Cao su chân máy xe nâng 216G1-02111,214A1-02111 TCM

Cao su chân máy xe nâng 216G1-02111,214A1-02111 TCM

Mã SP : A001-002
Part Number , S/N : 216G1-02111,214A1-02111
Thông số kỹ thuật : 35x32x22
Model : FD/FG2-3T/Z5,N5,T6,T3C,ATF/FD20-35,
Brand ( Hiệu ) : TCM
Trọng lượng , (Kg) : 0.8
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
420.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cao su chân máy xe nâng Hyundai 35DF-7

Cao su chân máy xe nâng Hyundai 35DF-7

Mã SP : VTH59283
Part Number , S/N : 11HA-60022 11HM-60040
Model : 35DF-7
Brand ( Hiệu ) : HYUNDAI
Trọng lượng , (Kg) : 0.5
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
2.500.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cao su chân máy xe nâng 41261-23322-71,41261-30512-71,22N51-00161 TOYOTA TCM

Cao su chân máy xe nâng 41261-23322-71,41261-30512-71,22N51-00161 TOYOTA TCM

Mã SP : A001-003
Part Number , S/N : 41261-23322-71,41261-30512-71,22N51-00161
Model : 7FD/G10-50 FD/G20-30T3 C3
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA TCM
Trọng lượng , (Kg) : 0.5
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
420.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cao su chân máy xe nâng 25781-02021 TCM

Cao su chân máy xe nâng 25781-02021 TCM

Mã SP : A001-004
Part Number , S/N : 25781-02021
Model : FD50-100Z7,Z8/6BB1,6BG1,HELI H2000/CPC(D)50-70/610
Brand ( Hiệu ) : TCM
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
550.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cao su chân máy xe nâng 12361-23001-71,12361-23840-71 TOYOTA

Cao su chân máy xe nâng 12361-23001-71,12361-23840-71 TOYOTA

Mã SP : A001-005
Part Number , S/N : 12361-23001-71,12361-23840-71
Thông số kỹ thuật : 35*32*17
Model : 5-6FD/G10-30
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 0.1
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
350.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cao su chân máy xe nâng 12361-23600-71,12362-23600-71,12363-43650-71 TOYOTA

Cao su chân máy xe nâng 12361-23600-71,12362-23600-71,12363-43650-71 TOYOTA

Mã SP : A001-006
Part Number , S/N : 12361-23600-71,12362-23600-71,12363-43650-71
Model : 4Y,2Z,1DZ
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 0.45
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
420.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cao su chân máy xe nâng 12361-30511-71,12361-23321-71(12361-23320-71)12361-23341-71 TOYOTA

Cao su chân máy xe nâng 12361-30511-71,12361-23321-71(12361-23320-71)12361-23341-71 TOYOTA

Mã SP : A001-007
Part Number , S/N : 12361-30511-71,12361-23321-71(12361-23320-71)12361-23341-71
Model : 2Z 1DZ 13Z 14Z ,4Y 5K
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 0.45
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
420.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cao su chân máy xe nâng 12361-26601-71,12361-26600-71 TOYOTA

Cao su chân máy xe nâng 12361-26601-71,12361-26600-71 TOYOTA

Mã SP : A001-008
Part Number , S/N : 12361-26601-71,12361-26600-71
Model : 1DZ,2Z,4Y
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 0.5
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
420.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cao su chân máy xe nâng 12371-40101-71 TOYOTA

Cao su chân máy xe nâng 12371-40101-71 TOYOTA

Mã SP : A001-009
Part Number , S/N : 12371-40101-71
Model : 5-6FDG33-45,5-6FDGA50
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 0.38
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
350.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cao su chân máy xe nâng 3EB-01-27140 KOMATSU

Cao su chân máy xe nâng 3EB-01-27140 KOMATSU

Mã SP : A001-010
Part Number , S/N : 3EB-01-27140
Model : FD30-11/4D95S,4D95L
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 0.1
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
320.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cao su chân máy xe nâng 3EB-01-27130 komatsu

Cao su chân máy xe nâng 3EB-01-27130 komatsu

Mã SP : A001-011
Part Number , S/N : 3EB-01-27130
Model : FD30-11/4D95S,4D95L
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 0.16
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
350.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cao su chân máy xe nâng 3EB-01-31540,3EB-01-31640 KOMATSU

Cao su chân máy xe nâng 3EB-01-31540,3EB-01-31640 KOMATSU

Mã SP : A001-013
Part Number , S/N : 3EB-01-31540,3EB-01-31640
Model : FD20-30-12,-14/4D94E
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 0.3
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
320.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cao su chân máy xe nâng 91213-12201 MITSUBISHI

Cao su chân máy xe nâng 91213-12201 MITSUBISHI

Mã SP : A001-015
Part Number , S/N : 91213-12201
Thông số kỹ thuật : 35*25*16
Model : FD/G15-30MC/FC,FD/GK15-35MC/FC,FD20-30TA
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Trọng lượng , (Kg) : 1.3
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
950.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cao su chân máy KOMATSU

Cao su chân máy KOMATSU

Mã SP : VTH28328
Model : FDG20-30/16
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cao su chân máy KOMATSU

Cao su chân máy KOMATSU

Mã SP : VTH28327
Model : FDG20-30N,-12/-13
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 2.72
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cao su chân máy xe nâng 91A20-20200,91A20-10200 MITSUBHI

Cao su chân máy xe nâng 91A20-20200,91A20-10200 MITSUBHI

Mã SP : A001-016
Part Number , S/N : 91A20-20200,91A20-10200
Thông số kỹ thuật : 35*32*17
Model : FDG15-30N,FDG20CN,FDG35AN S4S
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Trọng lượng , (Kg) : 2.72
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
1.200.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cao su chân máy xe nâng 30CYE40-10000 HYUNDAI

Cao su chân máy xe nâng 30CYE40-10000 HYUNDAI

Mã SP : A001-017
Part Number , S/N : 30CYE40-10000
Model : HD20-30E/D4BB
Brand ( Hiệu ) : HYUNDAI
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
950.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cao su chân máy xe nâng R564-350600-000 HANGCHA

Cao su chân máy xe nâng R564-350600-000 HANGCHA

Mã SP : A001-019
Part Number , S/N : R564-350600-000
Brand ( Hiệu ) : HANGCHA
Trọng lượng , (Kg) : 0.75
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
550.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cao su chân máy xe nâng N163-350300-000 HANGCHA

Cao su chân máy xe nâng N163-350300-000 HANGCHA

Mã SP : A001-022
Part Number , S/N : N163-350300-000
Model : N163-350300-000
Brand ( Hiệu ) : Hangcha
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
320.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cao su chân máy HELI

Cao su chân máy HELI

Mã SP : A001-024
Part Number , S/N : 25781-02027,50DH-302000
Model : CPCD50-70E,HC H Series,HELI CPCD50-70/6102
Brand ( Hiệu ) : HELI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
1.200.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cao su chân máy xe nâng D140116 DOOSAN

Cao su chân máy xe nâng D140116 DOOSAN

Mã SP : A001-025
Part Number , S/N : D140116
Model : D20-30S-2/ DB33
Brand ( Hiệu ) : DOOSAN
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
650.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cao su chân máy xe nâng N150-350100-000 HANGCHA

Cao su chân máy xe nâng N150-350100-000 HANGCHA

Mã SP : A001-026
Part Number , S/N : N150-350100-000
Model : HC R Series CPC(D)30~35N-RW1/RW3/RW6/RW9/W8/W10/RW
Brand ( Hiệu ) : Hangcha
Trọng lượng , (Kg) : 0.73
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
420.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cao su chân máy xe nâng N163-350003-000 HANGCHA

Cao su chân máy xe nâng N163-350003-000 HANGCHA

Mã SP : A001-027
Part Number , S/N : N163-350003-000
Model : HC R Series CPCD10-18
Brand ( Hiệu ) : HANGCHA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
420.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cao su chân máy xe nâng H43E3-92151 HELI

Cao su chân máy xe nâng H43E3-92151 HELI

Mã SP : A001-031
Part Number , S/N : H43E3-92151
Model : CPCD50-70-CU1
Brand ( Hiệu ) : HELI
Trọng lượng , (Kg) : 0.17
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
650.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cao su chân máy xe nâng 22N51-00161 HANGCHA

Cao su chân máy xe nâng 22N51-00161 HANGCHA

Mã SP : A001-033
Part Number , S/N : 22N51-00161
Model : 5T/weichai 4105
Brand ( Hiệu ) : HANGCHA
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
420.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cao su chân máy xe nâng 12361-26601-71 TOYOTA

Cao su chân máy xe nâng 12361-26601-71 TOYOTA

Mã SP : A001-036
Part Number , S/N : 12361-26601-71
Model : 62-8FDN30
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 0.1
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
250.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cao su chân máy xe nâng A219749 HYUNDAI ,DOOSAN

Cao su chân máy xe nâng A219749 HYUNDAI ,DOOSAN

Mã SP : A001-041
Part Number , S/N : A219749
Model : D15-18S5,D20-30S3/DB33,G20-30E3,P3
Brand ( Hiệu ) : HYUNDAI ,DOOSAN
Trọng lượng , (Kg) : 1
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
650.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cao su chân máy xe nâng A06H1-00901 HELI

Cao su chân máy xe nâng A06H1-00901 HELI

Mã SP : A001-045
Part Number , S/N : A06H1-00901
Model : CPCD50-100/XICHAI CA6110
Brand ( Hiệu ) : HELI
Trọng lượng , (Kg) : 1.66
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
650.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cao su chân máy xe nâng HC216G6-42291 HELI

Cao su chân máy xe nâng HC216G6-42291 HELI

Mã SP : A024-002
Part Number , S/N : HC216G6-42291
Model : HC216G6-42291
Brand ( Hiệu ) : HELI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc khí 215mm*120mm*345mm

Lọc khí 215mm*120mm*345mm

Mã SP : VTH31896
Part Number , S/N : 17801-3360
Thông số kỹ thuật : 215mm*120mm*345mm
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cao su chân máy xe nâng 91811-11600 MITSUBISHI

Cao su chân máy xe nâng 91811-11600 MITSUBISHI

Mã SP : VTH279
Part Number , S/N : 91811-11600
Model : 91811-11600
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cao su chân máy xe nâng 16415-23000-71 TOYOTA

Cao su chân máy xe nâng 16415-23000-71 TOYOTA

Mã SP : VTH274
Part Number , S/N : 16415-23000-71
Model : 16415-23000-71
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cao su chân máy xe nâng 42191-23320-71 TOYOTA

Cao su chân máy xe nâng 42191-23320-71 TOYOTA

Mã SP : VTH267
Part Number , S/N : 42191-23320-71
Model : 42191-23320-71
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cao su chân máy xe nâng 3ED-01-41560 KOMATSU

Cao su chân máy xe nâng 3ED-01-41560 KOMATSU

Mã SP : VTH252
Part Number , S/N : 3ED-01-41560
Model : FD50-5/6
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cao su chân máy xe nâng R564-350500-000 HANGCHA

Cao su chân máy xe nâng R564-350500-000 HANGCHA

Mã SP : VTH000002
Part Number , S/N : R564-350500-000
Model : R564-350500-000
Brand ( Hiệu ) : Hangcha
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cao su chân máy xe nâng 11270-FK300 NISSAN

Cao su chân máy xe nâng 11270-FK300 NISSAN

Mã SP : A001-052
Part Number , S/N : 11270-FK300
Model : L01,L02
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Trọng lượng , (Kg) : 2.6
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
1.200.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cao su chân máy xe nâng 3EB-01-61130 KOMATSU

Cao su chân máy xe nâng 3EB-01-61130 KOMATSU

Mã SP : A001-047
Part Number , S/N : 3EB-01-61130
Model : FD20-35A-17/4D94LE
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 0.83
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
420.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cao su chân máy xe nâng GR503-355000-000 HELI

Cao su chân máy xe nâng GR503-355000-000 HELI

Mã SP : A001-023
Part Number , S/N : GR503-355000-000
Model : CPCD50-100 RW28/Cummins/QSB4.5-4110
Brand ( Hiệu ) : HELI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
420.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cao su chân máy xe nâng 25DE-31,N150-350000-000 hangcha

Cao su chân máy xe nâng 25DE-31,N150-350000-000 hangcha

Mã SP : A001-018
Part Number , S/N : 25DE-31,N150-350000-000
Model : hangcha,linde
Brand ( Hiệu ) : Hangcha
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
550.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cao su chân máy xe nâng 3EB-01-51130 KOMATSU

Cao su chân máy xe nâng 3EB-01-51130 KOMATSU

Mã SP : A001-014
Part Number , S/N : 3EB-01-51130
Model : FD/G20-30-16,FD10-18/-20
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 0.8
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
420.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá