Xích Bọc Lốp 35/65-33

Xích Bọc Lốp 35/65-33

Mã SP : VTH49749
Thông số kỹ thuật : 35/65-33
Trọng lượng , (Kg) : 688
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
50.000.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xích Bọc Lốp 29.5-25 295-25

Xích Bọc Lốp 29.5-25 295-25

Mã SP : VTH49748
Thông số kỹ thuật : 29.5-25 295-25
Trọng lượng , (Kg) : 570
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
42.500.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xích Bọc Lốp 26.5-25 265-25

Xích Bọc Lốp 26.5-25 265-25

Mã SP : VTH49747
Thông số kỹ thuật : 26.5-25 265-25
Trọng lượng , (Kg) : 355
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
31.500.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xích Bọc Lốp 18.00-25 1800-25

Xích Bọc Lốp 18.00-25 1800-25

Mã SP : VTH49746
Thông số kỹ thuật : 18.00-25 1800-25
Trọng lượng , (Kg) : 260
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
20.000.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xích Bọc Lốp 18.4-24 184-24

Xích Bọc Lốp 18.4-24 184-24

Mã SP : VTH49745
Thông số kỹ thuật : 18.4-24 184-24
Trọng lượng , (Kg) : 195
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
17.000.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xích Bọc Lốp 12.00-20 1200-20

Xích Bọc Lốp 12.00-20 1200-20

Mã SP : VTH49744
Thông số kỹ thuật : 12.00-20 1200-20
Trọng lượng , (Kg) : 165
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
16.000.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xích Bọc Lốp 14.00-24 1400-24

Xích Bọc Lốp 14.00-24 1400-24

Mã SP : VTH49743
Thông số kỹ thuật : 14.00-24 1400-24
Trọng lượng , (Kg) : 160
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
15.800.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xích Bọc Lốp 12.00-24 1200-24

Xích Bọc Lốp 12.00-24 1200-24

Mã SP : VTH49742
Thông số kỹ thuật : 12.00-24 1200-24
Trọng lượng , (Kg) : 142
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
15.500.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xích Bọc Lốp 10.00-20 1000-20

Xích Bọc Lốp 10.00-20 1000-20

Mã SP : VTH49741
Thông số kỹ thuật : 10.00-20
Trọng lượng , (Kg) : 110
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
11.000.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xích Bọc Lốp 9.00-20 900-20

Xích Bọc Lốp 9.00-20 900-20

Mã SP : VTH49740
Trọng lượng , (Kg) : 105
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
10.500.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xích Bọc Lốp 16/70-20

Xích Bọc Lốp 16/70-20

Mã SP : VTH49739
Trọng lượng , (Kg) : 125
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xích Bọc Lốp 23.5-25 235-25

Xích Bọc Lốp 23.5-25 235-25

Mã SP : VTH49738
Thông số kỹ thuật : 23.5-25 235-25
Trọng lượng , (Kg) : 265
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
22.500.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xích Bọc Lốp 20.5-25 205-25

Xích Bọc Lốp 20.5-25 205-25

Mã SP : VTH49737
Thông số kỹ thuật : 20.5-25 205-25
Trọng lượng , (Kg) : 220
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Xuất xứ : Chính hãng
18.400.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xích Bọc Lốp 17.5-25 175-25

Xích Bọc Lốp 17.5-25 175-25

Mã SP : 6FG7
Thông số kỹ thuật : 17.5-25 175-25
Trọng lượng , (Kg) : 175
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
16.200.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá