Lốp xe nâng 8.25-15 BRIDGESTONE

Lốp xe nâng 8.25-15 BRIDGESTONE

Mã SP : 7NFB
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vỏ xe 15x4 1/2-8

Vỏ xe 15x4 1/2-8

Mã SP : VTH03413
Thông số kỹ thuật : 15x4/-8
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vỏ xe 21X8-9

Vỏ xe 21X8-9

Mã SP : VTH00530
Thông số kỹ thuật : 21*8-9
Trọng lượng , (Kg) : 36
Kích thước (D x R x C) mm: 210*515
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vỏ xe 18X7-8

Vỏ xe 18X7-8

Mã SP : VTH01306
Thông số kỹ thuật : 18*7-8
Brand ( Hiệu ) : komachi
Trọng lượng , (Kg) : 20.4
Kích thước (D x R x C) mm: 438*158*
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vỏ xe 16X6-8

Vỏ xe 16X6-8

Mã SP : VX16*6-8-2
Thông số kỹ thuật : 16*6-8
Brand ( Hiệu ) : komachi
Trọng lượng , (Kg) : 17
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vỏ xe 21X8-9

Vỏ xe 21X8-9

Mã SP : 21*8-9-0
Thông số kỹ thuật : 21*8-9
Brand ( Hiệu ) : ORNET
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vỏ xe 18X7-8

Vỏ xe 18X7-8

Mã SP : VTH01300
Thông số kỹ thuật : 18*7-8
Brand ( Hiệu ) : Ichi
Trọng lượng , (Kg) : 20.4
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vỏ xe 18X7-8

Vỏ xe 18X7-8

Mã SP : VTH01301
Thông số kỹ thuật : 18*7-8
Brand ( Hiệu ) : ORNET
Trọng lượng , (Kg) : 20.4
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vỏ xe 18X7-8

Vỏ xe 18X7-8

Mã SP : VTH01302
Thông số kỹ thuật : 18*7-8
Brand ( Hiệu ) : heungah
Trọng lượng , (Kg) : 20.4
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vỏ xe 18x7-8

Vỏ xe 18x7-8

Mã SP : VTH01303
Thông số kỹ thuật : 18*7-8
Brand ( Hiệu ) : BSTONE
Trọng lượng , (Kg) : 20.4
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vỏ xe 18x7-8 màu trắng

Vỏ xe 18x7-8 màu trắng

Mã SP : VTH01304
Thông số kỹ thuật : 18*7-8
Brand ( Hiệu ) : BKT
Trọng lượng , (Kg) : 20.4
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vỏ xe 18x7-8 màu trắng

Vỏ xe 18x7-8 màu trắng

Mã SP : VTH01307
Thông số kỹ thuật : 18*7-8
Brand ( Hiệu ) : Solideal
Trọng lượng , (Kg) : 20.4
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vỏ xe 6.50-10

Vỏ xe 6.50-10

Mã SP : VTH01311
Thông số kỹ thuật : 650-10
Brand ( Hiệu ) : Solideal
Trọng lượng , (Kg) : 33.6
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vỏ xe 6.50-10

Vỏ xe 6.50-10

Mã SP : VTH01312
Thông số kỹ thuật : 650-10
Brand ( Hiệu ) : heungah
Trọng lượng , (Kg) : 33.6
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vỏ xe 6.50-10

Vỏ xe 6.50-10

Mã SP : VTH01313
Thông số kỹ thuật : 650-10
Brand ( Hiệu ) : Bergonan
Trọng lượng , (Kg) : 33.6
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vỏ xe 6.50-10 trắng

Vỏ xe 6.50-10 trắng

Mã SP : VTH01314
Thông số kỹ thuật : 650-10
Brand ( Hiệu ) : Bergonan
Trọng lượng , (Kg) : 33.6
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vỏ xe 6.50-10

Vỏ xe 6.50-10

Mã SP : VTH01315
Part Number , S/N : 650-10
Thông số kỹ thuật : 650-10
Brand ( Hiệu ) : BSTONE
Trọng lượng , (Kg) : 33.6
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vỏ xe 6.50-10

Vỏ xe 6.50-10

Mã SP : VTH01318
Thông số kỹ thuật : 650-10
Brand ( Hiệu ) : BKT
Trọng lượng , (Kg) : 33.6
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vỏ xe 6.00-9 trắng

Vỏ xe 6.00-9 trắng

Mã SP : VTH01322
Thông số kỹ thuật : 600-9
Brand ( Hiệu ) : Solideal
Trọng lượng , (Kg) : 25.1
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vỏ xe 6.00-9

Vỏ xe 6.00-9

Mã SP : VTH01324
Thông số kỹ thuật : 600-9
Brand ( Hiệu ) : BKT
Trọng lượng , (Kg) : 25.1
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vỏ xe heungah 6.00-9,600-9

Vỏ xe heungah 6.00-9,600-9

Mã SP : VTH01325
Part Number , S/N : 600-9,6.00-9
Thông số kỹ thuật : 600-9,6.00-9
Model : 6.00-9 , 600-9
Brand ( Hiệu ) : heungah
Trọng lượng , (Kg) : 25.1
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vỏ xe 9.00-20/14P

Vỏ xe 9.00-20/14P

Mã SP : VTH01812
Thông số kỹ thuật : 900-20
Brand ( Hiệu ) : Solideal
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vỏ xe 10X16.5 RG40

Vỏ xe 10X16.5 RG40

Mã SP : VX10*16.5
Thông số kỹ thuật : 10*16.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vỏ xe 10.00-20

Vỏ xe 10.00-20

Mã SP : VX10.00-20-0
Thông số kỹ thuật : 10.00-20
Brand ( Hiệu ) : ornet
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vỏ xe 10.00-20

Vỏ xe 10.00-20

Mã SP : VX10.00-20-i
Thông số kỹ thuật : 10.00-20
Brand ( Hiệu ) : Ichi
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

vỏ xe 10.00-20

vỏ xe 10.00-20

Mã SP : VX10.00-20N
Thông số kỹ thuật : 10.00-20N
Brand ( Hiệu ) : BIRLA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vỏ xe 12.00-20

Vỏ xe 12.00-20

Mã SP : VX12.00-20
Thông số kỹ thuật : 12.00-20
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vỏ xe 14.00-24

Vỏ xe 14.00-24

Mã SP : VX14.00-24
Thông số kỹ thuật : 14.00-24
Brand ( Hiệu ) : Solideal
Trọng lượng , (Kg) : 461
Kích thước (D x R x C) mm: 1340x328
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vỏ xe 14.00-20

Vỏ xe 14.00-20

Mã SP : VX14.00-20
Thông số kỹ thuật : 1400 R20
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vỏ xe 200/50-10

Vỏ xe 200/50-10

Mã SP : VX200/50-10
Thông số kỹ thuật : 200/50-10
Brand ( Hiệu ) : Solideal
Trọng lượng , (Kg) : 25.2
Tình trạng hàng hóa (%) : 458*198
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vỏ xe 23x8.5-12/6P

Vỏ xe 23x8.5-12/6P

Mã SP : VX23*8.5-12/6P
Thông số kỹ thuật : 23*8.5-12
Brand ( Hiệu ) : Solideal
Xuất xứ : Srilanka
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vỏ xe 23x9-10

Vỏ xe 23x9-10

Mã SP : VX23*9-10
Thông số kỹ thuật : 23*9-10
Brand ( Hiệu ) : Bergonan
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vỏ xe 23x9-10

Vỏ xe 23x9-10

Mã SP : VX23*9-10-1
Thông số kỹ thuật : 23*9-10
Brand ( Hiệu ) : Solideal
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vỏ xe 250-15

Vỏ xe 250-15

Mã SP : VTH02550
Thông số kỹ thuật : 250-15
Brand ( Hiệu ) : Solideal
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vỏ xe 300-15

Vỏ xe 300-15

Mã SP : VX300-15-2
Thông số kỹ thuật : 300-15
Brand ( Hiệu ) : BSTONE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vỏ xe 300-15

Vỏ xe 300-15

Mã SP : VX300-15-3
Thông số kỹ thuật : 300-15
Brand ( Hiệu ) : Solideal
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vỏ xe 400-8

Vỏ xe 400-8

Mã SP : VX400-8-i
Thông số kỹ thuật : 400-8
Brand ( Hiệu ) : Ichi
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vỏ xe 9.00-20

Vỏ xe 9.00-20

Mã SP : vx900-20-0
Thông số kỹ thuật : 900-20
Brand ( Hiệu ) : ornet
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vỏ xe 8.25-15

Vỏ xe 8.25-15

Mã SP : VX825-15-5
Thông số kỹ thuật : 825-15
Brand ( Hiệu ) : BSTONE
Trọng lượng , (Kg) : 85.2
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vỏ xe 8.25-15

Vỏ xe 8.25-15

Mã SP : VX825-15-3
Thông số kỹ thuật : 825-15
Brand ( Hiệu ) : Bergonan
Trọng lượng , (Kg) : 85.2
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Srilanka
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

vỏ xe 8.25-15

vỏ xe 8.25-15

Mã SP : VX825-15-2
Thông số kỹ thuật : 825-15
Brand ( Hiệu ) : heungah
Trọng lượng , (Kg) : 85.2
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : han quoc
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vỏ xe Solideal 8.25-15

Vỏ xe Solideal 8.25-15

Mã SP : VX825-15
Thông số kỹ thuật : 825-15
Brand ( Hiệu ) : Solideal
Trọng lượng , (Kg) : 85.2
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Srilanka
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vỏ xe 8.25-20

Vỏ xe 8.25-20

Mã SP : VX8.25-20
Thông số kỹ thuật : 825-20
Brand ( Hiệu ) : Solideal
Trọng lượng , (Kg) : 110
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Srilanka
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vỏ xe 7.50-16

Vỏ xe 7.50-16

Mã SP : VX750-16
Thông số kỹ thuật : 7.50-16
Brand ( Hiệu ) : Solideal
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vỏ xe 5.50-15/8P

Vỏ xe 5.50-15/8P

Mã SP : VX550-15/8P
Thông số kỹ thuật : 550-15
Brand ( Hiệu ) : Ichi
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vỏ xe xúc lật 16/70-12

Vỏ xe xúc lật 16/70-12

Mã SP : VTH81047
Trọng lượng , (Kg) : 263
Kích thước (D x R x C) mm: 16/70-12
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Trung Quốc
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vỏ xe xúc lật 38x7x13

Vỏ xe xúc lật 38x7x13

Mã SP : VTH81046
Trọng lượng , (Kg) : 208
Kích thước (D x R x C) mm: 38x7x13
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Trung Quốc
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vỏ xe xúc lật 40x9x13

Vỏ xe xúc lật 40x9x13

Mã SP : VTH81045
Thông số kỹ thuật : 40x9x13
Trọng lượng , (Kg) : 275
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Trung Quốc
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vỏ xe xúc lật 36x7x11

Vỏ xe xúc lật 36x7x11

Mã SP : VTH81044
Trọng lượng , (Kg) : 178
Kích thước (D x R x C) mm: 36x7x11
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Trung Quốc
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vỏ xe xúc lật 33x6x11

Vỏ xe xúc lật 33x6x11

Mã SP : VTH81043
Trọng lượng , (Kg) : 125
Kích thước (D x R x C) mm: 33x6x11
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Trung Quốc
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vỏ xe xúc lật 31x6x10

Vỏ xe xúc lật 31x6x10

Mã SP : VTH81042
Trọng lượng , (Kg) : 100
Kích thước (D x R x C) mm: 31x6x10
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Trung Quốc
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vỏ xe xúc lật Gnet silanka 31x10-16

Vỏ xe xúc lật Gnet silanka 31x10-16

Mã SP : VTH81041
Model : 31x10-16
Brand ( Hiệu ) : Gnet silanka
Kích thước (D x R x C) mm: 31x10-16
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Trung Quốc
11.200.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vỏ xe ST-606

Vỏ xe ST-606

Mã SP : DN4Y
Thông số kỹ thuật : ST-606
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vỏ xe 7.60-16

Vỏ xe 7.60-16

Mã SP : 1S70
Thông số kỹ thuật : 7.60-16
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vỏ xe 6.00-9

Vỏ xe 6.00-9

Mã SP : LV1F
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vỏ xe 8.25-12

Vỏ xe 8.25-12

Mã SP : VDVV
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vỏ xe 12.00-16

Vỏ xe 12.00-16

Mã SP : F5TZ
Thông số kỹ thuật : 12.00-16
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vỏ xe ST-601

Vỏ xe ST-601

Mã SP : 9NZC
Thông số kỹ thuật : ST-601
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vỏ xe ST-602

Vỏ xe ST-602

Mã SP : 3YKY
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vỏ xe ST-603

Vỏ xe ST-603

Mã SP : WYJY
Thông số kỹ thuật : ST-603
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá
« 1 2 »