Bạc lót ty ben nghiêng xe nâng M3036100023

Bạc lót ty ben nghiêng xe nâng M3036100023

Mã SP : VTH27514
Part Number , S/N : M3036100023
Model : FD35T
Bảo hành: Bảo hành 12 tháng
Bánh xe trước : Mới 100%
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc lót ty ben nghiêng xe nâng 23460-53171

Bạc lót ty ben nghiêng xe nâng 23460-53171

Mã SP : VTH26352
Part Number , S/N : 23460-53171
Model : TCM FD50-70
Bảo hành: Bảo hành 12 tháng
Bánh xe trước : Mới 100%
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc lót ty ben nghiêng xe nâng 65515-20540-71

Bạc lót ty ben nghiêng xe nâng 65515-20540-71

Mã SP : VTH26351
Part Number , S/N : 65515-20540-71
Model : 7FB10-30,3-7FD10-30,7FD35-A50
Bảo hành: Bảo hành 12 tháng
Bánh xe trước : Mới 100%
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc lót ty ben nghiêng xe nâng B-96401-30159

Bạc lót ty ben nghiêng xe nâng B-96401-30159

Mã SP : VTH26350
Part Number , S/N : B-96401-30159
Model : TCM FB20-30/-6/-7/-8,FD20-30T6/Z5
Bảo hành: Bảo hành 12 tháng
Bánh xe trước : Mới 100%
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc lót ty ben nghiêng xe nâng B-30431-35009

Bạc lót ty ben nghiêng xe nâng B-30431-35009

Mã SP : VTH26349
Part Number , S/N : B-30431-35009
Model : TCM FD20-30T6
Bảo hành: Bảo hành 12 tháng
Bánh xe trước : Mới 100%
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc lót ty ben nghiêng xe nâng 63626-23071

Bạc lót ty ben nghiêng xe nâng 63626-23071

Mã SP : VTH20284
Part Number , S/N : 63626-23071
Model : Heli H2000 CPD10-30/CPCD10-30
Bảo hành: Bảo hành 12 tháng
Bánh xe trước : Mới 100%
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

bạc lót KOMATSU

bạc lót KOMATSU

Mã SP : VTH02215
Part Number , S/N : 3EB-14-31240
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc lót Misubishi

Bạc lót Misubishi

Mã SP : VTH90
Brand ( Hiệu ) : Misubishi
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

bạc lót ty ben nghiêng

bạc lót ty ben nghiêng

Mã SP : VTH01529
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

bạc lót KOMATSU

bạc lót KOMATSU

Mã SP : VTH00375
Part Number , S/N : 3EB-14-51250
Thông số kỹ thuật : L=28.5MM
Model : FD25-16
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

bạc lót KOMATSU

bạc lót KOMATSU

Mã SP : VTH00374
Part Number , S/N : 3EB-14-51240
Thông số kỹ thuật : L=33MM
Model : FD25-16
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

bạc lót KOMATSU

bạc lót KOMATSU

Mã SP : VTH00372
Part Number , S/N : 3EB-14-11271
Thông số kỹ thuật : L=44MM
Model : FD25-8
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

bạc lót KOMATSU

bạc lót KOMATSU

Mã SP : VTH00367
Part Number , S/N : 3EB-14-11261
Thông số kỹ thuật : L=41.5MM
Model : FD25-8
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc lót KOMATSU

Bạc lót KOMATSU

Mã SP : VTH00366
Part Number , S/N : 3EB-14-11251
Thông số kỹ thuật : L=37.5MM
Model : FD25-8
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc lót KOMATSU

Bạc lót KOMATSU

Mã SP : VTH00362
Part Number , S/N : 3EB-14-11241
Thông số kỹ thuật : 34.5MM
Model : FD25-8
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

bạc lót KOMATSU

bạc lót KOMATSU

Mã SP : TI17-007
Part Number , S/N : 3EB-14-11251
Model : FD/G20-30-11
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

bạc lót TAILIP

bạc lót TAILIP

Mã SP : TI17-006
Part Number , S/N : 32068
Model : Tailift FD / G20-35
Brand ( Hiệu ) : TAILIP
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

bạc lót TAILIP

bạc lót TAILIP

Mã SP : TI17-005
Part Number , S/N : 32066
Model : Tailift FD / G20-35
Brand ( Hiệu ) : TAILIP
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

bạc lót TAILIP

bạc lót TAILIP

Mã SP : TI17-004
Part Number , S/N : 32059
Model : Tailift FD / G20-35
Brand ( Hiệu ) : TAILIP
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

bạc lót TOYOTA

bạc lót TOYOTA

Mã SP : TI17-003
Part Number , S/N : 33348-23000-71
Model : 5-6FD/G10-30
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

bạc lót TOYOTA

bạc lót TOYOTA

Mã SP : TI17-002
Part Number , S/N : 33445-23000-71
Thông số kỹ thuật : 40.5L
Model : 5-6FD/G10-30
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

bạc lót TOYOTA

bạc lót TOYOTA

Mã SP : TI17-001
Part Number , S/N : 33346-23000-71
Model : 5-6FD/G10-30
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

bạc lót TOYOTA

bạc lót TOYOTA

Mã SP : SR11-VTH3
Part Number , S/N : 61192-26600-71
Model : 8FD30, 8FG30
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

bạc lót TOYOTA

bạc lót TOYOTA

Mã SP : SR11-VTH2
Part Number , S/N : 42414-30510-71
Model : 7FD45, 7FG45
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

bạc lót TOYOTA

bạc lót TOYOTA

Mã SP : SR11-VTH1
Part Number , S/N : 43817-33900-71
Thông số kỹ thuật :
Model : 5FD50, 5FG50
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

bạc lót HELI

bạc lót HELI

Mã SP : SR11-013
Part Number , S/N : H12C4-32101
Model : HL1- 1.8 T
Brand ( Hiệu ) : HELI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc lót TOYOTA

Bạc lót TOYOTA

Mã SP : SR11-009
Part Number , S/N : 43735-23440-71
Thông số kỹ thuật : ¢20*¢25*12
Model : 7-8FD10-30
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc lót TOYOTA

Bạc lót TOYOTA

Mã SP : SR11-005
Part Number , S/N : 43735-30511-71
Thông số kỹ thuật : ¢22*¢26*20.5
Model : 7FD35-50
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc lót TOYOTA

Bạc lót TOYOTA

Mã SP : SR11-004
Part Number , S/N : 43735-23320-71
Thông số kỹ thuật : ¢20*¢25*15
Model : 7FD/G10-30
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc lót ty ben nghiêng xe nâng HELI 63626-23071

Bạc lót ty ben nghiêng xe nâng HELI 63626-23071

Mã SP : MA07-016
Part Number , S/N : 63626-23071
Model : heli H2000 CPD10-30/CPCD10-30
Brand ( Hiệu ) : HELI 63626-23071
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc lót ty ben nghiêng xe nâng HELI M3036100023

Bạc lót ty ben nghiêng xe nâng HELI M3036100023

Mã SP : MA07-005
Part Number , S/N : M3036100023
Model : Maximal FD35T
Brand ( Hiệu ) : HELI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc lót ty ben nghiêng xe nâng TCM B-30431-35009

Bạc lót ty ben nghiêng xe nâng TCM B-30431-35009

Mã SP : MA07-002
Part Number , S/N : B-30431-35009
Model : FD20-30T6
Brand ( Hiệu ) : TCM
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

bạc lót

bạc lót

Mã SP : H009-005
Part Number , S/N : 32775
Model : FD10-30
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc lót dí Hangcha

Bạc lót dí Hangcha

Mã SP : H009-002
Part Number , S/N : N163-612001-000
Model : R series CPCD10-100
Brand ( Hiệu ) : Hangcha
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

bạc lót TCM

bạc lót TCM

Mã SP : H009-001
Part Number , S/N : 214A7-42071
Model : FD30T6
Brand ( Hiệu ) : TCM
Trọng lượng , (Kg) : 0.01
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

bạc lót

bạc lót

Mã SP : GB06-011
Part Number , S/N : Z2111-01215
Model : Heli CPCD50-100
Brand ( Hiệu ) : HELI
Trọng lượng , (Kg) : 0.01
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

bạc lót HELI

bạc lót HELI

Mã SP : GB06-009
Part Number , S/N : 23816-10561
Thông số kỹ thuật : 50*55*57.5
Model : Heli H2000 CPCD50-100
Brand ( Hiệu ) : HELI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

bạc lót Hangcha

bạc lót Hangcha

Mã SP : GB06-006
Part Number , S/N : D01D8-42351
Model : HL CPCD40
Brand ( Hiệu ) : Hangcha
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

bạc lót HELI

bạc lót HELI

Mã SP : GB06-001
Part Number , S/N : Z2114-08540
Model : HL CPCD20(8540)
Brand ( Hiệu ) : HELI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

bạc lót HELI

bạc lót HELI

Mã SP : DC18-003
Part Number , S/N : N163-110019-000
Model : CPC(D)20-50
Brand ( Hiệu ) : HELI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

bạc lót HC

bạc lót HC

Mã SP : DB99-022
Part Number , S/N : GR501-121510-000
Model : CPCD50-70
Brand ( Hiệu ) : Hangcha
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

bạc lót HC

bạc lót HC

Mã SP : DB99-018
Part Number , S/N : GR501-121519-W00
Thông số kỹ thuật : 2.5*19.8
Model : CPCD50-70
Brand ( Hiệu ) : Hangcha
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc lót HELI

Bạc lót HELI

Mã SP : DB14-006
Part Number , S/N : 25783-02801A
Model : QYCD45-W1
Brand ( Hiệu ) : HELI
Trọng lượng , (Kg) : 1.26
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc lót TCM

Bạc lót TCM

Mã SP : DB14-005
Part Number , S/N : G51B3-02141
Model : TEU/FD50-70
Brand ( Hiệu ) : TCM
Trọng lượng , (Kg) : 0.05
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc lót TCM

Bạc lót TCM

Mã SP : DB14-004
Part Number , S/N : 230C3-02141
Model : FD50-70Z8,-9
Brand ( Hiệu ) : TCM
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc lót Komatsu

Bạc lót Komatsu

Mã SP : BL106*120*61
Part Number , S/N : 3EB-71-12722
Brand ( Hiệu ) : Komatsu
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

bạc lót Hangcha

bạc lót Hangcha

Mã SP : AY00-043
Part Number , S/N : 50CYA15-00020
Model : CPCD50E
Brand ( Hiệu ) : Hangcha
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá