Linde E16PH-01

Linde E16PH-01

Mã SP : YDDV
Model : E16PH-01
Brand ( Hiệu ) : Linde
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Linde H25T

Linde H25T

Mã SP : GFV8
Model : H25T
Brand ( Hiệu ) : Linde
Tình trạng hàng hóa (%) : 80%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Linde H25T

Linde H25T

Mã SP : FAWI
Model : H25T
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Linde H50T

Linde H50T

Mã SP : PVXA
Model : H50T
Brand ( Hiệu ) : Linde
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Linde H16T

Linde H16T

Mã SP : ETAQ
Model : H16T
Brand ( Hiệu ) : Linde
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

MITSUBHI FG30NT

MITSUBHI FG30NT

Mã SP : FTA4
Model : FG30NT
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Tình trạng hàng hóa (%) : 80%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

CAT FG25

CAT FG25

Mã SP : UIX2
Model : FG25
Brand ( Hiệu ) : CAT
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

TOYOTA 40-6FG20

TOYOTA 40-6FG20

Mã SP : R5QY
Model : 40-6FG20
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Komatsu FG15C-17

Komatsu FG15C-17

Mã SP : EAZV
Model : FG15C-17
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 2560
Nâng cao (m) : 3.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80%
Năm : 2002-03
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

TOYOTA 32-8FG25

TOYOTA 32-8FG25

Mã SP : 02CD
Model : 32-8FG25
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 3900
Nâng cao (m) : 4.7
Năm : 2011
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

TOYOTA 8FG25

TOYOTA 8FG25

Mã SP : 4ORA
Model : 8FG25
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 4060
Nâng cao (m) : 5.0
Năm : 2011-07
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

MITSUBHI FG25NT-17D

MITSUBHI FG25NT-17D

Mã SP : 94TK
Model : FG25NT-17D
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Trọng lượng , (Kg) : 3800
Nâng cao (m) : 6.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80%
Năm : 2013
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

MITSUBHI FG25NT-17D

MITSUBHI FG25NT-17D

Mã SP : F12P
Model : FG25NT-17D
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Nâng cao (m) : 4.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

TOYOTA 8FG25

TOYOTA 8FG25

Mã SP : 3O3L
Model : 8FG25
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 4100
Nâng cao (m) : 4.0
Năm : 2012-12
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

TOYOTA 02-7FG35

TOYOTA 02-7FG35

Mã SP : 9H9Z
Model : 02-7FG35
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 5190
Nâng cao (m) : 3.5
Năm : 2000-05
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

TOYOTA 02-8FD25

TOYOTA 02-8FD25

Mã SP : SEPK
Model : 02-8FG25
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 4060
Nâng cao (m) : 5.0
Năm : 2011-07
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Komatsu FG15T-20

Komatsu FG15T-20

Mã SP : 0TZ9
Model : FG15T-20
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 2520
Nâng cao (m) : 3.0
Năm : 2009-4
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

MITSUBHI FG25NT-17D

MITSUBHI FG25NT-17D

Mã SP : UCI6
Model : FG25NT-17D
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Trọng lượng , (Kg) : 3600
Nâng cao (m) : 3.0
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

TOYOTA 7FG18

TOYOTA 7FG18

Mã SP : 1MDU
Model : 7FG18
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 2480
Nâng cao (m) : 3.0
Năm : 2004-02
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

MITSUBHI FG25NT-17D

MITSUBHI FG25NT-17D

Mã SP : UR31
Model : FG25NT-17D
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Trọng lượng , (Kg) : 3300
Nâng cao (m) : 3.0
Năm : 2013
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

MITSUBHI FG25NT-17D

MITSUBHI FG25NT-17D

Mã SP : 498S
Model : FG25NT-17D
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Trọng lượng , (Kg) : 3600
Nâng cao (m) : 3.0
Năm : 2012-06
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Komatsu FG15T-21

Komatsu FG15T-21

Mã SP : SE61
Model : FG15T-21
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 2590
Nâng cao (m) : 3.0
Năm : 2012-01
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

TCM FG15C13

TCM FG15C13

Mã SP : 2PPP
Model : FG15C13
Brand ( Hiệu ) : TCM
Trọng lượng , (Kg) : 2590
Nâng cao (m) : 3.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 2007-07
Giờ sử dụng (h) : 3601
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

TCM FG15T13

TCM FG15T13

Mã SP : 2HJK
Model : FG15T13
Brand ( Hiệu ) : TCM
Loại động cơ , bình điện : NISSAN K15
Trọng lượng , (Kg) : 2560
Nâng cao (m) : 3.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 2007-04
Giờ sử dụng (h) : 10640
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

TCM FHGE15C4

TCM FHGE15C4

Mã SP : FRU5
Model : FHGE15C4
Brand ( Hiệu ) : TCM
Nâng cao (m) : 3.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 2010-09
Giờ sử dụng (h) : 4425
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

TCM FHGE15T4

TCM FHGE15T4

Mã SP : JA8J
Model : FHGE15T4
Brand ( Hiệu ) : TCM
Loại động cơ , bình điện : NISSAN K21
Nâng cao (m) : 3.5
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 2012-03
Giờ sử dụng (h) : 4073
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

TCM FHGE15T4

TCM FHGE15T4

Mã SP : I36B
Model : FHGE15T4
Brand ( Hiệu ) : TCM
Nâng cao (m) : 3.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 2011-05
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

TCM FGE30T4

TCM FGE30T4

Mã SP : 7OQG
Model : FGE30T4
Brand ( Hiệu ) : TCM
Loại động cơ , bình điện : NISSAN K21
Trọng lượng , (Kg) : 4470
Nâng cao (m) : 3.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 2013-07
Giờ sử dụng (h) : 2572
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

MITSUBHI FGE30T-F13F

MITSUBHI FGE30T-F13F

Mã SP : BAOJ
Model : FGE30T - F13F
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Loại động cơ , bình điện : NISSAN K25
Nâng cao (m) : 5.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80%
Năm : 2006-12
Giờ sử dụng (h) : 6482
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nissan J01M10

Nissan J01M10

Mã SP : A89E
Model : J01M10
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Loại động cơ , bình điện : NISSAN H15
Nâng cao (m) : 3.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 1997
Giờ sử dụng (h) : 638
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nissan NH01A15

Nissan NH01A15

Mã SP : ADQV
Model : NH01A15
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Loại động cơ , bình điện : NISSAN A15
Trọng lượng , (Kg) : 2550
Nâng cao (m) : 3.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 70
Năm : 1987
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nissan NL01A15

Nissan NL01A15

Mã SP : KOK9
Model : NL01A15
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Loại động cơ , bình điện : NISSAN K21
Trọng lượng , (Kg) : 2740
Nâng cao (m) : 3.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 2006-08
Giờ sử dụng (h) : 13980
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nissan NP1F1A15D

Nissan NP1F1A15D

Mã SP : W4XY
Model : NP1F1A15D
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Loại động cơ , bình điện : NISSAN K21
Trọng lượng , (Kg) : 2725
Nâng cao (m) : 3.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 2010-11
Giờ sử dụng (h) : 7181
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nissan NP1F1A15D

Nissan NP1F1A15D

Mã SP : BUAY
Model : NP1F1A15D
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Loại động cơ , bình điện : NISSAN K21
Trọng lượng , (Kg) : 2735
Nâng cao (m) : 3.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 2010-07
Giờ sử dụng (h) : 11044
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nissan P1F1A15D

Nissan P1F1A15D

Mã SP : YZQ2
Model : P1F1A15D
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Loại động cơ , bình điện : NISSAN K21
Trọng lượng , (Kg) : 2695
Nâng cao (m) : 3.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 2008
Giờ sử dụng (h) : 10419
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nissan P1F1A15D

Nissan P1F1A15D

Mã SP : OA8A
Model : P1F1A15D
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Loại động cơ , bình điện : NISSAN K21
Trọng lượng , (Kg) : 2695
Nâng cao (m) : 3.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 2008-03
Giờ sử dụng (h) : 14902
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nissan PL01A15W

Nissan PL01A15W

Mã SP : E15C
Model : PL01A15W
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Loại động cơ , bình điện : NISSAN K21
Trọng lượng , (Kg) : 2690
Nâng cao (m) : 3.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 2004-09
Giờ sử dụng (h) : 12278
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nissan NH01A18

Nissan NH01A18

Mã SP : Z5W3
Model : NH01A18
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Loại động cơ , bình điện : NISSAN A15
Trọng lượng , (Kg) : 2920
Nâng cao (m) : 3.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 1992
Giờ sử dụng (h) : 9048
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nissan NP1F2M20D

Nissan NP1F2M20D

Mã SP : 7T47
Model : NP1F2M20D
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Loại động cơ , bình điện : NISSAN K21
Trọng lượng , (Kg) : 3490
Nâng cao (m) : 3.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 2012
Giờ sử dụng (h) : 1738
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nissan P1F2A20D

Nissan P1F2A20D

Mã SP : MQ62
Model : P1F2A20D
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Loại động cơ , bình điện : NISSAN K21
Trọng lượng , (Kg) : 3490
Nâng cao (m) : 3.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 2013-10
Giờ sử dụng (h) : 10016
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nissan P1F2A20D

Nissan P1F2A20D

Mã SP : WUEZ
Model : P1F2A20D
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Loại động cơ , bình điện : NISSAN K21
Trọng lượng , (Kg) : 3425
Nâng cao (m) : 3.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 2011-12
Giờ sử dụng (h) : 5314
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nissan P1F2A20D

Nissan P1F2A20D

Mã SP : DU4O
Model : P1F2A20D
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Loại động cơ , bình điện : NISSAN K21
Trọng lượng , (Kg) : 3425
Nâng cao (m) : 3.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 2011-12
Giờ sử dụng (h) : 5996
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nissan P1F2A20D

Nissan P1F2A20D

Mã SP : QBIA
Model : P1F2A20D
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Loại động cơ , bình điện : NISSAN K21
Trọng lượng , (Kg) : 3425
Nâng cao (m) : 3.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 2011-12
Giờ sử dụng (h) : 6715
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nissan P1F2A20J

Nissan P1F2A20J

Mã SP : G4EL
Model : P1F2A20J
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Loại động cơ , bình điện : NISSAN K21
Trọng lượng , (Kg) : 3340
Nâng cao (m) : 3.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 2010-07
Giờ sử dụng (h) : 4265
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nissan PL02A20

Nissan PL02A20

Mã SP : W23W
Model : PL02A20
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Loại động cơ , bình điện : NISSAN K21
Trọng lượng , (Kg) : 3320
Nâng cao (m) : 3.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 2007
Giờ sử dụng (h) : 3498
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nissan PL02A20W

Nissan PL02A20W

Mã SP : 33MC
Model : PL02A20W
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Loại động cơ , bình điện : NISSAN K21
Trọng lượng , (Kg) : 3710
Nâng cao (m) : 4.3
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 2006
Giờ sử dụng (h) : 11260
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nissan PL02M20

Nissan PL02M20

Mã SP : 9TP8
Model : PL02M20
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Loại động cơ , bình điện : NISSAN K21
Trọng lượng , (Kg) : 3405
Nâng cao (m) : 3.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 2003
Giờ sử dụng (h) : 7021
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nissan PL02M20W

Nissan PL02M20W

Mã SP : QXHQ
Model : PL02M20W
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Loại động cơ , bình điện : NISSAN K21
Trọng lượng , (Kg) : 3330
Nâng cao (m) : 3.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 2006
Giờ sử dụng (h) : 16440
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nissan P1F2A25D

Nissan P1F2A25D

Mã SP : ERIN
Model : P1F2A25D
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Loại động cơ , bình điện : NISSAN K21
Trọng lượng , (Kg) : 3975
Nâng cao (m) : 3.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 2013-12
Giờ sử dụng (h) : 2734
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nissan P1F2A25D

Nissan P1F2A25D

Mã SP : 1AGF
Model : P1F2A25D
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Loại động cơ , bình điện : NISSAN K21
Trọng lượng , (Kg) : 3810
Nâng cao (m) : 3.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 2012-05
Giờ sử dụng (h) : 8034
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nissan P1F2A25D

Nissan P1F2A25D

Mã SP : 8O5O
Model : P1F2A25D
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Loại động cơ , bình điện : NISSAN K21
Trọng lượng , (Kg) : 3970
Nâng cao (m) : 3.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 2008
Giờ sử dụng (h) : 9702
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nissan PL02A25W

Nissan PL02A25W

Mã SP : PA54
Model : PL02A25W
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Loại động cơ , bình điện : NISSAN K21
Trọng lượng , (Kg) : 3815
Nâng cao (m) : 3.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 2006-05
Giờ sử dụng (h) : 8069
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

NISSAN UG1F2A35D

NISSAN UG1F2A35D

Mã SP : 0CXV
Model : UG1F2A35D
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Loại động cơ , bình điện : NISSAN K25
Trọng lượng , (Kg) : 5405
Nâng cao (m) : 4.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 2012
Giờ sử dụng (h) : 8940
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nissan PL02M25W

Nissan PL02M25W

Mã SP : HKJS
Model : PL02M25W
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Loại động cơ , bình điện : NISSAN K21
Trọng lượng , (Kg) : 4040
Nâng cao (m) : 4.75
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 2005-03
Giờ sử dụng (h) : 6984
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Komatsu FG14T-20

Komatsu FG14T-20

Mã SP : 8I0L
Model : FG14T-20
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Loại động cơ , bình điện : NISSAN K15
Trọng lượng , (Kg) : 2620
Nâng cao (m) : 3.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 2007-05
Giờ sử dụng (h) : 5639
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Komatsu FG15T-18

Komatsu FG15T-18

Mã SP : MLGN
Model : FG15T-18
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Loại động cơ , bình điện : NISSAN H15
Trọng lượng , (Kg) : 3210
Nâng cao (m) : 3.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80%
Năm : 2003
Giờ sử dụng (h) : 482
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Komatsu FG25NT-15

Komatsu FG25NT-15

Mã SP : GEE4
Model : FG25NT-15
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Loại động cơ , bình điện : NISSAN H20
Trọng lượng , (Kg) : 4440
Nâng cao (m) : 3.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 2003-02
Giờ sử dụng (h) : 3266
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

TOYOTA 6FGL15

TOYOTA 6FGL15

Mã SP : 6AKI
Model : 6FGL15
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Loại động cơ , bình điện : TOYOTA 5K
Trọng lượng , (Kg) : 2580
Nâng cao (m) : 3.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 1995
Giờ sử dụng (h) : 1396
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

TOYOTA 6FG15

TOYOTA 6FG15

Mã SP : CJ5K
Model : 6FG15
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Loại động cơ , bình điện : TOYOTA 5K
Trọng lượng , (Kg) : 2710
Nâng cao (m) : 3.5
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 1995
Giờ sử dụng (h) : 7789
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

TOYOTA 02-8FGL15

TOYOTA 02-8FGL15

Mã SP : A09Y
Model : 02-8FGL15
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Loại động cơ , bình điện : TOYOTA 4Y
Trọng lượng , (Kg) : 2480
Nâng cao (m) : 3.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 2007-11
Giờ sử dụng (h) : 2971
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá
« 1 2 3 »