Canh cốt xe nâng TOYOTA 1DZ-2

Canh cốt xe nâng TOYOTA 1DZ-2

Mã SP : VTH32249
Model : 1DZ-2
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Ron máy xe nâng MITSUBISHI CP80776

Ron máy xe nâng MITSUBISHI CP80776

Mã SP : EK00-146
Part Number , S/N : U5LB0100
Model : CP80776
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Canh cốt xe nâng MITSUBISHI LR4105 +0.25

Canh cốt xe nâng MITSUBISHI LR4105 +0.25

Mã SP : E011-056
Part Number , S/N : LR4105 +0.25
Model : LR4105 +0.25
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Canh cốt xe nâng MITSUBISHI 6BB1,6BD1,6BG1,4BG1,4BG1T,4BD1,4BD1T,4BC2

Canh cốt xe nâng MITSUBISHI 6BB1,6BD1,6BG1,4BG1,4BG1T,4BD1,4BD1T,4BC2

Mã SP : E011-038
Part Number , S/N : 6BB1,6BD1,6BG1,4BG1,4BG1T,4BD1,4BD1T,4BC2
Model : 6BB1,6BD1,6BG1,4BG1,4BG1T,4BD1,4BD1T,4BC2
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Canh cốt xe nâng RENO (LPG)F3R-262+F3R-264

Canh cốt xe nâng RENO (LPG)F3R-262+F3R-264

Mã SP : E011-055
Part Number , S/N : 7701462824
Model : (LPG)F3R-262+F3R-264
Brand ( Hiệu ) : RENO
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Canh cốt xe nâng DEUTS D2011L04、BF4M2011

Canh cốt xe nâng DEUTS D2011L04、BF4M2011

Mã SP : E011-046
Part Number , S/N : 02928961
Model : Deutz D2011L04、BF4M2011
Brand ( Hiệu ) : DEUTS
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Canh cốt xe nâng LINDE VW ADG/H12-20D,VW BJC/CBJB

Canh cốt xe nâng LINDE VW ADG/H12-20D,VW BJC/CBJB

Mã SP : E011-043
Part Number , S/N : VW026198421
Model : VW ADG/H12-20D,VW BJC/CBJB
Brand ( Hiệu ) : LINDE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Canh cốt xe nâng KUBOTA D1005

Canh cốt xe nâng KUBOTA D1005

Mã SP : E011-100
Part Number , S/N : D1005
Model : D1005
Brand ( Hiệu ) : KUBOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Canh cốt xe nâng MITSUBISHI ME130226

Canh cốt xe nâng MITSUBISHI ME130226

Mã SP : E011-097
Part Number , S/N : ME130226
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Canh cốt xe nâng TOYOTA 4Y 0.25

Canh cốt xe nâng TOYOTA 4Y 0.25

Mã SP : E011-095
Part Number , S/N : 11012-76003-71
Model : 4Y 0.25
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Canh cốt xe nâng WEICHAI 495(WF495)

Canh cốt xe nâng WEICHAI 495(WF495)

Mã SP : E011-086
Part Number , S/N : 495-01010
Model : 495(WF495)
Brand ( Hiệu ) : WEICHAI
Trọng lượng , (Kg) : 0.15
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Canh cốt xe nâng HYUNDAI ,DOOSAN DB58

Canh cốt xe nâng HYUNDAI ,DOOSAN DB58

Mã SP : E011-080
Part Number , S/N : DB58
Model : DB58
Brand ( Hiệu ) : HYUNDAI ,DOOSAN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Canh cốt xe nâng HFC4DA1-G

Canh cốt xe nâng HFC4DA1-G

Mã SP : E011-074
Part Number , S/N : HFC4DA1-G
Model : HFC4DA1-G
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Canh cốt xe nâng YANMAR 6D125

Canh cốt xe nâng YANMAR 6D125

Mã SP : E011-061
Part Number , S/N : 6150-21-8050
Model : 6D125
Brand ( Hiệu ) : YANMAR
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Canh cốt xe nâng NISSAN SD20,SD22,SD23,SD25,SD25T

Canh cốt xe nâng NISSAN SD20,SD22,SD23,SD25,SD25T

Mã SP : E011-059
Part Number , S/N : 12280-37525-7
Thông số kỹ thuật : 78.85x93.8x2.325
Model : SD20,SD22,SD23,SD25,SD25T
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Canh cốt xe nâng WF491GP

Canh cốt xe nâng WF491GP

Mã SP : E011-058
Part Number , S/N : 1002019+1002021
Model : WF491GP
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Canh cốt xe nâng YANMAR 4TNE84

Canh cốt xe nâng YANMAR 4TNE84

Mã SP : E011-057
Part Number , S/N : 4TNE84
Model : 4TNE84
Brand ( Hiệu ) : YANMAR
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Canh cốt xe nâng YANMAR 4TNE92(+0.25)

Canh cốt xe nâng YANMAR 4TNE92(+0.25)

Mã SP : E011-054
Part Number , S/N : 4TNE92(+0.25)
Model : 4TNE92(+0.25)
Brand ( Hiệu ) : YANMAR
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Canh cốt xe nâng ISUZU 4LE2

Canh cốt xe nâng ISUZU 4LE2

Mã SP : E011-052
Part Number , S/N : 4LE2
Model : 4LE2
Brand ( Hiệu ) : ISUZU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Canh cốt xe nâng CHAOCHAI 4100Q

Canh cốt xe nâng CHAOCHAI 4100Q

Mã SP : E011-051
Part Number , S/N : 4100Q
Model : 4100Q
Brand ( Hiệu ) : CHAOCHAI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Canh cốt xe nâng YANMAR 6D105

Canh cốt xe nâng YANMAR 6D105

Mã SP : E011-044
Part Number , S/N : 6136-21-8050
Model : 6D105
Brand ( Hiệu ) : YANMAR
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Canh cốt xe nâng YANMAR 3D84-3

Canh cốt xe nâng YANMAR 3D84-3

Mã SP : E011-042
Part Number , S/N : 3D84-3
Model : 3D84-3
Brand ( Hiệu ) : YANMAR
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Canh cốt xe nâng KUBOTA V2203

Canh cốt xe nâng KUBOTA V2203

Mã SP : E011-041
Part Number , S/N : V2203
Model : V2203
Brand ( Hiệu ) : KUBOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Canh cốt xe nâng KUBOTA V2403

Canh cốt xe nâng KUBOTA V2403

Mã SP : E011-035
Part Number , S/N : 1A091-2353-0,1A091-2354-0
Thông số kỹ thuật : 78.7x5.7x2(Outer diameter xwidth xthickness)
Model : V2403
Brand ( Hiệu ) : KUBOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Canh cốt xe nâng YANMAR 4TNE88,4TNV88

Canh cốt xe nâng YANMAR 4TNE88,4TNV88

Mã SP : E011-034
Part Number , S/N : 129150-02930
Model : 4TNE88,4TNV88
Brand ( Hiệu ) : YANMAR
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Canh cốt xe nâng FOLANGSI DA640-2

Canh cốt xe nâng FOLANGSI DA640-2

Mã SP : E011-033
Part Number , S/N : DA640-2
Model : DA640-2
Brand ( Hiệu ) : FOLANGSI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Canh cốt xe nâng DACHAI CA498

Canh cốt xe nâng DACHAI CA498

Mã SP : E011-031
Part Number , S/N : 1005086-X2/1005087-X2
Thông số kỹ thuật : Outer diameter 93.6,width 7.1, thickness 2.4,width of horn 10.8
Model : CA498
Brand ( Hiệu ) : DACHAI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Canh cốt xe nâng CUMMINS A2300

Canh cốt xe nâng CUMMINS A2300

Mã SP : E011-030
Part Number , S/N : A298116
Model : A2300
Brand ( Hiệu ) : CUMMINS
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Canh cốt xe nâng TOYOTA 3P, 4P

Canh cốt xe nâng TOYOTA 3P, 4P

Mã SP : E011-029
Part Number , S/N : 11011-76002-71
Model : 3P, 4P
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Canh cốt xe nâng HYUNDAI ,DOOSAN DB33

Canh cốt xe nâng HYUNDAI ,DOOSAN DB33

Mã SP : E011-028
Part Number , S/N : 65.01150-6008
Model : DB33
Brand ( Hiệu ) : HYUNDAI ,DOOSAN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Canh cốt xe nâng MITSUBISHI HA

Canh cốt xe nâng MITSUBISHI HA

Mã SP : E011-027
Part Number , S/N : HA
Model : HA
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Canh cốt xe nâng MITSUBISHI S4E,S4E2,S6E,S6E2

Canh cốt xe nâng MITSUBISHI S4E,S4E2,S6E,S6E2

Mã SP : E011-026
Part Number , S/N : 34409-08100
Model : S4E,S4E2,S6E,S6E2
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Canh cốt xe nâng MITSUBISHI XA

Canh cốt xe nâng MITSUBISHI XA

Mã SP : E011-024
Part Number , S/N : XA
Model : XA
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Canh cốt xe nâng KUBOTA V3300

Canh cốt xe nâng KUBOTA V3300

Mã SP : E011-022
Part Number , S/N : BN-1C010-23530,1C010-23540
Model : V3300
Brand ( Hiệu ) : KUBOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Canh cốt xe nâng TOYOTA 5K

Canh cốt xe nâng TOYOTA 5K

Mã SP : E011-021
Part Number , S/N : 11011-76001-71
Model : 5K
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Canh cốt xe nâng XINCHAI 495BPG,A495BPG,498BPG,A498BPG,A498BD

Canh cốt xe nâng XINCHAI 495BPG,A495BPG,498BPG,A498BPG,A498BD

Mã SP : E011-018
Part Number , S/N : 495B-01022A,495B-01026A
Thông số kỹ thuật : Outer diameter 100.7,width 8.2, thickness 2.4,width of horn 9.9
Model : 495BPG,A495BPG,498BPG,A498BPG,A498BD
Brand ( Hiệu ) : XINCHAI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Canh cốt xe nâng MITSUBISHI S6K

Canh cốt xe nâng MITSUBISHI S6K

Mã SP : E011-017
Part Number , S/N : AG-34309-00800,34309-00800
Model : S6K
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Canh cốt xe nâng MITSUBISHI 4G63, 4G64

Canh cốt xe nâng MITSUBISHI 4G63, 4G64

Mã SP : E011-015
Part Number , S/N : MD351820
Model : 4G63, 4G64
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Canh cốt xe nâng MITSUBISHI S4S,S6S

Canh cốt xe nâng MITSUBISHI S4S,S6S

Mã SP : E011-014
Part Number , S/N : 32A09-08101,32A09-08100,AG-32B09-08101
Thông số kỹ thuật : 86.25x105.75x2.45
Model : S4S,S6S
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Canh cốt xe nâng YANMAR 4D95,6D95,QSB3.3

Canh cốt xe nâng YANMAR 4D95,6D95,QSB3.3

Mã SP : E011-013
Part Number , S/N : 6204-21-8500,C6204218510
Model : 4D95,6D95,QSB3.3
Brand ( Hiệu ) : YANMAR
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Canh cốt xe nâng YANMAR 4D92E,4D94E,4D98E,4D94LE,4TNV94L-VLX,4TNV98

Canh cốt xe nâng YANMAR 4D92E,4D94E,4D98E,4D94LE,4TNV94L-VLX,4TNV98

Mã SP : E011-012
Part Number , S/N : YM129900-02930
Model : 4D92E,4D94E,4D98E,4D94LE,4TNV94L-VLX,4TNV98
Brand ( Hiệu ) : YANMAR
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Canh cốt xe nâng TOYOTA 4y

Canh cốt xe nâng TOYOTA 4y

Mã SP : E011-011
Part Number , S/N : 11011-76003-71
Thông số kỹ thuật : 64.3x76x2.5
Model : 4y
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Canh cốt xe nâng TOYOTA 1Z,11Z,12Z,14Z,2Z,13Z,14Z,3Z

Canh cốt xe nâng TOYOTA 1Z,11Z,12Z,14Z,2Z,13Z,14Z,3Z

Mã SP : E011-009
Part Number , S/N : 11011-UD010,11011-78300-71,11011-78C00-71
Thông số kỹ thuật : 82.25x95.75x2.5
Model : 1Z,11Z,12Z,14Z,2Z,13Z,14Z,3Z
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Canh cốt xe nâng TOYOTA 1DZ/5-6F

Canh cốt xe nâng TOYOTA 1DZ/5-6F

Mã SP : E011-008
Part Number , S/N : 11011-78200-71
Thông số kỹ thuật : 74.25x85.75x3
Model : 1DZ/5-6F
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Canh cốt xe nâng TOYOTA 2j

Canh cốt xe nâng TOYOTA 2j

Mã SP : E011-007
Part Number , S/N : 11011-76006-71
Thông số kỹ thuật : 76.25x90x3
Model : 2j
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Canh cốt xe nâng NISSAN TD27,TD42,QD32

Canh cốt xe nâng NISSAN TD27,TD42,QD32

Mã SP : E011-006
Part Number , S/N : A-12280-37525
Thông số kỹ thuật : 78.85x93.8x2.325
Model : TD27,TD42,QD32
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Canh cốt xe nâng ISUZU6BB1 6BD1 6BG1 6BG1T 4BD1 4BD1T 4BG1 4BG1T

Canh cốt xe nâng ISUZU6BB1 6BD1 6BG1 6BG1T 4BD1 4BD1T 4BG1 4BG1T

Mã SP : E011-005
Part Number , S/N : Z-1-11680-001-2
Thông số kỹ thuật : 88.25x101x2.5
Model : 6BB1 6BD1 6BG1 6BG1T 4BD1 4BD1T 4BG1 4BG1T
Brand ( Hiệu ) : ISUZU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Canh cốt xe nâng ISUZU 4JG2,C240PKJ,4JG1,4JB1,HJ493,C221

Canh cốt xe nâng ISUZU 4JG2,C240PKJ,4JG1,4JB1,HJ493,C221

Mã SP : E011-003
Part Number , S/N : Z-9-11581-057-0,Z-8-94453-520-0,Z-8-97042-262-1
Thông số kỹ thuật : 78.05x92.95x2.48
Model : 4JG2,C240PKJ,4JG1,4JB1,HJ493,C221
Brand ( Hiệu ) : ISUZU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Canh cốt xe nâng ISUZU 4LB1,4LE1

Canh cốt xe nâng ISUZU 4LB1,4LE1

Mã SP : E011-002
Part Number , S/N : Z-5-11599-003-1
Thông số kỹ thuật : 68.25x78.75x2.665
Model : 4LB1,4LE1
Brand ( Hiệu ) : ISUZU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Canh cốt xe nâng ISUZU 4FE1

Canh cốt xe nâng ISUZU 4FE1

Mã SP : E011-001
Part Number , S/N : Z-8-94250-265-0,20801-08091
Thông số kỹ thuật : Shaft diameter 64xOuter diameter 80.2xThickness 2.36
Model : 4FE1
Brand ( Hiệu ) : ISUZU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá