Bạc xe nâng NICHIYU FBR20-25

Bạc xe nâng NICHIYU FBR20-25

Mã SP : VTH01031
Part Number , S/N : 31220-11043
Thông số kỹ thuật : 35MM
Model : NICHIYU FBR20-25
Brand ( Hiệu ) : NICHIYU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc ắc pistong xe nâng XINCHAI A498

Bạc ắc pistong xe nâng XINCHAI A498

Mã SP : VTH00547
Part Number , S/N : A498B-04205
Thông số kỹ thuật : ø34,ø37.07,31.87
Model : A498
Brand ( Hiệu ) : XINCHAI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc ắc xe nâng TOYOTA 7F10-30

Bạc ắc xe nâng TOYOTA 7F10-30

Mã SP : VTH00309
Part Number , S/N : 43735-13310-71
Model : 7F10-30
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc ắc pistong xe nâng KUBOTA V2203

Bạc ắc pistong xe nâng KUBOTA V2203

Mã SP : EL05-073
Part Number , S/N : Kubota V2203
Thông số kỹ thuật : ¢25x¢28.1x25
Model : Kubota V2203
Brand ( Hiệu ) : KUBOTA
Trọng lượng , (Kg) : 0.03
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc ắc pistong xe nâng XICHAI CA4110

Bạc ắc pistong xe nâng XICHAI CA4110

Mã SP : EL05-072
Part Number , S/N : CA4110
Thông số kỹ thuật : ¢37.85x¢41.05x41.2
Model : CA4110
Brand ( Hiệu ) : XICHAI
Trọng lượng , (Kg) : 0.06
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc ắc pistong xe nâng YANMAR 4TN84E-FLA

Bạc ắc pistong xe nâng YANMAR 4TN84E-FLA

Mã SP : EL05-071
Part Number , S/N : 4TN84E-FLA
Thông số kỹ thuật : ¢26.1x¢29.1x26.6
Model : 4TN84E-FLA
Brand ( Hiệu ) : YANMAR
Trọng lượng , (Kg) : 0.03
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc ắc pistong xe nâng KUBOTA V3300

Bạc ắc pistong xe nâng KUBOTA V3300

Mã SP : EL05-068
Part Number , S/N : Kubota V3300
Thông số kỹ thuật : ¢30x¢33x14.5
Model : Kubota V3300
Brand ( Hiệu ) : KUBOTA
Trọng lượng , (Kg) : 0.07
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc ắc pistong xe nâng KUBOTA V1505

Bạc ắc pistong xe nâng KUBOTA V1505

Mã SP : EL05-067
Part Number , S/N : Kubota V1505
Thông số kỹ thuật : ¢22X¢25.1X24.85
Model : Kubota V1505
Brand ( Hiệu ) : KUBOTA
Trọng lượng , (Kg) : 0.1
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc ắc pistong xe nâng XICHAI JAC HFC4DA1-G

Bạc ắc pistong xe nâng XICHAI JAC HFC4DA1-G

Mã SP : EL05-066
Part Number , S/N : JAC HFC4DA1-G
Thông số kỹ thuật : ¢33.95x¢31x32.8
Model : JAC HFC4DA1-G
Brand ( Hiệu ) : XICHAI
Trọng lượng , (Kg) : 0.04
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc ắc pistong xe nâng ISUZU 4JG1

Bạc ắc pistong xe nâng ISUZU 4JG1

Mã SP : EL05-064
Part Number , S/N : Z-8-97289-264-0
Model : 4JG1
Brand ( Hiệu ) : ISUZU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc ắc pistong xe nâng TOYOTA 2J

Bạc ắc pistong xe nâng TOYOTA 2J

Mã SP : EL05-061
Part Number , S/N : 80999-76070-71
Thông số kỹ thuật : ¢27x¢30x30.7
Model : 2J
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 0.15
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc ắc pistong xe nâng HELI JX493G

Bạc ắc pistong xe nâng HELI JX493G

Mã SP : EL05-060
Part Number , S/N : 8-94247-968-0
Model : JX493G
Brand ( Hiệu ) : HELI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc ắc pistong xe nâng KOMATSU 6D105

Bạc ắc pistong xe nâng KOMATSU 6D105

Mã SP : EL05-058
Part Number , S/N : 6D105
Thông số kỹ thuật : 40x44x37.8
Model : 6D105
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc ắc pistong xe nâng ISUZU 4LE2

Bạc ắc pistong xe nâng ISUZU 4LE2

Mã SP : EL05-057
Part Number , S/N : 4LE2
Model : 4LE2
Brand ( Hiệu ) : ISUZU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc ắc pistong xe nâng XINCHAI 495B-04205A

Bạc ắc pistong xe nâng XINCHAI 495B-04205A

Mã SP : EL05-055
Part Number , S/N : 495B-04205A
Model : 495BPG,A495BPG
Brand ( Hiệu ) : XINCHAI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc ắc pistong xe nâng NISSAN SD25

Bạc ắc pistong xe nâng NISSAN SD25

Mã SP : EL05-053
Part Number , S/N : SD25
Model : SD25
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc ắc pistong xe nâng YANMAR 3D84-3

Bạc ắc pistong xe nâng YANMAR 3D84-3

Mã SP : EL05-050
Part Number , S/N : 3D84-3
Model : 3D84-3
Brand ( Hiệu ) : YANMAR
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc ắc pistong xe nâng YANMAR 4D88E

Bạc ắc pistong xe nâng YANMAR 4D88E

Mã SP : EL05-047
Part Number , S/N : 4D88E
Model : 4D88E
Brand ( Hiệu ) : YANMAR
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc ắc pistong xe nâng USA QSB3.3

Bạc ắc pistong xe nâng USA QSB3.3

Mã SP : EL05-046
Part Number , S/N : QSB3.3
Thông số kỹ thuật : ¢33x¢30x31.8
Model : QSB3.3
Brand ( Hiệu ) : USA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc ắc pistong xe nâng ISUZU QSB3.3

Bạc ắc pistong xe nâng ISUZU QSB3.3

Mã SP : EL05-044
Part Number , S/N : QSB3.3
Model : 4JB1
Brand ( Hiệu ) : ISUZU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc ắc pistong xe nâng ISUZU 4LE1

Bạc ắc pistong xe nâng ISUZU 4LE1

Mã SP : EL05-041
Part Number , S/N : 4LE1
Model : 4LE1
Brand ( Hiệu ) : ISUZU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc ắc pistong xe nâng HA

Bạc ắc pistong xe nâng HA

Mã SP : EL05-039
Part Number , S/N : HA
Thông số kỹ thuật : ø30,ø33.1,33.85
Model : HA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc ắc pistong xe nâng MITSUBISHI 4DQ5 4DQ7

Bạc ắc pistong xe nâng MITSUBISHI 4DQ5 4DQ7

Mã SP : EL05-038
Part Number , S/N : 30619-00502
Thông số kỹ thuật : ø25xø28x30.8
Model : 4DQ5 4DQ7
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc ắc pistong xe nâng YANMAR 6D102

Bạc ắc pistong xe nâng YANMAR 6D102

Mã SP : EL05-035
Part Number , S/N : 6732-31-3132
Thông số kỹ thuật : ¢40x¢43x37.6/23.6
Model : 6D102
Brand ( Hiệu ) : YANMAR
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc ắc pistong xe nâng YANMAR 6D95

Bạc ắc pistong xe nâng YANMAR 6D95

Mã SP : EL05-034
Part Number , S/N : 6207-31-3130
Thông số kỹ thuật : ¢30x¢33x31.5/23.8
Model : 6D95
Brand ( Hiệu ) : YANMAR
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc ắc pistong xe nâng XINCHAI NB485BPG

Bạc ắc pistong xe nâng XINCHAI NB485BPG

Mã SP : EL05-033
Part Number , S/N : NB385B-04202
Thông số kỹ thuật : ¢28x¢32x31.5
Model : NB485BPG
Brand ( Hiệu ) : XINCHAI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc ắc pistong xe nâng XINCHAI A498

Bạc ắc pistong xe nâng XINCHAI A498

Mã SP : EL05-031
Part Number , S/N : A498B-04205
Thông số kỹ thuật : ø34,ø37.07,31.87
Model : A498
Brand ( Hiệu ) : XINCHAI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc ắc pistong xe nâng XINCHAI NB485BPG

Bạc ắc pistong xe nâng XINCHAI NB485BPG

Mã SP : EL05-030
Part Number , S/N : NB385B-04202
Thông số kỹ thuật : ø28xø32x31.5
Model : NB485BPG
Brand ( Hiệu ) : XINCHAI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc ắc pistong xe nâng XA

Bạc ắc pistong xe nâng XA

Mã SP : EL05-029
Part Number , S/N : XA
Model : XA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc ắc pistong xe nâng KUBOTA V2403

Bạc ắc pistong xe nâng KUBOTA V2403

Mã SP : EL05-028
Part Number , S/N : V2403
Thông số kỹ thuật : ¢24.8x¢28.1x27.5
Model : V2403
Brand ( Hiệu ) : KUBOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc ắc pistong xe nâng NISSAN TD27-1,TD42-1

Bạc ắc pistong xe nâng NISSAN TD27-1,TD42-1

Mã SP : EL05-027
Part Number , S/N : A-12030-43G00
Thông số kỹ thuật : ¢28x¢31x32.3
Model : TD27-1,TD42-1
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc ắc pistong xe nâng HELI LR4105/4108

Bạc ắc pistong xe nâng HELI LR4105/4108

Mã SP : EL05-026
Part Number , S/N : 108401-11
Thông số kỹ thuật : 40 x36
Model : LR4105/4108
Brand ( Hiệu ) : HELI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc ắc pistong xe nâng TOYOTA 5K

Bạc ắc pistong xe nâng TOYOTA 5K

Mã SP : EL05-025
Part Number , S/N : 5K
Model : 5K
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc ắc pistong xe nâng YANMAR 4D95,6D95,S4S

Bạc ắc pistong xe nâng YANMAR 4D95,6D95,S4S

Mã SP : EL05-022
Part Number , S/N : 6204-31-3130,32A19-00500
Thông số kỹ thuật : ¢30*¢33*31.5
Model : 4D95,6D95,S4S
Brand ( Hiệu ) : YANMAR
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc ắc pistong xe nâng KOMATSU 4D92E,4D94E,4D94LE,4D98E,4TNE94,4TNV98/A2300

Bạc ắc pistong xe nâng KOMATSU 4D92E,4D94E,4D94LE,4D98E,4TNE94,4TNV98/A2300

Mã SP : EL05-021
Part Number , S/N : YM129900-23910/YM129900-23911
Thông số kỹ thuật : ¢30x¢33x31.5,2holes
Model : 4D92E,4D94E,4D94LE,4D98E,4TNE94,4TNV98/A2300
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc ắc pistong xe nâng MITSUBISHI S4K,S6K

Bạc ắc pistong xe nâng MITSUBISHI S4K,S6K

Mã SP : EL05-020
Part Number , S/N : S4K,S6K
Model : S4K,S6K
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc ắc pistong xe nâng DACHAI CA498

Bạc ắc pistong xe nâng DACHAI CA498

Mã SP : EL05-019
Part Number , S/N : 1004069-X2
Thông số kỹ thuật : ¢34x¢37x32
Model : CA498
Brand ( Hiệu ) : Dachai
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc ắc pistong xe nâng XINCHAI 490BPG,A490BPG,C490BPG,QC490GP

Bạc ắc pistong xe nâng XINCHAI 490BPG,A490BPG,C490BPG,QC490GP

Mã SP : EL05-017
Part Number , S/N : 490B-04005,2409000420100
Thông số kỹ thuật : ø29xø33xh31.8
Model : 490BPG,A490BPG,C490BPG,QC490GP
Brand ( Hiệu ) : XINCHAI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc ắc pistong xe nâng MITSUBISHI S4E,S4E2,S6E,S6E2

Bạc ắc pistong xe nâng MITSUBISHI S4E,S4E2,S6E,S6E2

Mã SP : EL05-011
Part Number , S/N : 31619-00700
Thông số kỹ thuật : ¢28*¢31*35.8
Model : S4E,S4E2,S6E,S6E2
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc ắc pistong xe nâng MITSUBISHI S4Q2

Bạc ắc pistong xe nâng MITSUBISHI S4Q2

Mã SP : EL05-010
Part Number , S/N : 32C19-01100
Model : S4Q2
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc ắc pistong xe nâng TOYOTA 1Z,2Z,3Z,13Z,14Z

Bạc ắc pistong xe nâng TOYOTA 1Z,2Z,3Z,13Z,14Z

Mã SP : EL05-009
Part Number , S/N : 90384-32951-71
Thông số kỹ thuật : ¢32x¢36x30
Model : 1Z,2Z,3Z,13Z,14Z
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc ắc pistong xe nâng TOYOTA 1DZ

Bạc ắc pistong xe nâng TOYOTA 1DZ

Mã SP : EL05-008
Part Number , S/N : 90999-73950-71
Thông số kỹ thuật : ¢27x¢30x27
Model : 1DZ
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc ắc pistong xe nâng NISSAN TD27-Ⅱ,TD42-Ⅱ

Bạc ắc pistong xe nâng NISSAN TD27-Ⅱ,TD42-Ⅱ

Mã SP : EL05-006
Part Number , S/N : A-12030-31N00
Thông số kỹ thuật : ¢30x¢33x32.8 flat mouth
Model : TD27-Ⅱ,TD42-Ⅱ
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc ắc pistong xe nâng ISUZU 6BG1,6BB1,6BD1,4BD1,DB33

Bạc ắc pistong xe nâng ISUZU 6BG1,6BB1,6BD1,4BD1,DB33

Mã SP : EL05-005
Part Number , S/N : Z-1-12251-027-0
Thông số kỹ thuật : ¢35x¢38x37.4 flat mouth
Model : 6BG1,6BB1,6BD1,4BD1,DB33
Brand ( Hiệu ) : ISUZU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc ắc pistong xe nâng ISUZU 4JG2

Bạc ắc pistong xe nâng ISUZU 4JG2

Mã SP : EL05-004
Part Number , S/N : Z-8-94457-158-0
Thông số kỹ thuật : ¢34x¢37.06x32.85
Model : 4JG2
Brand ( Hiệu ) : ISUZU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc ắc pistong xe nâng ISUZU C240

Bạc ắc pistong xe nâng ISUZU C240

Mã SP : EL05-003
Part Number , S/N : Z-5-12551-005-0
Thông số kỹ thuật : ¢27x¢30x30
Model : C240
Brand ( Hiệu ) : ISUZU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc ắc pistong xe nâng ISUZU 4LB1

Bạc ắc pistong xe nâng ISUZU 4LB1

Mã SP : EL05-002
Part Number , S/N : Z-8-97310-354-0
Model : 4LB1
Brand ( Hiệu ) : ISUZU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc ắc pistong xe nâng ISUZU 4FE1,4FA1

Bạc ắc pistong xe nâng ISUZU 4FE1,4FA1

Mã SP : EL05-001
Part Number , S/N : 5-12251-007-0
Thông số kỹ thuật : ¢24.5x¢28x27
Model : 4FE1,4FA1
Brand ( Hiệu ) : ISUZU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc ắc xe nâng NICHIYU FB20-72

Bạc ắc xe nâng NICHIYU FB20-72

Mã SP : A099-549
Part Number , S/N : 31220-11290
Model : Nichiyu FB20-72 series
Brand ( Hiệu ) : NICHIYU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá