Canh cốt TOYOTA

Canh cốt TOYOTA

Mã SP : VTH32249
Model : 1DZ-2
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Ron máy xe nâng U5LB0100

Ron máy xe nâng U5LB0100

Mã SP : EK00-146
Part Number , S/N : U5LB0100
Model : CP80776
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Canh cốt xe nâng LR4105 +0.25

Canh cốt xe nâng LR4105 +0.25

Mã SP : E011-056
Part Number , S/N : LR4105 +0.25
Model : LR4105 +0.25
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Canh cốt xe nâng 6BB1,6BD1,6BG1,4BG1,4BG1T,4BD1,4BD1T,4BC2

Canh cốt xe nâng 6BB1,6BD1,6BG1,4BG1,4BG1T,4BD1,4BD1T,4BC2

Mã SP : E011-038
Part Number , S/N : 6BB1,6BD1,6BG1,4BG1,4BG1T,4BD1,4BD1T,4BC2
Model : 6BB1,6BD1,6BG1,4BG1,4BG1T,4BD1,4BD1T,4BC2
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Canh cốt xe nâng 7701462824

Canh cốt xe nâng 7701462824

Mã SP : E011-055
Part Number , S/N : 7701462824
Model : Reno (LPG)F3R-262+F3R-264
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Canh cốt xe nâng 02928961

Canh cốt xe nâng 02928961

Mã SP : E011-046
Part Number , S/N : 02928961
Model : Deutz D2011L04、BF4M2011
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Canh cốt xe nâng VW026198421

Canh cốt xe nâng VW026198421

Mã SP : E011-043
Part Number , S/N : VW026198421
Model : Linde VW ADG/H12-20D,VW BJC/CBJB
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Canh cốt xe nâng TOYOTA 11013-76006-71

Canh cốt xe nâng TOYOTA 11013-76006-71

Mã SP : E011-105
Part Number , S/N : 11013-76006-71
Thông số kỹ thuật : 0.25
Model : 2J
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Canh cốt xe nâng D1005

Canh cốt xe nâng D1005

Mã SP : E011-100
Part Number , S/N : D1005
Model : D1005
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Canh cốt xe nâng ME130226

Canh cốt xe nâng ME130226

Mã SP : E011-097
Part Number , S/N : ME130226
Model : 6D16,6D16T
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Canh cốt xe nâng TOYOTA 11012-76003-71

Canh cốt xe nâng TOYOTA 11012-76003-71

Mã SP : E011-095
Part Number , S/N : 11012-76003-71
Model : 4Y 0.25
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Canh cốt xe nâng KUBOTA 1A091-23950,1A091-23970

Canh cốt xe nâng KUBOTA 1A091-23950,1A091-23970

Mã SP : E011-094
Part Number , S/N : 1A091-23950,1A091-23970
Model : V2203
Brand ( Hiệu ) : KUBOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Canh cốt xe nâng KUBOTA 15221-23950/19202-23970

Canh cốt xe nâng KUBOTA 15221-23950/19202-23970

Mã SP : E011-093
Part Number , S/N : 15221-23950/19202-23970
Model : V2203
Brand ( Hiệu ) : KUBOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Canh cốt xe nâng 32A09-08301,32A09-08300

Canh cốt xe nâng 32A09-08301,32A09-08300

Mã SP : E011-091
Part Number , S/N : 32A09-08301,32A09-08300
Thông số kỹ thuật : 86.25x105.75x2.8
Model : S4S,S6S
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Canh cốt xe nâng 11013-78200-71

Canh cốt xe nâng 11013-78200-71

Mã SP : E011-089
Part Number , S/N : 11013-78200-71
Thông số kỹ thuật : 74.25x85.75x3.25
Model : 1DZ/5-6F
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Canh cốt xe nâng 495-01010

Canh cốt xe nâng 495-01010

Mã SP : E011-086
Part Number , S/N : 495-01010
Model : Weichai 495(WF495)
Trọng lượng , (Kg) : 0.15
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Canh cốt xe nâng HYUNDAI ,DOOSAN DB58

Canh cốt xe nâng HYUNDAI ,DOOSAN DB58

Mã SP : E011-080
Part Number , S/N : DB58
Model : DB58
Brand ( Hiệu ) : HYUNDAI ,DOOSAN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Canh cốt xe nâng HFC4DA1-G

Canh cốt xe nâng HFC4DA1-G

Mã SP : E011-074
Part Number , S/N : HFC4DA1-G
Model : HFC4DA1-G
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Canh cốt xe nâng YANMAR 6150-21-8050

Canh cốt xe nâng YANMAR 6150-21-8050

Mã SP : E011-061
Part Number , S/N : 6150-21-8050
Model : 6D125
Brand ( Hiệu ) : YANMAR
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Canh cốt xe nâng 12280-37525-7

Canh cốt xe nâng 12280-37525-7

Mã SP : E011-059
Part Number , S/N : 12280-37525-7
Thông số kỹ thuật : 78.85x93.8x2.325
Model : SD20,SD22,SD23,SD25,SD25T
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Canh cốt xe nâng 1002019+1002021

Canh cốt xe nâng 1002019+1002021

Mã SP : E011-058
Part Number , S/N : 1002019+1002021
Model : WF491GP
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Canh cốt xe nâng YANMAR 4TNE84

Canh cốt xe nâng YANMAR 4TNE84

Mã SP : E011-057
Part Number , S/N : 4TNE84
Model : 4TNE84
Brand ( Hiệu ) : YANMAR
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Canh cốt xe nâng YANMAR 4TNE92(+0.25)

Canh cốt xe nâng YANMAR 4TNE92(+0.25)

Mã SP : E011-054
Part Number , S/N : 4TNE92(+0.25)
Model : 4TNE92(+0.25)
Brand ( Hiệu ) : YANMAR
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Canh cốt xe nâng 4LE2

Canh cốt xe nâng 4LE2

Mã SP : E011-052
Part Number , S/N : 4LE2
Model : 4LE2
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Canh cốt xe nâng Chaochai 4100Q

Canh cốt xe nâng Chaochai 4100Q

Mã SP : E011-051
Part Number , S/N : 4100Q
Model : 4100Q
Brand ( Hiệu ) : Chaochai
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Canh cốt xe nâng HELI LR4108,LR4105,LR4B3-22,YTR4105G

Canh cốt xe nâng HELI LR4108,LR4105,LR4B3-22,YTR4105G

Mã SP : E011-050
Part Number , S/N : LR4108,LR4105,LR4B3-22,YTR4105G
Model : LR4108,LR4105,LR4B3-22,YTR4105G
Brand ( Hiệu ) : HELI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Canh cốt xe nâng YANMAR 6136-21-8050

Canh cốt xe nâng YANMAR 6136-21-8050

Mã SP : E011-044
Part Number , S/N : 6136-21-8050
Model : 6D105
Brand ( Hiệu ) : YANMAR
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Canh cốt xe nâng 3D84-3

Canh cốt xe nâng 3D84-3

Mã SP : E011-042
Part Number , S/N : 3D84-3
Model : 3D84-3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Canh cốt xe nâng KUBOTA V2203

Canh cốt xe nâng KUBOTA V2203

Mã SP : E011-041
Part Number , S/N : V2203
Model : V2203
Brand ( Hiệu ) : KUBOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Canh cốt xe nâng XINCHAI NA385B-01026 NA385B-01022

Canh cốt xe nâng XINCHAI NA385B-01026 NA385B-01022

Mã SP : E011-039
Part Number , S/N : NA385B-01026 NA385B-01022
Model : NB485BPG,NC485BPG
Brand ( Hiệu ) : XINCHAI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Canh cốt xe nâng 1A091-2353-0,1A091-2354-0

Canh cốt xe nâng 1A091-2353-0,1A091-2354-0

Mã SP : E011-035
Part Number , S/N : 1A091-2353-0,1A091-2354-0
Thông số kỹ thuật : 78.7x5.7x2(Outer diameter xwidth xthickness)
Model : V2403
Brand ( Hiệu ) : KUBOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Canh cốt xe nâng YANMAR 129150-02930

Canh cốt xe nâng YANMAR 129150-02930

Mã SP : E011-034
Part Number , S/N : 129150-02930
Model : 4TNE88,4TNV88
Brand ( Hiệu ) : YANMAR
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Canh cốt xe nâng DA640-2

Canh cốt xe nâng DA640-2

Mã SP : E011-033
Part Number , S/N : DA640-2
Model : DA640-2
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Canh cốt xe nâng

Canh cốt xe nâng

Mã SP : E011-032
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Canh cốt xe nâng 1005086-X2/1005087-X2

Canh cốt xe nâng 1005086-X2/1005087-X2

Mã SP : E011-031
Part Number , S/N : 1005086-X2/1005087-X2
Thông số kỹ thuật : Outer diameter 93.6,width 7.1, thickness 2.4,width of horn 10.8
Model : CA498
Brand ( Hiệu ) : DACHAI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Canh cốt xe nâng Cummins A298116

Canh cốt xe nâng Cummins A298116

Mã SP : E011-030
Part Number , S/N : A298116
Model : A2300
Brand ( Hiệu ) : Cummins
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Canh cốt xe nâng TOYOTA 11011-76002-71

Canh cốt xe nâng TOYOTA 11011-76002-71

Mã SP : E011-029
Part Number , S/N : 11011-76002-71
Model : 3P, 4P
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Canh cốt xe nâng HYUNDAI ,DOOSAN 65.01150-6008

Canh cốt xe nâng HYUNDAI ,DOOSAN 65.01150-6008

Mã SP : E011-028
Part Number , S/N : 65.01150-6008
Model : DB33
Brand ( Hiệu ) : HYUNDAI ,DOOSAN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Canh cốt xe nâng HA

Canh cốt xe nâng HA

Mã SP : E011-027
Part Number , S/N : HA
Model : HA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Canh cốt xe nâng MITSUBISHI 34409-08100

Canh cốt xe nâng MITSUBISHI 34409-08100

Mã SP : E011-026
Part Number , S/N : 34409-08100
Model : S4E,S4E2,S6E,S6E2
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Canh cốt xe nâng XA

Canh cốt xe nâng XA

Mã SP : E011-024
Part Number , S/N : XA
Model : XA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Canh cốt xe nâng KUBOTA BN-1C010-23530,1C010-23540

Canh cốt xe nâng KUBOTA BN-1C010-23530,1C010-23540

Mã SP : E011-022
Part Number , S/N : BN-1C010-23530,1C010-23540
Model : V3300
Brand ( Hiệu ) : KUBOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Canh cốt xe nâng TOYOTA 11011-76001-71

Canh cốt xe nâng TOYOTA 11011-76001-71

Mã SP : E011-021
Part Number , S/N : 11011-76001-71
Model : 5K
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Canh cốt xe nâng

Canh cốt xe nâng

Mã SP : E011-019
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Canh cốt xe nâng 495B-01022A,495B-01026A

Canh cốt xe nâng 495B-01022A,495B-01026A

Mã SP : E011-018
Part Number , S/N : 495B-01022A,495B-01026A
Thông số kỹ thuật : Outer diameter 100.7,width 8.2, thickness 2.4,width of horn 9.9
Model : 495BPG,A495BPG,498BPG,A498BPG,A498BD
Brand ( Hiệu ) : XINCHAI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Canh cốt xe nâng MITSUBISHI AG-34309-00800,34309-00800

Canh cốt xe nâng MITSUBISHI AG-34309-00800,34309-00800

Mã SP : E011-017
Part Number , S/N : AG-34309-00800,34309-00800
Model : S6K
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Canh cốt xe nâng MITSUBISHI MD351820

Canh cốt xe nâng MITSUBISHI MD351820

Mã SP : E011-015
Part Number , S/N : MD351820
Model : 4G63, 4G64
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Canh cốt xe nâng 32A09-08101,32A09-08100,AG-32B09-08101

Canh cốt xe nâng 32A09-08101,32A09-08100,AG-32B09-08101

Mã SP : E011-014
Part Number , S/N : 32A09-08101,32A09-08100,AG-32B09-08101
Thông số kỹ thuật : 86.25x105.75x2.45
Model : S4S,S6S
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Canh cốt xe nâng YANMAR 6204-21-8500,C6204218510

Canh cốt xe nâng YANMAR 6204-21-8500,C6204218510

Mã SP : E011-013
Part Number , S/N : 6204-21-8500,C6204218510
Model : 4D95,6D95,QSB3.3
Brand ( Hiệu ) : YANMAR
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Canh cốt xe nâng YANMAR YM129900-02930

Canh cốt xe nâng YANMAR YM129900-02930

Mã SP : E011-012
Part Number , S/N : YM129900-02930
Model : 4D92E,4D94E,4D98E,4D94LE,4TNV94L-VLX,4TNV98
Brand ( Hiệu ) : YANMAR
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Canh cốt xe nâng 11011-76003-71

Canh cốt xe nâng 11011-76003-71

Mã SP : E011-011
Part Number , S/N : 11011-76003-71
Thông số kỹ thuật : 64.3x76x2.5
Model : 4y
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Canh cốt xe nâng

Canh cốt xe nâng

Mã SP : E011-010
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Canh cốt xe nâng 11011-UD010,11011-78300-71,11011-78C00-71

Canh cốt xe nâng 11011-UD010,11011-78300-71,11011-78C00-71

Mã SP : E011-009
Part Number , S/N : 11011-UD010,11011-78300-71,11011-78C00-71
Thông số kỹ thuật : 82.25x95.75x2.5
Model : 1Z,11Z,12Z,14Z,2Z,13Z,14Z,3Z
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Canh cốt xe nâng 11011-78200-71

Canh cốt xe nâng 11011-78200-71

Mã SP : E011-008
Part Number , S/N : 11011-78200-71
Thông số kỹ thuật : 74.25x85.75x3
Model : 1DZ/5-6F
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Canh cốt xe nâng 11011-76006-71

Canh cốt xe nâng 11011-76006-71

Mã SP : E011-007
Part Number , S/N : 11011-76006-71
Thông số kỹ thuật : 76.25x90x3
Model : 2j
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Canh cốt xe nâng A-12280-37525

Canh cốt xe nâng A-12280-37525

Mã SP : E011-006
Part Number , S/N : A-12280-37525
Thông số kỹ thuật : 78.85x93.8x2.325
Model : TD27,TD42,QD32
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Canh cốt xe nâng Z-1-11680-001-2

Canh cốt xe nâng Z-1-11680-001-2

Mã SP : E011-005
Part Number , S/N : Z-1-11680-001-2
Thông số kỹ thuật : 88.25x101x2.5
Model : 6BB1 6BD1 6BG1 6BG1T 4BD1 4BD1T 4BG1 4BG1T
Brand ( Hiệu ) : ISUZU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Canh cốt xe nâng Z-9-11581-057-0,Z-8-94453-520-0,Z-8-97042-262-1

Canh cốt xe nâng Z-9-11581-057-0,Z-8-94453-520-0,Z-8-97042-262-1

Mã SP : E011-003
Part Number , S/N : Z-9-11581-057-0,Z-8-94453-520-0,Z-8-97042-262-1
Thông số kỹ thuật : 78.05x92.95x2.48
Model : 4JG2,C240PKJ,4JG1,4JB1,HJ493,C221
Brand ( Hiệu ) : ISUZU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Canh cốt xe nâng Z-5-11599-003-1

Canh cốt xe nâng Z-5-11599-003-1

Mã SP : E011-002
Part Number , S/N : Z-5-11599-003-1
Thông số kỹ thuật : 68.25x78.75x2.665
Model : 4LB1,4LE1
Brand ( Hiệu ) : ISUZU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Canh cốt xe nâng Z-8-94250-265-0,20801-08091

Canh cốt xe nâng Z-8-94250-265-0,20801-08091

Mã SP : E011-001
Part Number , S/N : Z-8-94250-265-0,20801-08091
Thông số kỹ thuật : Shaft diameter 64xOuter diameter 80.2xThickness 2.36
Model : 4FE1
Brand ( Hiệu ) : ISUZU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá