Xích xe nâng TCM 25808-45751

Xích xe nâng TCM 25808-45751

Mã SP : XICH-01
Part Number , S/N : 25808-45751
Model : 25808-45751
Brand ( Hiệu ) : TCM
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xích xe nâng KOMATSU FD50AT-7

Xích xe nâng KOMATSU FD50AT-7

Mã SP : VTH02907
Part Number , S/N : 2m2
Model : FD50AT-7
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xích xe nâng HYTSTER H2.00-3.20XM(H177)

Xích xe nâng HYTSTER H2.00-3.20XM(H177)

Mã SP : TS99-046
Part Number , S/N : 1343478
Model : H2.00-3.20XM(H177)
Brand ( Hiệu ) : HYTSTER
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Mắt xích xe nâng TOYOTA MC00634K

Mắt xích xe nâng TOYOTA MC00634K

Mã SP : MX-10
Part Number , S/N : MC00634K
Model : MC00634K
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xích xe nâng KOMATSU FD20-25-16(VM450)

Xích xe nâng KOMATSU FD20-25-16(VM450)

Mã SP : MC06-042
Part Number , S/N : 37B-737-1440
Thông số kỹ thuật : A1-25,4x4x85-KS WN17514
Model : FD20-25-16(VM450)
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 7.75
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xích xe nâng KOMATSU FD20-25-16(VM450)

Xích xe nâng KOMATSU FD20-25-16(VM450)

Mã SP : MC06-027
Part Number , S/N : 37B-737-1440
Model : FD20-25-16(VM450)
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 6.75
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Tăng xích động cơ xe nâng HELI WF491GP

Tăng xích động cơ xe nâng HELI WF491GP

Mã SP : ET19-007
Part Number , S/N : 4C27F-E1006060
Model : WF491GP
Brand ( Hiệu ) : HELI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Tăng xích động cơ xe nâng WF491GP

Tăng xích động cơ xe nâng WF491GP

Mã SP : ET19-006
Part Number , S/N : 1006030
Model : WF491GP
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Tăng xích động cơ xe nâng TOYOTA 5K/5-7FG

Tăng xích động cơ xe nâng TOYOTA 5K/5-7FG

Mã SP : ET19-005
Part Number , S/N : 6F/13540-76001-71,7F/13540-78120-71
Model : 5K/5-7FG
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Tăng xích động cơ xe nâng TOYOTA 4Y/5-8FG

Tăng xích động cơ xe nâng TOYOTA 4Y/5-8FG

Mã SP : ET19-003
Part Number , S/N : 13540-78150-71,13540-76002-71,13540-78151-71
Model : 4Y/5-8FG
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Tăng xích động cơ xe nâng NISSAN K15,K21,K25,H15,H20-Ⅱ,H25

Tăng xích động cơ xe nâng NISSAN K15,K21,K25,H15,H20-Ⅱ,H25

Mã SP : ET19-002
Part Number , S/N : N-13070-50K00
Model : K15,K21,K25,H15,H20-Ⅱ,H25
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Tăng xích động cơ xe nâng NISSAN K15,K21,K25,H15,H20-Ⅱ,H25

Tăng xích động cơ xe nâng NISSAN K15,K21,K25,H15,H20-Ⅱ,H25

Mã SP : ET19-001
Part Number , S/N : N-13070-50K00
Model : K15,K21,K25,H15,H20-Ⅱ,H25
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xích kéo bơm động cơ xe nâng Hangcha WF491GP

Xích kéo bơm động cơ xe nâng Hangcha WF491GP

Mã SP : ET16-016
Part Number , S/N : 491GPE-1006040
Model : WF491GP
Brand ( Hiệu ) : Hangcha
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xích kéo bơm động cơ xe nâng NISSAN H20-I,H30A4GR1

Xích kéo bơm động cơ xe nâng NISSAN H20-I,H30A4GR1

Mã SP : ET16-011
Part Number , S/N : N-12352-L1101
Model : H20-I,H30A4GR1
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xích kéo bơm động cơ xe nâng TOYOTA 4Y,5K/7FG,4Y/8FG

Xích kéo bơm động cơ xe nâng TOYOTA 4Y,5K/7FG,4Y/8FG

Mã SP : ET16-010
Part Number , S/N : 13506-78150-71,13506-UB010,13506-UB030
Thông số kỹ thuật : Round nails,13blade/30joint,chain width20.7,7F/0103-0609
Model : 4Y,5K/7FG,4Y/8FG
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xích kéo bơm động cơ xe nâng TOYOTA 4Y,5K,4P/3-4FG

Xích kéo bơm động cơ xe nâng TOYOTA 4Y,5K,4P/3-4FG

Mã SP : ET16-009
Part Number , S/N : 13506-78001-71,13506-78000-71
Thông số kỹ thuật : Round nails,17blades/30joint,
Model : 4Y,5K,4P/3-4FG
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xích kéo bơm động cơ xe nâng TCM, Heli, Hangcha K15、K21、K25

Xích kéo bơm động cơ xe nâng TCM, Heli, Hangcha K15、K21、K25

Mã SP : ET16-002
Part Number , S/N : N-12352-FU400,91H20-01210
Thông số kỹ thuật : Round nails 13blades/36joints
Model : K15、K21、K25
Brand ( Hiệu ) : TCM, Heli, Hangcha
Trọng lượng , (Kg) : 0.9
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xích kéo bơm động cơ xe nâng NISSAN H15,H20-Ⅱ,H25

Xích kéo bơm động cơ xe nâng NISSAN H15,H20-Ⅱ,H25

Mã SP : ET16-001
Part Number , S/N : N-12352-00H00
Thông số kỹ thuật : 17blades/35joints
Model : H15,H20-Ⅱ,H25
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Trọng lượng , (Kg) : 1.02
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xích động cơ xe nâng NISSAN H20-I

Xích động cơ xe nâng NISSAN H20-I

Mã SP : ET15-009
Part Number , S/N : H20-I
Thông số kỹ thuật : đường kính 27 * 3,2 * 9,5 * Pitch tổng chiều rộng 22,8
Model : H20-I
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Trọng lượng , (Kg) : 0.38
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xích động cơ xe nâng Hangcha 491GP/CPQD25

Xích động cơ xe nâng Hangcha 491GP/CPQD25

Mã SP : ET15-007
Part Number , S/N : 1006040
Thông số kỹ thuật : 36节,13片
Model : 491GP/CPQD25
Brand ( Hiệu ) : Hangcha
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xích động cơ xe nâng NISSAN TB42

Xích động cơ xe nâng NISSAN TB42

Mã SP : ET15-006
Part Number , S/N : N-13028-VB000
Model : TB42
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xích động cơ xe nâng TOYOTA 5K/5-7FG

Xích động cơ xe nâng TOYOTA 5K/5-7FG

Mã SP : ET15-005
Part Number , S/N : 13506-76001-71,13506-78120-71
Model : 5K/5-7FG
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xích động cơ xe nâng TOYOTA 4Y/7-8FG

Xích động cơ xe nâng TOYOTA 4Y/7-8FG

Mã SP : ET15-004
Part Number , S/N : 13506-UB020,13506-78151-71
Thông số kỹ thuật : 单排链30节
Model : 4Y/7-8FG
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xích động cơ xe nâng TOYOTA 4Y/5-7FG

Xích động cơ xe nâng TOYOTA 4Y/5-7FG

Mã SP : ET15-003
Part Number , S/N : 13506-76004-71
Thông số kỹ thuật : double-row30joint*pin diameter3.2*joint difference9.5*total width22.8
Model : 4Y/5-7FG
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xích động cơ xe nâng NISSAN K15,K21,K25,H15,H20-Ⅱ,H25

Xích động cơ xe nâng NISSAN K15,K21,K25,H15,H20-Ⅱ,H25

Mã SP : ET15-002
Part Number , S/N : 13028-FU400,N-13028-50K00
Thông số kỹ thuật : single-row 27joint*blade out diatmeter12.5*inner diameter6*joint distance9.3
Model : K15,K21,K25,H15,H20-Ⅱ,H25
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xích động cơ xe nâng TOYOTA 5K/5-7FG

Xích động cơ xe nâng TOYOTA 5K/5-7FG

Mã SP : ET12-005
Part Number , S/N : 5K/5-7FG
Model : 5K/5-7FG
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xích động cơ xe nâng TOYOTA 4Y/7-8FG

Xích động cơ xe nâng TOYOTA 4Y/7-8FG

Mã SP : ET12-004
Part Number , S/N : 4Y/7-8FG
Model : 4Y/7-8FG
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xích động cơ xe nâng TOYOTA 4Y/5-7FG

Xích động cơ xe nâng TOYOTA 4Y/5-7FG

Mã SP : ET12-003
Model : 4Y/5-7FG
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xích xe nâng LINDE 9494105105

Xích xe nâng LINDE 9494105105

Mã SP : 9494105105
Part Number , S/N : 9494105105
Model : 9494105105
Brand ( Hiệu ) : LINDE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xích kéo bơm xe nâng TOYOTA 9070

Xích kéo bơm xe nâng TOYOTA 9070

Mã SP : 9070
Part Number , S/N : 9070
Model : 9070
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xích kéo bơm xe nâng TOYOTA 9069

Xích kéo bơm xe nâng TOYOTA 9069

Mã SP : 9069
Part Number , S/N : 9069
Model : 9069
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xích kéo bơm xe nâng TOYOTA 9068

Xích kéo bơm xe nâng TOYOTA 9068

Mã SP : 9068
Part Number , S/N : 9068
Model : 9068
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xích kéo bơm NISSAN 9064

Xích kéo bơm NISSAN 9064

Mã SP : 9064
Part Number , S/N : 9064
Model : 9064
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xích kéo bơm xe nâng NISSAN 9062

Xích kéo bơm xe nâng NISSAN 9062

Mã SP : 9062
Part Number , S/N : 9062
Model : 9062
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xích kéo bơm xe nâng NISSAN 9059

Xích kéo bơm xe nâng NISSAN 9059

Mã SP : 9059
Part Number , S/N : 9059
Model : 9059
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xích kéo bơm xe nâng CLACK 9057

Xích kéo bơm xe nâng CLACK 9057

Mã SP : 9057
Part Number , S/N : 9057
Model : 9057
Brand ( Hiệu ) : CLACK
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá