nhông đề LINDE

nhông đề LINDE

Mã SP : VTH03103
Part Number , S/N : 129900-77510
Model : 4TNV94L-VLX
Brand ( Hiệu ) : LINDE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

nhông đề 10T,ID:12

nhông đề 10T,ID:12

Mã SP : LS01-017
Thông số kỹ thuật : 10T,ID:12
Model : 4G63,4G64
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

nhông đề 9T

nhông đề 9T

Mã SP : LS01-015
Thông số kỹ thuật : 9T
Model : 4JG2
Brand ( Hiệu ) : ISUZU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

nhông đề 11T

nhông đề 11T

Mã SP : LS01-014
Thông số kỹ thuật : 11T
Model : 6D102
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

nhông đề 10T

nhông đề 10T

Mã SP : LS01-012
Part Number , S/N : 28730267
Thông số kỹ thuật : 10T
Model : 903.27(CP80776)
Brand ( Hiệu ) : LINDE
Trọng lượng , (Kg) : 0.59
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

nhông đề TOYOTA

nhông đề TOYOTA

Mã SP : LS01-011
Part Number , S/N : 28301-20550-71
Model : 4Y
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

nhông đề LINDE

nhông đề LINDE

Mã SP : LS01-010
Part Number , S/N : BOS1006209619
Model : H18D/VW
Brand ( Hiệu ) : LINDE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

nhông đề 9T

nhông đề 9T

Mã SP : LS01-007
Thông số kỹ thuật : 9T
Model : 4JG2
Brand ( Hiệu ) : ISUZU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

nhông đề MITSUBISHI

nhông đề MITSUBISHI

Mã SP : LS01-006
Part Number , S/N : M605X-96571
Model : S4S,S6S
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

nhông đề 9T

nhông đề 9T

Mã SP : LS01-005
Part Number , S/N : A-23357-6T000
Thông số kỹ thuật : 9T
Model : TD27,CA498
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

nhông đề NISSAN

nhông đề NISSAN

Mã SP : LS01-004
Part Number , S/N : N-23354-42L10
Model : H20
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

nhông đề 9T

nhông đề 9T

Mã SP : LS01-003
Thông số kỹ thuật : 9T
Model : 4D94E
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

nhông đề 9T

nhông đề 9T

Mã SP : LS01-002
Part Number , S/N : Z-8-97137-606-0
Thông số kỹ thuật : 9T
Model : C240
Brand ( Hiệu ) : ISUZU
Trọng lượng , (Kg) : 0.72
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

nhông đề 11T

nhông đề 11T

Mã SP : LS01-001
Thông số kỹ thuật : 11T
Model : Xinchai 490BPG
Brand ( Hiệu ) : XINCHAI
Trọng lượng , (Kg) : 0.64
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nhông đề 9T

Nhông đề 9T

Mã SP : GEAR-9.
Thông số kỹ thuật : 9T
Model : 29*25*9R
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nhông đề 11T

Nhông đề 11T

Mã SP : GEAR-11.
Thông số kỹ thuật : 11T
Model : 29*25*11R
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

nhông đề LINDE

nhông đề LINDE

Mã SP : 28730207
Part Number , S/N : 28730207
Brand ( Hiệu ) : LINDE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

nhông đề LINDE

nhông đề LINDE

Mã SP : 2006209530
Part Number , S/N : 2006209530
Brand ( Hiệu ) : LINDE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

nhông đề LINDE

nhông đề LINDE

Mã SP : 1006209619
Part Number , S/N : 1006209619
Brand ( Hiệu ) : LINDE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá