Lá bố tự động TOYOTA 41T

Lá bố tự động TOYOTA 41T

Mã SP : VTH45976
Part Number , S/N : 40615-20060-71
Thông số kỹ thuật : 125.0x68.6x2.6/IT41
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố tự động 190*128*4.0/IT52

Lá bố tự động 190*128*4.0/IT52

Mã SP : VTH45975
Part Number , S/N : 6I8912
Thông số kỹ thuật : 190*128*4.0/IT52
Brand ( Hiệu ) : Clark
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố tự động TOYOTA 37T

Lá bố tự động TOYOTA 37T

Mã SP : VTH45974
Part Number , S/N : 32432-22010-71
Thông số kỹ thuật : 155.7*87.9*2.9/IT37
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố tự động TCM 34T

Lá bố tự động TCM 34T

Mã SP : VTH45973
Part Number , S/N : 16382-54232
Thông số kỹ thuật : 130*85*2.5/IT34
Brand ( Hiệu ) : TCM
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố tự động Komatsu 33T

Lá bố tự động Komatsu 33T

Mã SP : VTH45972
Part Number , S/N : 381-922541-1
Thông số kỹ thuật : 167.6*78.7*1.8/IT32
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố tự động kobuta L3202 -L4202

Lá bố tự động kobuta L3202 -L4202

Mã SP : VTH42717
Thông số kỹ thuật : 65T
Model : L3202
Brand ( Hiệu ) : Kubota
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố tự động baoli

Lá bố tự động baoli

Mã SP : VTH03404
Thông số kỹ thuật : 65T
Model : CPDS 15 18
Brand ( Hiệu ) : baoli
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố tự động xe nâng KOMATSU 41T 3EB-15-51173 34B-15-11340

Lá bố tự động xe nâng KOMATSU 41T 3EB-15-51173 34B-15-11340

Mã SP : TF08-005B
Part Number , S/N : 3EB-15-51173 34B-15-11340
Thông số kỹ thuật : 125x68.5x3.0/IT41
Model : FD/G20-30-12,-14,-16
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

lá bố dầu ¢300*21

lá bố dầu ¢300*21

Mã SP : VTH1409
Part Number , S/N : 31550-31961-71
Thông số kỹ thuật : ¢300*21
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

lá bố khô 250*18

lá bố khô 250*18

Mã SP : VTH1404
Part Number , S/N : 125573-12031
Thông số kỹ thuật : ¢250*18
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

lá bố 275*12

lá bố 275*12

Mã SP : VTH1399
Part Number , S/N : 3eb-10-11920
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố tự động 160*97.5*2.2

Lá bố tự động 160*97.5*2.2

Mã SP : VTH1324
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố tự động 133.6*77.6*2.8

Lá bố tự động 133.6*77.6*2.8

Mã SP : VTH1323
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố tự động 148.8*107.7*1.8

Lá bố tự động 148.8*107.7*1.8

Mã SP : VTH1322
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố tự động 148.8*107.5*3

Lá bố tự động 148.8*107.5*3

Mã SP : VTH1321
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Friction plate 136.6*77*2.6

Friction plate 136.6*77*2.6

Mã SP : VTH1320
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố tự động 180*138.5*3

Lá bố tự động 180*138.5*3

Mã SP : VTH1319
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố tự động 180*138.5*3

Lá bố tự động 180*138.5*3

Mã SP : VTH1318
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố tự động 131*79.2*2.6

Lá bố tự động 131*79.2*2.6

Mã SP : VTH1317
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố tự động 155.7*87.9*2.9

Lá bố tự động 155.7*87.9*2.9

Mã SP : VTH1313
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố tự động 125*68.6*2.9

Lá bố tự động 125*68.6*2.9

Mã SP : VTH1312
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố tự động 155.7*87.9*2.6

Lá bố tự động 155.7*87.9*2.6

Mã SP : VTH1311
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố tự động 133.1*92.7*2.1

Lá bố tự động 133.1*92.7*2.1

Mã SP : VTH1310
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố tự động 133.1*92.7*2.5

Lá bố tự động 133.1*92.7*2.5

Mã SP : VTH1309
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố tự động 155.7*87.9*2.6

Lá bố tự động 155.7*87.9*2.6

Mã SP : VTH1308
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố tự động 149.4*107.7*2.6

Lá bố tự động 149.4*107.7*2.6

Mã SP : VTH1305
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố tự động 125*68.6*3.6

Lá bố tự động 125*68.6*3.6

Mã SP : VTH1304
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố tự động 155.7*87.9*2.6

Lá bố tự động 155.7*87.9*2.6

Mã SP : VTH1303
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố tự động 147.3*81.5*2.5

Lá bố tự động 147.3*81.5*2.5

Mã SP : VTH1302
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố tự động 167.6*104.6*1.8

Lá bố tự động 167.6*104.6*1.8

Mã SP : VTH1301
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố tự động 129*80.2*2.1

Lá bố tự động 129*80.2*2.1

Mã SP : VTH1300
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố tự động

Lá bố tự động

Mã SP : VTH01830
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

lá bố tự động TCM

lá bố tự động TCM

Mã SP : TT12-016
Part Number , S/N : 15362-57171
Thông số kỹ thuật : 50T
Model : TCM FD200-250Z5
Brand ( Hiệu ) : TCM
Trọng lượng , (Kg) : 1.11
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố tự động xe nâng 127x82x2.5

Lá bố tự động xe nâng 127x82x2.5

Mã SP : TF08-066
Thông số kỹ thuật : 40T
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố tự động xe nâng TOYOTA 32432-22011-71

Lá bố tự động xe nâng TOYOTA 32432-22011-71

Mã SP : TF08-064
Part Number , S/N : 32432-22011-71
Thông số kỹ thuật : 37T
Model : 3FD/G33-40
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 0.16
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố tự động xe nâng XKCF-00455

Lá bố tự động xe nâng XKCF-00455

Mã SP : TF08-060
Part Number , S/N : XKCF-00455
Model : 25-33L7A
Trọng lượng , (Kg) : 0.07
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố tự động xe nâng 97926-01501

Lá bố tự động xe nâng 97926-01501

Mã SP : TF08-058
Part Number , S/N : 97926-01501
Thông số kỹ thuật : 14T
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố tự động xe nâng 180x110.5x3.2 KOMATSU WA400-3

Lá bố tự động xe nâng 180x110.5x3.2 KOMATSU WA400-3

Mã SP : TF08-048
Part Number , S/N : KOMATSU WA400-3
Thông số kỹ thuật : 26T 180x110.5x3.2
Model : KOMATSU WA400-3
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 0.15
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố tự động xe nâng 103x58x2.5x8 TCM/FD30

Lá bố tự động xe nâng 103x58x2.5x8 TCM/FD30

Mã SP : TF08-046
Part Number , S/N : TCM/FD30
Thông số kỹ thuật : 8T 103x58x2.5x8
Model : TCM/FD30
Brand ( Hiệu ) : TCM
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố tự động xe nâng MITSUBISHI 91824-08100

Lá bố tự động xe nâng MITSUBISHI 91824-08100

Mã SP : TF08-045
Part Number , S/N : 91824-08100
Thông số kỹ thuật : 37T
Model : MIT FD60-70(F20B),FD50K(F28B)
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố tự động xe nâng CLACK 346796

Lá bố tự động xe nâng CLACK 346796

Mã SP : TF08-044
Part Number , S/N : 346796
Thông số kỹ thuật : 45T
Model : H2.0-3.2XM(H177)(BEFORE)
Brand ( Hiệu ) : CLACK
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố tự động xe nâng KOMATSU FD60-4

Lá bố tự động xe nâng KOMATSU FD60-4

Mã SP : TF08-043
Part Number , S/N : KOMATSU FD60-4
Thông số kỹ thuật : 152x90.4x3.0
Model : KOMATSU FD60-4
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố tự động xe nâng 143x85x3

Lá bố tự động xe nâng 143x85x3

Mã SP : TF08-034
Thông số kỹ thuật : 143x85x3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố tự động xe nâng TCM, Heli, Hangcha 91224-16500

Lá bố tự động xe nâng TCM, Heli, Hangcha 91224-16500

Mã SP : TF08-032
Part Number , S/N : 91224-16500
Thông số kỹ thuật : 41T 125x68.5x3.5
Model : FD20-30Z5,T6,T7,T3,H2000
Brand ( Hiệu ) : TCM, Heli, Hangcha
Trọng lượng , (Kg) : 0.15
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố tự động xe nâng 215x134x4.6

Lá bố tự động xe nâng 215x134x4.6

Mã SP : TF08-031
Thông số kỹ thuật : 54 215x134x4.6
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố tự động xe nâng TCM 124U-82351

Lá bố tự động xe nâng TCM 124U-82351

Mã SP : TF08-02VTH
Part Number , S/N : 124U-82351
Thông số kỹ thuật : 38T
Model : FD35-50T8,FD50-100Z8
Brand ( Hiệu ) : TCM
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố tự động xe nâng KOMATSU 3EE-15-12950

Lá bố tự động xe nâng KOMATSU 3EE-15-12950

Mã SP : TF08-028
Part Number , S/N : 3EE-15-12950
Thông số kỹ thuật : 60T
Model : KOMATSU FD100-4
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố tự động xe nâng KOMATSU AE-41080-2074A,20802-51971

Lá bố tự động xe nâng KOMATSU AE-41080-2074A,20802-51971

Mã SP : TF08-027
Part Number , S/N : AE-41080-2074A,20802-51971
Thông số kỹ thuật : 41T 125x68.5x2.6
Model : FHG20-30,
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 0.07
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố tự động xe nâng HELI ZF1C8-12141

Lá bố tự động xe nâng HELI ZF1C8-12141

Mã SP : TF08-026
Part Number , S/N : ZF1C8-12141
Thông số kỹ thuật : 26T
Model : HELI ZL50
Brand ( Hiệu ) : HELI
Trọng lượng , (Kg) : 0.15
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố tự động xe nâng TOYOTA 32432-32890-71

Lá bố tự động xe nâng TOYOTA 32432-32890-71

Mã SP : TF08-024
Part Number , S/N : 32432-32890-71
Thông số kỹ thuật : 37T
Model : 5-6FD/G33-A50
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 0.16
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố tự động xe nâng 155x95.3x3.7 BK-7037011001,BK-7501123000

Lá bố tự động xe nâng 155x95.3x3.7 BK-7037011001,BK-7501123000

Mã SP : TF08-023
Part Number , S/N : BK-7037011001,BK-7501123000
Thông số kỹ thuật : 38T
Model : BK-7037011001,BK-7501123000
Trọng lượng , (Kg) : 0.2
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố tự động xe nâng Poly Urethane

Lá bố tự động xe nâng Poly Urethane

Mã SP : TF08-022
Thông số kỹ thuật : 52T
Brand ( Hiệu ) : Poly Urethane
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố tự động xe nâng TCM BK-7501109000,C0C21-05001

Lá bố tự động xe nâng TCM BK-7501109000,C0C21-05001

Mã SP : TF08-021
Part Number , S/N : BK-7501109000,C0C21-05001
Thông số kỹ thuật : 38T
Model : FD35-50T8,
Brand ( Hiệu ) : TCM
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố tự động xe nâng DAEWOO

Lá bố tự động xe nâng DAEWOO

Mã SP : TF08-020
Thông số kỹ thuật : 64T
Brand ( Hiệu ) : DAEWOO
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố tự động xe nâng TCM 15943-82462

Lá bố tự động xe nâng TCM 15943-82462

Mã SP : TF08-01VTH
Part Number , S/N : 15943-82462
Thông số kỹ thuật : 38T
Model : FD50-100Z7 CPCD50-100
Brand ( Hiệu ) : TCM
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố tự động xe nâng MITSUBISHI CPCD50-100

Lá bố tự động xe nâng MITSUBISHI CPCD50-100

Mã SP : TF08-019
Part Number , S/N : CPCD50-100
Thông số kỹ thuật : 18T
Model : CPCD50-100
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố tự động xe nâng Clark 33T 245239

Lá bố tự động xe nâng Clark 33T 245239

Mã SP : TF08-018
Part Number , S/N : 245239
Thông số kỹ thuật : 33T 118x68x2.2
Model : 245239
Brand ( Hiệu ) : Clark
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố tự động xe nâng jac C0C21-05001

Lá bố tự động xe nâng jac C0C21-05001

Mã SP : TF08-017
Part Number , S/N : C0C21-05001
Model : JAC4.5T
Brand ( Hiệu ) : jac
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố tự động xe nâng KOMATSU 3EC-15-29270/3EC-15-19270

Lá bố tự động xe nâng KOMATSU 3EC-15-29270/3EC-15-19270

Mã SP : TF08-015.
Part Number , S/N : 3EC-15-29270/3EC-15-19270
Thông số kỹ thuật : 47T 147x90.5x3
Model : FD40~50-5
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 0.15
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố tự động xe nâng KOMATSU 3EC-15-29270/3EC-15-19270

Lá bố tự động xe nâng KOMATSU 3EC-15-29270/3EC-15-19270

Mã SP : TF08-015
Part Number , S/N : 3EC-15-29270/3EC-15-19270
Thông số kỹ thuật : 147x90.5x3/47
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 0.18
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá
« 1 2 »