Xe nâng điện đứng lái Komatsu FB15RW-14-4

Xe nâng điện đứng lái Komatsu FB15RW-14-4

Mã SP : 5HHP
Model : FB15RW-14
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 2470
Nâng cao (m) : 4.0
Năm : 2011/11
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng điện ngồi lái Komatsu FB13RS-14-3.0

Xe nâng điện ngồi lái Komatsu FB13RS-14-3.0

Mã SP : KP1V
Model : FB13RS-14
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 2110
Nâng cao (m) : 3.0
Năm : 2009/12
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Komatsu FB13RS-14-3.5

Komatsu FB13RS-14-3.5

Mã SP : ESDH
Model : FB13RS-14
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 2120
Nâng cao (m) : 3.5
Năm : 2009/12
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Komatsu FB13RS-14-4

Komatsu FB13RS-14-4

Mã SP : C1DK
Model : FB13RS-14
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 2150
Nâng cao (m) : 4.0
Năm : 2011/1
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng điện đứng lái Komatsu FB15RL-14-4

Xe nâng điện đứng lái Komatsu FB15RL-14-4

Mã SP : 8B21
Model : FB15RL-14
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 2360
Nâng cao (m) : 4.0
Năm : 2008/1
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng điện đứng lái Komatsu FB18RL-14-4

Xe nâng điện đứng lái Komatsu FB18RL-14-4

Mã SP : JPAE
Model : FB18RL-14
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 2470
Nâng cao (m) : 4.0
Năm : 2008/1
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Komatsu FB15RS-11-4

Komatsu FB15RS-11-4

Mã SP : B2P8
Model : FB15RS-11
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 2360
Nâng cao (m) : 4.0
Năm : 2002-10
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Komatsu FB13RC-12-3

Komatsu FB13RC-12-3

Mã SP : VU2X
Model : FB13RC-12
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 1760
Nâng cao (m) : 3.0
Năm : 2005-08
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng điện đứng lái Komatsu FB10RS-15-4

Xe nâng điện đứng lái Komatsu FB10RS-15-4

Mã SP : 56AK
Model : FB10RS-15
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 2060
Nâng cao (m) : 4.0
Năm : 2014/2
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Komatsu FB13RS-14-4

Komatsu FB13RS-14-4

Mã SP : 3UKB
Model : FB13RS-14
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 2100
Nâng cao (m) : 4.0
Năm : 2008/2
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Komatsu FB10RL-14-4.3

Komatsu FB10RL-14-4.3

Mã SP : 1Q6H
Model : FB10RL-14
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 2310
Nâng cao (m) : 4.3
Năm : 2009/1
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Komatsu FB13RW-15-5.5

Komatsu FB13RW-15-5.5

Mã SP : J1JE
Model : FB13RW-15
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 2340
Nâng cao (m) : 5.5
Năm : 2013/8
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Komatsu FB13RL-14-4

Komatsu FB13RL-14-4

Mã SP : BHNJ
Model : FB13RL-14
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 2640
Nâng cao (m) : 4.0
Năm : 2008/3
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng điện ngồi lái Komatsu FB10RS-14-3

Xe nâng điện ngồi lái Komatsu FB10RS-14-3

Mã SP : I643
Model : FB10RS-14
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 2020
Nâng cao (m) : 3.0
Năm : 2010/12
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Komatsu FB10RL-14-3

Komatsu FB10RL-14-3

Mã SP : XQMC
Model : FB10RL-14
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 2025
Năm : 2012/1
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Komatsu FB13RW-14-3

Komatsu FB13RW-14-3

Mã SP : 9F90
Model : FB13RW-14
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 2070
Nâng cao (m) : 3.0
Năm : 2009/11
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng điện đứng lái KOMATSU FB15RW-15

Xe nâng điện đứng lái KOMATSU FB15RW-15

Mã SP : SGN6
Model : FB15RW-15
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng điện đứng lái Komatsu FB15RS-11

Xe nâng điện đứng lái Komatsu FB15RS-11

Mã SP : JQKO
Model : FB15RS-11
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 2460
Nâng cao (m) : 4.0
Năm : 2001-01
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng điện đứng lái Komatsu FB14EX-11

Xe nâng điện đứng lái Komatsu FB14EX-11

Mã SP : WPQG
Model : FB14EX-11
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 2740
Nâng cao (m) : 3.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80%
Năm : 2004-12
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá