chuột tắt máy KUBOTA 1J710-60011

chuột tắt máy KUBOTA 1J710-60011

Mã SP : VTH37234
Part Number , S/N : 1J710-60011
Thông số kỹ thuật : 12v
Model : 1J710-60011
Brand ( Hiệu ) : KUBOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

chuột tắt máy KUBOTA SA-4899-12,1756ES-12,SUL5B1S5

chuột tắt máy KUBOTA SA-4899-12,1756ES-12,SUL5B1S5

Mã SP : VTH37233
Part Number , S/N : SA-4899-12,1756ES-12,SUL5B1S5
Thông số kỹ thuật : 12v
Model : SA-4899-12,1756ES-12,SUL5B1S5
Brand ( Hiệu ) : KUBOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

chuột tắt máy KUBOTA 1G925-60011

chuột tắt máy KUBOTA 1G925-60011

Mã SP : VTH37232
Part Number , S/N : 1G925-60011
Thông số kỹ thuật : 12v
Model : 1G925-60011
Brand ( Hiệu ) : KUBOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

chuột tắt máy KUBOTA 1A021-60010

chuột tắt máy KUBOTA 1A021-60010

Mã SP : VTH37231
Part Number , S/N : 1A021-60010
Model : 1A021-60010
Brand ( Hiệu ) : KUBOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

chuột tắt máy KUBOTA 17594-60014

chuột tắt máy KUBOTA 17594-60014

Mã SP : VTH37230
Part Number , S/N : 17594-60014
Model : 17594-60014
Brand ( Hiệu ) : KUBOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

chuột tắt máy KUBOTA 17490-60010

chuột tắt máy KUBOTA 17490-60010

Mã SP : VTH37229
Part Number , S/N : 17490-60010
Thông số kỹ thuật : 12v
Model : 17490-60010
Brand ( Hiệu ) : KUBOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

chuột tắt máy KUBOTA 17208-60010, 17208-60015, 17208-60016, 17208-60017, 1903-3010

chuột tắt máy KUBOTA 17208-60010, 17208-60015, 17208-60016, 17208-60017, 1903-3010

Mã SP : VTH37228
Part Number , S/N : 17208-60010, 17208-60015, 17208-60016, 17208-60017, 1903-3010
Model : 17208-60010, 17208-60015, 17208-60016, 17208-60017, 1903-3010
Brand ( Hiệu ) : KUBOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

chuột tắt máy KUBOTA 16271-60012

chuột tắt máy KUBOTA 16271-60012

Mã SP : VTH37227
Part Number , S/N : 16271-60012
Thông số kỹ thuật : 12V
Model : 16271-60012
Brand ( Hiệu ) : KUBOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

chuột tắt máy KUBOTA 15471-60010

chuột tắt máy KUBOTA 15471-60010

Mã SP : VTH37226
Part Number , S/N : 15471-60010
Thông số kỹ thuật : 12V
Model : 15471-60010
Brand ( Hiệu ) : KUBOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

chuột tắt máy KUBOTA 119653-77950

chuột tắt máy KUBOTA 119653-77950

Mã SP : VTH37225
Part Number , S/N : 119653-77950
Model : 119653-77950
Brand ( Hiệu ) : KUBOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Chuột tắt máy ISUZU 3LD1/4LE1/3LD2/4LE2

Chuột tắt máy ISUZU 3LD1/4LE1/3LD2/4LE2

Mã SP : VTH37224
Part Number , S/N : 185206401
Thông số kỹ thuật : 12v
Model : 3LD1/4LE1/3LD2/4LE2
Brand ( Hiệu ) : ISUZU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

chuột tắt máy KUBOTA 1G772-60012

chuột tắt máy KUBOTA 1G772-60012

Mã SP : VTH37220
Part Number , S/N : 1G772-60012
Model : 1G772-60012
Brand ( Hiệu ) : KUBOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

chuột tắt máy KUBOTA 1C010-60015

chuột tắt máy KUBOTA 1C010-60015

Mã SP : VTH37219
Part Number , S/N : 1C010-60015
Model : 1C010-60015
Brand ( Hiệu ) : KUBOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

chuột tắt máy KUBOTA 16851-60011

chuột tắt máy KUBOTA 16851-60011

Mã SP : VTH37216
Part Number , S/N : 16851-60011
Model : 16851-60011
Brand ( Hiệu ) : KUBOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

chuột tắt máy KUBOTA 17208-60015

chuột tắt máy KUBOTA 17208-60015

Mã SP : VTH37215
Part Number , S/N : 17208-60015
Model : 17208-60015
Brand ( Hiệu ) : KUBOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

chuột tắt máy KUBOTA 1G924-21902

chuột tắt máy KUBOTA 1G924-21902

Mã SP : VTH37214
Part Number , S/N : 1G924-21902
Model : 1G924-21902
Brand ( Hiệu ) : KUBOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Chuột tắt máy xe nâng KUBOTA SSR3-ZZ

Chuột tắt máy xe nâng KUBOTA SSR3-ZZ

Mã SP : VTH37213
Part Number , S/N : SSR3-ZZ
Model : SSR3-ZZ
Brand ( Hiệu ) : KUBOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm tay ISUZU DH221

Bơm tay ISUZU DH221

Mã SP : VTH32241
Model : DH221
Brand ( Hiệu ) : ISUZU
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cây kim phun NISSAN VQ20DE, VQ25DD, VQ25DE, VQ30DE

Cây kim phun NISSAN VQ20DE, VQ25DD, VQ25DE, VQ30DE

Mã SP : VTH36333
Part Number , S/N : 156P185
Model : VQ20DE, VQ25DD, VQ25DE, VQ30DE
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Đầu kim phun DEUTZ BFM1013

Đầu kim phun DEUTZ BFM1013

Mã SP : VTH92272
Part Number , S/N : 02112644 0432191378
Model : BFM1013
Brand ( Hiệu ) : DEUTZ
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

kim phun ISUZU 8-98106693-2

kim phun ISUZU 8-98106693-2

Mã SP : VTH84633
Part Number , S/N : 8-98106693-2
Model : 8-98106693-2
Brand ( Hiệu ) : ISUZU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

kim phun DENSO 09500-6650 095000-6353 095000-6593 095000-6700 095000-6701

kim phun DENSO 09500-6650 095000-6353 095000-6593 095000-6700 095000-6701

Mã SP : VTH37330
Part Number , S/N : 09500-6650 095000-6353 095000-6593 095000-6700 095000-6701
Model : 09500-6650 095000-6353 095000-6593 095000-6700 095000-6701
Brand ( Hiệu ) : DENSO
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

kim phun BOSCH 095000-5600 23670-0L050 23670-30050 095000-5550

kim phun BOSCH 095000-5600 23670-0L050 23670-30050 095000-5550

Mã SP : VTH37323
Part Number , S/N : 095000-5600 23670-0L050 23670-30050 095000-5550
Model : 095000-5600 23670-0L050 23670-30050 095000-5550
Brand ( Hiệu ) : BOSCH
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

kim phun BOSCH 0445120325 0445120142 0445120212 0445120040

kim phun BOSCH 0445120325 0445120142 0445120212 0445120040

Mã SP : VTH37322
Part Number , S/N : 0445120325 0445120142 0445120212 0445120040
Model : 0445120325 0445120142 0445120212 0445120040
Brand ( Hiệu ) : BOSCH
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

kim phun CAT 4p-9830

kim phun CAT 4p-9830

Mã SP : VTH37321
Part Number , S/N : 4p-9830
Model : 4p-9830
Brand ( Hiệu ) : CAT
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

kim phun xe nâng TOYOTA PD628

kim phun xe nâng TOYOTA PD628

Mã SP : VTH37320
Part Number , S/N : PD628
Model : PD628
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

kim phun Cummins L216PBC

kim phun Cummins L216PBC

Mã SP : VTH37319
Part Number , S/N : L216PBC
Model : L216PBC
Brand ( Hiệu ) : Cummins
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

kim phun ERIKC L136PBD

kim phun ERIKC L136PBD

Mã SP : VTH37318
Part Number , S/N : L136PBD
Model : L136PBD
Brand ( Hiệu ) : ERIKC
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

kim phun BOSCH L053PBC

kim phun BOSCH L053PBC

Mã SP : VTH37317
Part Number , S/N : L053PBC
Model : L053PBC
Brand ( Hiệu ) : BOSCH
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

kim phun WX L017PBB

kim phun WX L017PBB

Mã SP : VTH37316
Part Number , S/N : L017PBB
Model : L017PBB
Brand ( Hiệu ) : WX
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

kim phun CAT 387-9433

kim phun CAT 387-9433

Mã SP : VTH37315
Part Number , S/N : 387-9433
Model : 387-9433
Brand ( Hiệu ) : CAT
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

kim phun BOSCH 0445120142

kim phun BOSCH 0445120142

Mã SP : VTH37314
Part Number , S/N : 0445120142
Model : 0445120142
Brand ( Hiệu ) : BOSCH
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

kim phun TOYOTA 23670-33020

kim phun TOYOTA 23670-33020

Mã SP : VTH37313
Part Number , S/N : 23670-33020
Model : 23670-33020
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

kim phun DENSO 23670-0E020

kim phun DENSO 23670-0E020

Mã SP : VTH37312
Part Number , S/N : 23670-0E020
Model : 23670-0E020
Brand ( Hiệu ) : DENSO
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

kim phun Cummins 0445120304 0445120217 0445120123

kim phun Cummins 0445120304 0445120217 0445120123

Mã SP : VTH37311
Part Number , S/N : 0445120304 0445120217 0445120123
Model : 0445120304 0445120217 0445120123
Brand ( Hiệu ) : Cummins
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

kim phun YUCHAI 0445120333

kim phun YUCHAI 0445120333

Mã SP : VTH37310
Part Number , S/N : 0445120333
Model : 0445120333
Brand ( Hiệu ) : YUCHAI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

kim phun BOSCH DLLA142P1709

kim phun BOSCH DLLA142P1709

Mã SP : VTH37309
Part Number , S/N : DLLA142P1709
Model : DLLA142P1709
Brand ( Hiệu ) : BOSCH
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

kim phun WX 146p1398

kim phun WX 146p1398

Mã SP : VTH37308
Part Number , S/N : 146p1398
Model : 146p1398
Brand ( Hiệu ) : WX
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

kim phun WX 27336

kim phun WX 27336

Mã SP : VTH37307
Part Number , S/N : 27336
Model : 27336
Brand ( Hiệu ) : WX
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

kim phun KLDS 27333

kim phun KLDS 27333

Mã SP : VTH37306
Part Number , S/N : 27333
Model : 27333
Brand ( Hiệu ) : KLDS
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

kim phun BOSCH 27836 29279 33406

kim phun BOSCH 27836 29279 33406

Mã SP : VTH37305
Part Number , S/N : 27836 29279 33406
Model : 27836 29279 33406
Brand ( Hiệu ) : BOSCH
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

kim phun ERIKC 9308-621C

kim phun ERIKC 9308-621C

Mã SP : VTH37304
Part Number , S/N : 9308-621C
Model : 9308-621C
Brand ( Hiệu ) : ERIKC
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

kim phun CAT 4W7017

kim phun CAT 4W7017

Mã SP : VTH37303
Part Number , S/N : 4W7017
Model : 4W7017
Brand ( Hiệu ) : CAT
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

kim phun CAT 8N7005

kim phun CAT 8N7005

Mã SP : VTH37302
Part Number , S/N : 8N7005
Model : 8N7005
Brand ( Hiệu ) : CAT
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

kim phun DENSO 9709500-547

kim phun DENSO 9709500-547

Mã SP : VTH37301
Part Number , S/N : 9709500-547
Model : 9709500-547
Brand ( Hiệu ) : DENSO
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

kim phun Bosch 0445120161

kim phun Bosch 0445120161

Mã SP : VTH37300
Part Number , S/N : 0445120161
Model : 0445120161
Brand ( Hiệu ) : Bosch
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

kim phun SUZUKI L153PBD

kim phun SUZUKI L153PBD

Mã SP : VTH37299
Part Number , S/N : L153PBD
Model : L153PBD
Brand ( Hiệu ) : SUZUKI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

kim phun BOSCH 1468336223

kim phun BOSCH 1468336223

Mã SP : VTH37297
Part Number , S/N : 1468336223
Model : 1468336223
Brand ( Hiệu ) : BOSCH
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

kim phun Cummins 4903319 4026222

kim phun Cummins 4903319 4026222

Mã SP : VTH37296
Part Number , S/N : 4903319 4026222
Model : 4903319 4026222
Brand ( Hiệu ) : Cummins
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

kim phun CAT 263-8218

kim phun CAT 263-8218

Mã SP : VTH37295
Part Number , S/N : 263-8218
Model : 263-8218
Brand ( Hiệu ) : CAT
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

kim phun DENSO 1415051

kim phun DENSO 1415051

Mã SP : VTH37294
Part Number , S/N : 1415051
Model : 1415051
Brand ( Hiệu ) : DENSO
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

kim phun BOSCH 0455120-142

kim phun BOSCH 0455120-142

Mã SP : VTH37292
Part Number , S/N : 0455120-142
Model : 0455120-142
Brand ( Hiệu ) : BOSCH
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

kim phun KOMATSU 0445120231,6754-11-3011,0445120059

kim phun KOMATSU 0445120231,6754-11-3011,0445120059

Mã SP : VTH37291
Part Number , S/N : 0445120231,6754-11-3011,0445120059
Model : 0445120231,6754-11-3011,0445120059
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Sin phốt kim phun DENSO 7135-70

Sin phốt kim phun DENSO 7135-70

Mã SP : VTH37290
Part Number , S/N : 7135-70
Model : 7135-70
Brand ( Hiệu ) : DENSO
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

sin phốt kim phun DENSO 294009-0052

sin phốt kim phun DENSO 294009-0052

Mã SP : VTH37289
Part Number , S/N : 294009-0052
Model : 294009-0052
Brand ( Hiệu ) : DENSO
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

kim phun Bosch 0445120059

kim phun Bosch 0445120059

Mã SP : VTH37288
Part Number , S/N : 0445120059
Model : 0445120059
Brand ( Hiệu ) : Bosch
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

sin phốt kim phun DENSO 294009-0032

sin phốt kim phun DENSO 294009-0032

Mã SP : VTH37287
Part Number , S/N : 294009-0032
Model : 294009-0032
Brand ( Hiệu ) : DENSO
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

kim phun DENSO 9709500-978

kim phun DENSO 9709500-978

Mã SP : VTH37286
Part Number , S/N : 9709500-978
Model : 9709500-978
Brand ( Hiệu ) : DENSO
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

kim phun DENSO 095000-9780 095000-5394 095000-5002

kim phun DENSO 095000-9780 095000-5394 095000-5002

Mã SP : VTH37285
Part Number , S/N : 095000-9780 095000-5394 095000-5002
Model : 095000-9780 095000-5394 095000-5002
Brand ( Hiệu ) : DENSO
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

kim phun BOSCH DLLA146P1409

kim phun BOSCH DLLA146P1409

Mã SP : VTH37284
Part Number , S/N : DLLA146P1409
Model : DLLA146P1409
Brand ( Hiệu ) : BOSCH
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá
« 1 2 3 4 5 »