Nhông hộp số xe nâng TOYOTA 7FB 54T

Nhông hộp số xe nâng TOYOTA 7FB 54T

Mã SP : EGI3
Part Number , S/N : 33331-13130-71
Thông số kỹ thuật : 54T
Model : 7FB
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nhông thước tay lái xe nâng TOYOTA fFD

Nhông thước tay lái xe nâng TOYOTA fFD

Mã SP : PD63
Part Number , S/N : 33321-13130-71
Model : 7FB
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nhông hai tầng xe nâng Kubota L4508-L4400DT

Nhông hai tầng xe nâng Kubota L4508-L4400DT

Mã SP : VTH43479
Part Number , S/N : L4508-L4400DT
Thông số kỹ thuật : 26Tx34T
Brand ( Hiệu ) : Kubota
Trọng lượng , (Kg) : 1.2
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nhông đùi xe nâng kobuta M6040

Nhông đùi xe nâng kobuta M6040

Mã SP : VTH43475
Part Number , S/N : L320-L4202
Thông số kỹ thuật : 12T
Model : M6040
Brand ( Hiệu ) : Kubota
Trọng lượng , (Kg) : 2.5
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nhông xe nâng kobuta M6040

Nhông xe nâng kobuta M6040

Mã SP : VTH43473
Thông số kỹ thuật : 13T
Model : M6040
Brand ( Hiệu ) : Kubota
Trọng lượng , (Kg) : 2.5
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nhông xe nâng kubota LT-TK041 14T

Nhông xe nâng kubota LT-TK041 14T

Mã SP : VTH43467
Thông số kỹ thuật : 14T
Model : LT-TK041
Brand ( Hiệu ) : Kubota
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Ống nối kubota L2808_L3408-L4508-L4708-L-1-M7040-L02

Ống nối kubota L2808_L3408-L4508-L4708-L-1-M7040-L02

Mã SP : VTH43466
Thông số kỹ thuật : 18T
Model : L2808_L3408-L4508-L4708-L-1-M7040-L02
Brand ( Hiệu ) : Kubota
Trọng lượng , (Kg) : 0.4
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nhông xe nâng kubota LT-TK041 18T

Nhông xe nâng kubota LT-TK041 18T

Mã SP : VTH43465
Thông số kỹ thuật : 18T
Model : LT-TK041
Brand ( Hiệu ) : Kubota
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nhông xe nâng kubota LT-TK041 18T

Nhông xe nâng kubota LT-TK041 18T

Mã SP : VTH43464
Thông số kỹ thuật : 18T
Model : LT-TK041
Brand ( Hiệu ) : Kubota
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nhông hộp số xe nâng

Nhông hộp số xe nâng

Mã SP : HX2A
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nhông hộp số xe nâng

Nhông hộp số xe nâng

Mã SP : 93N5
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nhông hộp số xe nâng TOYOTA 3FD/G20-25

Nhông hộp số xe nâng TOYOTA 3FD/G20-25

Mã SP : TI05-013
Part Number , S/N : 33332-22000-71
Thông số kỹ thuật : 19T*45T 19Tx45T
Model : 3FD/G20-25
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nhông hộp số xe nâng TCM FD20-30C3

Nhông hộp số xe nâng TCM FD20-30C3

Mã SP : TI06-003
Part Number , S/N : 12N43-42281
Thông số kỹ thuật : 30T*56T 30Tx56T
Model : FD20-30C3
Brand ( Hiệu ) : TCM
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nhông hộp số xe nâng TOYOTA 8FD/G10-30

Nhông hộp số xe nâng TOYOTA 8FD/G10-30

Mã SP : TI03-009
Part Number , S/N : 33333-26600-71
Thông số kỹ thuật : 45T*59T 45Tx59T
Model : 8FD/G10-30
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nhông hộp số xe nâng TCM,HELI FD20-30Z5,T6,T3,FG20-30N5,T6,T3

Nhông hộp số xe nâng TCM,HELI FD20-30Z5,T6,T3,FG20-30N5,T6,T3

Mã SP : TE03-001
Part Number , S/N : 12163-42211
Thông số kỹ thuật : 18T*23T 18TX23T
Model : FD20-30Z5,T6,T3,FG20-30N5,T6,T3
Brand ( Hiệu ) : TCM,HELI
Trọng lượng , (Kg) : 0.5
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Ống chỉ xe nâng TOYOTA 1DZ/1Z/4Y 5F20-25

Ống chỉ xe nâng TOYOTA 1DZ/1Z/4Y 5F20-25

Mã SP : TI02-001
Part Number , S/N : 33331-23620-71,33331-33060-71
Thông số kỹ thuật : 10T*25T*42T
Model : 1DZ/1Z/4Y 5F20-25
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 2.98
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nhông hộp số xe nâng TOYOTA 7FD10~50

Nhông hộp số xe nâng TOYOTA 7FD10~50

Mã SP : DC07-005
Part Number , S/N : 41331-22000-71
Thông số kỹ thuật : 14T*31T 14Tx31T
Model : 7FD10~50
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nhông hộp số xe nâng HELI H2000 SERIES CPC(D)10-18

Nhông hộp số xe nâng HELI H2000 SERIES CPC(D)10-18

Mã SP : TE01-003
Part Number , S/N : 12003-22011,JDS25.016
Thông số kỹ thuật : 10T*16T 10Tx16T
Model : H2000 SERIES CPC(D)10-18
Brand ( Hiệu ) : HELI
Trọng lượng , (Kg) : 1.77
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nhông hộp số xe nâng HELI H2000 SERIES CPC/CPQ20~30

Nhông hộp số xe nâng HELI H2000 SERIES CPC/CPQ20~30

Mã SP : TE03-005
Part Number , S/N : 12003-42271,JDS30.008
Thông số kỹ thuật : 21T*24T 21Tx24T
Model : H2000 SERIES CPC/CPQ20~30
Brand ( Hiệu ) : HELI
Trọng lượng , (Kg) : 1.6
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nhông hộp số xe nâng TOYOTA 8FD/G10-30 MTM

Nhông hộp số xe nâng TOYOTA 8FD/G10-30 MTM

Mã SP : TI00-003
Part Number , S/N : 33380-26601-71,33380-26600-71
Model : 8FD/G10-30 MTM
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nhông hộp số xe nâng TOYOTA 7FD10~J35,7FG10~J35,7FGN15~30,7FDN15

Nhông hộp số xe nâng TOYOTA 7FD10~J35,7FG10~J35,7FGN15~30,7FDN15

Mã SP : TI03-002
Part Number , S/N : 33333-23340-71
Thông số kỹ thuật : 54T*66T 54Tx66T (38*146*40.5)
Model : 7FD10~J35,7FG10~J35,7FGN15~30,7FDN15
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nhông hộp số xe nâng TCM FD35~50C8/C9/Z7C,FG35~50C8/C9/N7C

Nhông hộp số xe nâng TCM FD35~50C8/C9/Z7C,FG35~50C8/C9/N7C

Mã SP : TI03-003
Part Number , S/N : 124T3-42091
Thông số kỹ thuật : 44T*45t 44Tx45T (66*173*43)
Model : FD35~50C8/C9/Z7C,FG35~50C8/C9/N7C
Brand ( Hiệu ) : TCM
Trọng lượng , (Kg) : 3.2
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nhông hộp số xe nâng TOYOTA 5FD10~18,5FDF10~18,5FGF10~18

Nhông hộp số xe nâng TOYOTA 5FD10~18,5FDF10~18,5FGF10~18

Mã SP : TI03-004
Part Number , S/N : 33333-13040-71,33333-13620-71
Thông số kỹ thuật : 45T*57T 45Tx57T(44*135*37.5)
Model : 5FD10~18,5FDF10~18,5FGF10~18
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 1.9
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nhông hộp số xe nâng TOYOTA 6FD20-30/2Z

Nhông hộp số xe nâng TOYOTA 6FD20-30/2Z

Mã SP : TI03-007
Part Number , S/N : 33333-23660-71
Thông số kỹ thuật : 45T*59T 45Tx59T
Model : 6FD20-30/2Z
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 2.2
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nhông hộp số xe nâng TCM FD20-30C6,FD20-30Z5

Nhông hộp số xe nâng TCM FD20-30C6,FD20-30Z5

Mã SP : TI03-008
Part Number , S/N : 131A3-42021
Thông số kỹ thuật : 39T*42t 39Tx42T
Model : FD20-30C6,FD20-30Z5
Brand ( Hiệu ) : TCM
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nhông hộp số xe nâng TOYOTA 7FG10-25/5K

Nhông hộp số xe nâng TOYOTA 7FG10-25/5K

Mã SP : TI03-010
Part Number , S/N : 33333-23320-71
Thông số kỹ thuật : 54T*67T 54Tx67T
Model : 7FG10-25/5K
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 1.04
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nhông hộp số xe nâng TOYOTA 7FD20-30/2Z

Nhông hộp số xe nâng TOYOTA 7FD20-30/2Z

Mã SP : TI03-011
Part Number , S/N : 33333-23440-71
Thông số kỹ thuật : 54T*65T 54Tx65T
Model : 7FD20-30/2Z
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nhông hộp số xe nâng TOYOTA 8F/10-30/2Z

Nhông hộp số xe nâng TOYOTA 8F/10-30/2Z

Mã SP : TI03-015
Part Number , S/N : 33333-26660-71
Thông số kỹ thuật : 45T*56T 45Tx56T (46*130.5*35)
Model : 8F/10-30/2Z
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nhông hộp số xe nâng HELI FD20~30VC,FG20~30VC,Heli,HC,JAC,Baoli CPC10~35

Nhông hộp số xe nâng HELI FD20~30VC,FG20~30VC,Heli,HC,JAC,Baoli CPC10~35

Mã SP : TI03-016
Part Number , S/N : 12493-42071,JDS30.004
Thông số kỹ thuật : 33T*42T 33Tx42T
Model : FD20~30VC,FG20~30VC,Heli,HC,JAC,Baoli CPC10~35
Brand ( Hiệu ) : HELI
Trọng lượng , (Kg) : 1.43
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nhông hộp số xe nâng TCM FD20-30C6

Nhông hộp số xe nâng TCM FD20-30C6

Mã SP : TI04-002
Part Number , S/N : 139a3-42011
Thông số kỹ thuật : 33T*42T (52*112*40)
Model : FD20-30C6
Brand ( Hiệu ) : TCM
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nhông hộp số xe nâng TOYOTA 5FD/G10-18 1DZ, 2J, 4Y

Nhông hộp số xe nâng TOYOTA 5FD/G10-18 1DZ, 2J, 4Y

Mã SP : TI04-005
Part Number , S/N : 33332-13040-71,33332-13620-71
Thông số kỹ thuật : 40T*45T 40Tx45T (44*97.5*37)
Model : 5FD/G10-18 1DZ, 2J, 4Y
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 1.2
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nhông hộp số xe nâng TOYOTA 6FD20-30/2Z

Nhông hộp số xe nâng TOYOTA 6FD20-30/2Z

Mã SP : TI04-008
Part Number , S/N : 33332-23660-71
Thông số kỹ thuật : 45T*59T 45Tx59T
Model : 6FD20-30/2Z
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 2
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nhông hộp số xe nâng TOYOTA 7FD/G20-30/1DZ 4Y

Nhông hộp số xe nâng TOYOTA 7FD/G20-30/1DZ 4Y

Mã SP : TI04-009
Part Number , S/N : 33332-23340-71
Thông số kỹ thuật : 47T*54T 47Tx54T (48*115*37)
Model : 7FD/G20-30/1DZ 4Y
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nhông hộp số xe nâng TOYOTA 7FD20-30/2Z

Nhông hộp số xe nâng TOYOTA 7FD20-30/2Z

Mã SP : TI04-010
Part Number , S/N : 33332-23440-71
Thông số kỹ thuật : 44T*54t 44Tx54T(48*115.5*37)
Model : 7FD20-30/2Z
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nhông hộp số xe nâng TOYOTA 7FG10-25/5K

Nhông hộp số xe nâng TOYOTA 7FG10-25/5K

Mã SP : TI04-011
Part Number , S/N : 33332-23320-71
Thông số kỹ thuật : 54T*55T 54Tx55T
Model : 7FG10-25/5K
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 1.85
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nhông hộp số xe nâng TCM FD20-30Z5

Nhông hộp số xe nâng TCM FD20-30Z5

Mã SP : TI04-016
Part Number , S/N : 12493-42081
Thông số kỹ thuật : 23T*42T 23Tx42T
Model : FD20-30Z5
Brand ( Hiệu ) : TCM,HELI
Trọng lượng , (Kg) : 1.08
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nhông hộp số xe nâng TOYOTA 8F/10-30/2Z

Nhông hộp số xe nâng TOYOTA 8F/10-30/2Z

Mã SP : TI04-017
Part Number , S/N : 33332-26660-71
Thông số kỹ thuật : 41T*45T41Tx45T(38*96*38)
Model : 8F/10-30/2Z
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 1.04
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nhông hộp số xe nâng TOYOTA 5-6FD/G10-30

Nhông hộp số xe nâng TOYOTA 5-6FD/G10-30

Mã SP : TI05-001
Part Number , S/N : 33334-23001-71
Thông số kỹ thuật : 22T*36T 22Tx36T (44*115*51)
Model : 5-6FD/G10-30
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nhông hộp số xe nâng TCM FD20-30C3

Nhông hộp số xe nâng TCM FD20-30C3

Mã SP : TI05-002
Part Number , S/N : 12n43-42271
Thông số kỹ thuật : 35T*56T 35Tx56T
Model : FD20-30C3
Brand ( Hiệu ) : TCM
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nhông hộp số xe nâng TCM FD20-30C6 FD20-30Z5

Nhông hộp số xe nâng TCM FD20-30C6 FD20-30Z5

Mã SP : TI05-003
Part Number , S/N : 134A3-42151,134A3-42451
Thông số kỹ thuật : 27T*42T 27Tx42T (52*112.5*40)
Model : FD20-30C6 FD20-30Z5
Brand ( Hiệu ) : TCM
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nhông hộp số xe nâng TOYOTA 7F/10-45

Nhông hộp số xe nâng TOYOTA 7F/10-45

Mã SP : TI05-004
Part Number , S/N : 33334-23320-71
Thông số kỹ thuật : 30T*33t 30Tx33T (48*115*40)
Model : 7F/10-45
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nhông hộp số xe nâng TCM FD20-30Z5

Nhông hộp số xe nâng TCM FD20-30Z5

Mã SP : TI05-005
Part Number , S/N : 124G3-42021
Thông số kỹ thuật : 26T*36t 26Tx36T
Model : FD20-30Z5
Brand ( Hiệu ) : TCM
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nhông hộp số xe nâng TCM, Heli, Hangcha H2000 SERIES CPC/CPQ20-35

Nhông hộp số xe nâng TCM, Heli, Hangcha H2000 SERIES CPC/CPQ20-35

Mã SP : TI05-009
Part Number , S/N : 12493-42051,JDS30.014
Thông số kỹ thuật : 25T*42T 25Tx42T
Model : H2000 SERIES CPC/CPQ20-35
Brand ( Hiệu ) : TCM, Heli, Hangcha
Trọng lượng , (Kg) : 1.37
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nhông hộp số xe nâng TOYOTA 5FD30, 5FG30 6FD30, 6FG30

Nhông hộp số xe nâng TOYOTA 5FD30, 5FG30 6FD30, 6FG30

Mã SP : TI06-004
Part Number , S/N : 33335-23001-71
Thông số kỹ thuật : 27T*36T 27Tx36T
Model : 5FD30, 5FG30 6FD30, 6FG30
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nhông hộp số xe nâng HELI H2000/CPC20-35

Nhông hộp số xe nâng HELI H2000/CPC20-35

Mã SP : TI06-005
Part Number , S/N : 12493-42061,JDS30.005
Thông số kỹ thuật : 29T*42T 29Tx42T
Model : H2000/CPC20-35
Brand ( Hiệu ) : HELI
Trọng lượng , (Kg) : 1.18
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nhông hộp số xe nâng TOYOTA 7FD/G10-45

Nhông hộp số xe nâng TOYOTA 7FD/G10-45

Mã SP : TI06-006
Part Number , S/N : 33335-23320-71
Thông số kỹ thuật : 30T*39T 30Tx39T
Model : 7FD/G10-45
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nhông hộp số xe nâng TCM FD20-30C6,FD20-30Z5

Nhông hộp số xe nâng TCM FD20-30C6,FD20-30Z5

Mã SP : TI06-010
Part Number , S/N : 134A3-42171
Thông số kỹ thuật : 25T*42T 25Tx42T
Model : FD20-30C6,FD20-30Z5
Brand ( Hiệu ) : TCM
Trọng lượng , (Kg) : 0.79
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nhông hộp số xe nâng YALE 9064096-01

Nhông hộp số xe nâng YALE 9064096-01

Mã SP : VTH02286
Part Number , S/N : 9064096-01
Thông số kỹ thuật : 42T*45t 42Tx45T(44*132*37.5)
Brand ( Hiệu ) : YALE
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nhông hộp số xe nâng TOYOTA 6FD25

Nhông hộp số xe nâng TOYOTA 6FD25

Mã SP : TI43TX45T
Thông số kỹ thuật : 43T*45t 43Tx45T
Model : TOYOTA 6FD25
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nhông hộp số xe nâng KOMATSU FD23-12

Nhông hộp số xe nâng KOMATSU FD23-12

Mã SP : VTH03182
Thông số kỹ thuật : 20T*41T 20Tx41T
Model : FD23-12
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nhông hộp số xe nâng HELI CPCD50~100/YQX100 38T

Nhông hộp số xe nâng HELI CPCD50~100/YQX100 38T

Mã SP : VTH03102
Part Number , S/N : YQX100C.004
Thông số kỹ thuật : 38T
Model : CPCD50~100/YQX100
Brand ( Hiệu ) : HELI
Trọng lượng , (Kg) : 5.4
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nhông hộp số xe nâng HELI 38T

Nhông hộp số xe nâng HELI 38T

Mã SP : VTH03100
Part Number , S/N : YQX100C.002;YQX100C.003 YQX100C.004
Thông số kỹ thuật : 38T
Model : CPCD50~100/YQX100
Brand ( Hiệu ) : HELI
Trọng lượng , (Kg) : 3.94
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nhông hộp số xe nâng

Nhông hộp số xe nâng

Mã SP : VTH36421
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nhông hộp số xe nâng HELI 55T

Nhông hộp số xe nâng HELI 55T

Mã SP : VTH03097
Part Number , S/N : 15943-82122,YQX100.016
Thông số kỹ thuật : 55T
Model : CPCD50~100
Brand ( Hiệu ) : HELI
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nhông hộp số xe nâng HELI YQX100C.005,YQX100C.006,YQX100C.008

Nhông hộp số xe nâng HELI YQX100C.005,YQX100C.006,YQX100C.008

Mã SP : VTH03093
Part Number , S/N : YQX100C.005,YQX100C.006,YQX100C.008
Thông số kỹ thuật : 16T*29T 16Tx29T
Model : CPCD50~100/YQX100
Brand ( Hiệu ) : HELI
Trọng lượng , (Kg) : 1.08
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nhông hộp số xe nâng NISSAN 56T

Nhông hộp số xe nâng NISSAN 56T

Mã SP : TI03-022
Part Number , S/N : 32282-50K00
Thông số kỹ thuật : 56T
Model : J01/J02
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nhông hộp số xe nâng TCM FD50-100Z8 CPCD50-100

Nhông hộp số xe nâng TCM FD50-100Z8 CPCD50-100

Mã SP : TF06-002
Part Number , S/N : 15793-82041
Thông số kỹ thuật : 29T*38T 29Tx38T
Model : FD50-100Z8 CPCD50-100
Brand ( Hiệu ) : TCM
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bộ cùi dĩa xe nâng 1 tấn - 25 tấn

Bộ cùi dĩa xe nâng 1 tấn - 25 tấn

Mã SP : VTH36423
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nhông hộp số xe nâng TAILIFT FD / G15-35

Nhông hộp số xe nâng TAILIFT FD / G15-35

Mã SP : TF06-003
Part Number , S/N : 32167
Thông số kỹ thuật : 23T*41T 23Tx41T
Model : FD / G15-35
Brand ( Hiệu ) : TAILIP
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nhông hộp số xe nâng TCM FDG35-50T8,T9,CPCD40-50

Nhông hộp số xe nâng TCM FDG35-50T8,T9,CPCD40-50

Mã SP : TF06-004
Part Number , S/N : 128E3-82061
Thông số kỹ thuật : 22T*38T 22Tx38T
Model : FDG35-50T8,T9,CPCD40-50
Brand ( Hiệu ) : TCM
Trọng lượng , (Kg) : 1.33
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá
« 1 2 3 4 5 »