Ắc dí xe nâng 1 tấn - 25 tấn

Giá: 650.000 đ
Mã SP : HRIK
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng

Nhản hiệu xe nâng

Xe nâng vân thiên hùng

Xe nâng Vân Thiên Hùng

Xe nâng Vân Thiên Hùng

Xe nâng Vân Thiên Hùng

Sản phẩm cùng loại

Bộ ắc dí xe nâng NISSAN 40022-44K25

Bộ ắc dí xe nâng NISSAN 40022-44K25

Mã SP : VTH84617
Part Number , S/N : 40022-44K25
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Ácpide isuzu 1,4 tấn 30/188

Ácpide isuzu 1,4 tấn 30/188

Mã SP : VTH43478
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Ắc dí xe nâng 80DH-410002A

Ắc dí xe nâng 80DH-410002A

Mã SP : VTH26871
Part Number , S/N : 80DH-410002A
Model : HC R CPCD80~100
Bảo hành: Bảo hành 12 tháng
Bánh xe trước : Mới 100%
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Ắc dí xe nâng Heli H2000 CPCD10~18,CPCD10~18

Ắc dí xe nâng Heli H2000 CPCD10~18,CPCD10~18

Mã SP : VTH26870
Part Number , S/N : 24234-32181
Model : H2000 CPCD10~18,BAOLI CPCD10~18
Brand ( Hiệu ) : Heli
Bảo hành: Bảo hành 12 tháng
Bánh xe trước : Mới 100%
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Ắc dí xe nâng FD15-35/7L/TCP series

Ắc dí xe nâng FD15-35/7L/TCP series

Mã SP : VTH26869
Part Number , S/N : 32379/42504024
Model : FD15-35/7L/TCP series
Bảo hành: Bảo hành 12 tháng
Bánh xe trước : Mới 100%
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Ắc dí xe nâng G series FD15-35

Ắc dí xe nâng G series FD15-35

Mã SP : VTH26868
Part Number , S/N : 34822
Model : G series FD15-35
Bảo hành: Bảo hành 12 tháng
Bánh xe trước : Mới 100%
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Ắc dí xe nâng N163-220001-000

Ắc dí xe nâng N163-220001-000

Mã SP : VTH26867
Part Number , S/N : N163-220001-000
Model : HC R CPCD20~35 (-2006.12)
Bảo hành: Bảo hành 12 tháng
Bánh xe trước : Mới 100%
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Ắc dí xe nâng N163-220001-000

Ắc dí xe nâng N163-220001-000

Mã SP : VTH26866
Part Number , S/N : N163-220001-000
Model : HC R CPCD20~35 (-2006.12)
Bảo hành: Bảo hành 12 tháng
Bánh xe trước : Mới 100%
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Ắc dí xe nâng R450-220010-000

Ắc dí xe nâng R450-220010-000

Mã SP : VTH26865
Part Number , S/N : R450-220010-000
Model : HC R CPCD40~45
Bảo hành: Bảo hành 12 tháng
Bánh xe trước : Mới 100%
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Ắc dí xe nâng 25DE-41-10(30DH-210014)

Ắc dí xe nâng 25DE-41-10(30DH-210014)

Mã SP : VTH26864
Part Number , S/N : 25DE-41-10(30DH-210014)
Model : HC H CPCD20~35
Bảo hành: Bảo hành 12 tháng
Bánh xe trước : Mới 100%
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Ắc dí xe nâng FD20~30/-15

Ắc dí xe nâng FD20~30/-15

Mã SP : VTH26862
Part Number , S/N : 3EB-24-41270
Model : FD20~30/-15
Bảo hành: Bảo hành 12 tháng
Bánh xe trước : Mới 100%
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Ắc dí xe nâng FD35~50A/-7

Ắc dí xe nâng FD35~50A/-7

Mã SP : VTH26861
Part Number , S/N : 3EC-24-31670
Model : FD35~50A/-7
Bảo hành: Bảo hành 12 tháng
Bánh xe trước : Mới 100%
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Ắc dí xe nâng Liugong CPCD30

Ắc dí xe nâng Liugong CPCD30

Mã SP : VTH26860
Part Number , S/N : A21B4-32222
Model : Liugong CPCD30
Bảo hành: Bảo hành 12 tháng
Bánh xe trước : Mới 100%
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Ắc dí xe nâng D700576

Ắc dí xe nâng D700576

Mã SP : VTH26859
Part Number , S/N : D700576
Model : D20-30/A3/S3/S5,E20-30/E3/E5,G20-30/P3/P5/S3,B20-30/S2/S3/S5/X/X5
Bảo hành: Bảo hành 12 tháng
Bánh xe trước : Mới 100%
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Ắc dí xe nâng H2.5-3.0DX

Ắc dí xe nâng H2.5-3.0DX

Mã SP : VTH26858
Part Number , S/N : 9121142-00
Model : H2.5-3.0DX
Bảo hành: Bảo hành 12 tháng
Bánh xe trước : Mới 100%
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Ắc dí xe nâng TCM FD50-100

Ắc dí xe nâng TCM FD50-100

Mã SP : VTH26796
Part Number , S/N : 38918
Model : FD50-100
Brand ( Hiệu ) : TCM
Bảo hành: Bảo hành 12 tháng
Bánh xe trước : Mới 100%
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá