Kìm bấm Cos ghim AK-344

1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
Kìm bấm đầu cos tròn Stanley 9 - 9%
Kìm chết Mỏ dài Stanley 9-1/2 - 9%

Kìm chết Mỏ dài Stanley 9-1/2"/230mm 84-389

173.250 đ 190.575 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
Kìm chết Stanley 10 - 9%

Kìm chết Stanley 10"/250mm 84-369

184.800 đ 203.280 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
Kìm chết Stanley 7 - 9%

Kìm chết Stanley 7"/180mm 84-368

168.630 đ 185.493 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
Kìm chết Stanley 5 - 9%

Kìm chết Stanley 5"/125mm 84-367

152.460 đ 167.706 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
Kìm chết xích Mạ crom KING TONY
9 - 9%

Kìm chết 84-371, 10 inch

Liên hệ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Kìm chết 84-368, 175mm

Liên hệ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Kìm bằng 6 inch

Liên hệ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Kìm bấm cos 1.25-5.5mm

Liên hệ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
Kiềm bấm pake 10 - 9%

Kiềm bấm pake 10"

109.725 đ 120.698 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Kiềm bấm pake 5"

1.000 đ 1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
Kiềm ASAKI AK-8146 - 9%

Kiềm ASAKI AK-8146

102.795 đ 113.075 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
Kìm chết AK-8258, 10 inch - 9%

Kìm chết AK-8258, 10 inch

107.415 đ 118.157 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Kìm Bằng 8

Liên hệ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Kìm bấm cos LY03C-5D

1.155.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Kìm bấm cos ghim HSC8 6-6A

Liên hệ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Kìm bóp đai láp đai chụp bụi

1.000 đ 1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Kìm bóp đai láp đai chụp bụi TP138

1.000 đ 1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá