Cao su chân máy xe nâng TCM FD/FG2-3T/Z5,N5,T6,T3C,ATF/FD20-35,

Cao su chân máy xe nâng TCM FD/FG2-3T/Z5,N5,T6,T3C,ATF/FD20-35,

Mã SP : A001-002
Part Number , S/N : 216G1-02111,214A1-02111
Thông số kỹ thuật : 35x32x22
Model : FD/FG2-3T/Z5,N5,T6,T3C,ATF/FD20-35,
Brand ( Hiệu ) : TCM
Trọng lượng , (Kg) : 0.8
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
420.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cao su chân máy xe nâng HYUNDAI 35DF-7

Cao su chân máy xe nâng HYUNDAI 35DF-7

Mã SP : VTH59283
Part Number , S/N : 11HA-60022 11HM-60040
Model : 35DF-7
Brand ( Hiệu ) : HYUNDAI
Trọng lượng , (Kg) : 0.5
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
2.500.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cao su chân máy xe nâng TOYOTA TCM 7FD/G10-50 FD/G20-30T3 C3

Cao su chân máy xe nâng TOYOTA TCM 7FD/G10-50 FD/G20-30T3 C3

Mã SP : A001-003
Part Number , S/N : 41261-23322-71,41261-30512-71,22N51-00161
Model : 7FD/G10-50 FD/G20-30T3 C3
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA TCM
Trọng lượng , (Kg) : 0.5
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
420.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cao su chân máy xe nâng TCM FD50-100Z7,Z8/6BB1,6BG1

Cao su chân máy xe nâng TCM FD50-100Z7,Z8/6BB1,6BG1

Mã SP : A001-004
Part Number , S/N : 25781-02021
Model : FD50-100Z7,Z8/6BB1,6BG1,HELI H2000/CPC(D)50-70/610
Brand ( Hiệu ) : TCM
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
550.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cao su chân máy xe nâng TOYOTA 5-6FD/G10-30

Cao su chân máy xe nâng TOYOTA 5-6FD/G10-30

Mã SP : A001-005
Part Number , S/N : 12361-23001-71,12361-23840-71
Thông số kỹ thuật : 35*32*17
Model : 5-6FD/G10-30
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 0.1
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
350.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cao su chân máy xe nâng TOYOTA 4Y,2Z,1DZ

Cao su chân máy xe nâng TOYOTA 4Y,2Z,1DZ

Mã SP : A001-006
Part Number , S/N : 12361-23600-71,12362-23600-71,12363-43650-71
Model : 4Y,2Z,1DZ
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 0.45
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
420.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cao su chân máy xe nâng TOYOTA 2Z 1DZ 13Z 14Z ,4Y 5K

Cao su chân máy xe nâng TOYOTA 2Z 1DZ 13Z 14Z ,4Y 5K

Mã SP : A001-007
Part Number , S/N : 12361-30511-71,12361-23321-71(12361-23320-71)12361-23341-71
Model : 2Z 1DZ 13Z 14Z ,4Y 5K
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 0.45
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
420.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cao su chân máy xe nâng TOYOTA 1DZ,2Z,4Y

Cao su chân máy xe nâng TOYOTA 1DZ,2Z,4Y

Mã SP : A001-008
Part Number , S/N : 12361-26601-71,12361-26600-71
Model : 1DZ,2Z,4Y
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 0.5
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
420.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cao su chân máy xe nâng TOYOTA 5-6FDG33-45,5-6FDGA50

Cao su chân máy xe nâng TOYOTA 5-6FDG33-45,5-6FDGA50

Mã SP : A001-009
Part Number , S/N : 12371-40101-71
Model : 5-6FDG33-45,5-6FDGA50
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 0.38
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
350.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cao su chân máy xe nâng KOMATSU FD30-11/4D95S,4D95L

Cao su chân máy xe nâng KOMATSU FD30-11/4D95S,4D95L

Mã SP : A001-010
Part Number , S/N : 3EB-01-27140
Model : FD30-11/4D95S,4D95L
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 0.1
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
320.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cao su chân máy xe nâng KOMATSU FD30-11/4D95S,4D95L

Cao su chân máy xe nâng KOMATSU FD30-11/4D95S,4D95L

Mã SP : A001-011
Part Number , S/N : 3EB-01-27130
Model : FD30-11/4D95S,4D95L
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 0.16
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
350.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cao su chân máy xe nâng KOMATSU FD20-30-12,-14/4D94E

Cao su chân máy xe nâng KOMATSU FD20-30-12,-14/4D94E

Mã SP : A001-013
Part Number , S/N : 3EB-01-31540,3EB-01-31640
Model : FD20-30-12,-14/4D94E
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 0.3
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
320.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cao su chân máy xe nâng MITSUBISHI FD/G15-30MC/FC

Cao su chân máy xe nâng MITSUBISHI FD/G15-30MC/FC

Mã SP : A001-015
Part Number , S/N : 91213-12201
Thông số kỹ thuật : 35*25*16
Model : FD/G15-30MC/FC,FD/GK15-35MC/FC,FD20-30TA
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Trọng lượng , (Kg) : 1.3
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
950.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cao su chân máy xe nâng KOMATSU FDG20-30/16

Cao su chân máy xe nâng KOMATSU FDG20-30/16

Mã SP : VTH28328
Model : FDG20-30/16
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cao su chân máy xe nâng KOMATSU FDG20-30N,-12/-13

Cao su chân máy xe nâng KOMATSU FDG20-30N,-12/-13

Mã SP : VTH28327
Model : FDG20-30N,-12/-13
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 2.72
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cao su chân máy xe nâng MITSUBHI FDG15-30N,FDG20CN,FDG35AN S4S

Cao su chân máy xe nâng MITSUBHI FDG15-30N,FDG20CN,FDG35AN S4S

Mã SP : A001-016
Part Number , S/N : 91A20-20200,91A20-10200
Thông số kỹ thuật : 35*32*17
Model : FDG15-30N,FDG20CN,FDG35AN S4S
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Trọng lượng , (Kg) : 2.72
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
1.200.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cao su chân máy xe nâng HYUNDAI HD20-30E/D4BB

Cao su chân máy xe nâng HYUNDAI HD20-30E/D4BB

Mã SP : A001-017
Part Number , S/N : 30CYE40-10000
Model : HD20-30E/D4BB
Brand ( Hiệu ) : HYUNDAI
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
950.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cao su chân máy xe nâng HANGCHA R564-350600-000

Cao su chân máy xe nâng HANGCHA R564-350600-000

Mã SP : A001-019
Part Number , S/N : R564-350600-000
Brand ( Hiệu ) : HANGCHA
Trọng lượng , (Kg) : 0.75
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
550.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cao su chân máy xe nâng HANGCHA N163-350300-000

Cao su chân máy xe nâng HANGCHA N163-350300-000

Mã SP : A001-022
Part Number , S/N : N163-350300-000
Model : N163-350300-000
Brand ( Hiệu ) : Hangcha
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
320.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cao su chân máy xe nâng HELI CPCD50-70E,HC H Series

Cao su chân máy xe nâng HELI CPCD50-70E,HC H Series

Mã SP : A001-024
Part Number , S/N : 25781-02027,50DH-302000
Model : CPCD50-70E,HC H Series,HELI CPCD50-70/6102
Brand ( Hiệu ) : HELI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
1.200.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cao su chân máy xe nâng DOOSAN D20-30S-2/ DB33

Cao su chân máy xe nâng DOOSAN D20-30S-2/ DB33

Mã SP : A001-025
Part Number , S/N : D140116
Model : D20-30S-2/ DB33
Brand ( Hiệu ) : DOOSAN
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
650.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cao su chân máy xe nâng HANGCHA HC R Series CPC(D)30~35N-RW1/RW3/RW6/RW9/W8/W10/RW

Cao su chân máy xe nâng HANGCHA HC R Series CPC(D)30~35N-RW1/RW3/RW6/RW9/W8/W10/RW

Mã SP : A001-026
Part Number , S/N : N150-350100-000
Model : HC R Series CPC(D)30~35N-RW1/RW3/RW6/RW9/W8/W10/RW
Brand ( Hiệu ) : Hangcha
Trọng lượng , (Kg) : 0.73
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
420.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cao su chân máy xe nâng HANGCHA HC R Series CPCD10-18

Cao su chân máy xe nâng HANGCHA HC R Series CPCD10-18

Mã SP : A001-027
Part Number , S/N : N163-350003-000
Model : HC R Series CPCD10-18
Brand ( Hiệu ) : HANGCHA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
420.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cao su chân máy xe nâng HELI CPCD50-70-CU1

Cao su chân máy xe nâng HELI CPCD50-70-CU1

Mã SP : A001-031
Part Number , S/N : H43E3-92151
Model : CPCD50-70-CU1
Brand ( Hiệu ) : HELI
Trọng lượng , (Kg) : 0.17
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
650.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cao su chân máy xe nâng HANGCHA 5T/weichai 4105

Cao su chân máy xe nâng HANGCHA 5T/weichai 4105

Mã SP : A001-033
Part Number , S/N : 22N51-00161
Model : 5T/weichai 4105
Brand ( Hiệu ) : HANGCHA
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
420.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cao su chân máy xe nâng TOYOTA 62-8FDN30

Cao su chân máy xe nâng TOYOTA 62-8FDN30

Mã SP : A001-036
Part Number , S/N : 12361-26601-71
Model : 62-8FDN30
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 0.1
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
250.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cao su chân máy xe nâng HYUNDAI ,DOOSAN D15-18S5,D20-30S3/DB33

Cao su chân máy xe nâng HYUNDAI ,DOOSAN D15-18S5,D20-30S3/DB33

Mã SP : A001-041
Part Number , S/N : A219749
Model : D15-18S5,D20-30S3/DB33,G20-30E3,P3
Brand ( Hiệu ) : HYUNDAI ,DOOSAN
Trọng lượng , (Kg) : 1
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
650.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cao su chân máy xe nâng HELI CPCD50-100/XICHAI CA6110

Cao su chân máy xe nâng HELI CPCD50-100/XICHAI CA6110

Mã SP : A001-045
Part Number , S/N : A06H1-00901
Model : CPCD50-100/XICHAI CA6110
Brand ( Hiệu ) : HELI
Trọng lượng , (Kg) : 1.66
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
650.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cao su chân máy xe nâng HELI HC216G6-42291

Cao su chân máy xe nâng HELI HC216G6-42291

Mã SP : A024-002
Part Number , S/N : HC216G6-42291
Model : HC216G6-42291
Brand ( Hiệu ) : HELI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc gió xe nâng HINO 215x120x345mm

Lọc gió xe nâng HINO 215x120x345mm

Mã SP : VTH31896
Part Number , S/N : 17801-3360
Thông số kỹ thuật : 215mm*120mm*345mm
Model : 215x120x345mm
Brand ( Hiệu ) : HINO
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cao su chân máy xe nâng MITSUBISHI 91811-11600

Cao su chân máy xe nâng MITSUBISHI 91811-11600

Mã SP : VTH279
Part Number , S/N : 91811-11600
Model : 91811-11600
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cao su chân máy xe nâng TOYOTA 16415-23000-71

Cao su chân máy xe nâng TOYOTA 16415-23000-71

Mã SP : VTH274
Part Number , S/N : 16415-23000-71
Model : 16415-23000-71
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cao su chân máy xe nâng TOYOTA 42191-23320-71

Cao su chân máy xe nâng TOYOTA 42191-23320-71

Mã SP : VTH267
Part Number , S/N : 42191-23320-71
Model : 42191-23320-71
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cao su chân máy xe nâng KOMATSU FD50-5/6

Cao su chân máy xe nâng KOMATSU FD50-5/6

Mã SP : VTH252
Part Number , S/N : 3ED-01-41560
Model : FD50-5/6
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cao su chân máy xe nâng HANGCHA R564-350500-000

Cao su chân máy xe nâng HANGCHA R564-350500-000

Mã SP : VTH000002
Part Number , S/N : R564-350500-000
Model : R564-350500-000
Brand ( Hiệu ) : Hangcha
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cao su chân máy xe nâng NISSAN L01,L02

Cao su chân máy xe nâng NISSAN L01,L02

Mã SP : A001-052
Part Number , S/N : 11270-FK300
Model : L01,L02
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Trọng lượng , (Kg) : 2.6
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
1.200.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cao su chân máy xe nâng KOMATSU FD20-35A-17/4D94LE

Cao su chân máy xe nâng KOMATSU FD20-35A-17/4D94LE

Mã SP : A001-047
Part Number , S/N : 3EB-01-61130
Model : FD20-35A-17/4D94LE
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 0.83
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
420.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cao su chân máy xe nâng HELI CPCD50-100 RW28/Cummins/QSB4.5-4110

Cao su chân máy xe nâng HELI CPCD50-100 RW28/Cummins/QSB4.5-4110

Mã SP : A001-023
Part Number , S/N : GR503-355000-000
Model : CPCD50-100 RW28/Cummins/QSB4.5-4110
Brand ( Hiệu ) : HELI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
420.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cao su chân máy xe nâng HANGCHA,LINDE 25DE-31,N150-350000-000

Cao su chân máy xe nâng HANGCHA,LINDE 25DE-31,N150-350000-000

Mã SP : A001-018
Part Number , S/N : 25DE-31,N150-350000-000
Brand ( Hiệu ) : HANGCHA,LINDE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
550.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cao su chân máy xe nâng KOMATSU FD/G20-30-16,FD10-18/-20

Cao su chân máy xe nâng KOMATSU FD/G20-30-16,FD10-18/-20

Mã SP : A001-014
Part Number , S/N : 3EB-01-51130
Model : FD/G20-30-16,FD10-18/-20
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 0.8
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
420.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá