Cụm bánh răng quay toa KOMATSU 706-7K-01040

Cụm bánh răng quay toa KOMATSU 706-7K-01040

Mã SP : H88S
Part Number , S/N : 706-7K-01040
Model : 706-7K-01040
Brand ( Hiệu ) : Komatsu
Trọng lượng , (Kg) : 340
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cụm bánh răng quay toa KOMATSU M5X180CHB

Cụm bánh răng quay toa KOMATSU M5X180CHB

Mã SP : 5HHH
Model : M5X180CHB
Brand ( Hiệu ) : Komatsu
Trọng lượng , (Kg) : 240
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cụm bánh răng quay toa

Cụm bánh răng quay toa

Mã SP : 03IN
Part Number , S/N : 706-7G-01140
Model : M2X146CHB
Trọng lượng , (Kg) : 260
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cụm bánh răng quay toa KOMATSU

Cụm bánh răng quay toa KOMATSU

Mã SP : QC7B
Part Number , S/N : 20Y-26-00151
Model : M2X120B
Brand ( Hiệu ) : Komatsu
Trọng lượng , (Kg) : 230
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cụm bánh răng quay toa KOMATSU M2X120B

Cụm bánh răng quay toa KOMATSU M2X120B

Mã SP : MZO5
Part Number , S/N : 20Y-26-00151
Model : M2X120B
Brand ( Hiệu ) : Komatsu
Trọng lượng , (Kg) : 230
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cụm bánh răng quay toa Hitachi ZX250 ZX450 ZX350

Cụm bánh răng quay toa Hitachi ZX250 ZX450 ZX350

Mã SP : DZUM
Part Number , S/N : 4610138 4625367 4423009 4327557 4419718 4398514 461698 4330222
Model : Hitachi ZX250 ZX450 ZX350 M2X146B-CHB-10A
Brand ( Hiệu ) : Hitachi
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cụm bánh răng quay toa HITACHI

Cụm bánh răng quay toa HITACHI

Mã SP : YDLA
Part Number , S/N : 4327557,4334355
Model : M2X63B
Brand ( Hiệu ) : Hitachi
Trọng lượng , (Kg) : 130
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cụm bánh răng quay toa KOBELCO, HITACHI SM220-12M

Cụm bánh răng quay toa KOBELCO, HITACHI SM220-12M

Mã SP : DL6N
Model : SM220-12M
Brand ( Hiệu ) : Kobelco, Hitachi
Trọng lượng , (Kg) : 320
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cụm bánh răng quay toa KOMATSU

Cụm bánh răng quay toa KOMATSU

Mã SP : B3ND
Model : SM220-11M
Brand ( Hiệu ) : Komatsu
Trọng lượng , (Kg) : 310
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cụm bánh răng quay toa HITACHI SM60-6M

Cụm bánh răng quay toa HITACHI SM60-6M

Mã SP : QS7D
Model : SM60-6M
Brand ( Hiệu ) : Hitachi
Trọng lượng , (Kg) : 76
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cụm bánh răng quay toa DOOSAN, HYUNDAI

Cụm bánh răng quay toa DOOSAN, HYUNDAI

Mã SP : HV6S
Model : SM220-10M
Brand ( Hiệu ) : Doosan, Hyundai
Trọng lượng , (Kg) : 300
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cụm bánh răng quay toa KOBELCO, VOLVO

Cụm bánh răng quay toa KOBELCO, VOLVO

Mã SP : 9DBA
Model : SM220-9M
Brand ( Hiệu ) : Kobelco, Volvo
Trọng lượng , (Kg) : 290
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cụm bánh răng quay toa KOMATSU, HITACHI

Cụm bánh răng quay toa KOMATSU, HITACHI

Mã SP : KTD1
Model : SM220-8M
Brand ( Hiệu ) : Komatsu, Hitachi
Trọng lượng , (Kg) : 190
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cụm bánh răng quay toa VOLVO

Cụm bánh răng quay toa VOLVO

Mã SP : X7UB
Model : SM60-5M
Brand ( Hiệu ) : Volvo
Trọng lượng , (Kg) : 66
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cụm bánh răng quay toa DAEWOO, SANY

Cụm bánh răng quay toa DAEWOO, SANY

Mã SP : 9UHY
Model : SM220-7M
Brand ( Hiệu ) : Daewoo, Sany
Trọng lượng , (Kg) : 200
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cụm bánh răng quay toa KOMATSU

Cụm bánh răng quay toa KOMATSU

Mã SP : QAAV
Model : SM220-6M
Brand ( Hiệu ) : Komatsu
Trọng lượng , (Kg) : 210
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cụm bánh răng quay toa Doosan DH300 DX130 DX300 DX290

Cụm bánh răng quay toa Doosan DH300 DX130 DX300 DX290

Mã SP : VTH44444
Part Number , S/N : 401-00457B 401-00230 2101-1025J 170303-00046 401-00003B 410101-00079
Model : M2X120CHB
Brand ( Hiệu ) : Doosan
Trọng lượng , (Kg) : 60
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cụm bánh răng quay toa Hyundai R130 R210 R290 R330

Cụm bánh răng quay toa Hyundai R130 R210 R290 R330

Mã SP : VTH44441
Part Number , S/N : 31N9-10152 31N6-10160 31E9-42000 31N9-10152 31N9-10181
Model : Hitachi EX100 ZX250 ZX350 ZX450
Brand ( Hiệu ) : Hitachi
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cụm bánh răng quay toa Hitachi EX100 ZX250 ZX350 ZX450

Cụm bánh răng quay toa Hitachi EX100 ZX250 ZX350 ZX450

Mã SP : VTH44440
Part Number , S/N : 4398514 4625367 4423009 4334355 4616985 4330222
Model : Hitachi EX100 ZX250 ZX350 ZX450
Brand ( Hiệu ) : Hitachi
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cụm bánh răng quay toa Kobelco SK200 SK260

Cụm bánh răng quay toa Kobelco SK200 SK260

Mã SP : VTH44439
Part Number , S/N : YN35V00021F1 YN15V00035F1 LQ32W00011F1 LS15V00018F1 YN15V00025F4
Model : Kobelco SK200 SK260
Brand ( Hiệu ) : Kobelco
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cụm bánh răng quay toa Komatsu PC200 PC220 PC240 PC400

Cụm bánh răng quay toa Komatsu PC200 PC220 PC240 PC400

Mã SP : VTH44438
Part Number , S/N : K9000938 2401-9247A 401-00230 2101-1025J 410101-00070 170303-00046
Model : Komatsu PC200 PC220 PC240 PC400
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 60
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cụm bánh răng quay toa Komatsu PC200 PC220 PC240 PC400

Cụm bánh răng quay toa Komatsu PC200 PC220 PC240 PC400

Mã SP : VTH44437
Part Number , S/N : 20y2600151 7067K01040 7067G01140 7067G01070 20Y-26-00151
Model : Komatsu PC200 PC220 PC240 PC400
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 60
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cụm bánh răng quay toa volvo EC140 EC210 EC240 EC360

Cụm bánh răng quay toa volvo EC140 EC210 EC240 EC360

Mã SP : VTH44436
Part Number , S/N : 14500382 14552686 14521452 14573100 1142-06500 14634201 14622005 14512786 14634201 14573100
Model : volvo EC140 EC210 EC240 EC360
Brand ( Hiệu ) : volvo
Trọng lượng , (Kg) : 60
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cụm bánh răng quay toa KOMATSU SM60-4M

Cụm bánh răng quay toa KOMATSU SM60-4M

Mã SP : 2TA2
Model : SM60-4M
Brand ( Hiệu ) : Komatsu
Trọng lượng , (Kg) : 60
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá