Cốt cam ISUZI

Cốt cam ISUZI

Mã SP : VTH28386
Model : C240PKJ-31, C240PKJ-30, 4JG2
Brand ( Hiệu ) : ISUZI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cốt cam

Cốt cam

Mã SP : VTH22518
Part Number , S/N : 1006011BB
Model : HJ493
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cốt cam Wanfeng

Cốt cam Wanfeng

Mã SP : VTH22517
Part Number , S/N : 1006015
Model : WF491GP
Brand ( Hiệu ) : Wanfeng
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cốt cam Xinchai

Cốt cam Xinchai

Mã SP : VTH22516
Part Number , S/N : NB485BPG-06001
Model : Xinchai NB485BPG,NC485BPG
Brand ( Hiệu ) : XINCHAI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cốt cam Mazda FE

Cốt cam Mazda FE

Mã SP : VTH22496
Part Number , S/N : 505959568,FE85-12-420
Model : FE
Brand ( Hiệu ) : MAZDA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cốt cam Mitsubishi

Cốt cam Mitsubishi

Mã SP : VTH22472
Part Number , S/N : 32B05-00101
Model : S6S
Brand ( Hiệu ) : Mitsubishi
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cốt cam ISUZI

Cốt cam ISUZI

Mã SP : VTH22016
Part Number , S/N : Z-8-94159-768-0,Z-5-12511-078-4
Model : C240PKJ
Brand ( Hiệu ) : ISUZI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cốt cam HYTSTER

Cốt cam HYTSTER

Mã SP : E002-038
Model : HA
Brand ( Hiệu ) : HYTSTER
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cốt cam

Cốt cam

Mã SP : E002-031
Model : 4BD1
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cốt cam

Cốt cam

Mã SP : E002-024
Model : 4JG1,4JB1
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cốt cam MITSUBISHI

Cốt cam MITSUBISHI

Mã SP : E002-057
Part Number , S/N : 13001-78200
Model : 6D34T
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Trọng lượng , (Kg) : 7.33
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cốt cam tổng chiều dài 800; tạp chí: 1 -3 kênh 54, 4 53; chiều cao cam: 46,2 lẻ, thậm chí-46,8; đường kính ngoài của bánh cam 30

Cốt cam tổng chiều dài 800; tạp chí: 1 -3 kênh 54, 4 53; chiều cao cam: 46,2 lẻ, thậm chí-46,8; đường kính ngoài của bánh cam 30

Mã SP : E002-056
Part Number , S/N : AG-34305-00601
Thông số kỹ thuật : tổng chiều dài 800; tạp chí: 1 -3 kênh 54, 4 53; chiều cao cam: 46,2 lẻ, thậm chí-46,8; đường kính ngoài của bánh cam 30
Model : S6K-T
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Trọng lượng , (Kg) : 6.82
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cốt cam NISSAN

Cốt cam NISSAN

Mã SP : E002-055
Part Number , S/N : 13001-78200
Model : H20-1
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cốt cam 8v

Cốt cam 8v

Mã SP : E002-053
Part Number , S/N : F24012420
Thông số kỹ thuật : 8v
Model : F2
Brand ( Hiệu ) : Mazda HA
Trọng lượng , (Kg) : 2.68
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cốt cam Mazda HA

Cốt cam Mazda HA

Mã SP : E002-052
Part Number , S/N : 505959568
Model : FE
Brand ( Hiệu ) : Mazda HA
Trọng lượng , (Kg) : 2.66
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cốt cam MITSUBISHI

Cốt cam MITSUBISHI

Mã SP : E002-051
Part Number , S/N : 32B05-00101
Model : S6S
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Trọng lượng , (Kg) : 5.76
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cốt cam Đầu thanh : 50, Chiều dài : 41,9

Cốt cam Đầu thanh : 50, Chiều dài : 41,9

Mã SP : E002-050
Part Number , S/N : 1006011BB
Thông số kỹ thuật : Đầu thanh : 50, Chiều dài : 41,9
Model : HJ493
Trọng lượng , (Kg) : 3.52
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cốt cam Z = L răng 11, tổng chiều dài 417 mm 36,4 mm đường kính chiều cao lập dị trục 5 ¢ 34,1- ¢ 35

Cốt cam Z = L răng 11, tổng chiều dài 417 mm 36,4 mm đường kính chiều cao lập dị trục 5 ¢ 34,1- ¢ 35

Mã SP : E002-033
Part Number , S/N : MD011478
Thông số kỹ thuật : Z = L răng 11, tổng chiều dài 417 mm 36,4 mm đường kính chiều cao lập dị trục 5 ¢ 34,1- ¢ 35
Model : 4G33
Trọng lượng , (Kg) : 2.55
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cốt cam D4BB TOYOTA

Cốt cam D4BB TOYOTA

Mã SP : E002-026
Model : 4P
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Mài cốt cam 3 khoảng

Mài cốt cam 3 khoảng

Mã SP : VTH01566
Thông số kỹ thuật : 3 khoảng
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Mạ cốt cam

Mạ cốt cam

Mã SP : VTH00176
Thông số kỹ thuật : 5 khoảng
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cốt cam Linde VW CBJB/394

Cốt cam Linde VW CBJB/394

Mã SP : E002-043
Part Number , S/N : VW038109101R
Model : VW CBJB/394
Brand ( Hiệu ) : LINDE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cốt cam Linde VW BJC/394

Cốt cam Linde VW BJC/394

Mã SP : E002-042
Part Number , S/N : VW038109101K
Model : VW BJC/394
Brand ( Hiệu ) : LINDE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cốt cam SAA6D108-2E

Cốt cam SAA6D108-2E

Mã SP : E002-040
Part Number , S/N : 6221-41-1100
Model : 6D108-2E
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cốt cam Linde VW ADG/H12-20D

Cốt cam Linde VW ADG/H12-20D

Mã SP : E002-037
Part Number , S/N : VW028109101G
Model : VW ADG/H12-20D
Brand ( Hiệu ) : LINDE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cốt cam

Cốt cam

Mã SP : E002-036
Model : 4BC2
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cốt cam Dacai CA498 DACHAI

Cốt cam Dacai CA498 DACHAI

Mã SP : E002-035
Part Number , S/N : 1006016-X2A1
Model : CA498
Brand ( Hiệu ) : DACHAI
Trọng lượng , (Kg) : 3.7
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cốt cam TOYOTA

Cốt cam TOYOTA

Mã SP : E002-034
Part Number , S/N : 13501-76003-71
Model : 5K
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 2.54
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cốt cam Xinchai 490BPG.495BGP,498BGP

Cốt cam Xinchai 490BPG.495BGP,498BGP

Mã SP : E002-023
Part Number , S/N : 495B-06001,2409000600102
Model : 490BPG.495BGP,498BGP
Brand ( Hiệu ) : XINCHAI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cốt cam D4BB

Cốt cam D4BB

Mã SP : E002-021
Part Number , S/N : 24100-42200
Model : D4BB
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cốt cam 4G63, 4G64 MITSUBISHI

Cốt cam 4G63, 4G64 MITSUBISHI

Mã SP : E002-020
Part Number , S/N : MD177849
Model : 4G63,4G64
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cốt cam S4S MITSUBISHI

Cốt cam S4S MITSUBISHI

Mã SP : E002-018
Part Number , S/N : 32A05-00101
Model : S4S
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cốt cam 6D95L KOMATSU

Cốt cam 6D95L KOMATSU

Mã SP : E002-017
Part Number , S/N : 6206-41-1311
Model : 6D95L
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 6.18
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cốt cam 4D95S KOMATSU

Cốt cam 4D95S KOMATSU

Mã SP : E002-016
Part Number , S/N : 6205-41-1210
Model : 4D95S
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

cốt cam 4TNV94L,4TNV98 YANMAR

cốt cam 4TNV94L,4TNV98 YANMAR

Mã SP : E002-015
Part Number , S/N : YM129907-14581
Model : 44TNV94L,4TNV98
Brand ( Hiệu ) : YANMAR
Trọng lượng , (Kg) : 3.92
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cốt cam 4D92E,4D94E,4D94LE,4TNE92 YANMAR

Cốt cam 4D92E,4D94E,4D94LE,4TNE92 YANMAR

Mã SP : E002-014
Part Number , S/N : YM129900-14590
Model : 4D92E,4TNE92,4D94E,4D94LE,4TNE94,4D98E,4TNE98
Brand ( Hiệu ) : YANMAR
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cốt cam 2J, 5P TOYOTA

Cốt cam 2J, 5P TOYOTA

Mã SP : E002-012
Part Number , S/N : 13511-76007-71
Model : 2J,5P
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 3.6
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cốt cam 4Y TOYOTA

Cốt cam 4Y TOYOTA

Mã SP : E002-011
Part Number , S/N : 13511-76049-71
Model : 4y
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cốt cam 1Z,2Z TOYOTA

Cốt cam 1Z,2Z TOYOTA

Mã SP : E002-009
Part Number , S/N : 13511-78700-71
Model : 1Z,2Z
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 3.94
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cốt cam 1DZ TOYOTA

Cốt cam 1DZ TOYOTA

Mã SP : E002-008
Part Number , S/N : 13511-78201-71,13511-78200-71
Model : 1dz
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cốt cam 6BG1 TCM

Cốt cam 6BG1 TCM

Mã SP : E002-006
Part Number , S/N : 1-12514-005-0
Model : 6BG1
Brand ( Hiệu ) : TCM
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cốt cam 6BB1 TCM

Cốt cam 6BB1 TCM

Mã SP : E002-005
Part Number , S/N : 9-12514-803-1
Model : 6BB1
Brand ( Hiệu ) : TCM
Trọng lượng , (Kg) : 7.68
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cốt cam NISSAN

Cốt cam NISSAN

Mã SP : E002-004
Part Number , S/N : N-13001-50K00
Model : H15,H20-II,H25,K21,K25
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cốt cam 4JG2 ISUZU

Cốt cam 4JG2 ISUZU

Mã SP : E002-003
Part Number , S/N : Z-8-97073-684-0
Model : 4jg2
Brand ( Hiệu ) : ISUZU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cốt cam TD27 NISSAN

Cốt cam TD27 NISSAN

Mã SP : E002-002
Part Number , S/N : A-13001-54T03
Model : TD27,QD32
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cốt cam C240 28*225 ISUZU

Cốt cam C240 28*225 ISUZU

Mã SP : E002-001
Part Number , S/N : Z-8-94159-768-0
Model : C240
Brand ( Hiệu ) : ISUZU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá