Bơm hộp số bơm thủy lực xe xúc KOMATSU W90-2

Bơm hộp số bơm thủy lực xe xúc KOMATSU W90-2

Mã SP : VTH37380
Part Number , S/N : 705-11-33100
Model : W90-2
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm thủy lực xe xúc OEM 705-52-30360

Bơm thủy lực xe xúc OEM 705-52-30360

Mã SP : FI88
Part Number , S/N : 705-52-30360
Model : 705-52-30360
Brand ( Hiệu ) : OEM
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy Bơm Thủy Lực Piston KOMATSU 708-2G-00700

Máy Bơm Thủy Lực Piston KOMATSU 708-2G-00700

Mã SP : F6VF
Model : 708-2G-00700
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 280
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Motor quay Vickers 74318-DCE

Motor quay Vickers 74318-DCE

Mã SP : VTH81679
Part Number , S/N : 171031RMD1170
Brand ( Hiệu ) : Vickers
Trọng lượng , (Kg) : 140
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy Bơm Thủy Lực Máy Xúc KOMATSU K3V112DT-9C32-04

Máy Bơm Thủy Lực Máy Xúc KOMATSU K3V112DT-9C32-04

Mã SP : 3IHB
Model : K3V112DT-9C32-04
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 140
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy Bơm Thủy Lực Máy Xúc HITACHI HPV145

Máy Bơm Thủy Lực Máy Xúc HITACHI HPV145

Mã SP : RSGT
Part Number , S/N : 4633472
Model : HPV145
Brand ( Hiệu ) : Hitachi
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy Bơm Thủy Lực Máy Xúc HITACHI EX270-5 EX280-5

Máy Bơm Thủy Lực Máy Xúc HITACHI EX270-5 EX280-5

Mã SP : 5WMY
Part Number , S/N : 9151953
Model : EX270-5 EX280-5
Brand ( Hiệu ) : HITACHI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy Bơm Thủy Lực Máy Xúc HITACHI HPV118HV0-25A

Máy Bơm Thủy Lực Máy Xúc HITACHI HPV118HV0-25A

Mã SP : 059K
Part Number , S/N : 9256125
Model : HPV118HV0-25A
Brand ( Hiệu ) : HITACHI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy Bơm Thủy Lực Máy Xúc HITACHI PV116-145

Máy Bơm Thủy Lực Máy Xúc HITACHI PV116-145

Mã SP : K107
Part Number , S/N : 9217993
Model : PV116-145
Brand ( Hiệu ) : HITACHI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy Bơm

Máy Bơm

Mã SP : VTH94508
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy Bơm Thủy Lực Máy Xúc HITACHI AP2D36 KP2D36

Máy Bơm Thủy Lực Máy Xúc HITACHI AP2D36 KP2D36

Mã SP : 5KG6
Model : AP2D36 KP2D36
Brand ( Hiệu ) : HITACHI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy Bơm Thủy Lực Máy Xúc KOMATSU 31N6-10100

Máy Bơm Thủy Lực Máy Xúc KOMATSU 31N6-10100

Mã SP : 597C
Model : 31N6-10100
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy Bơm Thủy Lực Máy Xúc KAWASAKI K5V140DTP-9N29

Máy Bơm Thủy Lực Máy Xúc KAWASAKI K5V140DTP-9N29

Mã SP : S6ED
Part Number , S/N : K5V140DTP-9N29
Model : K5V140DTP-9N29
Brand ( Hiệu ) : Kawasaki
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy Bơm Thủy Lực Máy Xúc KAWASAKI 31N6-17010

Máy Bơm Thủy Lực Máy Xúc KAWASAKI 31N6-17010

Mã SP : 73X1
Part Number , S/N : 31N6-17010
Model : 31N6-17010
Brand ( Hiệu ) : Kawasaki
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm Thủy Lực Komatsu PC50MR-2 PC60

Bơm Thủy Lực Komatsu PC50MR-2 PC60

Mã SP : NVOD
Part Number , S/N : 14524052
Model : PC50MR-2 PC60
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 56
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy Bơm Thủy Lực Máy Xúc CAT K5V80DT-9N0Y-02

Máy Bơm Thủy Lực Máy Xúc CAT K5V80DT-9N0Y-02

Mã SP : 295K
Model : K5V80DT-9N0Y-02
Brand ( Hiệu ) : CAT
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy Bơm Thủy Lực Máy Xúc KOMATSU K5V80DT-9N0Y-01

Máy Bơm Thủy Lực Máy Xúc KOMATSU K5V80DT-9N0Y-01

Mã SP : AQO6
Model : K5V80DT-9N0Y-01
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy Bơm Thủy Lực Máy Xúc KOMATSU K3V112DTP-HN1F-01

Máy Bơm Thủy Lực Máy Xúc KOMATSU K3V112DTP-HN1F-01

Mã SP : 9I96
Model : K3V112DTP-HN1F-01
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy Bơm Thủy Lực Máy Xúc KAWASAKI K3V112DT-9C32-02

Máy Bơm Thủy Lực Máy Xúc KAWASAKI K3V112DT-9C32-02

Mã SP : IMOZ
Part Number , S/N : K3V112DT-9C32-02
Model : K3V112DT-9C32-02
Brand ( Hiệu ) : KAWASAKI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy Bơm Thủy Lực Máy Xúc KOMATSU K5V140DTP-9N29

Máy Bơm Thủy Lực Máy Xúc KOMATSU K5V140DTP-9N29

Mã SP : 2DI1
Model : K5V140DTP-9N29
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy Bơm Thủy Lực Máy Xúc xe nâng KAWASAKI K5V140DTP-YT6K-02

Máy Bơm Thủy Lực Máy Xúc xe nâng KAWASAKI K5V140DTP-YT6K-02

Mã SP : 1GAE
Part Number , S/N : K5V140DTP-YT6K-02
Model : K5V140DTP-YT6K-02
Brand ( Hiệu ) : KAWASAKI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy Bơm Thủy Lực Máy Xúc KAWASAKI R360-7 R360-5

Máy Bơm Thủy Lực Máy Xúc KAWASAKI R360-7 R360-5

Mã SP : 32W7
Part Number , S/N : R360-7 R360-5
Model : R360-7 R360-5
Brand ( Hiệu ) : KAWASAKI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy Bơm Thủy Lực xe nâng KAWASAKI K5V200DTH-9C1Z-02

Máy Bơm Thủy Lực xe nâng KAWASAKI K5V200DTH-9C1Z-02

Mã SP : 3GSU
Part Number , S/N : 708-2G-00700 705-41-08090 708-2L-00300 705-52-21070
Model : K5V200DTH-9C1Z-02
Brand ( Hiệu ) : KAWASAKI
Trọng lượng , (Kg) : 200
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy Bơm Thủy Lực Máy Xúc xe máy KAWASAKI K5V80DTP-9N61

Máy Bơm Thủy Lực Máy Xúc xe máy KAWASAKI K5V80DTP-9N61

Mã SP : R9KH
Part Number , S/N : K5V80DTP-9N61
Model : K5V80DTP-9N61
Brand ( Hiệu ) : KAWASAKI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy Bơm Thủy Lực Máy Xúc KAWASAKI KPSV2D27

Máy Bơm Thủy Lực Máy Xúc KAWASAKI KPSV2D27

Mã SP : ZNUT
Part Number , S/N : KPSV2D27
Model : KPSV2D27
Brand ( Hiệu ) : KAWASAKI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy Bơm Thủy Lực Máy Xúc KAWASAKI KPSV2D27

Máy Bơm Thủy Lực Máy Xúc KAWASAKI KPSV2D27

Mã SP : DZA6
Part Number , S/N : KPSV2D27
Model : KPSV2D27
Brand ( Hiệu ) : KAWASAKI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy Bơm Thủy Lực Máy Xúc KAWASAKI K5VP2D28

Máy Bơm Thủy Lực Máy Xúc KAWASAKI K5VP2D28

Mã SP : N2HD
Part Number , S/N : K5VP2D28
Model : K5VP2D28
Brand ( Hiệu ) : KAWASAKI
Trọng lượng , (Kg) : 33
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy Bơm Thủy Lực Máy Xúc DOOSAN K5VP2D36

Máy Bơm Thủy Lực Máy Xúc DOOSAN K5VP2D36

Mã SP : WPSO
Part Number , S/N : K5VP2D36
Model : K5VP2D36
Brand ( Hiệu ) : Doosan
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy Bơm Thủy Lực Máy Xúc VOLVO K3V63DT-9N0Q

Máy Bơm Thủy Lực Máy Xúc VOLVO K3V63DT-9N0Q

Mã SP : QC2M
Model : K3V63DT-9N0Q
Brand ( Hiệu ) : Volvo
Trọng lượng , (Kg) : 83
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy Bơm Thủy Lực Máy Xúc KAWASAKI K3V63DT-9N19

Máy Bơm Thủy Lực Máy Xúc KAWASAKI K3V63DT-9N19

Mã SP : QBZ9
Part Number , S/N : K3V63DT-9N19
Model : K3V63DT-9N19
Brand ( Hiệu ) : KAWASAKI
Trọng lượng , (Kg) : 82kgs
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy Bơm Thủy Lực Máy Xúc SANY K3V63DT-9P0H

Máy Bơm Thủy Lực Máy Xúc SANY K3V63DT-9P0H

Mã SP : VGC6
Part Number , S/N : K3V63DT-9P0H
Model : K3V63DT-9P0H
Brand ( Hiệu ) : Sany
Trọng lượng , (Kg) : 80
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy Bơm Thủy Lực Máy Xúc Hyundai K3V63DT-9C0S

Máy Bơm Thủy Lực Máy Xúc Hyundai K3V63DT-9C0S

Mã SP : US5D
Model : K3V63DT-9C0S
Brand ( Hiệu ) : Hyundai
Trọng lượng , (Kg) : 81
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy Bơm Thủy Lực Máy Xúc DOOSAN K3V63DT-HNOV

Máy Bơm Thủy Lực Máy Xúc DOOSAN K3V63DT-HNOV

Mã SP : C2W6
Part Number , S/N : K3V63DT-HNOV
Model : K3V63DT-HNOV
Brand ( Hiệu ) : DOOSAN
Trọng lượng , (Kg) : 89
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy Bơm Thủy Lực Máy Xúc Daewoo K3V112DT-HNOV

Máy Bơm Thủy Lực Máy Xúc Daewoo K3V112DT-HNOV

Mã SP : YCIT
Model : K3V112DT-HNOV
Brand ( Hiệu ) : Daewoo
Trọng lượng , (Kg) : 150
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm thủy lực piston KOMATSU PC40-7 PC50UU

Bơm thủy lực piston KOMATSU PC40-7 PC50UU

Mã SP : EM5W
Part Number , S/N : 705-41-08090
Model : PC40-7 PC50UU
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 60
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy Bơm Thủy Lực Piston KOMATSU PC200-6 PC210-6

Máy Bơm Thủy Lực Piston KOMATSU PC200-6 PC210-6

Mã SP : L2VA
Part Number , S/N : 708-2L -00440
Model : PC200-6 PC210-6
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 240
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy Bơm Thủy Lực Piston KOMATSU PC200-7

Máy Bơm Thủy Lực Piston KOMATSU PC200-7

Mã SP : 4AZB
Part Number , S/N : 708-2L -00300
Model : PC200-7
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 260
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy Bơm Thủy Lực Piston KOMATSU PC400-7 PC450-8

Máy Bơm Thủy Lực Piston KOMATSU PC400-7 PC450-8

Mã SP : MU98
Part Number , S/N : 708-2H-01027 708-2H-00027
Model : PC400-7 PC450-8
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 360kgs
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy Bơm Thủy Lực Piston KOBELCO K5V140 LC10V00005F4

Máy Bơm Thủy Lực Piston KOBELCO K5V140 LC10V00005F4

Mã SP : QJWB
Model : K5V140 LC10V00005F4
Brand ( Hiệu ) : KOBELCO
Trọng lượng , (Kg) : 180
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy Bơm Thủy Lực Piston KOBELCO K5V200

Máy Bơm Thủy Lực Piston KOBELCO K5V200

Mã SP : 98CT
Model : K5V200
Brand ( Hiệu ) : KOBELCO
Trọng lượng , (Kg) : 210kgs
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy Bơm Thủy Lực Piston KOBELCO YN10V00023F1 YN10V00023F2 YN10V00023F3

Máy Bơm Thủy Lực Piston KOBELCO YN10V00023F1 YN10V00023F2 YN10V00023F3

Mã SP : I1JM
Model : YN10V00023F1 YN10V00023F2 YN10V00023F3
Brand ( Hiệu ) : KOBELCO
Trọng lượng , (Kg) : 143kgs
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy Bơm Thủy Lực Piston KOBELCO K5V200 LS10V00016F1 LS10V00016F2

Máy Bơm Thủy Lực Piston KOBELCO K5V200 LS10V00016F1 LS10V00016F2

Mã SP : WUF2
Model : K5V200 LS10V00016F1 LS10V00016F2
Brand ( Hiệu ) : KOBELCO
Trọng lượng , (Kg) : 210kgs
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy Bơm Thủy Lực Piston KOBELCO YN10V00023F1

Máy Bơm Thủy Lực Piston KOBELCO YN10V00023F1

Mã SP : ITWF
Model : YN10V00023F1
Brand ( Hiệu ) : KOBELCO
Trọng lượng , (Kg) : 143kgs
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy Bơm Thủy Lực Piston KOBELCO YN10V00036F1

Máy Bơm Thủy Lực Piston KOBELCO YN10V00036F1

Mã SP : BZHY
Model : YN10V00036F1
Brand ( Hiệu ) : KOBELCO
Trọng lượng , (Kg) : 138
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy Bơm Thủy Lực Piston KOBELCO PVD-1B

Máy Bơm Thủy Lực Piston KOBELCO PVD-1B

Mã SP : YPUZ
Model : PVD-1B
Brand ( Hiệu ) : KOBELCO
Trọng lượng , (Kg) : 66kgs
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy Bơm Thủy Lực Piston KOMATSU K3V63DT-9N0Q-04

Máy Bơm Thủy Lực Piston KOMATSU K3V63DT-9N0Q-04

Mã SP : 8IK9
Model : K3V63DT-9N0Q-04
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 66
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy Bơm Thủy Lực Piston xe nâng KAWASAKI K3V180DT-9N29-01

Máy Bơm Thủy Lực Piston xe nâng KAWASAKI K3V180DT-9N29-01

Mã SP : 5X9B
Part Number , S/N : K3V180DT-9N29-01
Model : K3V180DT-9N29-01
Brand ( Hiệu ) : KAWASAKI
Trọng lượng , (Kg) : 198kgs
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm Thủy Lực xe Xúc KOMATSU D375A-5

Bơm Thủy Lực xe Xúc KOMATSU D375A-5

Mã SP : VTH94655
Part Number , S/N : 705-58-44050
Model : D375A-5
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm Thủy Lực xe Xúc KOMATSU D155A-3 D155A-5

Bơm Thủy Lực xe Xúc KOMATSU D155A-3 D155A-5

Mã SP : VTH44236
Part Number , S/N : 705-52-40160
Model : D155A-3 D155A-5
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 30
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm Thủy Lực xe xúc KOMATSU WA320-3 WA300-3L/WA320-3CS.WA320-3DZ

Bơm Thủy Lực xe xúc KOMATSU WA320-3 WA300-3L/WA320-3CS.WA320-3DZ

Mã SP : VTH44224
Part Number , S/N : 705-55-34160 705-55-24130 705-55-34180 705-55-34190 705-52-30080 705-52-30220 705-52-30360 705-52-30390 705-52-30560
Model : WA320-3 WA300-3L/WA320-3CS.WA320-3DZ
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm Thủy Lực xe Xúc KOMATSU WA600-1

Bơm Thủy Lực xe Xúc KOMATSU WA600-1

Mã SP : VTH44223
Part Number , S/N : 705-58-46001 705-58-47000 705-58-46010 705-58-43010 705-56-34180 705-56-34240 705-56-34040 705-56-34100 705-56-44000
Model : WA600-1
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm Thủy Lực xe xúc KOMATSU 540-1S, 540B-1S W90-3.W120-3

Bơm Thủy Lực xe xúc KOMATSU 540-1S, 540B-1S W90-3.W120-3

Mã SP : VTH37381
Part Number , S/N : 705-51-32000
Model : 540-1S, 540B-1S W90-3.W120-3
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm Thủy Lực xe xúc KOMATSU LW200L LW160-1 W90-2-3.W120-3

Bơm Thủy Lực xe xúc KOMATSU LW200L LW160-1 W90-2-3.W120-3

Mã SP : VTH37379
Part Number , S/N : 705-11-36100
Model : LW200L LW160-1 W90-2-3.W120-3
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm Thủy Lực xe xúc KOMATSU D155A-3 D155A-5

Bơm Thủy Lực xe xúc KOMATSU D155A-3 D155A-5

Mã SP : VTH37356
Part Number , S/N : 705-52-40160
Model : D155A-3 D155A-5
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Giá đỡ bơm TOYOTA 13Z

Giá đỡ bơm TOYOTA 13Z

Mã SP : GD-01
Part Number , S/N : 67211-30511-71
Model : 13Z
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Giá đỡ bơm TOYOTA 11Z

Giá đỡ bơm TOYOTA 11Z

Mã SP : GD-00
Part Number , S/N : YT32-H008
Model : 11Z
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá