Xe nâng điện đứng lái NICHIZU FB25PN-DC70C

Xe nâng điện đứng lái NICHIZU FB25PN-DC70C

Mã SP : P0U1
Model : FB25PN-DC70C-470M
Brand ( Hiệu ) : NICHYZU
Trọng lượng , (Kg) : 3655
Nâng cao (m) : 4.7
Tình trạng hàng hóa (%) : 80%
Năm : 2006
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

NICHIYU FB20PNW-75

NICHIYU FB20PNW-75

Mã SP : 5SH2
Model : FB20PNW-75
Brand ( Hiệu ) : NICHYZU
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

NICHIYU FB15PN-75B

NICHIYU FB15PN-75B

Mã SP : 68RW
Model : FB15PN-75B
Brand ( Hiệu ) : NICHYZU
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng điện NICHIYU FB25PN-70

Xe nâng điện NICHIYU FB25PN-70

Mã SP : LI8B
Model : FB25PN-70
Brand ( Hiệu ) : NICHYZU
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

NICHIYU FB15PN-75B

NICHIYU FB15PN-75B

Mã SP : 6XBL
Model : FB15PN-75B
Brand ( Hiệu ) : NICHYZU
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng điện 3 bánh NICHIYU FBT15PN-80

Xe nâng điện 3 bánh NICHIYU FBT15PN-80

Mã SP : K6FE
Part Number , S/N : FBT15PN-80
Model : FBT15PN-80
Brand ( Hiệu ) : NICHYZU
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

NICHIZU FB30

NICHIZU FB30

Mã SP : 235O
Model : FB30
Brand ( Hiệu ) : NICHYZU
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

NICHIZU FB10P-70

NICHIZU FB10P-70

Mã SP : K984
Model : FB10P-70-300
Brand ( Hiệu ) : NICHYZU
Trọng lượng , (Kg) : 2695
Nâng cao (m) : 3.0
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

NICHIZU FB10P-70

NICHIZU FB10P-70

Mã SP : PUKK
Model : FB10P-70-300
Brand ( Hiệu ) : NICHYZU
Loại động cơ , bình điện : 48c-330ah
Trọng lượng , (Kg) : 1695
Nâng cao (m) : 3.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80%
Năm : 2001
Giờ sử dụng (h) : 16873
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Nhật Bản
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

NICHIZU FB15P-75B

NICHIZU FB15P-75B

Mã SP : GM1V
Model : FB15P-75B-650M
Brand ( Hiệu ) : NICHYZU
Loại động cơ , bình điện : 48v-485ah
Trọng lượng , (Kg) : 3395
Nâng cao (m) : 6.5
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 2004
Giờ sử dụng (h) : 5440
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

NICHIZU FB20PNW-75B

NICHIZU FB20PNW-75B

Mã SP : G4JZ
Model : FB20PNW-75B-364RRC
Brand ( Hiệu ) : NICHYZU
Loại động cơ , bình điện : 48v-545ah
Trọng lượng , (Kg) : 4470
Nâng cao (m) : 364
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 2004
Giờ sử dụng (h) : 7981
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

NICHIZU FBB25P-70

NICHIZU FBB25P-70

Mã SP : NEDR
Model : FBB25P-70-600MWBSF
Brand ( Hiệu ) : NICHYZU
Loại động cơ , bình điện : 72v-600ah
Trọng lượng , (Kg) : 4730
Nâng cao (m) : 6.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 2002
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng điện đứng lái NICHIZU FBB25P-70

Xe nâng điện đứng lái NICHIZU FBB25P-70

Mã SP : 4EPW
Model : FBB25P-70-600MWBSF
Brand ( Hiệu ) : NICHYZU
Loại động cơ , bình điện : 72v-600ah
Trọng lượng , (Kg) : 4730
Nâng cao (m) : 6.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 2002
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

NICHIZU FBC25P-70

NICHIZU FBC25P-70

Mã SP : V7DP
Model : FBC25P-70-450MSF
Brand ( Hiệu ) : NICHYZU
Loại động cơ , bình điện : 70v-470ah
Nâng cao (m) : 4.5
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 2004
Giờ sử dụng (h) : 4504
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng điện ngồi lái NICHIZU FB30

Xe nâng điện ngồi lái NICHIZU FB30

Mã SP : RFOR
Model : FB30
Brand ( Hiệu ) : NICHYZU
Loại động cơ , bình điện : 72V-450AH
Tình trạng hàng hóa (%) : 80%
Năm : 2010
Giờ sử dụng (h) : 1977
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng đứng lái NICHIYU FBRMA13H-75B-500M

Xe nâng đứng lái NICHIYU FBRMA13H-75B-500M

Mã SP : VTH02769
Part Number , S/N : 124AE1738
Thông số kỹ thuật : 5000mm
Model : FBRMA13H-75B-500M
Brand ( Hiệu ) : NICHIYU
Trọng lượng , (Kg) : 1250
Nâng cao (m) : 5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Năm : 2012
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng NICHIYU 5000mm

Xe nâng NICHIYU 5000mm

Mã SP : VTH02768
Part Number , S/N : 124AE1786
Thông số kỹ thuật : 5000mm
Model : FBRMA13H-75B-500M
Brand ( Hiệu ) : NICHIYU
Trọng lượng , (Kg) : 1250
Nâng cao (m) : 5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Năm : 2012
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng NICHIYU 4000mm

Xe nâng NICHIYU 4000mm

Mã SP : VTH02767
Part Number , S/N : 124AE1617
Thông số kỹ thuật : 4000mm
Model : FBRM13H-75B-400
Brand ( Hiệu ) : NICHIYU
Trọng lượng , (Kg) : 1250
Nâng cao (m) : 4
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Năm : 2012
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng NICHIYU 4000mm

Xe nâng NICHIYU 4000mm

Mã SP : VTH02766
Part Number , S/N : 124AE1616
Thông số kỹ thuật : 4000mm
Model : FBRM13H-75B-400
Brand ( Hiệu ) : NICHIYU
Trọng lượng , (Kg) : 1250
Nâng cao (m) : 4
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Năm : 2012
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng NICHIYU 3500mm

Xe nâng NICHIYU 3500mm

Mã SP : VTH02765
Part Number , S/N : 124AE1694
Thông số kỹ thuật : 3500mm
Model : FBRM13H-75B-350
Brand ( Hiệu ) : NICHIYU
Trọng lượng , (Kg) : 1250
Nâng cao (m) : 3.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Năm : 2012
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng NICHIYU 3000mm

Xe nâng NICHIYU 3000mm

Mã SP : VTH02764
Part Number , S/N : 121AD5845
Thông số kỹ thuật : 3000mm
Model : FBRM13-75-330PFLCS
Brand ( Hiệu ) : NICHIYU
Trọng lượng , (Kg) : 1980
Nâng cao (m) : 3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Năm : 2007
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

xe nâng NICHIYU 3000mm

xe nâng NICHIYU 3000mm

Mã SP : VTH02759
Part Number , S/N : 121AA2116
Thông số kỹ thuật : 3000mm
Model : FBR10-50SB-300
Brand ( Hiệu ) : NICHIYU
Trọng lượng , (Kg) : 1800
Nâng cao (m) : 3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Năm : 1995
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng NICHIYU

Xe nâng NICHIYU

Mã SP : VTH02710
Part Number , S/N : 131AG0527
Model : FBRMAW18-75-576MSC
Brand ( Hiệu ) : NICHIYU
Trọng lượng , (Kg) : 3245
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng NICHIYU 6300MM

Xe nâng NICHIYU 6300MM

Mã SP : VTH02572
Part Number , S/N : FBRAW18-50S-830MSF
Thông số kỹ thuật : 6300MM
Model : FBRAW18-50S-830MSF
Brand ( Hiệu ) : NICHIYU
Trọng lượng , (Kg) : 2990
Nâng cao (m) : 6.3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng NICHIYU

Xe nâng NICHIYU

Mã SP : VTH02558
Part Number , S/N : FB20
Model : FB20
Brand ( Hiệu ) : NICHIYU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng NICHIYU 6000MM

Xe nâng NICHIYU 6000MM

Mã SP : VTH02557
Part Number , S/N : FB15
Thông số kỹ thuật : 6000MM
Model : FB15
Brand ( Hiệu ) : NICHIYU
Nâng cao (m) : 6
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng NICHIYU 4000mm

Xe nâng NICHIYU 4000mm

Mã SP : VTH02544
Part Number , S/N : 7FBR15-75-400-182ZR2601
Thông số kỹ thuật : 4000mm
Model : 7FBR15-75-400-182ZR2601
Brand ( Hiệu ) : NICHIYU
Trọng lượng , (Kg) : 2250
Nâng cao (m) : 4
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Năm : 2012
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng điện NICHIYU FBRW15-75C-600MSF

Xe nâng điện NICHIYU FBRW15-75C-600MSF

Mã SP : VTH00603
Model : FBRW15-75C-600MSF
Brand ( Hiệu ) : NICHIYU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá