SP : VTH85389
Model : MLB 21
Brand ( Hiệu ) : CATTINI
Trọng lượng , (Kg) : 7
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Túi khí nâng hạ
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : italy
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Túi khí nâng 21.1tấn, 300mm WEBER W 20

Túi khí nâng 21.1tấn, 300mm WEBER W 20

Mã SP : VTH85385
Model : V 10
Brand ( Hiệu ) : Weber
Trọng lượng , (Kg) : 7
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Túi khí nâng hạ
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Germany
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Túi khí nâng 20.2tấn, 245mm VETTER V 20

Túi khí nâng 20.2tấn, 245mm VETTER V 20

Mã SP : VTH85380
Model : V 20
Brand ( Hiệu ) : VETTER
Trọng lượng , (Kg) : 4.8
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Túi khí nâng hạ
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Germany
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Túi khí nâng 10.2tấn, 230mm WEBER W 21L

Túi khí nâng 10.2tấn, 230mm WEBER W 21L

Mã SP : VTH85374
Model : W 21L
Brand ( Hiệu ) : Weber
Trọng lượng , (Kg) : 6.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Túi khí nâng hạ
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Germany
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Túi khí nâng 19.4tấn, 280mm VETTER V 20

Túi khí nâng 19.4tấn, 280mm VETTER V 20

Mã SP : VTH85367
Model : V 20
Brand ( Hiệu ) : VETTER
Trọng lượng , (Kg) : 6.2
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Túi khí nâng hạ
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Germany
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Túi khí nâng 17.7tấn, 270mm VETTER V 18

Túi khí nâng 17.7tấn, 270mm VETTER V 18

Mã SP : VTH85362
Model : V 18
Brand ( Hiệu ) : Vetter
Trọng lượng , (Kg) : 5.7
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Túi khí nâng hạ
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Germany
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Túi khí nâng 17.3tấn, 226mm PARATECH KPI-17

Túi khí nâng 17.3tấn, 226mm PARATECH KPI-17

Mã SP : VTH85358
Model : Paratech KPI-17
Brand ( Hiệu ) : Paratech
Trọng lượng , (Kg) : 5.4
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Túi khí nâng hạ
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : USA
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Túi khí nâng 13.5tấn, 250mm MLB 14

Túi khí nâng 13.5tấn, 250mm MLB 14

Mã SP : VTH85354
Model : MLB 14
Brand ( Hiệu ) : Cattini
Trọng lượng , (Kg) : 9.8
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Túi khí nâng hạ
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Germany
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Túi khí nâng 13.5tấn, 250mm WEBER W 13

Túi khí nâng 13.5tấn, 250mm WEBER W 13

Mã SP : VTH85348
Model : w 13
Brand ( Hiệu ) : Weber
Trọng lượng , (Kg) : 5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Túi khí nâng hạ
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Germany
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Túi khí nâng 13.2tấn, 230mm WEBER W 14L

Túi khí nâng 13.2tấn, 230mm WEBER W 14L

Mã SP : VTH85342
Model : W 14L
Brand ( Hiệu ) : Weber
Trọng lượng , (Kg) : 4.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Túi khí nâng hạ
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Germany
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Túi khí nâng 12.4tấn, 206mm Paratech KPI-12

Túi khí nâng 12.4tấn, 206mm Paratech KPI-12

Mã SP : VTH85336
Model : Paratech KPI-12
Brand ( Hiệu ) : Paratech
Trọng lượng , (Kg) : 4
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Túi khí nâng hạ
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Germany
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Túi khí nâng 12.3tấn, 195mm VETTER V 12

Túi khí nâng 12.3tấn, 195mm VETTER V 12

Mã SP : VTH85329
Model : V 12
Brand ( Hiệu ) : Vetter
Trọng lượng , (Kg) : 3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Túi khí nâng hạ
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Germany
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Túi khí nâng 12tấn, 200mm VETTER V 12

Túi khí nâng 12tấn, 200mm VETTER V 12

Mã SP : VTH85319
Model : V 12
Brand ( Hiệu ) : Vetter
Trọng lượng , (Kg) : 3.9
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Túi khí nâng hạ
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Germany
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Túi khí nâng 11.7tấn, 180mm Paratech KPI-10

Túi khí nâng 11.7tấn, 180mm Paratech KPI-10

Mã SP : VTH85306
Model : Paratech KPI-10
Brand ( Hiệu ) : Paratech
Trọng lượng , (Kg) : 2.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Túi khí nâng hạ
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : USA
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Túi khí nâng 10.1tấn, 210mm WEBER W 10

Túi khí nâng 10.1tấn, 210mm WEBER W 10

Mã SP : VTH85302
Model : W 10
Brand ( Hiệu ) : WEBER
Trọng lượng , (Kg) : 3.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Túi khí nâng hạ
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Germany
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Túi khí nâng 10.1tấn, 210mm CATTINI MLB 10

Túi khí nâng 10.1tấn, 210mm CATTINI MLB 10

Mã SP : VTH85296
Model : MLB 10
Brand ( Hiệu ) : Cattini
Trọng lượng , (Kg) : 3.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Túi khí nâng hạ
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : italy
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Túi khí nâng 10.1tấn, 178mm, 12bar VETTER V 10

Túi khí nâng 10.1tấn, 178mm, 12bar VETTER V 10

Mã SP : VTH85289
Model : V 10
Brand ( Hiệu ) : Vetter
Trọng lượng , (Kg) : 2.6
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Túi khí nâng hạ
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Germany
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Túi khí nâng 9.6tấn, 203mm VETTER UF 10

Túi khí nâng 9.6tấn, 203mm VETTER UF 10

Mã SP : VTH85286
Model : UF 10
Brand ( Hiệu ) : VETTER
Trọng lượng , (Kg) : 2.4
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Túi khí nâng hạ
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Germany
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Túi khí nâng 9.6tấn, 203mm VETTER V 10

Túi khí nâng 9.6tấn, 203mm VETTER V 10

Mã SP : VTH85283
Model : V 10
Brand ( Hiệu ) : Vetter
Trọng lượng , (Kg) : 0.6
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Túi khí nâng hạ
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Germany
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Túi khí nâng 9.8tấn, 190mm WEBER W 9L

Túi khí nâng 9.8tấn, 190mm WEBER W 9L

Mã SP : VTH85281
Model : W 9L
Brand ( Hiệu ) : WEBER
Trọng lượng , (Kg) : 3.3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Túi khí nâng hạ
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Germany
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Túi khí nâng 7.5tấn, 163mm PARATECH KPI-8

Túi khí nâng 7.5tấn, 163mm PARATECH KPI-8

Mã SP : VTH85279
Model : Paratech KPI-8
Brand ( Hiệu ) : Paratech
Trọng lượng , (Kg) : 2.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Túi khí nâng hạ
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Germany
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Túi khí nâng 7.5tấn, 158mm, 12bar VETTER V 7

Túi khí nâng 7.5tấn, 158mm, 12bar VETTER V 7

Mã SP : VTH85278
Model : V 7
Brand ( Hiệu ) : VETTER
Trọng lượng , (Kg) : 2
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Túi khí nâng hạ
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Germany
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Túi khí nâng 6.4tấn, 165mm VETTER UF 6

Túi khí nâng 6.4tấn, 165mm VETTER UF 6

Mã SP : VTH85252
Model : UF 6
Brand ( Hiệu ) : VETTER
Trọng lượng , (Kg) : 1
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Túi khí nâng hạ
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Germany
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Túi khí nâng 6.4tấn, 165mm VETTER V 6

Túi khí nâng 6.4tấn, 165mm VETTER V 6

Mã SP : VTH85250
Model : V 6
Brand ( Hiệu ) : VETTER
Trọng lượng , (Kg) : 1.9
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Túi khí nâng hạ
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Germany
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Túi khí nâng 5.7tấn, 145mm VETTER V 5

Túi khí nâng 5.7tấn, 145mm VETTER V 5

Mã SP : VTH85248
Model : V 5
Brand ( Hiệu ) : VETTER
Trọng lượng , (Kg) : 1.4
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Túi khí nâng hạ
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Germany
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Túi khí nâng 5.5tấn, 160mm WEBER W 6

Túi khí nâng 5.5tấn, 160mm WEBER W 6

Mã SP : VTH85246
Model : W 6
Brand ( Hiệu ) : WEBER
Trọng lượng , (Kg) : 2
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Túi khí nâng hạ
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Germany
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Túi khí nâng 5.5tấn, 160mm CATTINI MLB 6

Túi khí nâng 5.5tấn, 160mm CATTINI MLB 6

Mã SP : VTH85241
Model : MLB 6
Brand ( Hiệu ) : CATTINI
Trọng lượng , (Kg) : 6.3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Túi khí nâng hạ
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Germany
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Túi khí nâng 4.9tấn, 137mm Paratech KPI-5

Túi khí nâng 4.9tấn, 137mm Paratech KPI-5

Mã SP : VTH85239
Model : Paratech KPI-5
Brand ( Hiệu ) : Paratech
Trọng lượng , (Kg) : 1.4
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Túi khí nâng hạ
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Germany
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Túi khí nâng 4.6tấn, 121mm, 12bar VETTER V 5

Túi khí nâng 4.6tấn, 121mm, 12bar VETTER V 5

Mã SP : VTH85235
Model : V 5
Brand ( Hiệu ) : VETTER
Trọng lượng , (Kg) : 1.3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Túi khí nâng hạ
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Germany
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá
« 1 2 »