Lá mía MITSUBISHI

Lá mía MITSUBISHI

Mã SP : VTH19344
Model : FD35~50K
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá mía MITSUBISHI

Lá mía MITSUBISHI

Mã SP : VTH19343
Model : FD35~50K
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá mía MITSUBISHI

Lá mía MITSUBISHI

Mã SP : VTH19342
Model : F18B,F14C
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá mía MITSUBISHI

Lá mía MITSUBISHI

Mã SP : VTH19341
Model : F18A,F14B
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá mía KOMATSU

Lá mía KOMATSU

Mã SP : VTH19339
Model : FD/G20~30-16
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá mía KOMATSU

Lá mía KOMATSU

Mã SP : VTH19338
Model : FD/G20~30-12/-14
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá mía KOMATSU

Lá mía KOMATSU

Mã SP : VTH19337
Model : FD30~11
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá mía KOMATSU

Lá mía KOMATSU

Mã SP : VTH19336
Model : FD30~10
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá mía TCM

Lá mía TCM

Mã SP : VTH19335
Model : FD35~50T8,FD50~100Z8
Brand ( Hiệu ) : TCM
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá mía TCM

Lá mía TCM

Mã SP : VTH19334
Model : FG20~30T3
Brand ( Hiệu ) : TCM
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá mía HC

Lá mía HC

Mã SP : VTH19333
Model : CPCD20~30
Brand ( Hiệu ) : HC
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá mía TCM

Lá mía TCM

Mã SP : VTH19331
Model : FG20~30T7,FG20~30T6
Brand ( Hiệu ) : TCM
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá mía TCM

Lá mía TCM

Mã SP : VTH19330
Model : FG20~30T6
Brand ( Hiệu ) : TCM
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá mía TCM

Lá mía TCM

Mã SP : VTH19326
Model : FD20~30T6
Brand ( Hiệu ) : TCM
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá mía TCM

Lá mía TCM

Mã SP : VTH19325
Model : FD20~30Z5/T6
Brand ( Hiệu ) : TCM
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá mía 6 lổ 330

Lá mía 6 lổ 330

Mã SP : VTH19321
Thông số kỹ thuật : 6 lổ 330
Model : CPCD20~35
Brand ( Hiệu ) : Heli
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá mía MITSUBISHI

Lá mía MITSUBISHI

Mã SP : VTH03134
Part Number , S/N : 91323-00600
Model : S4S
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá mía

Lá mía

Mã SP : VTH756
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá mía

Lá mía

Mã SP : VTH1444
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá mía

Lá mía

Mã SP : VTH1443
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá mía

Lá mía

Mã SP : VTH1442
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá mía

Lá mía

Mã SP : VTH1441
Thông số kỹ thuật : 8lổ
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá mía

Lá mía

Mã SP : VTH1438
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá mía MITSUBISHI

Lá mía MITSUBISHI

Mã SP : VTH01372
Part Number , S/N : 91823-20200
Model : 370*86
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá mía

Lá mía

Mã SP : TT01-043
Part Number , S/N : 18629-30T11
Thông số kỹ thuật : 6 lổ
Model : EP FD20-35/TD27
Trọng lượng , (Kg) : 1.3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá mía TAILIP

Lá mía TAILIP

Mã SP : TT01-036
Part Number , S/N : 32164,22560421
Thông số kỹ thuật : 6 lổ
Model : Tailift FG15-35H20.H25
Brand ( Hiệu ) : TAILIP
Trọng lượng , (Kg) : 1.62
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá mía KOMATSU

Lá mía KOMATSU

Mã SP : TT01-035
Part Number , S/N : 3EC-13-11330
Thông số kỹ thuật : 392*96
Model : FD40-5 6D95
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá mía HANGCHA

Lá mía HANGCHA

Mã SP : TT01-031
Thông số kỹ thuật : 6 lổ φ342*65
Model : HC 35HB/4JG2
Brand ( Hiệu ) : Hangcha
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá mía TCM, Heli, Hangcha

Lá mía TCM, Heli, Hangcha

Mã SP : TT01-030
Part Number , S/N : BK-6593100000
Thông số kỹ thuật : 8 lổ
Model : FD50-100Z7
Brand ( Hiệu ) : TCM, Heli, Hangcha
Trọng lượng , (Kg) : 3.1
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá mía TCM

Lá mía TCM

Mã SP : TT01-028
Thông số kỹ thuật : 10 lổ φ370*86
Model : S6S
Brand ( Hiệu ) : TCM
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá mía TCM

Lá mía TCM

Mã SP : TT01-027
Thông số kỹ thuật : 12 lổ φ385*98
Model : 385*98
Brand ( Hiệu ) : TCM
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá mía TOYOTA

Lá mía TOYOTA

Mã SP : TT01-026
Thông số kỹ thuật : 8 lổ φ306*58
Model : TOYOTA 1.5T
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá mía KOMATSU

Lá mía KOMATSU

Mã SP : TT01-025
Thông số kỹ thuật : 8 lổ φ392*94
Model : KOMATSU 6D95
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá mía HYTSTER

Lá mía HYTSTER

Mã SP : TT01-024
Thông số kỹ thuật : 6 lổ φ315*70
Model : YALE HA HYSTER
Brand ( Hiệu ) : HYTSTER
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá mía HANGCHA

Lá mía HANGCHA

Mã SP : TT01-023
Part Number , S/N : me-411/2-0
Thông số kỹ thuật : 8 lổ
Model : Hangcha R 4-5T
Brand ( Hiệu ) : Hangcha
Trọng lượng , (Kg) : 3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá mía HANGCHA

Lá mía HANGCHA

Mã SP : TT01-021
Part Number , S/N : me-411/2-0
Thông số kỹ thuật : 6 lổ
Model : diameter65* inside6 holes/ center distance 82* out
Brand ( Hiệu ) : Hangcha
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá mía TCM

Lá mía TCM

Mã SP : TT01-019
Part Number , S/N : 143E3-82361
Thông số kỹ thuật : 10 lổ
Model : FD35-50T9
Brand ( Hiệu ) : TCM
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá mía TCM

Lá mía TCM

Mã SP : TT01-018
Part Number , S/N : BK-6A09100001
Thông số kỹ thuật : 8 lổ φ391*86
Model : FD50-100ZB, FD35-50T8
Brand ( Hiệu ) : TCM
Trọng lượng , (Kg) : 3.34
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá mía NISSAN

Lá mía NISSAN

Mã SP : TT01-017
Part Number , S/N : 12334-05h01
Thông số kỹ thuật : 6 lổ φ300*65
Model : FD20~30T6N/TD27 FG20~30T6/H20
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá mía HANGCHA

Lá mía HANGCHA

Mã SP : TT01-015
Thông số kỹ thuật : 6 lổ φ300*70
Model : HANGCHA CPCD20-30..TD27
Brand ( Hiệu ) : Hangcha
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá mía MITSUBISHI

Lá mía MITSUBISHI

Mã SP : TT01-014
Part Number , S/N : 91823-20200
Thông số kỹ thuật : 10 lổ φ387*105
Model : FD35-50K,S6S
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá mía MITSUBISHI

Lá mía MITSUBISHI

Mã SP : TT01-013
Part Number , S/N : 91823-10200
Thông số kỹ thuật : 10 lổ φ387*110
Model : S6E
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá mía TCM

Lá mía TCM

Mã SP : TT01-012
Part Number , S/N : 13683-82022
Thông số kỹ thuật : 6 lổ Φ343*70
Model : FD20-30T6/C240
Brand ( Hiệu ) : TCM
Trọng lượng , (Kg) : 1.7
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá mía MITSUBISHI

Lá mía MITSUBISHI

Mã SP : TT01-010
Part Number , S/N : 91323-00200
Thông số kỹ thuật : 8 lổ φ340*70
Model : F18B/S4S,FD/GD20-30TA
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá mía MITSUBISHI

Lá mía MITSUBISHI

Mã SP : TT01-009
Part Number , S/N : 91223-00300
Thông số kỹ thuật : 8 lổ φ340*70
Model : F18A /S4E
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá mía KOMATSU

Lá mía KOMATSU

Mã SP : TT01-008
Part Number , S/N : 30B-13-11120
Thông số kỹ thuật : 8 lổ φ340*70
Model : FD30-16 /4D94LE
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá mía KOMATSU

Lá mía KOMATSU

Mã SP : TT01-007
Part Number , S/N : DC6A26100000
Thông số kỹ thuật : 6 lổ Φ340*70
Model : FD30-14/4D94E
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá mía KOMATSU

Lá mía KOMATSU

Mã SP : TT01-006
Part Number , S/N : 3EB-13-22330
Thông số kỹ thuật : 10 lổ φ340*73
Model : FD30-11/4D95
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá mía KOMATSU

Lá mía KOMATSU

Mã SP : TT01-005
Thông số kỹ thuật : 10 lổ φ340*73
Model : FD30-10/4D95
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá mía TCM, Heli, Hangcha

Lá mía TCM, Heli, Hangcha

Mã SP : TT01-004
Part Number , S/N : 12N53-80311,91A23-00300(91A23-00301)
Thông số kỹ thuật : 8 lổ Φ338*70
Model : FD20-30T3/C240,TD27,FG20-30T3/K21
Brand ( Hiệu ) : TCM, Heli, Hangcha
Trọng lượng , (Kg) : 1.32
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá mía TCM, Heli, Hangcha

Lá mía TCM, Heli, Hangcha

Mã SP : TT01-003
Part Number , S/N : 137B3-80211/12334-05H01
Thông số kỹ thuật : 6 lổ Φ300*70
Model : FD20-30T7/TD27, FG20-30T6/H20, TD27
Brand ( Hiệu ) : TCM, Heli, Hangcha
Trọng lượng , (Kg) : 0.96
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá mía TCM, Heli, Hangcha

Lá mía TCM, Heli, Hangcha

Mã SP : TT01-002
Part Number , S/N : 13683-82021,136L3-80311
Thông số kỹ thuật : 6 lổ Φ343*65
Model : FD30T3C/TD27 C240
Brand ( Hiệu ) : TCM, Heli, Hangcha
Trọng lượng , (Kg) : 1.76
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá mía TCM

Lá mía TCM

Mã SP : TT01-001
Part Number , S/N : 13063-82022,HC132Z3-82021
Thông số kỹ thuật : 6 lổ 330
Model : FD20-30VT,T3C,HELI CPCD20-35
Brand ( Hiệu ) : TCM, Heli, Hangcha
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá mía

Lá mía

Mã SP : LAMIA6*9
Part Number , S/N : 13063-82022
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá mía

Lá mía

Mã SP : LAMIA6*8
Part Number , S/N : YJH265.6B4
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá mía

Lá mía

Mã SP : LAMIA6*16
Part Number , S/N : YJH265.6A1
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá mía

Lá mía

Mã SP : LAMIA 6*8
Part Number , S/N : YJH265A.6
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá