Lốp xe nâng 16*6-8 , 16x6-8 TUNGGAL- Hơi

Lốp xe nâng 16*6-8 , 16x6-8 TUNGGAL- Hơi

Mã SP : VTH43626
Thông số kỹ thuật : 16*6-8 , 16x6-8
Model : 16*6-8 , 16x6-8
Brand ( Hiệu ) : TUNGGAL
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : INDO
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 16*6-8 , 16x6-8 TUNGGAL - ĐẶC

Lốp xe nâng 16*6-8 , 16x6-8 TUNGGAL - ĐẶC

Mã SP : VTH43623
Part Number , S/N : 16*6-8 , 16x6-8
Thông số kỹ thuật : 416x156
Model : 16*6-8 , 16x6-8
Brand ( Hiệu ) : TUNGGAL
Trọng lượng , (Kg) : 16.9
Kích thước (D x R x C) mm: 16x6-8
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : INDO
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 700-15,7.00-15 TUNGGAL- Hơi

Lốp xe nâng 700-15,7.00-15 TUNGGAL- Hơi

Mã SP : VTH43622
Thông số kỹ thuật : 700-15,7.00-15
Model : 700-15,7.00-15
Brand ( Hiệu ) : TUNGGAL
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : INDO
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 700-15,7.00-15 TUNGGAL- ĐẶC

Lốp xe nâng 700-15,7.00-15 TUNGGAL- ĐẶC

Mã SP : VTH43620
Part Number , S/N : 700-15,7.00-15
Thông số kỹ thuật : 700-15,7.00-15
Model : 700-15,7.00-15
Brand ( Hiệu ) : TUNGGAL
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : INDO
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 21x8-9 , 21*8-9 TUNGGAL- Hơi

Lốp xe nâng 21x8-9 , 21*8-9 TUNGGAL- Hơi

Mã SP : VTH43618
Part Number , S/N : 21x8-9 , 21*8-9
Thông số kỹ thuật : 21x8-9 , 21*8-9
Model : 21x8-9 , 21*8-9
Brand ( Hiệu ) : TUNGGAL
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : INDO
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 21x8-9 , 21*8-9 TUNGGAL - ĐẶC

Lốp xe nâng 21x8-9 , 21*8-9 TUNGGAL - ĐẶC

Mã SP : VTH43617
Part Number , S/N : 21x8-9 , 21*8-9
Thông số kỹ thuật : 523x180
Model : 21x8-9 , 21*8-9
Brand ( Hiệu ) : TUNGGAL
Trọng lượng , (Kg) : 34.1
Kích thước (D x R x C) mm: 21x8-9
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : INDO
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 6.00-9 , 600-9 TUNGGAL- Hơi

Lốp xe nâng 6.00-9 , 600-9 TUNGGAL- Hơi

Mã SP : VTH43542
Part Number , S/N : 600-9,6.00-9
Thông số kỹ thuật : 6.00-9 , 600-9
Model : 6.00-9 , 600-9
Brand ( Hiệu ) : TUNGGAL
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : INDO
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 8.15-15 , 815-15 TUNGGAL- Hơi

Lốp xe nâng 8.15-15 , 815-15 TUNGGAL- Hơi

Mã SP : VTH43541
Part Number , S/N : 8.15-15 , 815-15
Thông số kỹ thuật : 8.15-15 , 815-15
Model : 8.15-15 , 815-15
Brand ( Hiệu ) : TUNGGAL
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : INDO
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 8.15-15 , 815-15 TUNGGAL- ĐẶC

Lốp xe nâng 8.15-15 , 815-15 TUNGGAL- ĐẶC

Mã SP : VTH43540
Part Number , S/N : 8.15-15 , 815-15
Thông số kỹ thuật : 8.15-15 , 815-15
Model : 8.15-15 , 815-15
Brand ( Hiệu ) : TUNGGAL
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : INDO
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 7.00-12 , 700-12 TUNGGAL- Hơi

Lốp xe nâng 7.00-12 , 700-12 TUNGGAL- Hơi

Mã SP : VTH43538
Part Number , S/N : 7.00-12 , 700-12
Thông số kỹ thuật : 7.00-12 , 700-12
Model : 7.00-12 , 700-12
Brand ( Hiệu ) : TUNGGAL
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : INDO
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 7.00-12 , 700-12 TUNGGAL- ĐẶC

Lốp xe nâng 7.00-12 , 700-12 TUNGGAL- ĐẶC

Mã SP : VTH43537
Part Number , S/N : 7.00-12 , 700-12
Thông số kỹ thuật : 663x163
Model : 7.00-12 , 700-12
Brand ( Hiệu ) : TUNGGAL
Trọng lượng , (Kg) : 47.6
Kích thước (D x R x C) mm: 700-12
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : INDO
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 6.00-9 , 600-9 TUNGGAL- ĐẶC

Lốp xe nâng 6.00-9 , 600-9 TUNGGAL- ĐẶC

Mã SP : VTH43535
Part Number , S/N : 600-9,6.00-9
Thông số kỹ thuật : 533x140
Model : 6.00-9 , 600-9
Brand ( Hiệu ) : TUNGGAL
Trọng lượng , (Kg) : 26.8
Kích thước (D x R x C) mm: 600-9
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : INDO
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 650-10,6.50-10 TUNGGAL- Hơi

Lốp xe nâng 650-10,6.50-10 TUNGGAL- Hơi

Mã SP : VTH43534
Part Number , S/N : 650-10,6.50-10
Thông số kỹ thuật : 650-10,6.50-10
Model : 650-10,6.50-10
Brand ( Hiệu ) : TUNGGAL
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : INDO
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 650-10,6.50-10 TUNGGAL - ĐẶC

Lốp xe nâng 650-10,6.50-10 TUNGGAL - ĐẶC

Mã SP : VTH43533
Part Number , S/N : 650-10,6.50-10
Thông số kỹ thuật : 582x157
Model : 650-10,6.50-10
Brand ( Hiệu ) : TUNGGAL
Trọng lượng , (Kg) : 36
Kích thước (D x R x C) mm: 650-10
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : INDO
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 500-8 , 5.00-8 TUNGGAL- Hơi

Lốp xe nâng 500-8 , 5.00-8 TUNGGAL- Hơi

Mã SP : VTH43532
Part Number , S/N : 500-8 , 5.00-8
Thông số kỹ thuật : 500-8 , 5.00-8
Model : 500-8 , 5.00-8
Brand ( Hiệu ) : TUNGGAL
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : INDO
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 500-8 , 5.00-8 TUNGGAL- ĐẶC

Lốp xe nâng 500-8 , 5.00-8 TUNGGAL- ĐẶC

Mã SP : VTH43531
Part Number , S/N : 500-8 , 5.00-8
Thông số kỹ thuật : 466x127
Model : 500-8 , 5.00-8
Brand ( Hiệu ) : TUNGGAL
Trọng lượng , (Kg) : 18.4
Kích thước (D x R x C) mm: 500-8
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : INDO
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vỏ xe GTROCKGRIP 385/65-24 - Hơi

Vỏ xe GTROCKGRIP 385/65-24 - Hơi

Mã SP : VTH43539
Part Number , S/N : 385/65-24
Thông số kỹ thuật : 385/65-24
Model : 385/65-24
Brand ( Hiệu ) : TUNGGAL
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : INDO
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vỏ xe GTROCKGRIP 385/65-24 - Đặc

Vỏ xe GTROCKGRIP 385/65-24 - Đặc

Mã SP : VTH43536
Part Number , S/N : 385/65-24
Thông số kỹ thuật : 385/65-24
Model : 385/65-24
Brand ( Hiệu ) : TUNGGAL
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : INDO
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vỏ xe GTSPECTAGRIP

Vỏ xe GTSPECTAGRIP

Mã SP : VTH28390
Brand ( Hiệu ) : TUNGGAL
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : INDO
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vỏ xe GTGRIP

Vỏ xe GTGRIP

Mã SP : VTH28389
Brand ( Hiệu ) : TUNGGAL
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : INDO
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vỏ xe GTSUPERTRACTION

Vỏ xe GTSUPERTRACTION

Mã SP : VTH28388
Brand ( Hiệu ) : TUNGGAL
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : INDO
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vỏ xe GTROCKGRIP

Vỏ xe GTROCKGRIP

Mã SP : VTH28387
Brand ( Hiệu ) : TUNGGAL
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : INDO
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá