Bánh đà xe nâng

Bánh đà xe nâng

Mã SP : GZLQ
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng răng ISUZU

Vòng răng ISUZU

Mã SP : VTH28300
Model : 4BC2
Brand ( Hiệu ) : ISUZU
Trọng lượng , (Kg) : 0.48
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng răng 129T

Vòng răng 129T

Mã SP : VTH28009
Thông số kỹ thuật : 129T
Model : 6102
Brand ( Hiệu ) : CHAOCHAI
Trọng lượng , (Kg) : 0.48
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng răng 120T

Vòng răng 120T

Mã SP : VTH27999
Thông số kỹ thuật : 120T
Model : 490BPG
Brand ( Hiệu ) : XINCHAI
Trọng lượng , (Kg) : 1.1
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng răng 120T

Vòng răng 120T

Mã SP : VTH27996
Thông số kỹ thuật : 120T
Model : NB485
Brand ( Hiệu ) : XINCHAI
Trọng lượng , (Kg) : 1.1
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng răng 135T dày 10mm

Vòng răng 135T dày 10mm

Mã SP : VTH27995
Thông số kỹ thuật : 135T dày 10mm
Model : Linde VW ADG
Brand ( Hiệu ) : LINDE
Trọng lượng , (Kg) : 0.48
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng răng 110T

Vòng răng 110T

Mã SP : VTH27936
Thông số kỹ thuật : 110T
Model : S4E,S4E2,S6E,S6E2
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Trọng lượng , (Kg) : 1.63
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng răng 110T ¢370*¢337.8*15

Vòng răng 110T ¢370*¢337.8*15

Mã SP : VTH27934
Thông số kỹ thuật : 110T ¢370*¢337.8*15
Model : S4S,S6S
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Trọng lượng , (Kg) : 1.63
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng răng 135T dày 8mm

Vòng răng 135T dày 8mm

Mã SP : VTH27907
Thông số kỹ thuật : 135T dày 8mm
Model : 4LB1
Brand ( Hiệu ) : ISUZU
Trọng lượng , (Kg) : 0.48
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng răng Nissan

Vòng răng Nissan

Mã SP : VTH23280
Part Number , S/N : A-12312-L1800,A-12312-L180A
Model : TD27/FD20-30C7,C3,T3
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng răng Nissan

Vòng răng Nissan

Mã SP : VTH23268
Part Number , S/N : 12312-43G0A
Model : QD32
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng răng komatsu

Vòng răng komatsu

Mã SP : VTH23265
Part Number , S/N : 6732-31-4180
Model : 6D102E
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng răng Daewoo

Vòng răng Daewoo

Mã SP : VTH23261
Model : DB33
Brand ( Hiệu ) : Daewoo
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Bánh xe trước : Mới 100%
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

vòng răng Yto

vòng răng Yto

Mã SP : VTH23255
Model : LR4105,LR4108,LR4B3-22,YTR4105G
Brand ( Hiệu ) : Yto
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng răng ISUZU

Vòng răng ISUZU

Mã SP : VTH23253
Part Number , S/N : 8-94468-412-0
Model : 4BC2
Brand ( Hiệu ) : ISUZU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Bánh xe trước : Mới 100%
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng răng Weichai

Vòng răng Weichai

Mã SP : VTH23252
Model : Weichai R4105G,Weichai Huafeng 4RMG25
Brand ( Hiệu ) : Weichai
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng răng YanMar

Vòng răng YanMar

Mã SP : VTH23247
Part Number , S/N : YM129900-21600
Model : 4D92E,4D94E,4D94LE,4D98E,4TNV94
Brand ( Hiệu ) : YANMAR
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

vòng răng bánh đà TOYOTA

vòng răng bánh đà TOYOTA

Mã SP : VTH22901
Part Number , S/N : 13453-20541-71
Model : 4Y,5K,4P,5R,2F/3-8FMTM
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Bánh xe trước : Mới 100%
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

vòng răng mazda

vòng răng mazda

Mã SP : VTH22893
Model : HA,XA
Brand ( Hiệu ) : MAZDA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng răng jiangling

Vòng răng jiangling

Mã SP : VTH19633
Model : 493
Brand ( Hiệu ) : jiangling
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng răng 114T

Vòng răng 114T

Mã SP : vth00487
Part Number , S/N : 12900-21600
Thông số kỹ thuật : 114T
Model : FD20, 4D94E
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

vòng răng 113T

vòng răng 113T

Mã SP : VTH00447
Part Number , S/N : 12312-L1802
Thông số kỹ thuật : 113T
Model : SD25,SD25,TD27
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

vòng răng 344.8*315*12.3

vòng răng 344.8*315*12.3

Mã SP : VTH00442
Part Number , S/N : 12321-L1802
Thông số kỹ thuật : 344.8*315*12.3
Model : SD25, TD27
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng răng bánh đà xe nâng MITSUBISHI 132T

Vòng răng bánh đà xe nâng MITSUBISHI 132T

Mã SP : VTH00441
Part Number , S/N : 31321-10302
Thông số kỹ thuật : 132T
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
1.450.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

vòng răng 110T

vòng răng 110T

Mã SP : VTH00411
Part Number , S/N : MD012502
Thông số kỹ thuật : 110T
Model : S4E
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng răng 108T

Vòng răng 108T

Mã SP : VTH00326
Part Number , S/N : 13453-76001-71
Thông số kỹ thuật : 108T
Model : 7FD50
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng răng 117T

Vòng răng 117T

Mã SP : VTH00325
Part Number , S/N : 13453-46010
Thông số kỹ thuật : 117T
Model : 2J
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

vòng răng 133T

vòng răng 133T

Mã SP : VTH00207
Part Number , S/N : 13453-20540-71
Thông số kỹ thuật : 133T
Model : 7FD25,4Y,5K
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

vòng răng 121T

vòng răng 121T

Mã SP : VTH00206
Part Number , S/N : 13453-20560-71,13453-22560-71
Thông số kỹ thuật : 121T
Model : 2F,3F,TD25
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

vòng răng 295*260*9

vòng răng 295*260*9

Mã SP : VTH00205
Part Number , S/N : 13453-20010,13453-76004-71
Thông số kỹ thuật : 295*260*9
Model : 3p
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng răng TOYOTA

Vòng răng TOYOTA

Mã SP : vth00144
Part Number , S/N : 13453-22560-71
Model : 121
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bánh răng mặt trời HYUNDAI ,DOOSAN

Bánh răng mặt trời HYUNDAI ,DOOSAN

Mã SP : VTH00130
Part Number , S/N : ZGBJ - 00163
Brand ( Hiệu ) : HYUNDAI ,DOOSAN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bánh răng hành tinh HYUNDAI ,DOOSAN

Bánh răng hành tinh HYUNDAI ,DOOSAN

Mã SP : VTH00128
Part Number , S/N : ZGBJ - 00167
Brand ( Hiệu ) : HYUNDAI ,DOOSAN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng răng HYUNDAI ,DOOSAN

Vòng răng HYUNDAI ,DOOSAN

Mã SP : VTH00127
Part Number , S/N : ZGBJ - 00173
Brand ( Hiệu ) : HYUNDAI ,DOOSAN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vành răng (bánh răng hành tinh) HYUNDAI ,DOOSAN

Vành răng (bánh răng hành tinh) HYUNDAI ,DOOSAN

Mã SP : VTH00126
Part Number , S/N : ZGBJ - 00172
Brand ( Hiệu ) : HYUNDAI ,DOOSAN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng răng TCM

Vòng răng TCM

Mã SP : EA02-26
Part Number , S/N : Z-8-94393-132-0
Model : 6BB1 393*361*22.4
Brand ( Hiệu ) : TCM
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng răng TOYOTA

Vòng răng TOYOTA

Mã SP : EA02-20
Part Number , S/N : 340*386*19 DK 1021
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng răng TOYOTA

Vòng răng TOYOTA

Mã SP : EA02-19
Model : 4Y 340*304.8*14.50 DK 1020
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng răng TOYOTA

Vòng răng TOYOTA

Mã SP : EA02-13
Part Number , S/N : 340*304.9*9 DK 1013
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng răng KOMATSU

Vòng răng KOMATSU

Mã SP : EA02-11-0
Part Number , S/N : 6202-31-4180,Z-912333-6050
Model : 126T
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng răng xe nâng DACHAI, HYUNDAI ,DOOSAN A490B-05102A

Vòng răng xe nâng DACHAI, HYUNDAI ,DOOSAN A490B-05102A

Mã SP : EA02-067
Part Number , S/N : A490B-05102A
Model : A498BT1
Brand ( Hiệu ) : DACHAI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng răng

Vòng răng

Mã SP : EA02-065
Model : FE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng răng 130T

Vòng răng 130T

Mã SP : EA02-063
Thông số kỹ thuật : 130T
Model : LR4105,LR4108,LR4B3-22,YTR4105G
Brand ( Hiệu ) : HELI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng răng 128T (388.3x355.4x15)

Vòng răng 128T (388.3x355.4x15)

Mã SP : EA02-050
Part Number , S/N : 8-94468-412-0
Thông số kỹ thuật : 128T (388.3x355.4x15)
Model : 4BC2
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng răng 108T ¢301.5*¢271*8.9

Vòng răng 108T ¢301.5*¢271*8.9

Mã SP : EA02-046
Part Number , S/N : 8-94419-602-1
Thông số kỹ thuật : 108T ¢301.5*¢271*8.9
Model : 4LB1
Brand ( Hiệu ) : ISUZU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng răng 135T

Vòng răng 135T

Mã SP : EA02-042
Thông số kỹ thuật : 135T ID:308 /OD: 345/ thickness: 12 /
Model : 491
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng răng CHAOCHAI

Vòng răng CHAOCHAI

Mã SP : EA02-041
Model : 6102BG
Brand ( Hiệu ) : CHAOCHAI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng răng 129T Thickness:15mm

Vòng răng 129T Thickness:15mm

Mã SP : EA02-040
Thông số kỹ thuật : 129T Thickness:15mm
Model : R4105G
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng răng 103T

Vòng răng 103T

Mã SP : EA02-038
Thông số kỹ thuật : 103T
Model : CA498
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng răng 135T dày 8mm

Vòng răng 135T dày 8mm

Mã SP : EA02-037
Part Number , S/N : 3500321200
Thông số kỹ thuật : 135T dày 8mm
Model : Linde VW 028.B ADGH18D
Brand ( Hiệu ) : LINDE
Trọng lượng , (Kg) : 0.48
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng răng LINDE

Vòng răng LINDE

Mã SP : EA02-036
Part Number , S/N : 3500321201
Model : Volkswagen 028.B / H18D
Brand ( Hiệu ) : LINDE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng răng ha,xa 126T

Vòng răng ha,xa 126T

Mã SP : EA02-035
Thông số kỹ thuật : 126T
Model : HA,XA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng răng

Vòng răng

Mã SP : EA02-032
Model : 493
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng răng NISSAN

Vòng răng NISSAN

Mã SP : EA02-031
Part Number , S/N : 12312-43G0A
Model : QD32
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng răng 115T ¢290*¢259.2*9

Vòng răng 115T ¢290*¢259.2*9

Mã SP : EA02-030
Part Number , S/N : 13453-76004-71
Thông số kỹ thuật : 115T ¢290*¢259.2*9
Model : 4FG10 4P
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng răng 134T ¢344.5*¢311.3*12

Vòng răng 134T ¢344.5*¢311.3*12

Mã SP : EA02-029
Part Number , S/N : 12312-L1601,12312-L1102,N-12312-L1102
Thông số kỹ thuật : 134T ¢344.5*¢311.3*12
Model : H20,H30
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Trọng lượng , (Kg) : 1.33
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng răng 120T

Vòng răng 120T

Mã SP : EA02-027
Thông số kỹ thuật : 120T
Model : NB485
Trọng lượng , (Kg) : 1.1
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng răng KOMATSU

Vòng răng KOMATSU

Mã SP : EA02-023
Part Number , S/N : 6732-31-4180
Thông số kỹ thuật : 126T
Model : 6D102E
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 1.3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng răng 120T ¢332*¢363*15

Vòng răng 120T ¢332*¢363*15

Mã SP : EA02-020
Part Number , S/N : 490B-05102-XD/490B
Thông số kỹ thuật : 120T ¢332*¢363*15
Model : 490BPG,A490BPG,C490BPG,495BPG,A495BPG,498B
Brand ( Hiệu ) : Xinchai
Trọng lượng , (Kg) : 1.49
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng răng HYUNDAI ,DOOSAN

Vòng răng HYUNDAI ,DOOSAN

Mã SP : EA02-018
Model : DB33
Brand ( Hiệu ) : HYUNDAI ,DOOSAN
Trọng lượng , (Kg) : 2.6
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá
« 1 2 »