Bánh đà xe nâng CUMMINS 3069776

Bánh đà xe nâng CUMMINS 3069776

Mã SP : VTH37350
Part Number , S/N : 3069776
Brand ( Hiệu ) : CUMMINS
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bánh đà xe nâng XINCHAI A490BPG,C490BPG,495BPG

Bánh đà xe nâng XINCHAI A490BPG,C490BPG,495BPG

Mã SP : VTH28036
Model : A490BPG,C490BPG,495BPG,A495BPG,498BPG,A498BPG
Brand ( Hiệu ) : XINCHAI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bánh đà xe nâng YANMAR 4D94E,4D94LE

Bánh đà xe nâng YANMAR 4D94E,4D94LE

Mã SP : VTH28032
Model : 4D94E,4D94LE
Brand ( Hiệu ) : YANMAR
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bánh đà xe nâng NISSAN SD25

Bánh đà xe nâng NISSAN SD25

Mã SP : VTH27872
Thông số kỹ thuật : 113T
Model : SD25
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bánh đà xe nâng TCM FG20-30T6,H15,H20-2,H25

Bánh đà xe nâng TCM FG20-30T6,H15,H20-2,H25

Mã SP : VTH27869
Model : FG20-30T6,H15,H20-2,H25
Brand ( Hiệu ) : TCM
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bánh đà xe nâng TCM FD30Z5/T6/T3

Bánh đà xe nâng TCM FD30Z5/T6/T3

Mã SP : VTH27841
Model : FD30Z5/T6/T3
Brand ( Hiệu ) : TCM
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bánh đà xe nâng TOYOTA 4Y/6-8FG10-30ATM

Bánh đà xe nâng TOYOTA 4Y/6-8FG10-30ATM

Mã SP : VTH23373
Part Number , S/N : 32101-22800-71
Model : 4Y/6-8FG10-30ATM
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bánh đà xe nâng TOYOTA H20/J02

Bánh đà xe nâng TOYOTA H20/J02

Mã SP : VTH23368
Part Number , S/N : N-12331-50K00
Model : H20/J02
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bánh đà xe nâng MITSUBISHI S4S/F18B,F18C

Bánh đà xe nâng MITSUBISHI S4S/F18B,F18C

Mã SP : VTH23286
Part Number , S/N : 32A21-00012
Model : S4S/F18B,F18C
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bánh đà xe nâng XINCHAI 490BPG,A490BPG,C490BPG

Bánh đà xe nâng XINCHAI 490BPG,A490BPG,C490BPG

Mã SP : VTH23281
Part Number , S/N : 490B-05101-7
Model : 490BPG,A490BPG,C490BPG,495BPG,A495BPG,498BPG,A498BPG
Brand ( Hiệu ) : XINCHAI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bánh đà xe nâng WANFENG WF491GP

Bánh đà xe nâng WANFENG WF491GP

Mã SP : VTH23215
Part Number , S/N : 491G-1005030A
Model : WF491GP
Brand ( Hiệu ) : WANFENG
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bánh đà xe nâng TOYOTA 5K/5-7FG10-25ATM

Bánh đà xe nâng TOYOTA 5K/5-7FG10-25ATM

Mã SP : VTH23213
Part Number , S/N : 32101-23810-71
Model : 5K/5-7FG10-25ATM
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bánh đà xe nâng TOYOTA 5K/5-7FG10-25MTM

Bánh đà xe nâng TOYOTA 5K/5-7FG10-25MTM

Mã SP : VTH23117
Part Number , S/N : 13405-23800-71
Model : 5K/5-7FG10-25MTM
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bánh đà xe nâng TOYOTA 4Y/6-8FG10-30MTM

Bánh đà xe nâng TOYOTA 4Y/6-8FG10-30MTM

Mã SP : VTH23116
Part Number , S/N : 13405-23020-71
Model : 4Y/6-8FG10-30MTM
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bánh đà xe nâng TOYOTA 1DZ,2Z/6-8FD10-30MTM

Bánh đà xe nâng TOYOTA 1DZ,2Z/6-8FD10-30MTM

Mã SP : VTH23115
Part Number , S/N : 13405-23660-71
Model : 1DZ,2Z/6-8FD10-30MTM
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bánh đà xe nâng TOYOTA 1DZ,2Z,1Z,2J/5-6FD10-30 ATM

Bánh đà xe nâng TOYOTA 1DZ,2Z,1Z,2J/5-6FD10-30 ATM

Mã SP : VTH23114
Part Number , S/N : 32101-23070-71
Model : 1DZ,2Z,1Z,2J/5-6FD10-30 ATM
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bánh đà xe nâng TCM TD27/FD20-30T7,T6N, TD27/J02

Bánh đà xe nâng TCM TD27/FD20-30T7,T6N, TD27/J02

Mã SP : VTH23110
Part Number , S/N : A-12331-40K00
Model : TD27/FD20-30T7,T6N, TD27/J02
Brand ( Hiệu ) : TCM
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bánh đà xe nâng NISSAN TD27,BD30/J02 MTM

Bánh đà xe nâng NISSAN TD27,BD30/J02 MTM

Mã SP : VTH23108
Part Number , S/N : 12310-50K01
Model : TD27,BD30/J02 MTM
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bánh đà xe nâng TCM TD27/FD20-30C7,T3,C3

Bánh đà xe nâng TCM TD27/FD20-30C7,T3,C3

Mã SP : VTH23105
Part Number , S/N : A-12310-NA000
Model : TD27/FD20-30C7,T3,C3
Brand ( Hiệu ) : TCM
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bánh đà xe nâng TOYOTA 1DZ,2Z/6-8FD10-30ATM

Bánh đà xe nâng TOYOTA 1DZ,2Z/6-8FD10-30ATM

Mã SP : VTH22911
Part Number , S/N : 32101-22780-71
Model : 1DZ,2Z/6-8FD10-30ATM
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Bánh xe trước : Mới 100%
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bánh đà xe nâng TOYOTA 1DZ/5FD,2J/3-5FD

Bánh đà xe nâng TOYOTA 1DZ/5FD,2J/3-5FD

Mã SP : VTH22868
Part Number , S/N : 13405-22060-71
Model : 1DZ/5FD,2J/3-5FD
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bánh đà xe nâng TOYOTA 13Z,14Z,15Z /7FD35-80ATM

Bánh đà xe nâng TOYOTA 13Z,14Z,15Z /7FD35-80ATM

Mã SP : VTH20134
Part Number , S/N : 13405-30520-71
Model : 13Z,14Z,15Z /7FD35-80ATM
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bánh đà xe nâng MITSUBISHI S6S/FD35-45C9

Bánh đà xe nâng MITSUBISHI S6S/FD35-45C9

Mã SP : VTH20128
Part Number , S/N : Total OD:393.5*ID:47
Model : S6S/FD35-45C9
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bánh đà xe nâng DAICHAI CA498

Bánh đà xe nâng DAICHAI CA498

Mã SP : VTH19592
Part Number , S/N : 1005115-X12
Model : CA498
Brand ( Hiệu ) : DAICHAI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bánh đà không răng xe nâng KOMATSU 6D95

Bánh đà không răng xe nâng KOMATSU 6D95

Mã SP : VTH03318
Model : 6D95
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng răng bánh đà xe nâng TOYOTA 12J

Vòng răng bánh đà xe nâng TOYOTA 12J

Mã SP : VTH00166
Part Number , S/N : 32120-22070-71
Thông số kỹ thuật : 108T
Model : 2J
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bánh đà không răng xe nâng HELI LR4105

Bánh đà không răng xe nâng HELI LR4105

Mã SP : EA03-022
Part Number , S/N : 4RG3.040100
Model : LR4105
Brand ( Hiệu ) : HELI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bánh đà không răng xe nâng XINCHAI 485BPG

Bánh đà không răng xe nâng XINCHAI 485BPG

Mã SP : EA03-020
Part Number , S/N : NA485BPG-05101
Model : 485BPG
Brand ( Hiệu ) : XINCHAI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bánh đà không răng xe nâng TOYOTA 5K/5-7FG10-25 MTM

Bánh đà không răng xe nâng TOYOTA 5K/5-7FG10-25 MTM

Mã SP : EA03-010
Thông số kỹ thuật : 24.5*340.5
Model : 5K/5-7FG10-25 MTM
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bánh đà không răng xe nâng NISSAN TD27/FD20-30C7,C3

Bánh đà không răng xe nâng NISSAN TD27/FD20-30C7,C3

Mã SP : EA03-008
Part Number , S/N : A-12310-NAOOT
Model : TD27/FD20-30C7,C3
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bánh đà không răng xe nâng NISSAN H15,H20,H25

Bánh đà không răng xe nâng NISSAN H15,H20,H25

Mã SP : EA03-007
Part Number , S/N : A-12310-K9600
Model : H15,H20,H25
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bánh đà xe nâng TCM 6BG1,6BB1,6BD1

Bánh đà xe nâng TCM 6BG1,6BB1,6BD1

Mã SP : EA03-006
Part Number , S/N : Z-1-12331-149-2 1-12331176-0
Thông số kỹ thuật : 114T
Model : 6BG1,6BB1,6BD1
Brand ( Hiệu ) : TCM
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
4.200.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bánh đà không răng xe nâng ISUZU 4JG2

Bánh đà không răng xe nâng ISUZU 4JG2

Mã SP : EA03-002
Part Number , S/N : Z-8-97107-954-2
Model : 4JG2
Brand ( Hiệu ) : ISUZU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bánh đà không răng xe nâng ISUZU C240PKJ/FD30Z5,T6,T3

Bánh đà không răng xe nâng ISUZU C240PKJ/FD30Z5,T6,T3

Mã SP : EA03-001
Part Number , S/N : Z-5-12330-116-1
Model : C240PKJ/FD30Z5,T6,T3
Brand ( Hiệu ) : ISUZU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng răng bánh đà xe nâng TOYOTA 295*260*9 DK 1016

Vòng răng bánh đà xe nâng TOYOTA 295*260*9 DK 1016

Mã SP : EA02-15
Part Number , S/N : 295*260*9 DK 1016
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bánh đà xe nâng XINCHAI WF491GP

Bánh đà xe nâng XINCHAI WF491GP

Mã SP : EA01-041
Part Number , S/N : 491G-1005030A
Model : WF491GP
Brand ( Hiệu ) : XINCHAI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bánh đà xe nâng HYUNDAI DOOSAN D4BB

Bánh đà xe nâng HYUNDAI DOOSAN D4BB

Mã SP : EA01-034
Part Number , S/N : 23200-42P00
Model : D4BB
Brand ( Hiệu ) : HYUNDAI ,DOOSAN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bánh đà xe nâng DACHAI CA498

Bánh đà xe nâng DACHAI CA498

Mã SP : EA01-032
Part Number , S/N : 1005115-X12
Model : CA498
Brand ( Hiệu ) : DACHAI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bánh đà xe nâng TOYOTA 5K/5-7FG10-25 ATM

Bánh đà xe nâng TOYOTA 5K/5-7FG10-25 ATM

Mã SP : EA01-031
Part Number , S/N : 32101-23810-71
Thông số kỹ thuật : 133T
Model : 5K/5-7FG10-25 ATM
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bánh đà xe nâng YANMAR 4TNV94

Bánh đà xe nâng YANMAR 4TNV94

Mã SP : EA01-028
Part Number , S/N : 129901-21590
Model : 4TNV94
Brand ( Hiệu ) : YANMAR
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bánh đà xe nâng MITSUBISHI S4S/F18B、F18C

Bánh đà xe nâng MITSUBISHI S4S/F18B、F18C

Mã SP : EA01-022
Part Number , S/N : 32A21-00012
Thông số kỹ thuật : 122T 370*337.8*33.5*Z=122
Model : S4S/F18B、F18C
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bánh đà xe nâng XINCHAI 490BPG,A490BPG,C490BPG

Bánh đà xe nâng XINCHAI 490BPG,A490BPG,C490BPG

Mã SP : EA01-021
Part Number , S/N : 490B-05101-7
Thông số kỹ thuật : 120T
Model : 490BPG,A490BPG,C490BPG,495BPG,A498BPG,498BPG,A498B
Brand ( Hiệu ) : XINCHAI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bánh đà xe nâng NISSAN H20-2/FG20-30N5,C6 MTM

Bánh đà xe nâng NISSAN H20-2/FG20-30N5,C6 MTM

Mã SP : EA01-019
Part Number , S/N : 12310-K8760,12310-K9600
Model : H20-2/FG20-30N5,C6 MTM
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bánh đà xe nâng NISSAN TD27/FD20-30T7,T6N,Nissan TD27/J02

Bánh đà xe nâng NISSAN TD27/FD20-30T7,T6N,Nissan TD27/J02

Mã SP : EA01-018
Part Number , S/N : A-12331-40K00
Thông số kỹ thuật : 113 T
Model : TD27/FD20-30T7,T6N,Nissan TD27/J02
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bánh đà xe nâng NISSAN TD27,BD30/J02 MTM

Bánh đà xe nâng NISSAN TD27,BD30/J02 MTM

Mã SP : EA01-017
Part Number , S/N : 12310-50K01
Thông số kỹ thuật : 113T
Model : TD27,BD30/J02 MTM
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bánh đà xe nâng TOYOTA 5-6FD35-45

Bánh đà xe nâng TOYOTA 5-6FD35-45

Mã SP : EA01-016
Part Number , S/N : 13401-31960-71
Model : 5-6FD35-45
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bánh đà xe nâng NISSAN TD27/FD20-30C7,T3,C3

Bánh đà xe nâng NISSAN TD27/FD20-30C7,T3,C3

Mã SP : EA01-015
Part Number , S/N : A-12310-NA000
Thông số kỹ thuật : 113T
Model : TD27/FD20-30C7,T3,C3
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bánh đà xe nâng MITSUBISHI S6S/FD35-45C9

Bánh đà xe nâng MITSUBISHI S6S/FD35-45C9

Mã SP : EA01-014
Thông số kỹ thuật : 129
Model : S6S/FD35-45C9
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bánh đà xe nâng KUBOTA V3300

Bánh đà xe nâng KUBOTA V3300

Mã SP : EA01-013
Part Number , S/N : BN-1K012-25012
Model : V3300
Brand ( Hiệu ) : KUBOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
3.700.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bánh đà xe nâng YANMAR 4D92E,4D94E,4D94LE,4D98E

Bánh đà xe nâng YANMAR 4D92E,4D94E,4D94LE,4D98E

Mã SP : EA01-011
Part Number , S/N : YM129930-21590
Thông số kỹ thuật : 114T
Model : 4D92E,4D94E,4D94LE,4D98E
Brand ( Hiệu ) : YANMAR
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bánh đà xe nâng TOYOTA 5K/5-7FG10-25 MTM

Bánh đà xe nâng TOYOTA 5K/5-7FG10-25 MTM

Mã SP : EA01-010
Part Number , S/N : 13405-23800-71
Thông số kỹ thuật : 133T
Model : 5K/5-7FG10-25 MTM
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bánh đà xe nâng TOYOTA 4Y/6-8FG10-30 MTM

Bánh đà xe nâng TOYOTA 4Y/6-8FG10-30 MTM

Mã SP : EA01-009
Part Number , S/N : 13405-23020-71
Thông số kỹ thuật : 133t
Model : 4Y/6-8FG10-30 MTM
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
3.700.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bánh đà xe nâng TOYOTA 1DZ,2Z/6-8FD10-30 MTM

Bánh đà xe nâng TOYOTA 1DZ,2Z/6-8FD10-30 MTM

Mã SP : EA01-008
Part Number , S/N : 13405-23660-71
Thông số kỹ thuật : 108 T
Model : 1DZ,2Z/6-8FD10-30 MTM
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bánh đà xe nâng TOYOTA 13Z,14Z,15Z /7FD35-80 ATM

Bánh đà xe nâng TOYOTA 13Z,14Z,15Z /7FD35-80 ATM

Mã SP : EA01-007
Part Number , S/N : 13405-30520-71
Thông số kỹ thuật : 108T
Model : 13Z,14Z,15Z /7FD35-80 ATM
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bánh đà xe nâng TOYOTA 4Y/6-8FG10-30 ATM

Bánh đà xe nâng TOYOTA 4Y/6-8FG10-30 ATM

Mã SP : EA01-006
Part Number , S/N : 32101-22800-71
Thông số kỹ thuật : 133T 340*304.8*14.5
Model : 4Y/6-8FG10-30 ATM
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bánh đà xe nâng TOYOTA 1DZ,2Z/6-8FD10-30 ATM

Bánh đà xe nâng TOYOTA 1DZ,2Z/6-8FD10-30 ATM

Mã SP : EA01-005
Part Number , S/N : 32101-22780-71
Thông số kỹ thuật : 108T 332x300x22.5
Model : 1DZ,2Z/6-8FD10-30 ATM
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 4.26
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
3.300.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bánh đà xe nâng TOYOTA 1DZ,2Z,1Z,2J

Bánh đà xe nâng TOYOTA 1DZ,2Z,1Z,2J

Mã SP : EA01-004
Part Number , S/N : 32101-23070-71
Thông số kỹ thuật : 108T 332.5*299.6*13.2*108T
Model : 1DZ,2Z,1Z,2J
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bánh đà xe nâng NISSAN H15 H20-Ⅱ H25/FG20-30T6

Bánh đà xe nâng NISSAN H15 H20-Ⅱ H25/FG20-30T6

Mã SP : EA01-002
Part Number , S/N : N-12331-50K01
Thông số kỹ thuật : 134T ¢345*¢315*9.7*Z=134, 6-¢13,reference circle¢60
Model : H15 H20-Ⅱ H25/FG20-30T6
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bánh đà xe nâng NISSAN H20/J02

Bánh đà xe nâng NISSAN H20/J02

Mã SP : EA01-001
Part Number , S/N : N-12331-50K00
Thông số kỹ thuật : 134T 345*315*12*Z=134,6-¢10.7,reference circle¢80
Model : H20/J02
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá